Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A PLEIADIAK TANÍTÁSAI

2018-11-02

A Pleiadiakról, a Földről, a Dimenziókról, az Univerzumról, a Foton Övről, a Galaktikus Éjszakáról és mindarról, ami MOST történik!

 A PLEIADIAK TANÍTÁSAI.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

A Maya és a Nap egyszerre lépése a Foton övbe-ikresedés, az ikrek visszatérése, a Pleiadiak és a Szíriusziak szövetsége jön létre. Mi Pleiadiak, nővérei vagyunk a Szíriuszi hatalmas férfi intelligenciának, és az természetes, hogy mi a női vibrációval kezdtük meg a násztáncot. Satya (az Alcyone-i könyvtár igazgatója) aktiválta a szövetség új szintjét Alcyone és a Szíriuszi rendszer központi Csillaga között, és ezzel elkezdődött a Pleiádiak és a Szíriusziak násztánca. A Szíriusziak a Fény Templomának tervezői és Satya a Pleiadi Istennő aktiválja az energiát a templomban. Az idők kezdetétől fogva a TUDÓK elsősorban asztrológusok voltak, mert minden tudás fel van írva az égre és benne van a csillagok meséiben.

Csak a modern ember szakadt el annyira eredetétől, hogy nem látja a csillagos eget. És ennek a tudásnak az újra aktiválása vezet el a szívek megnyitásához és a magasabb dimenziókba. Akinek pedig túl sok az asztrológia, akkor valószínűleg azok közé tartozol akinek szíve a szakrális (tantrikus) szex által nyitható. (Mária Magdolna tanításai, Ízisz, Hórusz beavatások)

A csillagok meséi, a mítoszokban megörökítve Gaia tudatosságát képezik, ezen mesék kódjai, Enoch, Anu, Jézus, Mária Magdolna stb. Kódjaival együtt a planetáris örvényekben (vortex) léteznek, melyek a Föld tellúr mezőit kapcsolják a dimenziókhoz. Ezek Gaia identitása-meséi az időben. Ha ez a memória elveszik a Föld fajai sem léteznek többé az időben.

A Földi 3D lét a Nibirui Annunakik/Nefilimek =héberül, manipulálják a 4D-ből=Marduk és a háttér kormányok… A földön járt Stelláris Mesterek (akik istennek adták ki magukat!!!) meséi hazugságokkal rejtve vannak, az Annunakik kitörölni nem tudják ezeket a meséket, a voretexek elveszítenék formájukat, de megakadályozhatják az igazság ismeretét azáltal, hogy egyik hamis információ hálóját a másik után rakták rétegezve utatokra. Ennek következtében a vortexek el vannak dugulva és nagyon nehezen érhetőek el a felsőbb dimenziókból. Az információ nem juthat el a szívetekhez és az energia sem. Ez a háló tragédiája. Ezek a vortexek tartalmazzák az összes tapasztalásokat s vele együtt az összes tudást a 3D-ben. Amikor ezek a vortexek teljesen blokkoltak a lineáris térben és időben az Annunakik sem tudtak többé játszani a 4D-ből, mert elveszítették volna saját memória bankjukat. Az Annunakik azt gondolták, hogy ezeknek a hálóknak a szorításával robotokká váltok, akiket gondolataikkal irányíthatnak és ellenőrizhetnek. Az energiák nem juthattak a Földre, s az emberiség már nem robot, hanem haldoklik. A Halak korának archetípusait manipulálták: együttérzést ->sajnálattá, a szerelmet -> függőséggé, a spiritualitást ->vallássá. A multidimenzionalitáshoz való hozzáférés nélkül a háló szorításában meghaltok.

1987 a Harmonikus Konvergencia (Egységbe Mozdulás) után, a tisztítások, aktiválások, csillagkapu nyitások …

TI EMBEREK NAGYON FONTOSAK VAGYTOK, SZÓ SZERINT A TI TESTETEK LESZ AZ ÖSSZES DIMENZIÓ TESTE A VÍZÖNTŐ KORÁBAN. A TI NAPRENDSZERETEKET VÁLASZTOTTA A TEREMTŐ A BIOLÓGIAI ÉLET ÉS A BIOLÓGIAI INTELLIGENCIA KIFEJLESZTÉSÉRE AZ EGÉSZ TEJÚT GALAXISBAN. ÉS MIVEL GAIA A FÖLD INTELLIGENCIÁJA, Ő FOGJA KIVÁLASZTANI, MELY FAJOK LESZNEK SZÉTOSZTVA A GALAXISBAN.

