Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Téli napforduló

2020-11-29

Jupiter-Szaturnusz együttállását a Vízöntő első fokán

csill hatás.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

MIK AZ OKAI
A BOLYGÓRA HATÓ ENERGIÁBAN BEKÖVETKEZETT
HATALMAS VÁLTOZÁSNAK?


Mi történik a téli napfordulókor, december 21.-én?


Erre szeretnék néhány gondolattal rávilágítani.


Minap több poszton láttam, hogy december 21.-ét, a Téli Napfordulót, annak nagy asztrológiai eseményét a Jupiter-Szaturnusz együttállását a Vízöntő első fokán, összekapcsolják a Vízöntő kor aktiválásával.


Ennek az állításnak a kiigazítására, többen asztrozófusok tollat ragadtak,- köszönet érte. Az viszont igaz, hogy ez az esemény egy új időszak nyitányát jelenti, én elsősorban emiatt írok.
Ahhoz hogy megértsétek a lényeget, fontos röviden összefoglalnom, mi is a világkorszak és most hol tartunk.


A Föld, búgócsiga szerű mozgásában, 72 év alatt egy fokot haladva a nap mozgásával ellentétesen, 25.920 év alatt tesz meg egy teljes kört (ellipszist), amit világévnek hívunk. A teljes kör 1/12 része egy világkorszak. Azt, hogy jelenleg melyik korszakban vagyunk, azt arról tudjuk meg, hogy a tavaszpont (égi egyenlítő és az állatöv tengelyének metszéspontja) éppen melyik csillagképre mutat rá. Jelenleg a tavaszpont a Kos jegy 0. fokán, mégpedig a Halak csillagkép visszaúszó hal fonatán van, lassan közelítve a Vízöntő felé. Az állatöv, amely az ember által leegyszerűsített képe az égboltnak, és a csillagképek nem egyeznek meg. Az asztrológiai térképek szerint, az égi tavaszpont a Vízöntő határát majd 2100 felé fogja elérni, első csillagait kb. a 27 században.
Minden új korszak energiája már több száz évvel megelőzően érezhető. Gondoljatok a Francia Forradalomra (1789), az már a Vízöntő magas szellemiségének szózata:” szabadság és testvériség!” Ez sajnos még mindig csak egy gyönyörű szózat maradt, sőt…


A 18-19 században, a tudományos felfedezések hatására (csillagászat, fizika) paradigmaváltás jött létre az emberi gondolkodásban, létrejött a tudományos materializmus, amely kisöpörte a világból a szellemet, megtagadva az ember isteni kapcsolatát. A ráció vált a gondolkodás alapjává. Minden, ami nem bizonyítható az 5 érzékszervvel, az tudománytalannak, hamisnak bizonyult. Az egész élő természetet kizárólag anyagnak dekralálták, az embert is gépnek tekintve, teljesen levágva kozmikus kapcsolódásától. Ezzel a gondolkodással az ember a saját sírját ásta meg, mert kozmikus létalapjaitól fosztotta meg magát. A kozmikus törvényekkel ellentétes dogmák születtek, az emberi egot Istenként kezelve, az anyagiasság lett úrrá az emberiségen. Ennek következménye napjainkban egyértelműen látható: az emberiség erkölcsileg lealacsonyodott: a félelem és az önzés kegyetlenség lett úrrá, minél többet harácsolni, mások felett uralmat szerezni, nem számít a jóság, a szeretet, a könyörületesség. Ennek következményeként az ember rombolja önmagát és minden fajt a bolygón, pusztítja a Földet. Napjainkban ennek már jól látható jelei vannak, - ha nem változunk meg gyökeresen, elpusztulunk.
A kozmikus energiák, bombázzák a Földet, kényszerítenek a változásra, mert a változás elkerülhetetlen.

 

Maják és a természeti népek 2012-től szólnak egy teljesen új életciklusról.


Ekkor került a Naprendszer és vele együtt a Föld a Galaxisunk közepével párhuzamos síkra, az un. fotonövbe, a fényövbe, ezzel egy 2000 éves új időszak indult. Ebben az időszakban a Naprendszer a Központi Nap általi állandó fénybeavatásnak van kitéve. A beáramló hatalmas fénytömeg hatásaként az emberi tudatosságban korszakváltás következhet be, lehetőség arra, hogy a Kék bolygó fénybolygóvá váljon.


A bolygóra született avatárok is arról beszélnek, hogy a KOZMIKUS TADATOSSÁG LEGMAGASABB FÉNYRÉGIÓJÁBÓL, AZ ISTENEK SÍKJÁRÓL HATALMAS FÉNYÁRADAT INDULT EL AZ ALACSONYABB SÍKOKRA, AMELY MÁR A 19. SZÁZAD VÉGÉTŐL ÉREZHETŐ VOLT A FIZIKAI SZINTEN IS, A BEAVATOTTAK SZÁMÁRA. EZ A FÉNY BOMBÁZZA A NAPRENDSZERT, EZ A KOZMIKUS OK, MINDEN AZ ISTENI TERV SZERINT TÖRTÉNIK.


