Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Szíriusziak aktuális üzenete

2022-11-25

Megtisztítják a Föld terét!

 
föld égi kapu.jpg
 
Szíriusziak üzenete
 
Megtisztítják a Föld terét!
 
A háromdimenziós anyagot a portálokon keresztül hasítják és távolítják el a bolygóról a piramisok segítségével.
A belépő kvantumáramok bejutnak a piramisokba és onnan átjutnak a belső világokba, ahol belülről megváltoztatják a 3D-s szerkezetet.
 
Hasonló folyamat megy végbe azon földlakók testében is, akik asszimilálni tudják az új energiákat: a régi információkat kivonják a sejtekből, így a nagyfrekvenciás energiák teret szabadítanak fel az újaknak.
 
A Társ-teremtők folyamatosan módosítják a Föld terének és anyagának átalakítási programjait, mivel a civilizáció aktívan befolyásolja a bolygó energiamezőit, folyamatosan el kell távolítanunk a negatív torzulásokat.
 
Ez a legidőigényesebb és legnehezebb szakasz.
 
A Föld tudata már az 5. dimenzió magasabb szintjére lépett, az emberek többségének tudata pedig még mindig a 3. sűrűség összeomló rezgéseiben él.
Ez egy nagyon erős disszonanciát okoz, ami a természeti katasztrófák számának és erősségének növekedéséhez vezet.
 
A bolygó lázban ég, már elérte a KRITIKUS PONTOT!
 
Folyamatosan halljuk a felhívást: miért nem tudják a Társteremtők azonnal eltávolítani a bolygón lévő összes rosszat?
 
Egyetlen válaszunk van:
Megteremthetjük a fejlődésetek feltételeit;
megszüntethetjük az atomháború vagy a robbanások veszélyét, és más veszélyes pillanatokat, amikor a pusztulás veszélye fenyegeti a Föld civilizációját, de nincs jogunk beavatkozni a karmába!
 
Ezt a Teremtő megtiltja!
 
Minden Léleknek meg kell tanulnia a leckét, és le kell zárnia a karmikus adósságokat egy új inkarnáció előtt!
 
A kvantumátmenet megkönnyítése érdekében minden szükséges intézkedést megtettünk.
 
A folyamatot 16 időfolyamra osztottuk az emberek tudatossági szintjének (kisugárzott frekvenciák) megfelelően; minden egyes átalakulási szférát biztosítva.
 
Ezen belül minden egyes Lélek aktívan feltöltődik annyi új energiával, amennyit csak képes felvenni, ezáltal a génszerkezet és a tudatosság megváltozik.
 
Felgyorsítottuk az időt!
 
A konfliktusok helyszínei a mi irányításunk alatt állnak, és energiakupolákkal vannak elszigetelve!
A bolygóközi világokat megtisztítottuk, hogy az emberek gyorsan megszabadulhassanak a Sötét Erők béklyóitól!
A jelenlegi, Ötödik Fajon belül egy új civilizáció érlelődik, és az 5. dimenzió világa kialakulóban van!
Mindkét folyamat a 6D-ben alakul ki!
 
Az Abszolútum döntése szerint minden keményebben és gyorsabban fog lezajlani!
 
A bolygó már egy új sűrűségben él, és az emberek még mindig különböző dimenziókban élnek, ami nagyon jól érzékelhető az egyes szférák kisugárzásán.
A háromdimenziós világ megszűnik létezni, az Ötödik Faj bezárul!
Folyamatosan tájékoztatunk benneteket az Átmenetről.
 
A végső aktus a mágneses pólusok megfordulása és a Föld tengelyének összehangolása lesz.
A bolygónak el kell foglalnia a szükséges pozíciót a teljes újratöltéshez és a kvantumugrás végrehajtásához!
Az új dimenzióba való átlépéshez különleges körülményekre és sok energiára van szükség!
Az idő és minden folyamat a Földön nagymértékben felgyorsult!
 
Mindannyian az átalakulás egyéni szférájában vagytok, ami megteremti az Átmenet minden feltételét.
 
Ezt segítik az aranyszabvány kódok, amelyek aktívan befolyásolják az anyag átalakulását.
 
Ezen kívül a DNS és az RNS, a molekuláris alapok, az emberek tudatossága és Intelligenciája feljavítására szolgáló programok is fel vannak töltve.
 
Ha figyelmesen megfigyeled a benned zajló folyamatokat, érzéseket és reakciókat, akkor észreveszed, hogyan változott meg a tudatod.
 
Már nem tudsz a régi módon élni.
 
Ez normális ebben a szakaszban.
 
- Hasonlítsd össze a belső érzéseidet azzal, ami körülötted történik!
- Ne fogadj el információkat a médiából, amely tele van hazugságokkal!
- Figyeld meg a Nap és a Hold helyzetét, és vedd észre elmozdulásukat, valamint a szokatlan jelenségeket az égen plazma formájában, és a hajók mozgását az égen!
- Tanulj meg ráhangolódni egy új dimenzióra, hallgass a lelkedre, és bízz az intuíciódban!
- A te személyes világképed teljesen más lehet, mint másoké, ezért keress hasonlóan gondolkodó embereket, egyesüljetek!
 
Ez az erősséged, könnyebben túl fogsz élni mindent, és mi segítünk neked.
 
Mindenki, aki a rezgéseivel átmegy az új világba, a mi különleges irányításunk alatt áll!
 
Vigyázzatok Lelketek Fényére, legyetek jelzők mások számára, őrizzétek meg lelki békéteket, tudjátok, hogy minden a Társalkotók terve szerint halad!
 
Az argoriaiak és a sziriusziak információit a különböző földi megfigyelő szolgálatok is megerősítik:
 
- Időről időre a Schumann-rezonancia mértéktelen megugrásai.
- A Föld ilyen erősen ezekben a régiókban!
- Erős energiaanomália van, és időszakosan nagy hézagok vagy a mágneses mező teljes hiánya fordul elő.
- Kanadában a Föld magjának az Északi-sarkhoz viszonyított elmozdulása nyilvánul meg így.
- A naptevékenység még mindig nagyon magas és 18-án egy erőteljes aszteroida-áradat kezdődött, amelyet erős energiabecsapódás kísért.
- A víz alatti vulkánok aktiválódnak.
- Veszélyes hirtelen áradások Ausztráliában.
- Chicagó környékén több ezer lakos maradt áram nélkül egy erős hurrikán miatt.
 
 
A Föld megtisztulása folytatódik...
 
 
 föld tűz.jpg
 
 
Lev 
Fordítás: Gábor Kati