A Pleiádiak jobban értik evolúciótak, mert veletek élték az utolsó 2 Galaktikus éjszakát - az Oroszlán Foton Öv 13,000 évvel ezelőtt, amikor készek voltatok átlényegíteni félelmeiteket, “megmentésetekkel” leállítottuk a folyamatot - kataklizma, pólusváltás, jégkorszak - és senki sem emelhet ki benneteket a 3D-ből, az meghiúsítja a Felemelkedést, és a 3D sűrűsége beszippantja a segítőket is, így maradtak itt a Pleiádiak is a Galaktikus éjszakára.

A Pleiádiak 5D eszközei a látásra az asztrológia és a dimenzionalitás. Az Alcyone-i spirálban maga Alcyone a könyvtár és tartja az idő meséinek a feljegyzéseit, de a Szándékot is, és ti

mindannyian részt vesztek a következő fejlődési szakasz szándékainak a lefektetésében. Maya az IDŐ és az IDŐZÍTÉS Őre. A Nap pedig a frekvenciák Őre.

A Tejút Galaxis a Kozmikus Intelligencia 10 dimenziós rendszere, amely 9 dimenzióban fejezi ki önmagát.


Az első – a Föld központi kristály magja, amely felállítja a kommunikáció Fényvonalait (anyag/antianyag forgássebességi arány - Metatron) a 9 dimenzión keresztül a Tejút Galaxis Központjával, a Galaktikus Elmével. De bármit is tesztek, azt Gaia perspektívájából kell néznetek, tehát leföldelve, azaz a Föld első három dimenzionális kifejeződéséből. És itt az idő, hogy intelligenciátokat kiterjesszétek azáltal, hogy tudatosan érzékeltek mindent a 9 dimenzión keresztül, mert ez szabadítja fel elméteket.

A második – a felszín alatt lévő tellúr kristály erő és az elementálok birodalma.

A harmadik – a lineáris tér/időbeli létezés a Földön.

A negyedik – nem fizikai övezet, az érzelmi test „otthona”, az érzelmek, álmok és a dimenzionális kapcsolódások tere. A bolygók (asztrológia) manifesztálják a mintázatokat.

Az ötödik – a Pleiádiak, a (bolygó/csillag)pálya minták, a Naprendszer és a Pleiádi spirál ciklusai.

A hatodik – a Szíriuszi Csillag rendszer, teremti a geometrikus fényszerkezeteket, amelyek a 3D fizikai formáiból a 4D érzelmek által alakítva az 5D kreatív mintából lesznek. Ezek a Föld fizikai mintáinak a morfogenetikus mezői.

A hetedik – a Foton Öv az információ pályák – a kíváncsiságot ösztönzik *a ciklikus memóriát.

A nyolcadik – az Intelligencia szervezési rendszere, a Tejút Galaxisban ez a Galaktikus Föderáció.

A kilencedik – tiszta sötétség a Nagy Központi Lyuk/Hold – tiszta kreativitás, itt születnek a galaxisok.

A tizedik – maga az Univerzum, a Kozmikus Minden és tartalmazza mindazt, amit a Földön érzékeltek, nem lehet megnevezni, körülírni vagy felfogni.

Nibiru az Annunakik otthona, a Szíriusz A külső bolygója volt, most pedig naprendszeretek legkülsőbb bolygója, kb. félmillió évvel ezelött kényszerült a Nap körüli pályára. A Nibiru kapcsolja össze a Napotokat a Szíriuszi Csillag rendszerrel. A Szíriuszi rendszer elsődleges szerepet játszott a Naprendszer történetében, akár csak a Nibiru. Amellett, hogy a Nap a Pleiádok Nyolcadik csillaga, a Szíriusz A iker csillaga is. Mindkét rendszer a Szíriuszi és a Naprendszer is segítették a Nibiru fejlődését (kódolt legendák Káin és Ábel, Hórusz és Szet stb.) Amint látni fogjátok, hatalmas fejlődés van tervezve a Nibiru, a Szíriusz, a Nap, a Föld és a Pleiádok számára.

