Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

ÚJHOLD KAPU

2021-06-10

Újholdas napfogyatkozás hosszú távú hatásai

 

00000 angyal forrás másolata (2).jpg

 

ÚJHOLD KAPU

 

Június 10.-én újhold és egyben gyűrős napfogyatkozás volt. Az égi jelenség a Tejútra emelő Bika szarvai között történt, az ikrek csillagjegy 19.47 fokán. A két égitest összekapcsolódásához a Merkúr is betársul, így tulajdonképpen Nap-Hold-Merkúr együttállása valósult meg az Orion csillagkonstellációban található Bellatrix csillaga felett.

 

A Napfogyatkozás mindig egy meghatározó égi jelenség, amely változásokat hoz egyéni és globális szinten. Azok, akik képesek érzékelni a kollektív erőtereket tudják, hogy ezen égi jelenség mindig valamilyen váltást hoz, új folyamatokat indít el és új ciklust nyit meg.

 

Régen az emberek vészjósló jelnek tartották, mivel nem ismerték az okát és féltek tőle. Szimbolikusan a Nap elé beálló Hold, a világosságát elfátyolozó sötétséget jelképezi, üzenete viszont az, hogy a fény mindig felül kerekedik és elűzi sötétséget.

 

Az újhold egy 28 napos periódus nyitánya, ám ha a napfogyatkozással együtt történik, akkor egy több hónapos folyamatot indít útjára.

 

Ez az égi jelenség most rendkívül erőteljes hatásokat indít el, globális és egyéni szinten. A remény üzenetével érkezik, hogy a sötétség legyőzetik, mégpedig az igazság erejével.

 

Az elmúlt időszakban megtapasztalhattuk, hogy minél nagyobb a fény beáradása, annál nagyobb a sötét elemek ellenállása is. Így várható, hogy újabb hadi stratégiák fognak napvilágot látni, hogy a káosz és a félelem erőterét erősítsék. A sarokba szorított vad támad a leghevesebben.

 

Az előttünk álló időszakban nagyon sok feltáró igazság fog a felszínre emelkedni. A média számos hazugságairól lehull a fátyol, bizonyítékok fognak napvilágot látni, amelyek igazolják majd az elrejtett igazságokat. A kommunikáció az igazság útján felerősödik. A fényt képviselő emberek egyre inkább összefognak, és nagyobb tetteket fognak véghezvinni, hogy az igazság világossága teret nyerjen. Az árnyék brigád persze figyelem elterelő eseményeket fog előidézni ennek elfojtására, stratégiájuk a tömegek félrevezetésén alapul, ám ez nagyon átlátszó lesz. Bár a valódi áttörés csak jövőre érkezik, az előttünk álló időkben sok megdöbbentő esemény fog kibontakozni, mely felrázza az embereket a mély alvásból, az önző, egocentrikus és istentelen életvitelből.

 

Azok, akik nem akarnak emelkedni, elzárkóznak a fénytől és nem hajlandóak fejlődni, nagyon sok nehéz helyzettel fognak szembenézni a jövőben. Akik félelemből megalkudtak és tudatlanságból engedtek a gonoszság zsarnokságának, megdöbbentő igazságokkal fognak szembesülni. Mert ami nem fejlődik, az visszafejlődik, aki nem képes elengedni az anyagi világ csalóka valóságát, azt a mélység egyre jobban magával rántja. Léte kiüresedik, lelke tompa lesz, érdektelenség lesz úrrá elméjén és semmi sem fogja többé lelkesíteni. A spirituális és szellemi világ távoli lesz számára, mert aki elveszítette Istennel való kapcsolatát, a külső sötétségre jut.

 

Nagy előkészületek történnek a láthatatlanban, nagy szelektálás zajlik, és míg egyesek a szabadság hullámhosszán a fénybe emelkednek, másokat a gonoszság zsarnoksága teljes rabságba ejt. A napfogyatkozás a szétválasztás újabb szakaszát indítja el. A két tábor még távolabb kerül egymástól, de nem az ellentétes eszmék okán, hanem a rezgésszint különbségek miatt.

 

Magasabb szinten:

 

A Nap-Hold egyesülése a kettősségek egységéből születő tudati kiemelkedés kapuja, hogy megújulhassunk és elindulhassunk valami új felé.

 

Telihold óta lehetőségünk volt feloldani a régi tudatosságban tartó programokat, lelki megkötéseket és szellemi tereinket leárnyékoló hatásokat. Az újhold pedig átemel bennünket az új földet teremtő energetikai fényterekbe, hogy isteni szintről új energiákat és fénykódokat hívhassunk be. Most nagyon fontos a tudatosság, és gondolataink, szavaink, érzelmeink teremtőerejével erre fókuszálni. 

 

Aki felkészült rá, és végig tudott menni az elmúlt időszak transzformációs, tisztító és felszabadító energetikai átalakulásán, most hatalmas előrelépést tud tenni a magasabb szintű létezés felé.

 

Az újholdas napfogyatkozás megnyitja az égi fénykaput a régi világból való tudati kiemelkedésre és az Új Föld energiatereibe való átlépésre.

 

Isteni fénykódok beáradásának kapuját nyitja meg.

 

Test, lélek és szellem újjászületésének lehetőségét hozza el, fénykódjai az igazságra való ráébredés, az anyagból való szellemi kiemelkedés és az isteni énünkhöz való tudati felemelkedés égi energiáit közvetíti a számunkra.

 

Megújulhat a kapcsolatunk az isteni világgal, fénycsatornánk és mediális képességünk magasabb szintre emelkedhet. Lelkünk olyan szegmenseibe is beáradhat a fény, amelyek el voltak szeparálva az isteni szeretetegységtől. Szívünk felszabadulhat a régmúlt fájdalmaitól, árnyék lenyomatoktól és lelki súlyoktól. Spirituális csatornánk letisztulhat a fénytelen bekapcsolódásoktól, a félrevezető információs manipulációk hatásaitól és hamis ideológiák eszme rendszereitől. Szellemünk felszabadulhat mindattól, ami álságos és hazug.

 

A mostani a napfogyatkozás lehetővé teszi, hogy végleg lezárjuk a régi valósághoz kötő tudati hozzáállást, megnyíljunk az új minőségbe emelő égi energiák felé és magasabb szintre emelkedjünk fel.

 

Üzenete: Ha legyőzzük önmagunkban a sötétséget, a lehúzó erőket, az anyagba kötő alsó asztrális ösztönöket és vágyakat, akkor felszabadulhatunk és kiemelkedhetünk az isteni útra.

 

Használjuk Asztrea Elohim fénykörét és Michael arkangyal Igazság kardját. Hívjuk le magunkra, fénycsatornánkra és életünk körülményeire.

 

Angyali szeretettel és áldással

 

 

Közvetítette: Aysha

 

angyalforrsa.hu - 2007 - 2020 © Minden jog fenntartva