Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A PLEJÁDOK TANÍTÁSAI

2023-05-17

BARBARA MARCINIAK
AZ IDŐ KÖVETEI

 A PLEJÁDOK TANÍTÁSAI.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

 

A Fény Családjának
 
Itt vagyunk. Mi vagyunk a plejádok, egy energiaközösség a Fiastyúkról. Történetünk messzire nyúlik vissza. Őseink egy másik világból érkeztek, amely már megvalósította a tökéletességet, univerzumot alkotott. Ti egy olyan bolygón éltek, amely a beteljesedés felé halad, és mi azért jöttünk, hogy segítsünk a feladat teljesítésében. Ezt a beteljesedést, vagy átalakulást az idők kezdete óta jósolják. Eljött az idő. Ami most a Földön történik, az kihat az egész világmindenségre.


A beteljesedés abból áll, hogy megértitek, kik is vagytok, és az élménnyel gazdagodva haladtok tovább. Őseink olyan univerzumból érkeztek, amely már beteljesítette önmagát, és együtt jutottak arra a felismerésre, hogy az a világ volt az Első Alkotó, az Ős Ok, az Első Alkotó utazása az időben. Olyan világból jöttek, amely felfedezte önnön lényegét - az alkotást. E lényeg felfedezése által értettük meg, hogy alkotók vagyunk.


Ahogy általában történik, ha egy forma tökéletesedése befejeződött, őseink választhattak: visszatérnek az Első Alkotóhoz - csak egy mozdulat az egész - és maradnak abban a vibrációban, vagy továbbmennek. Úgy döntöttek, hogy követekként ebbe a világba jönnek, mert felismerték, hogy egy napon ti is készen álltok majd a beteljesedésre. A Plejádokra vagyis a Fiastyúkra jöttek, mert ez a csillagrendszer tud majd nektek segíteni egy napon, a legnehezebb időben, a válság idején, amikor majd készen álltok rá, hogy újra egyesüljetek az Első Alkotóval.


Őseink a Föld Eredeti Tervezői közé tartoztak. A világokban és a civilizációkban az alkotás és a szeretet magvait elhintő nagyszerű rendezők voltak. Mivel értettek hozzá, élvezték a világok hangszerelését, ahogy a karmesterek élvezik a zenekar irányítását. A mi őseink a ti őseitek is egyben, ezért rokonainkként tekintünk rátok. Őseink DNS-üket az Eredeti Tervezőknek adták, és ez a DNS részévé vált az emberi faj kromoszómaállományának.


Mi, a plejádok a ti jövőtökből érkeztünk. A mi jelenünkben létezik egy hely, ahol erőszak és káosz uralkodik. Láttuk a Föld lehetséges jövőit, amelyekben még mindig az erőszak és a hanyatlás az úr. A háromdimenziós valóságban az időt nagyon rosszul értelmezitek: azt hiszitek, hogy az időt percekben vagy fokokban kell mérni. Az idő sokkal tágasabb, mintsem hinnétek. A valóságban az idő kódolja az információkat és játszik velük, lehetővé téve, hogy egyszerre több valóságba léphessetek be, megnyújtva, eltorzítva, elgörbítve és kitekerve önmagát. Felszállhattok az idő elliptikus görbéjére, és sok realitást megtapasztalhattok egyszerűen azáltal, hogy végigmentek ezen a görbén. Eközben azt is felfedezhetitek, hogy az idő se nem állandó, se nem kézzelfogható.


Mivel a realitások egyike sem állandó, és a jövő sincs előre elrendezve, csak egy sor eshetőség létezik, lehetőséget látunk arra, hogy egy sokkal pozitívabb jövendőt teremtsünk a Föld számára. Vissza akarjuk hozni a fényt erre a bolygóra, és szeretnénk helyreállítani a Földet, hogy ismét betölthesse eredeti rendeltetését - vagyis, hogy egy csodálatos intergalaktikus információcsere-központ legyen. Visszajöttünk hát az időben egy olyan helyre, amelyet magnak nevezünk, hogy véghezvigyük a változtatást. Ez az átalakulás nem csak a Földet fogja érinteni; hatással lesz a jövőtökre, a jelenetekre és az egész világmindenségre.