A geocentrikus asztrológia (a Földröl való szemlélete a Naprendszernek és azon túl is) nélkül legtöbbetek számára nagyon nehéz, hogy mesterei legyetek az érzelmi testeiteknek, mert az teszi lehetővé, hogy lássátok, miként lett az élet drámája mesterségesen belekényszeritve a múlt,

jelen és jövő idő minőségbe. Az érzelmi valóságot nézve felfedezhetitek a terveket, a drámákat, a lehetőségeket, de a Szellem impulzusait is. Amikor mestereivé váltok önmagatok tükröződéseinek, akkor ébredtek rá, hogy a másik világokba pontosan ezeken az érzelmeken keresztül lehet belépni. Az érzelmek csodálatosak, mert azok egy nem fizikai vibrációs mező, amely a 4Dimenziótól a 9Dimenzióig rezonál. S ha ezt értitek, akkor a kreatívitás és a fény táncának dinamikáját is. Példának „Itt egy remek dráma: ha közületek valaki szeretkezik a 3D-ben a 4D lényei érzik az energiátokat és beindíthatják bennetek a kéj, a bűntudat, a gyalázat, a szórakozás… érzését, az 5D entitásai izgalomba jönnek kundalini tüzetek által és kozmikus orgazmusuk van, a 6D entitásai kiterjesztik pulzálás mezőtöket Galaxis szerte, 7D entitásai továbbviszik érzelmeiteket a galaktikus információ pályákon, 8D entitások újra rendezik a morfogenetikus mezöket a szexuális rezgés hullámaitokkal, és a 9D entitások új biológiai formákat hozhatnak létre a Galaktikus Központ Fekete Lyuk sötétjében. Hát ez nem gyönyörű?”

A sötéltség kreativitása és a Fény Dinamikája –

„Az ötödik dimenziós fény az csillag fény és finomabb a szoláris fénynél amit a Naptól kaptok a Földön. A Foton Öv a 7D fény „fánkok” amelyek a Galaktikus Központ függőleges tengelyén áradnak ki, forognak körülötte és kiömlenek a Galaktikus Éjszakába. A 9D Galaktikus központjai tiszta sötétség, és mégis ahogy tengelyük körül forognak, örvényeik bámulatba ejtő ereje 9D-s galaktikus szinkronizáló fénynyalábokat lövell ki. Ezek a szinkronizációs fénynyalábok a fekete lyuk galaktikus központokból perdülnek ki a galaktikus tengely forgató nyomatéka által. Ezek a fénynyalábok, övek, tengelyek és horizontális síkok a fekete lyukakkal középpontjukban, az intelligencia 8D szerveződési rendszerei. A Tejút Galaxisban ezt a 8D fényességet Galaktikus Föderációnak hívják, ez tartja formában a Galaxist a foton övek információ pályáinak értelmében. A foton övekben létező összes csillag spirálokat bocsájt ki, amelyek más csillagokat is befognak, és ezek a „Foton Csillagok” mint az Alcyone is, a Galaktikus Föderáció könyvtárai.

A Galaktikus Föderáció struktúrájának forrása a fekete lyukak mély és felfoghatatlan „semmijében” van, melyek galaxisoknak adnak életet a nukleáris energiából. Ez az energia a tiszta kreativitás. Az üres szent elme ekkor indítja el a kozmikus fényét, mely összekapcsolja egymással a galaxisokat, és újab dimenziókat hoz létre az Univerzumban. Az Univerzum önmaga a 10Dimenzió, a kozmikus „minden” , amely tartalmaz mindent amit mi a Földön érzékelünk, és ezt sem megnevezni, sem körülírni, sem felfogni nem lehet.”

