Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

VÁLTOZÁSOK AZ ÁTALAKULÁS ÚTJÁN

2023-06-28

Az elmúlt időszak energiái és az előttünk álló folyamatok

fénykapu kapu.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

 

VÁLTOZÁSOK AZ ÁTALAKULÁS ÚTJÁN

 

Az elmúlt időszak energiái és az előttünk álló folyamatok

 

A nyári napforduló lezárt egy 2020. óta zajló átalakító időszakot, ahol konkrét választások, döntések és cselekedetek révén kellett szint vallani arról, hogy mely utat választottuk.

 

Jelenleg két út van a földi halandó számára, a hanyatlás és a felemelkedés útja. Az egyik a mélybe húz, a másik a magasba emel. A hanyatlás a régi értékrendszeren alapuló, anyagelvű és istentelen világ színpadán zajlik. Az emelkedés a láthatatlan szinteken, isteni vezettetés által, a szív útján, a lelki síkban történik.

 

Az ötödik dimenzióba emelkedő lelkek számára a felemelkedés fizikaivá vált.

 

Június 18.-21.- e között az eddig tapasztal legmagasabb energiák érkeztek a Földre, amelyek tartós változásokat indítottak el. Ez egy fordulópont volt az emberiség történelmében. A kollektív energiamező teljesen megváltozott. Új lehetőségek nyíltak meg az anyagi valóságban. Június 22.-e óta a felemelkedés idővonala teljesen elvált a hanyatló irányvonaltól. A korábbi választások, döntések és cselekedetek eredményei mostantól a fizikai valóságban fognak megnyilvánulni. Eljött az ideje, hogy szembenézzen mindenki tetteinek következményeivel.

 

Az elmúlt három év számtalan szinten tette lehetővé a tudat felszabadítását, a lélek tisztulását és az alacsony rezgésű minták kioldását.

 

A lehetőségek a próbatételek és nehézségek sodrásában, a külső helyzetek és belső átalakulások révén, a helyes döntések és cselekedetek által nyíltak meg. Mindenki egyéni úton jár, de mindannyian egy közös térben élünk, ahol a kor kihívásai jelenítik meg a vizsga feladatok összetettségét.

 

A felemelkedő lelkek számára az elkövetkező időszak az új lehetőségek kapuját nyitja meg, ahol aktiválhatják a bennük rejlő potenciálokat, kibontakoztathatják a kreatív és alkotó teremtő energiáikat. A személyes potenciálok, adottságok és lehetőségek felismerése most kulcsfontosságú.

 

Július egy energiaváltást hoz, egy átmeneti fázist.

 

Az elmúlt fél év (a téli napforduló óta) az anyagban való cselekvés és az ötödik dimenziós teremtő energiák fizikai síkban való lehorgonyzásról szólt.

 

A következő hónapokban ennek eredményeit fogjuk megtapasztalni. Amit elvetettünk, azt fogjuk aratni.

 

Az elmúlt hat hónap a „terep” előkészítéséről, a következő időszak a teremtés kibontakozásáról fog szólni. Amilyen folyamatokat indítottunk el a cselekvés által, azon hatásokat fogjuk megtapasztalni a személyes valóságban. Mivel itt már a konkrét eredményeket tapasztaljuk meg, a személyes felelősség felvállalása kulcsfontosságú az igazságunk felismeréséhez.

 

Elválás és egymásra találás

 

Az elmúlt időszak sok karmikus kapcsolat lezárását hozta el, az elkövetkezendő időkben (főleg ősztől) a közösségi együttműködésről fog szólni.

 

Van egy isteni rendező elv, amely a történések mögött munkálkodik, szétválaszt és összerendez, mivel a sors és az életút összefonódik más emberekkel.

Az elmúlt három évben sok ember tapasztalta meg a szétválasztást, sok közös út ért véget azon emberekkel, akikkel már nincs dolgunk és más úton járnak. Az elkövetkezendő évek a közös célok elérése érdekében tett szívközpontú cselekvések megnyilvánulásáról fognak szólni.

 

A közösségi együttműködés a már felébredt és a felemelkedés ösvényén haladó lelkek között fog létrejönni.

 

A leereszkedő és hanyatló valóság szintjén pont az ellenkezője nyilvánul meg. Az istenit tartó közös szívmező, egységet, harmóniát, összetartozást és segítő szándékot hordoz. A „közös jó” a vezérlő erő, amely az isteni teremtő minta szerint rendezi és teremti a valóságot. Ez csak az ötödik dimenziós közös tudat mező által jöhet létre, mert alapja a szeretet és az Istenhez való tartozás.

 

A harmadik dimenzióban rekedt tudatok alapbeállítása az önzés, a versengés, a gyengébb leuralása, a kihasználás és a haszonszerzés. Az ellenpólus istentelen megnyilvánulása a széthúzás, a viszály és a különbözőségeken alapuló ellentétek harca. Erről a szintről a szívközpontú Egység és Teremtés nem valósulhat meg.

 

Az elmúlt fél év arról szólt, hogy mindazok, akik lehorgonyozták önvalójukat az ötödik dimenziós energiamezőbe, beleálljanak a személyes szívmező kreatív teremtő potenciáljába.

 

Ősztől kezdődő időszak már a közös célok elérése érdekében tett erőfeszítésekről fog szólni, a szívtudat szintjéről elindított közös teremtésről.

 

2023.06.28.

Írta: Aysha

Szellemi tanító és angyal médium