Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

PLEJÁDOK ARKANGYALAI

2023-05-18

Földünk és a Naprendszerünk szellemi őrzői

000000.jpg

 

PLEJÁDOK ARKANGYALAI 

 

A Plejádok Arkangyalinak Fénytestvérisége azon angyali lények csoportja, akik Földünk és a Naprendszerünk szellemi őrzői. A Fénytestvériség négy csoportra osztható aszerint, hogy ki milyen színű fényt sugároz magából: aranysárgát, skarlátvöröset, égszínkéket vagy smaragdzöldet. Egy-egy színhez rengeteg fénylény tartozik, de az egy színhez tartozók mind ugyanazt a nevet viselik.A Plejádok Arkangyali Fénytestvériségének ragyogó aranysárga fényt sugárzó tagjait egységesen Ra névvel illetik. Ők a minden tapasztalásból fakadó isteni bölcsesség megtartói. Az égszínkék fénylények neve Ptah, ők az élet örökös természetének védelmezői és fenntartói. A vörös színű lények neve Ma-at, ők a szellem harcosai, az isteni bátorság félelem túli energiájának őrei. A másik három arkangyali csoporthoz képest napjainkban a Ma-at lények lények közül vannak Földünkön inkarnált állapotban a legtöbben. Végül a smaragdzöld fénylények neve An-Ra, akik az isteni együttérzés és megértés energiáinak hordozói.A Plejádok arkangyali lényeinek némelyike tudatos kapcsolatot létesít emberi lényekkel. Mások a Plejádok központi napja az Alcyone körül összpontosuló csillaghalmazok bolygóközi kapcsolatainak fenntartásáért felelősek, megint mások pedig tudatosan álmodó emberi lényekkel dolgoznak együtt, olyan lehetőségeket tárva fel előttük, amelyeknek észrevétele amúgy fizikai korlátainkba ütközne. Néha előfordul, hogy speciális, gyógyító álmokat bocsátanak ránk, elősegítve ezzel a múlt elengedését és a fejlődésben való továbblépést, vagy az önkifejezés olyan újfajta módozatainak a megtalálását, amelyek sokkal jobban illenek valódi, majdan kibontakozó önmagunkhoz. Mostanában leginkább azzal vannak elfoglalva, hogy emlékeztessenek, és olyan ősi alapokon nyugvó gyógymódokat tanítsanak nekünk.Ahogyan a mi Naprendszerünkben a Föld fejlődését is felügyeli a Tizenkettek Legfelsőbb Tanácsa, úgy tölt be hasonló funkciót a Plejádok Arkangyalainak Fénytestvérisége a Plejádokon.

 

Ahogyan a Tizenketten Legfelsőbb Tanácsának útmutatásai alapján Földünket angyalok, Felemelkedett mesterek és tanítók vigyázzák, úgy a Plejádokbelieknek is megvannak a maguk társaságai, akik a Plejádok Arkangyalainak szolgálatában állnak. Ugyanakkor ezek az arkangyalok - bolygónkon Legfelsőbb Tanácsához hasonlóan - egy magasabb Abszolútumnak tartoznak felelősséggel. Ezek a hierarchikus tagozódások azonban semmi esetre sem jelentenek úr-szolga viszonyt, már legalábbis ami olyasmit engedne feltételezni, hogy egyikük több vagy jobb, mint a másik. A szervezeti felépítés pusztán az egyes lények alapvető természetét tükrözi, akik a fejlődés egy bizonyos fokának elérése után már csak mások szolgálatára vágynak, arra, hogy adhassanak. A szolgálatkészségnek ez a vágya abból a magas fokú Isteni Szeretetből fakad, amelyet emberi ésszel aligha vagyunk képesek - még csak megközelítőleg is - felfogni. Ezt a ágyat ugyanaz az erő táplálja, amely minden fejlődés hajtómotorja: az elkülönültség feloldásának ereje, az Istennel/Istenővel/Vagyok Aki Vagyokkal való eggyé válás ereje. Ezek a magasan fejlett lények újra teljesen eggyé szeretnének válni velünk!Az Arkangyali Fénytestvériségbe tartozó csoportok nevei - Ra, An-Ra, Ma-At, Ptah - sokaknak ismerősen hangozhatnak, mivel ezeket a neveket az ősi Egyiptomban rendszeresen használták, Isteneikként és uralkodóik nevében. Spirituálisan nagyon fejlettek voltak. A Plejádokbelieknek általános szokása volt az ősi egyiptomiakkal folytatott kommunikáció, akik a maguk szellemi fejlettségi szintjén képesek voltak válaszolni és engedelmeskedni a felsőbb akaratnak. A Plejádokbeliek szellemi bölcsességük legjavát átadták nekik:gyógyító módszereiket, a teljes körű érzékelés képességének kifejlesztési módjait, valamint a Földnek -a Naprendszerünknek, a Galaxisunknak és a legtávolabbi univerzumok fejlődésében betöltött - céját és szerepét illető ismereteket.Az ősi Egyiptomban sok Plejádokbeli öltöt emberi testet, míg mások a magasabb dimenziókban dolgoztak együtt a látókkal, a templomi álmodókkal, a gyógyítókkal, a papokkal és papnőkkel, illetve magukkal a fáraókkal. Mindannyiukat egy közös cél vezérelte: bolygónk és az emberi faj fejlődésének átfogó előzmozdítása; olyan mértékű tudásanyag felhalmozása és elraktározása itt, a Földön, hogy amikor elérkezik majd a Nagy Felébredés ideje, akkor minden szükséges dolog rendelkezésre álljon. Természetesen nem kizárólag az egyiptomi civilizáció részesült efféle áldásban.

 

 

 

Amora Quan Yin