Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

BEÁRADÁS

2022-06-18

Isteni szintről érkező kozmikus energiák

 

 nap erő 3 másolata.jpg

Kép: Pinterest.com

 

Az isteni szintről érkező kozmikus energiák nagy erővel tisztítják és alakítják át a Földet. 

 

Hatalmas átalakulásnak vagyunk a részesei, most minden felgyorsult. A Bolygó felszabadítása és az emberiség megmentését célzó kozmikus folyamatok nagy erővel zajlanak. A következő években olyan drasztikusan fog emelkedni a Föld rezgési frekvenciája, hogy mindazok, amik nem tudnak vele emelkedni el fognak távozni a Föld tereiből. A bolygó egész rendszere megújul és minden energiaszerkezet átalakul. A társadalom és a civilizáció életprogramjai átváltoznak. Sok dolog fog történni a Föld bolygón, ami a régi világ struktúráit fogja lebontani. Ez az átalakulás gyors lesz és nagyon sok szélsőséges helyzetet fog eredményezni. A jelenlegi emberi civilizáció hatalmas változások zord folyamatain fog átesni.

 

Az elkövetkező években a változások és tisztulási folyamatok nagyon gyors ütemben fognak zajlani.

 

Rendkívül erős energiák áradnak a Napból és szó szerint leégetik a régi sűrű energiákat a bolygó tereiből. A Napból áradó isteni fénykódok és intelligens részecskék átkódolják és új rezgési frekvenciára hangolják át a földi léttér energiahálóját. A piramisok és szakrális erőközpontok aktiválása fokozódik, mivel a régi világ sötét hálórendszere felszámolás alatt áll. A világ minden táján a fényküldöttek szakrális tevékenységei nyomán a szent helyek energiái tisztulnak, felszabadulnak és hozzákapcsolódnak az új energiahálóhoz. Amint a régi energia távozik, helyébe azon nyomban az Új Föld fényfrekvenciái töltődnek be.

 

Ez történik az emberi szinten is.

 

A felemelkedés fényhullámhosszán haladó emberek most egy nagy erejű tisztítást kapnak, hogy a régi energiák alacsony rezgésű tudati blokkjai feloldódjanak az energetikai rendszerükből. Ez felszabadítja őket a régi tudatkontroll és elme uralás programjai alól. A nagy intenzitású fényerő segít felismerni és semlegesíteni azon tudati programokat, amelyek a régi rendszer elme uralásának részét képezte. Így az ébredés azon fázisához jutottatok el, amikor kivonhatjátok teremtő energiáitokat azon sötét erőterekből, amelyek rabságba tartottak benneteket. A félelem programoktól való tudati felszabadulás a lélek szabadságát hozza el, hogy az életet magasabb szinten tapasztalhassátok meg.

 

A Napunkból érkező információs energia, fény impulzusokat közvetít, hogy az új evolúciós ciklus programjai teret nyerhessenek.

 

Most mindenki megtapasztalhatta a Nap erő alkímiai tűzét, amely leégeti a régit és helyet csinál az újnak. A folyamat nagy intenzitású és visszafordíthatatlan, ezért az integráció és pihenés most nagyon fontos. A régi önazonosságod feloldódik, miközben isteni éned egyre nagyobb teret nyer benned.

 

Ne állj ellen, válj eggyé az isteni fényeddel, hagyd, hogy betöltsön sejtszinten és energetikailag emeljen.

 

 2022-06-18

 

Aysha