Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Jelentős energetikai átkalibrálás időszaka

2020-10-30

A Föld energetikai hálója most egy jelentős átalakítás alatt áll

föld új.jpg

 

Jelentős energetikai átkalibrálás időszaka

 

A Föld energetikai hálója most egy jelentős átalakítás alatt áll

 

Az Új Földet teremtő, magasabb szintű energiák által kibontakozó isteni fényterv megvalósításának új szakaszába léptünk. Ezen hatás eredményeképpen új paradigma bontakozik ki és új fejlődési ciklus indult el.


Új korszak hajnalán vagyunk, egy hatalmas globális átalakulás idején, amikor a régi világ rendszerei hanyatlásnak indultak, miközben lehorgonyzásra kerülnek az új valóságot teremtő alapok.

A Föld és minden lakója egy jelentős tudatossági és energetikai váltáson megy most keresztül, ami elvezet bennünket egy teljesen új valóságba. A felemelkedés felgyorsult, az emberiség ébred és új evolúciós szintre emelkedik fel. Ez egy kritikus időszak, mivel gyökeres átalakulások és radikális változások globális folyamatai indultak el, annak érdekében, hogy a régi világunkat fenntartó energetikai struktúrák feloldódjanak.

A Föld jelenleg egy negyedik dimenziós kozmikus átalakító portálon halad keresztül, amely felgyorsítja a bolygónk felemelkedését az ötödik dimenzióba.

 

A negyedik dimenzió híd, a harmadik és ötödik dimenzió között. Az átalakulás, transzformáció és átlényegülés energiáját hordozza és elindítja a mélyreható változásokat a földi élet megannyi szinterén.

A Föld energetikai hálója most egy jelentős átalakítás alatt áll, mivel a harmadik dimenziós mátrix mező oldódik, miközben fokozatosan térünk át az új ötödik dimenziós fényhálózat energiamezejébe. Az új energiaháló magában hordozza a negyedik dimenziós átalakító programokat és információs kódokat, amelyek fokozatosan beleívódnak a kollektív tudati és energetikai mezőbe. Ezen váltás a régi energiák feloldását és az új minőségek kibontakozását teszi lehetővé.

Jelenleg egy jelentős energetikai átkalibrálás időszakában vagyunk, egy mély transzformáció és elengedés folyamatában. Oldódnak a régi paradigma tudati, érzelmi és energetikai programjai. Ezen átalakulás magába foglalja a sorskorrekciót, mivel kilépünk a régi valóságot teremtő idővonalból és áttérünk az új tudatossági színt irányvonalára.

Új fejlődési kódok töltődnek le, és lehorgonyzásra kerülnek az új valóságot teremtő programok, egy magasabb tudati szintre emelkedünk.

 

Ebben az átalakító folyamatban megújul az energiatestünk, hogy képessé váljunk befogadni és integrálni a magasabb rezgésű energiákat. Aktiválódnak a DNS eddig alvó rétegei, megújul az idegrendszeri hálózat és új kristály fénykódok letöltése zajlik, hogy hozzá tudjunk igazodni a megemelkedett rezgési frekvenciákhoz és kozmikus energiákhoz, amelyek a Földre érkeznek. Mélyreható változások és áthangolások által, energetikailag és tudatilag is átalakulunk, hogy képessé váljunk átkapcsolódni az új energiamezőre.

A hozzánk érkező új és intenzív kozmikus energiák a tudati horizont kiszélesítését, felsőbb tudati szintek integrálását és isteni önvalónkkal való egység megteremtését segítik. A tudatosságot felszabadító spirituális energiák rávilágítanak mindazon régi elavult hiedelmekre és meggyőződésekre, amelyek hátráltatják a fejlődésünket. Lehetővé válik, hogy felsőbb nézőpontból legyünk képesek rálátni az életünkre és a világban elfoglalt helyünkre. Most felgyorsul a fejlődésünk és felszabadulhatunk a szellemi gátak, és megrekesztő érzelmi állapotok alól.

Az előttünk álló időszakban még teljesebben ki fogjuk tudni terjeszteni a szeretet tudatosságát, magasabb szellemi szintekre emelkedhetünk és új lehetőségek nyílhatnak meg előttünk.

 

A felemelkedés fényterve felgyorsult és számos akadály fog elhárulni a fejlődésünk útjából. Immáron készen állunk arra, hogy sokkal nagyobb isteni jelenléttel legyünk képesek eleget tenni a Földön vállalt feladatainknak.Ha tudatilag kiemelkedünk a kollektív káoszból, ráébredünk, hogy földi utunk legjelentősebb szakaszához érkeztünk, amely telis tele van csodával. Amint egyre több fényt fogadunk be, egyre magasabbra emelkedünk, s így megtapasztalhatjuk az isteni energiák mindent átható valóságát.

 

Ez az időszak önmagunk felvállalására és valódi hatalmának elfogadására szólít fel.

 

Írta: Aysha