Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A Téli Napforduló asztrozófiai üzenete

2018-12-20

Amint fent, úgy lent, az égben és a gyökereknél is az egyensúly mutatkozik meg.

csill kapu777 másolata.jpg

Kép: Pinterest.com

 

Téli Napforduló üzenetei a következő negyedévre

 

Pénteken késő este (23:23) lép a Nap a Bak asztrológiai cikkelyébe, s egyben eléri az égbolton látszólagos pályájának legmélyebb pontját. Innen fordul és indul el lassan felfelé, hogy azzal arányosan hosszabbodjanak a nappalok. Ekkor a leghosszabb az éjszaka és legrövidebb a nappal. Ekkor győzedelmeskedik a világosság a sötétség felett, és ekkor születik meg a fény.

 

Ennek energetikája meghatározó a következő szakrális újév kezdetéig a tavaszi napéjegyenlőségig.


Sok mindenről lehetne itt írni, de néhány olyan dologra hívnám fel a figyelmet, ami nem biztos, hogy máshol megjelenik.


Egy képletben a vízszintes (aszcendens-deszcendens) tengely az én-ismeret. ASC én vagyok, DSC minden, ami nem én vagyok, azaz a külvilág, a tér tengelye. Mivel a külvilágot leginkább a kapcsolatainkon keresztül tapasztaljuk, ezért a társ- és párkapcsolatok jelölője is. Ennél fogva tükörként megmutatja a bennünk tudattalanul működő dolgokat. Hiába nem hisszük el és hiába tiltakozunk ellene, pontosan azt mutatja, ami bennünk van. És ha nem tetszik a tükör, nem azt kell megkarcolni vagy összetörni, vagy a fejünket elfordítani, hanem magunkon dolgozni, hogy tetszetősebb legyen benne a kép. A tükörkép ugyanakkor azt is megmutatja, amire kép-esek vagyunk, mert megvan bennünk az is, amiről esetleg kishitűségből úgy gondoljuk, hogy nincs.


A képlet függőleges (IC-MC) tengelye a sors-ismeret. Az IC a múlt, ahonnan jövők, az MC a jövő, amerre haladni érdemes, azaz az idő tengelye.
Mindegyiknek van 1-1 uralkodója, az a bolygó, amelyik jegyben van. Jelen esetben az a speciális helyzet állt elő, hogy a 4 tengelynek 2 uralkodója van.
A Szűz ASC és Ikrek MC uralkodója a Merkúr.

 

A Halak DSC és Nyilas IC uralkodója a Jupiter (a Halak hagyományos ura).
Szóval van egy Merkúr és egy Jupiter. Mindkettő a megértést szolgálja. Az előbbi elmélyülve az aprólékos részletekben racionálisan analizál, az utóbbi a nagy egészet átfogva intuitívan szintetizál.


De hol is vannak ők most? A Skorpió szívénél az Antares csillagnál. Az egyetlen csillag az égbolton, ami a hagyományban egyszerre tartóoszlopa a Tejútnak és a világnak egyaránt.


(1) Innen kezdődik az égbolt egyik oldalán a Tejút, az Istenek Útja, a Lelkek Útja, Csaba királyfi útja, a népmesékben az égig érő ég ígérő fa, a Fehér Ló fia, a Szépasszony vászna, a földről nézve az a fényes sáv az égbolton, ami a Tejút galaxisunk ölelő spirálkarjainak sok ezer milliárd csillagának fényét ragyogja, ahonnan a legmagasabb szintű energiák érkeznek hozzánk. Az Antares a Tejút egyik kapuja, az istenek világába lépni pedig a legmélyebb szeretetben levizsgázva lehet, ami a legmagasabbra emel.


„Az a szeretet, amely sokszor csípések, marások, elszakadások után születik meg, amikor már sebeztem és sebződtem, átégtem a sérüléseken, elengedtem a félelmeimet, a ragaszkodásaimat, az önös vágyaimat. Amikor már eleget veszítettem, hogy felismerjem a veszteség illúzióját. Amikor már nem magamhoz húzlak, hanem felemellek, nem magamnak akarlak, hanem odaadlak.” – Zentai Anna


(2) Egyike a világ 4 oszlopának, a 4 perzsa királyi csillagnak, a 4 arkangyali pont közül Uriel a sors angyala, a 4 égtáj közül a nyugat őrzője, ahol lenyugszik a Nap, azaz ahol elindulunk befelé önmagunkba. Bernadett Brady szerint a legmesszebbmenőkig tartó kitartást ad, hogy eltántoríthatatlanná tegyen céljaink elérésében.

 

Szóval a megértés 2 módja, az analizáló, és a szintetizáló, a racionális és az intuitív ennél a kizárólag szuperlatívuszokban említhető csillagnál, az ősmagyar hagyomány Szépasszony csillagánál találkozik éppen akkor, amikor a fény győzedelmeskedik a sötétség felett. Úgy tűnik a Rendező Oscar esélyes. A beavatás őselve (Merkúr) és a szeretet bölcsessége (Jupiter) a legmélyebb szeretet (Antares) jelölőjénél találkozik és a Fény/Szeretet legyőzi a Sötétséget/Árnyékot.

