Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A LÉLEK ISTENI TERVE

2024-05-23

FÖLDI ÉLETED MAGASABB RENDŰ CÉLJA

forrás szent lélek.jpg

 

 

A LÉLEK ISTENI TERVE

 

RÁÉBREDNI A FÖLDI ÉLETED MAGASABB RENDŰ CÉLJÁRA
 

Jelenleg igen intenzív ébredési folyamatban vagyunk, amelynek célja az emberi faj kollektív tudatának magasabb szintre való emelésére.

Ezen időszak fő célja az, hogy az emberek megnyíljanak a saját belső fényükre és aktiválódjon a születés előtti emlékezet, a lélek terve.

A lélek tervének aktiválása jobb hozzáférés biztosít a veleszületett tudáshoz és az elmúlt életek emlékeihez, továbbá a bennünk szunnyadó szellemi képességek felébresztését segíti.

A lélek terve a DNS-sünk mély szintjén kódolt tudás, olyan adatcsomagok, amelyek a megtestesülésünk céljára vonatkoznak.

 

Felkészülten érkeztünk a Földre, egy meghatározott égi tervvel, amely a mostani nagy átalakulást is magába foglalja. Ebben az időszakban bontakoznak ki azon különleges sorskódok, amelyek a jövőnket fogják formálni.

 

A lélek tervünk aktiválása lehetővé teszi számunkra, hogy újra hozzá tudjunk férni a bennünk lévő tudáshoz és lélek emlékezethez. Az ébredés ezen szintjén a világról alkotott nézőpontunk gyökeres átalakuláson megy keresztül és szükségessé válik az életünk újraértékelése.

 

Amikor jobban hozzá tudunk férni a DNS-be rejlő tudásrétegekhez, egyre inkább képessé válunk arra, hogy felsőbb szintről lássunk rá a körülöttünk történő dolgokra és önmagunkra.

 

Ez a folyamat azt eredményezi, hogy egyre több ember fogja megérteni, látni és felismerni a Földi tartózkodásának jelentőségét és célját. A belső igazság egyre erősebben manifesztálódik, a prioritások jelentős változáson esnek át, a földi élet perspektívája jelentősen kibővül.

 

A nagy átalakulás időszakában, az emberekben ébredő kódok célja, az emberi kollektív tudat növekedése.

 

Az emberek elkezdik felfedezni és mélyen meg is tapasztalják a bennük lakozó fényt, ráébrednek az igazságra és felfedezik egyéni feladatukat, amely által hozzá tudnak járulni egy jobb világ megteremtéséhez.

 

Kapcsolatba lépnek a belső világukkal, a lelkük hangjával, az intuícióval és felébred bennük a vágy, hogy valami jót és értékeset tegyenek a világban.

 

Az egocentrikus látásmódot felváltja az egységtudatosság.

Tudatunk jobban integrálódik a bolygó tudatosságához.

Meg fogjuk érteni, hogy a szeretet és a hála érzései tartják fenn és erősítik a kapcsolatunkat a bolygó szívével.

Egyre inkább tudatában leszünk annak, hogy a Föld Anyával együtt egy kozmikus evolúciós spirálon emelkedünk, és minél inkább kapcsolódunk a bolygó tudatossághoz annál teljesebb rezonanciába kerülőnk a felemelkedés idővonalával. Minél inkább kiterjesztjük szívünk fénymezejét, annál inkább kerülőnk koherenciába a Szeretet Forrásával, Istennel.

 

Ennek a tudatosságnak a megszerzése önmagában is egy kulcs, amely megnyitja az utat a szellemi felemelkedéshez.

 

Egyre világosabbá válik számunkra a szent célunk, az  életutunk, a bolygón vállalt feladatunkat, a tudat átalakulásának ezen rendhagyó periódusában.  

Az a személy, aki felismeri, hogy a földi élet egy szellemi utazás, tudatában lesz annak, hogy az életünkben mindennek mély értelme van. Minden élettapasztalatunk,  - beleértve azokat is, amelyeket negatívnak bélyegzünk meg - az a célja, hogy a szellemi ébredés és a tudatosság fejlődése felé mozdítson el bennünket.


Rájövünk, hogy a fájdalom, a szenvedés, a szomorúság és a korlátozottság fölé való emelkedésünk által, utat tőtönk az új valóság megtapasztalása felé. Ennek köszönhetően megnyitjuk az utat másoknak is, hogy megkönnyítsük az átkelést. Ez a fajta rálátás erőt, motivációt és inspirációt nyújt az élet legnagyobb kihívásai közt. Példánk ösztönözni fogja az embereket, hogy ők is osszák meg a tapasztalataikat és tudásukat más emberekkel. Ilyen módon sok ember felismeri életcélját, amely hozzájárul az emberi tudatosság növekedéséhez, az emberiség szolgálatához, a gyógyuláshoz és a belső egyensúly helyreállításához.

 

Az egységtudat felé történő átalakulás egyik aspektusa nem más, mint együttérzés.


Egyre inkább rájövünk, hogy a szeretet miatt jöttünk erre a világra, hogy emelkedjünk és segítsünk másoknak, miközben egyéni módon járulunk hozzá a Föld átalakulásához.


A fő társadalmi struktúrák szétesése, amelyek egyre inkább észrevehetők az időhorizonton, szintén ahhoz járulnak hozzá, hogy elhagyjuk a régit és új módon közelítsük meg a Földön való létezésünk valódi okát. Ennek köszönhetően pedig készen állunk egy teljesen új perspektíva megnyitására, és ez a fajta "belső átállás" nagyszerű katalizátort jelent a születés előtti memória és a lélekterv megismeréséhez.

 

Áldással és szeretettel

 

Aysha