Az asztronómiai helyzetek és a bolygóhatások, ennek a kozmikus erőnek a megjelenési formái, a visszatükröződései. Az események az Isteni Tervvel szinkronban történnek. „Amint fent úgy lent”
Ugyanígy elmondható az is, hogy az a nagy ívű változás, ami a földre ható energiában érzékelünk, amely változásra kényszeríti most az emberiséget, amit ebben az évben a három bolygó (Jupiter-Szaturnusz-Plútó) folyamatos együttállása hatásaként megélünk, az az Isteni Tervvel összhangban történik.


Minden égi segítséget megkapunk, de jogunkban áll elutasítani, jogunkban áll nem változni, jogunkban áll elpusztulni a bolygónkkal együtt. Az ember szabad akaratot kapott, amelyet a magasabb régiók lényei tisztelnek, és nem avatkoznak be. Tudjuk, ahogy a közmondás mondja „teher alatt nő a pálma”, ebben bízhatunk, - már érezhető 2020-ban az elmozdulás. Megnőtt a káosz és nem lehet rá számítani, hogy a következő években csökkenni fog. Összecsapnak az erők egymással, amelyek a múltat akarják konzerválni, és amelyek a bolygót fel akarják szabadítani. A Jupiter és a Szaturnusz összeolvadása a Vízöntő jegy első fokán, ugyan nem jelenti azt, hogy ezzel asztrológiailag a Vízöntő korszakba léptünk, de nyitánya lehet egy olyan korszaknak, amelyben a már kozmikusan is ránk ható Vízöntő energia magasabb aspektusát kezdjük el élni. Remélhetjük, hogy a Vízöntő magasabb szellemiségét éljük, egy magasabb tudatosság meghozza a konszenzust a jelenleg hatalmi erők és a világunkat felszabadító erők között. Gyökeres változás jön létre az emberi gondolkodásban, új paradigma születik meg, megváltozik az emberiség hitrendszere, megváltozik viszonyulása Istenhez, az élő természethez, amely visszahozza az anyagba a szellemet, hogy ismét a kozmosz részeivé váljunk.


Megvalósul az, hogy emberiség eléri a kozmikus tudatosságot, felszabadul az ego uralma alól, egymással és az multiverzum minden lényével békében és egységben, szeretetben, szabadságban él. Ekkor teljesítjük be az Isteni tervet, hogy a kék bolygónk a fény bolygójává válhasson. Természetesen, balgaság azt hinni, hogy ez pár év alatt bekövetkezik. De mi vagyunk, akik a szabadság ajtaját kinyithatjuk, mi, akik fel akarjuk magunkat és a bolygónkat szabadítani, mi, a fény harcosai.


Tudom, ez jelenleg egy víziónak számít, de amit a tudatunkba helyezünk, amiről álmodunk, azt az elménk valóságként érzékeli, az mozgatja a cselekvéseinket és az fog materializálódni. Emiatt nagyon fontos, hogy ne engedjünk be negatív jövőképeket az elménkben, amitől hemzsegnek a hírcsatornák. Töltsük meg az elménket fénnyel, szeretettel teli gondolatokkal, minél több szép zenével! Lássuk meg magunkban és egymásban a jót, a szépet, de ne csak lássuk, mondjuk is ki, fejezzük ki a szeretetünket. Segítsük egymást és fogadjuk el azt egymástól, úgymint a bennünket körülvevő angyali lényektől. Bízzunk a Teremtő könyörületében és áldásában és legyünk végtelenül hálásak, hogy itt lehetünk ebben a nagyon fontos létidőben, hogy a NAGY ÁTALAKULÁS elindítói lehessünk.


ITT AZ IDŐ, HOGY KILÉPJÜNK A SOK INKARNÁCIÓNK KARMIKUS CIKLUSAIBÓL ÉS A KARMÁNKAT DHARMÁVÁ ALKÍTSUK. EBBE AZ ENERGIÁBA KAPUNK BEAVATÁST A TÉLI NAPFORDULÓKOR. EMIATT NYITÁNYA AZ ÉGI ESEMÉNY – JUPITER ÉS SZATURNUSZ A KÉT SORSBOLYGÓ EGYBEOLVADÁSA A VÍZÖNTŐBE LÉPVE. IGEN, AKKOR SORSFORDÍTÓ ESEMÉNYBEN LESZ RÉSZE A BOLYGÓNKNAK!


Amikor kisgyerek voltam rendkívüli hatást tett rám Petőfi csodálatos látomása az Apostolban. Egyes soraitól borzongásom volt és még ma is, ha rá gondolok. Lehet, hogy nem idézem teljesen pontosan, de az energiája így szólal meg bennem:
„Ha majd a szellem napvilága köszönt be minden ház ablakán, akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, mert itt van már a kánaán.”


Kívánom Mindannyiunknak, kívánom a Földanyácskánknak, hogy ez bekövetkezzen.

 


Szívem teljes fényével és szeretetével

 


Lőcsei Fanni


2020.11.28