A PLEIADIAK TANÍTÁSAI1.jpg
Kép forrása: Pinterest.com

Napotok az Alcyone által kisugárzott csillag fény spirál értelmében kapcsolódik a Pleiádokhoz. A Nap 3D fénnyel fürdeti a Föld felszínét, de a Föld ismeri a 4D fényt is a Hold és a bolygók finom visszatükrözésével a szoláris fénynek. A csillag fény az 5D fény és a Pleiadok csillagai által jut el Naphoz . Az összes Pleiadi csillag, kivéve az Alcyone-t, amely a Foton Övben van örökre, a 7D Övben utazik 2000 Földi évet, majd mindegyikük a rendszerből különböző Földi időt tölt a Galaktikus Éjszakában. A pályák, melyek különböző testeket hordoznak a Galaktikus Éjszakában, azok 6D-sek, és a 6D intelligencia, amely átviszi a

naprendszert a Galaktikus Éjszakán, az a Szíriusz A.

Naprendszeretek tölt a legtöbb időt, 11,000 évet a Galaktikus Éjszakában. Ez azt jelenti, hogy naprendszeretek különbözö tagjai nagyon sűrűvé válnak az Éjszakában, és ez a karmának nevezett tapasztalást generálja – a 4D érzelmek kifejeződést keresnek, melyek megteremtik a 3D tetteket. A 7D foton övben utazó testek kevésbé sűrűvé válnak, jobbára multidimenzionálisak. Ennek eredményeként a befogadott fény megtisztítja érzelmi testeiket és felerősíti a fizikai test vibrációját. Amikor a tudatosság állapotában vagytok, vannak érzelmeitek, de ezek az érzések, mint impulzusok, a középpontotokban tartanak benneteket, és nem a karma kerekében.

A Galaktikus Éjszaka intelligenciája a Pleiadi spirálon kívüli sötétben mindegyik Pleiadi csillag horizontális korongjának a formáját tartja. Ezek a korongok 12 egységet tartalmaznak és hozzák létre a sűrűséget, ami aztán a történelmet és a legendákat teremti a nagy idő ciklusokban.

Maya és a Naprendszer egyszerre lépése a Foton Övbe lehetőséget ad a Pleiadiak és a Szíriusziak számára, hogy megoldást találjanak a Föld Nibiru-i dilemmájára. Az Annunakik túl messzire mentek a karma szorításával a Földön…A Pleiadiak és a Szíriusziak is tisztában vannak vele, hogy a Nibiru manipulálja a Föld Lakóit a 3D-ben…

1987-es Tavaszi Napéjegyenlőségtől a 2012-es Téli Napfordulóig a biológiai élet az isteni intelligencia által lesz harmonizálva, hogy a Föld érzelmi teste elbírja a bekövetkezö galaktikus orgazmus intenzitását. A Tejút orgazmusa elég erős kell, hogy legyen ahhoz, hogy az életet hordozhassa Galaxis szerte.

A Föld Alcyone laboratóriuma, Alcyone pedig a Föld könyvtára és Maya a „menetrendet” a naptárt futtatja. Alcyone felgyorsította a Földet a Pleiadi szeretet vibrációval a Zérus Pontban, a Szíriuszi kiterjedés által, amit Jézus inkarnációja = a 9 dimenzió intelligenciáját egyidejüleg hordozó ember, indított be. Az akkor elültetett magok vertek gyökeret és alakítják át a szén alapu anyagot szilícium alapúvá. Ezt úgy tehetitek meg, hogy azonosítjátok és kimondjátok igazságotokat, amit a Galaktikus Éjszaka alatti csodálatos összecsapásaitokban a multidimenzionális lényekkel, akik önmagukat kutatták a 3D-ben rajtatok keresztül, találjátok meg. Megtanítjuk nektek, hogyan azonosítsátok mindegyik dimenzió vibrációit, amelyik játszott veletek ie. 8800 óta.

Mivel a jövő szándékai teremtik meg a jelen cselekedeteit; annak érdekében, hogy egy olyan szándékot állítsatok fel, amely képes az élet hordozására és elterjesztésére a Galaxisban a Naptár végén (2012.12.21!!!), mindannak amit beleszőtök, tökéletes integritása kell, hogy legyen. Hogy az élet integritása a jelenetekben ott legyen, összhangban kell lennie Gaia leghatalmasabb erőivel, hogy elérje a Galaktikus Központban a

Fekete Lyukat. Csak azok a lények, akik elegendő tudásra tettek szert a Galaktikus Éjszakában, érhetnek el tökéletes integritást a kilenc-dimenziós alkémia által. A fogantatás az Istennő méhének sötétjében történik.