Ez szenzáció ! Olyan helyen és időben jöttetek a Földre, amikor adott a fejlődés lehetősége. Hatalmas lépés előtt állunk, amelyben ti is részt vesztek. És nem vagytok egyedül, hiszen rengeteg energia érkezik a Földre, hogy részese legyen ennek a nagyszabású tervnek. Anyahajók cirkálnak a bolygó körül, amelyek szó szerint energiatranszformátorként működnek. Fénypászmák érkeznek ősöreg csillagrendszerekből, amelyek évezredek óta együtt dolgoznak veletek. Bolygótokra folyamatosan áramlanak ezek az információsugarak.
A folytonosan érkező információáradatot testetekkel kell felfognotok, átalakítanotok, elraktároznotok és továbbsugároznotok mások felé. Sokan közületek telepatikus kapcsolatot fognak létesíteni ezekkel az anyahajókkal. Az egész olyan lesz, mintha saját rádióállomásotok lenne, amelyen keresztül egy gazdag információmezőre hangolódhattok rá, amikor csak akarjátok.
Ez a szupertudatosság kialakulása, lényetek átalakulása annak legmagasabb aspektusába. Nem kell félnetek attól, hogy ilyen lénnyé váltok, hiszen már most ilyenek vagytok, csak emlékeznetek kell rá. Azóta, hogy a harmonikus konvergencia idején felemelkedett a Földet körülvevő függöny, ez az energia folyamatosan érkezik hozzátok a kozmosz távoli részéből. Az energiaáradat úgy nő és erősödik, ahogy egyre inkább alkalmassá váltok a kezelésére. Most olyan hihetetlenül gyors tempóban fejlődtök, hogy ennek az évtizednek minden egyes éve olyan hosszúnak tűnik majd, mint tíz, vagy még annál is több év az előző században. Érezzétek, mennyi mindent fogtok elérni, érezzétek, kikké fogtok válni. Olyan lesz, mintha száz évet éltetek volna le egy évtized alatt.


Emlékek és még sok minden más áradata zúdul majd rátok. Sokan fogtok a hajókon utazásokat tenni a naprendszer különböző részeibe. Ahogy elérkeztek a Fény Korába, olyan világok nyílnak meg, amelyeknek a létezéséről addig nem is tudtatok. Magatok mögött hagytátok a régi korokat: a bronzkort a vaskort, az ipari forradalom korát, az információrobbanás korát, és még sok mást. Ezekben a korokban kellett elvetni a magot, elültetni a palántát, gondozni, és az élet lehetőségeit a harmadik dimenzióba helyezni.
Változás következik, egy dimenzióváltás, amely csökkenti a harmadik dimenzió sűrűségét, s ezáltal magasabb szintekre fogtok emelkedni, ahol csökken a test sűrűsége. Azért jöttetek ide, mert irányítani szeretnétek az evolúciós folyamatot, és részesei akartok lenni. Ez mind nagyon izgalmas lesz, hiszen több valóságsíkon működtök majd.
Minden válasz ott van bennetek, mélyen eltemetve. Azért tódulnak felszínre a kérdések, hogy saját bensőtökből felhozhassátok rájuk a válaszokat. Ahhoz, hogy erre képesek legyetek, először el kell hinnetek, hogy az információ valóban bennetek rejlik. Az emberiség kiemelkedően fontos leckét tanul most. A tananyag természetesen az, hogy miként ébredjetek rá saját isteni lényegetekre, kapcsolatotokra az Első Alkotóval és mindennel, ami létezik. A lecke az, hogy felismerjétek: minden összefügg mindennel, és ennek a mindennek ti is részei vagytok.
A világmindenség hatalmas régióiban számos kultúra és társadalom létezik, és ezek a társadalmak és kultúrák a kezdetektől fogva látogatták ezt a bolygót. Nem csupán mi, plejádok jöttünk el segíteni, mi csak egyetlen csoport vagyunk egy csillaghalmazról. Sokan utaztak már ide, több okból is. A földönkívüliek többsége azért jön, hogy segítse a felemelkedéseteket, de vannak olyanok is, akik más céllal érkeznek.


Történelmetek során igen különleges időket éltetek már meg. Sokan közületek már évezredekkel korábban kapcsolatba léptek a Földdel, csillagenergia formájában vagy a magasabb birodalmakkal való együttműködés révén. Teljes mértékben tudjátok, hogy milyen gondokkal küszködött már a Föld, hányszor mozdultak el a szárazföldek, és hányszor érkezett segítség az égből.