 

Érti a dolgát a Teremtő, hogyan kell üzenni. A tér és idő tengelyének uralkodói a tér-idő metszéspontjában lévő, annak keresztjét magára vett földi vándornak azt üzenik, hogy mindig és mindenhol a legmélyebb szeretet az egyetlen igaz út, amit érdemes követni.

 

A sors tengelye, az IC-MC, a honnan jöttem és merre érdemes tartani a Tejúton van és szimbolikusan is mutatja, hogy az égig érő ég ígérő fát érdemes megmászni. A 2 beavató csillagkép között feszül: az alja a Kígyótartóban gyökerezik, a lombja pedig az Orion/Nimródban bomlik ki. A Kígyótartó a szellemi- és ösztönerők kézben tartását, uralását és irányítását mutatja, amelyről volt már szó bővebben az előző írásban. Az égi vadász Orion/Nimród hasonlóan összetett szimbólum rendszer.

 

(1) Egyik vállával nem kisebb dolgot tart, mint a Tejutat, így a legmagasabb minőségek fel-váll-alását jelzi.

(2) Kezéből a nyilat a Bikára lövi, azaz az állatias ösztönök legyőzését mutatja és az önlegyőzés szimbóluma.

(3) A feje felett éri el a nyári napfordulókor a Nap pályájának legmagasabb pontját, így fényével mintegy megkoronázva avatja igazi uralkodóvá Nimródot, s így az önfelfényesítés szimbóluma.

(4) Lábával az Eridánusz folyóba lép, ami a belső spirituális út, ami szembe megy a talmi dolgokkal és nézetekkel, amin végig haladva kiégnek belőlünk és lefaragjuk magunkról a negatív minőségeket, és aminek végén eljutunk a megvilágosodásig. Nem kisebb célt tűz ki elénk az MC követendő Útként, mint ezeket a minőségeket: felvállalás, önlegyőzés, önfelfényesítés, megvilágosodás.

 

A Hold a Bika szarvánál, mint Tejútra, az istenek útjára emelő lelki-érzelmi küzdő erő jelenik meg itt és most, hogy másnap este a Teliholdban kiteljesedve teljes fényében ragyogva megvilágítsa merre van az arra.

 

Ha leszállunk a 3D-s égboltról a horoszkóp ábra 2D-s síkjára, akkor vegyük észre, hogy egy tű hegyes nyílhegy mutat ide irányjelzőként, melynek talpai a fentebb kielemzett Antares-Merkúr-Jupiter, és a Bak Szaturnusz. Az előbbiek éppen a Tejútra lépnek, az utóbbi pedig már lefelé jövet hozza annak energiáit. Pontosan középen a felezőponton az IC, a fa gyökere, amire támaszkodhatunk. A 2 sorsbolygó fogja közre és adja a talapzatot, amire építhetsz. A Jupiter adja a lehetőséget, a Szaturnusz megmutatja hol van a sorsfeladat, hol van az a korlát, amit meghaladva megszentelődhetsz. A kettőjüktől az égig érő ég ígéri fa tetejét jelző MC-hez vetülő 2 quindecile pedig Antareshoz hasonló végletes és eltántoríthatatlan kitartást ad a célok eléréséhez.

 

A Jupiter-Szaturnusz kapcsolódásai az egyensúly és a helyes mérték megtalálásáról szólnak ugyanúgy, ahogy Orion/Nimród övének 3 csillaga, azon belül is kiemelten a középső Alnilam, ahová az MC éppen mutat. Amint fent, úgy lent, az égben és a gyökereknél is az egyensúly mutatkozik meg. Harmóniában együtt rezeg ég és föld, mondhatnám, hogy „nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta…” az aranykapu pedig nem más, mint Orion/Nimród felett a Szekeres/Auriga csillagkép, melynek neve az aurum=arany szóból ered, s egy égi kaput formáz, melyen keresztül a lelkek közlekednek ég és föld között. (Igen… nem tévedés… ezt a bölcsességet rejti magában az ismert gyermek mondóka is.)


Hol jelenik meg mindez? Hol materializálódik? Hol foglalódik keretbe? Honnan indultunk ki? „Én” és „Te”. Mélyebben én és énmagam. „In lak ech” - én egy másik Te vagyok. A kapcsolati rendszerekben (ASC-DSC keresztben az IC-MC-vel). „Mondd, Te kit választanál?” – hangzik a kérdés az István a király c. rockoperában.


Ki által lehet hazatérni? Melyik jegybe mutat az MC? Az Ikrekbe. Hol van a Hold, a lélek? Az Ikrekben. A válasz az égre van írva fénnyel.


Minden adott ahhoz, hogy az égig érő ég ígérő fát megmászva a mennybe juss. Oda tette a lábad elé a Teremtő a létrát, kezedbe adta kapaszkodóként az Erőt (Mars a DSC-n!) és fel is címkézte hová vezet.

Kell ennél szebb ajándék Karácsonyra?

 

 

Írta: Holperth Tamás asztrozófus Forrás: Facebook