Ti gyorsan integráljátok a 4D-t, és a 4D-ben erősebb impulzusokat kaptok az 5D-ből és azon túlról. Intenzívebben érzitek a Föld vas kristály középpontját, az 1D-t, és tudatában vagytok a 2D Tellurium birodalom ébredésének.

2012 Téli Napfordulóján a Föld összes biológiai intelligenciája, amely a galaktikus vibrációval rezonál, ki lesz terjesztve az egész Galaxisra. Azok a dimenziók, amelyek nem tudják tartani a galaktikus hangot, nem maradhatnak formában a Foton Övben. Látni fogjátok, hogy a sötétség ismerete a kulcs, hogy fenntartsátok a tudatosságot a Foton Öv fényében.

2012-re Naprendszeretek teljesen a Foton Övben fog tartózkodni. Mivel Alcyone helyzete örökre a Foton Övben van, Alcyone könyvtárában van a legtöbb információ róla. A kvantumfizika szerint az egy pozitronból származó foton pár égyikével bármi is történik a Galaxis bármely pontján, ugyanaz történik az iker párjával is, egyidejüleg. Ily módon, ami a Pleiadok Maya csillagával történik, ugyanaz történik a Föld Naprendszerével is.

A Foton Öv az aktiváló mechanizmusa a Nagy Maya Naptár beteljesedésének.

Alcyone szolgáltatja a Pleiadok csillag gravitációját, akárcsak a Nap a szoláris gravitációt a naprendszernek. A fizikusaitok szerint a gravitáció a Föld magjának ereje amely magához vonzza a súlyt. A Pleiadi szemszögből nézve, a gravitáció bármely rendszer 1 Dimenziója, amelyből a kommunikációs kapcsolatok erednek az intelligencia 9 Dimenziójával. Minden dimenzió az 1D lokációból származik, és ahogy távolodnak az 1D középpontjuktól, úgy válnak egyre kevésbé sűrűvé.

A foton az az elektromágneses energia kvantum = legkisebb részecskéje, zéró a tömege, nincs elektromos töltése és meghatározhatatlanul hosszú az élettartama. Az elektromos töltés hiánya és a hosszú élettartam teszi Alcyone lényeit magnetikussá és örökké.


A kvantum fizika szerint a pozitronium 1 elektronból és egy pozitronból áll. Mivel a pozitron az elektron ellentétes töltésű részecske párja, amikor végül is összeütköznek, a fény 2 quantája jön létre, azaz 2 foton. Az ütközés feloldja az örökletes dualitást a fényben, és mivel az elektron az aktiválás azaz az élet alap egysége, beindítja a pozitron azaz karma átalakulását. Tehát amint a foton fény felerősödik a Naprendszeretekben, a karma információvá alakul át, mivel a fény, az információ. Amint elengeditek a karmát, az ellenrészecskék és az elektronok összeütköznek, a fény quantája jön létre és a Foton Öv megnyilvánul!

A Foton Öv 1987-ben beindította a negatív karma elengedését. Ezer évekkel ezelőtt először is a spirituális testetek, majd a mentális testetek lett átalakítva a fény által, aztán a Halak Korszakában az érzelmi testetek alakult át. A fizikai testetek átalakulása 1994 Március 14-én kezdődött, és a „miasma” vagyis az ártalmas kivetülés-nek nevezett ellenrészecskék testetekből való elengedését vonja magába. Mindannyiatoknak vannak miasmái amit el kell engedni a testetekből. Ezek éteri tömegek , melyek a genetikus, azaz az elmúlt életek betegség-mintáinak az emlékét hordozzák, és jelen életetek betegség emlékeit is, melyek oltások következtében nem tisztultak ki, vagyis az oltás meggátolta a betegség emlékének a manifesztálását és kitörlését.

A PLEIADIAK TANÍTÁSAI2.jpg
 Kép forrása: Pinterest.com

Kivonatok Barbara Hand Clow A Pleiadi Agenda című könyvéből

Minden jog, a szerző, Barbara Hand Clow által fenntartva

Írta: Sári Erzsébet - fluidemerald.com