Amikor istenné kiáltottátok ki azokat, akik az égből jöttek, hogy segítsenek nektek a fejlődésben, eltorzult az információ. Ugyanolyan módszerrel hoz létre istenségeket a ti társadalmatok, ahogy a gyermekek idealizálják a felnőtteket, akik olyasmire képesek, amire ők nem. A módszert az a hit motiválja, amely szerint idejöveteletek célja a változás. Hatalmas kihívás a harmadik dimenziós világ, mert kevéssé korlátoz. A korlátok révén struktúrák jönnek létre. E folyamat során alkottok, és azt is megtanuljátok, hogy részei vagytok az Első Alkotónak, és az Első Alkotó vágyik a megismerésre.


Csodálatos lények vagytok, a Fény Családjának tagjai. Most azzal a megbízatással jöttetek a Földre, hogy változást hozzatok, és segítsétek az átalakulást. A kulcs a szeretet. A szeretet alkotja a világmindenséget. A jelenlegi technológia a Földön csak egy bizonyos szintig fejlődhet, mert az emberiség még nem képes megérteni, hogy a további fejlődéshez szeretetre van szükség. Az energia az alkotás bármely formáját felöltheti, de ha valakit munka közben kapzsiság vagy gyűlölet hajt, vagy bármilyen más érzelem, amely nem a fény felé visz, csak egy meghatározott szintig juthat el. Ehhez a vibrációhoz csak korlátozott információ érkezik. A szeretet az építőanyag, ezért annak, akiben szeretet él, korlátlanok a lehetőségei. A cél az, hogy a fényt, amely információ és szeretet - tehát maga az Alkotás -, viszszahozzuk a Földre. Egy korszakokon át tartó sötét rendszer megváltoztatásához olyan lázadókra van szükség, mint a Fény Családjának tagjai.
A PLEJÁDOK TANÍTÁSAI1.jpg
 Kép forrása: Pinterest.com

Mi a magunk világában renegátoknak számítunk. Mint már mondtuk, a saját rendszerünk is átalakulást kíván. Hídként vagy kapocsként dolgozunk a Fény Családján keresztül számos rendszerben azért, hogy megváltoztassuk a sajátunkat. Az, hogy a szeretet és felelősség által növekszik a tudatosságotok, táplál bennünket, feltölt, kiterjed saját tudatosságunkra, és így továbbfejlődhetünk. Vagyis miközben mi a barátaitok és vezetőitek vagyunk, a segítőitek, ti is segítetek bennünket. www.universe-people.com www.cosmic-people.com
Hová vezet benneteket ez az átalakulás ? Szeretnénk látni, hogy megszerzitek a képességet, amellyel tudatosan formálhatjátok világotokat. Most arra készültök fel, hogy a sorra alakuló számos üj világban elültessétek fajotok magvait, palántáit. Mivel emléktáratokban őrzitek mindazt, ami a Földön valaha történt, képesek lesztek arra, hogy másokat tanítsatok, és tudatosan megmutassátok az irányt, amerre más világoknak haladniuk kell.


Egy nagyszabású terv résztvevői vagytok. Mindannyian kaptatok az alkalmon, hogy jelen lehettek ezen a kihívásokkal teli helyen, ebben az időben. Biztosak voltatok benne, hogy meg tudjátok tenni. Mielőtt idejöttetek, azt is elmondták nektek, hogy sok segítséget fogtok kapni. Fejlődésetek különböző fordulópontjain különféle entitások érkeznek majd a bolygóra, többfajta megnyilvánulásban, azért, hogy ösztökéljenek, lendületbe hozzanak, felvillanyozzanak, emlékeztessenek benneteket - de nem azért, hogy helyettetek bármit is elvégezzenek. Mi is ösztökélők vagyunk, katalizátorok. A plejádok név hallatán érzitek velünk a kapcsolatot, mert segítünk nektek saját információtok, saját tudásotok előhívásában.
Közös munkánk idején emlékeztetni szeretnénk benneteket arra, kik vagytok, mert ez szükséges ahhoz, hogy megtalálhassátok saját ösztönzésetek legnagyobb forrását. Ha kitűzhetnénk mindenkinek egy életpályát, vagy megmutathatnánk egy létezési irányt, azt kérnénk, legyetek az út mutatói. Amint ilyen minőségben léteztek, vagyis mások ösztönzésének igazi forrásaként, életetek maga lesz a fény, a legnagyobb csoda !


Ne feledjétek, hogy mi a saját céljaink miatt vagyunk itt, ti pedig a magatok céljai érdekében, és mi mindannyian azért vagyunk itt, hogy együtt fejlődjünk, és létrehozzunk egy új vibrációs frekvenciát. Meg akarjuk törni azokat a hitpéldázatokat, amelyek a fejlődésben elkülönítik az embereket. Követséget szeretnénk felállítani, a harmónia és együtt-ködés szövetségét. Ennek érdekében olyan információkat juttatunk el hozzátok, amelyek lényetek legmélyéig megráznak benneteket, mindegy, miben hittetek korábban.
Mi, a plejádok, a csoport, aki hozzátok szól, valami érdekes tapasztalattal kívánjuk gazdagítani saját anyagunkat. Amikor először szólaltunk meg 1988-ban, csoportunk ötven-hetvenöt entitásból állt. Közülük néhányan testben éltek, néhányan test nélkül, de mindnyájan plejádok voltak. Számunk azóta megnőtt, és a közösségnek ma több mint száz entitás a tagja, a legkülönbözőbb rendszerekből. "Plejádok Plusz"-nak lehetne ma nevezni bennünket. Vannak a realitásunkban olyanok, akik nem hiszik el, hogy véghez tudjuk vinni, amit elhatároztunk. Szerintük túl nagy a véletlen szerepe, és túl sok kockázatot vállalunk, de azért tűkön ülve várnak, és figyelik, mi történik.


Sokan azt hiszitek, azért jöttünk, hogy félelmet hintsünk el köztetek, de mi ezt nem így látjuk. Senkit nem akarunk megijeszteni: csak tájékoztatni szeretnénk benneteket. Ha egy sötét szobában ültök és furcsa hangokat hallotok, az félelmetes lehet. De ha felkapcsoljátok a villanyt, és megnézitek, mi okozta a zajt, elmúlik a félelem. Tájékoztatni akarunk benneteket arról, mit csináltok. A fény tudás - a tudatlanság sötétség. Azt szeretnénk, ha a fényben élnétek, nem a sötétben.


Azért beszélünk hozzátok, mert fejleszteni akarjuk saját tudatosságunkat egy sokkal szabadabb akarat és kinyilvánítás felé. Ahogy ti azon a feladaton dolgoztok, hogy változtassatok a rendszeren, amelyben éltek, a mi feladatunk annak a rendszernek a megváltoztatása, amelyben mi élünk. Ittlétünk nem céltalan. Mint már mondtuk, a jövőtökből jövünk, és bizonyos értelemben nem érkeztünk üres kézzel. Szükségünk van rátok, ahogyan nektek is ránk. Ti a Fény Családjának tagjaiként egy nagyszerű új lehetőséget tudtok bemutatni, beépíteni, beiktatni a létezés e szektorából a következő húsz évben kialakuló realitások láncába, hiszen ti fizikailag itt éltek, ezen a bolygón. A változás rajtatok keresztül következik be. Amit most tesztek, az ránk is kihat. Ami a Földdel történik, ránk is nagy hatással lesz.


Azért vagyunk itt, hogy segítsünk, tanítsunk és fejlődjünk, miközben együtt végigvisszük ezt a folyamatot. A dolgokról alkotott saját elképzeléseinket azért adjuk át nektek, hogy egy magasabb tudatosságig juttassunk el benneteket. Nem áll szándékunkban azt állítani, hogy ez a verzió és csakis ez a verzió az igazi. Az egész tanításnak nemes célja van. A történeteket, amelyeket hallani fogtok, azzal a szándékkal dolgoztuk ki, hogy a tudatosság magasabb síkjaira emeljenek benneteket. Ez a törekvésünk.


A szavak, amelyeket választunk és a koncepciók, amelyekről beszélünk, a testetek legmélyén tárolt kódok megfejtései. Testetek várja a kérdéseket, hogy elkezdhessetek rájuk rezonálni a bensőtökben rejtőző válaszokkal -, vagyis hogy a bennetek lévő sejtemlékek emlékezni kezdjenek arra, amit már tudtok. A történeteinket hallgatva emlékezni fogtok.
Beszélgetésünk célja az, hogy kitágítsuk a valóságról alkotott elképzeléseiteket; de soha ne vegyétek szó szerint azt, amit mondunk. Mindig kövessétek a nagyobb spirált, amelyet szándékunkban áll létrehozni, hogy megpillanthassátok a nagyobb képet. Soha ne érjétek be azzal, ahogy mi megfogalmazunk egy elképzelést, hiszen csak azért vagyunk itt, hogy megnyissuk a paradigmáitokat, megrázzuk a ketreceiteket, hogy keresni kezdjétek a lényetek mélyén tárolt igazi tudás, a valódi tudás aktiválásának módját. Ez az a hely, ahol az adat rejtőzik, és az a célunk, hogy ezt az adatot előhívjuk belőletek.


Ötleteket akarunk felvetni, hogy elgondolkodjatok rajtuk. Arra akarunk rávenni benneteket, hogy ne ragadjatok le egyetlen elgondolásnál sem. Vállaljátok azt, amit vállalni most még haboztok, vagy amitől féltek. Tudnotok kell, hogy ha szembenéztek lényetek úgynevezett sötét vagy árnyékos részeivel, mások számára is megteremtitek a felszabadulás lehetőségét. Itt visszaérünk az első és végső tantételhez: a gondolat alkot. Akármilyen helyzetben találjátok is magatokat, a saját gondolatotok ereje vitt oda. És a gondolat teremtő erejébe vetett megingathatatlan hitetek fogja átalakítani saját megismeréseteket és a bolygó életét.


Azt javasoljuk, hogy kételkedjetek mindenkiben, aki túlmagyaráz dolgokat, vagy kész válaszokkal áll elő. Fontos, hogy több különböző véleményt és történetet ismerjetek meg. Hallgassatok meg mindent, amit mondanak nektek, aztán nézzétek meg, hogy hihetőnek tűnik-e. Szolgálja-e saját hasznotokat vagy felemelkedéseteket ?


Tőletek függ, ti döntitek el, mit tesztek - ez az egyik dolog, amit szeretnénk megtanítani. Mi információt adunk, de ti döntitek el, mit kezdtek vele: a saját életetekért ti feleltek, nem mi.
Szeretjük magunkat mesemondónak nevezni. A mód, ahogyan a dolgokat elmondjuk, bizonyos mértékig hihető, de nem mentes bizonyos fokú túlzásoktól sem. Ugyanakkor a történet, amelyet adott alkalommal elmondunk, természetesen nem az egyetlen történet; nem a végső, és soha nem az egyetlen igazság. Csak egyetlen töredék, a nagyobb kép egy apró darabja.
Mindegy, milyen történetet meséltünk ma, garantáljuk, hogy egy év múlva más mesét mondunk, mert addigra már képesek lesztek a dolgokat nagyobb léptékben felfogni. A történet tehát állandóan változni fog. Az a feladatotok, hogy megtaláljátok a történeten belül a saját azonosságotokat, megtaláljátok azt, amit tudtok - nem azt, amit hinni akartok, vagy amit mondtak nektek. Fontos, hogy bízzatok abban, amit tudtok, mert a tudás jelenti a kapcsolatot az Első Alkotóval. Ahogy emlékezni kezdtek a saját szerepetekre, mindannyian megértitek majd, hogy az életetek szól valamiről.


Ti magatok választottátok azt, hogy itt legyetek. Küldetésetek van: az emlékezés aktivizálása és az emberi létezés értékének visszahelyezése a teremtés előterébe. Szükség van rátok. Életeken keresztül tanultatok, készültetek a mostani feladatra, nem jöttetek felkészületlenül. Mindaz, amit most tudnotok kell, ott rejtőzik bennetek, és az a feladatotok, hogy emlékezzetek a tanításra. A mostani életetek nem az, amelyben új információkat kaphatnátok. Mint már mondtuk, ez alatt az élet alatt emlékeznetek kell mindarra, amit már tudtok. Mi csak azért vagyunk itt, hogy emlékeztessünk benneteket. Ez része a mi küldetésünknek.

 A PLEJÁDOK TANÍTÁSAI2.jpg

  Kép forrása: Pinterest.com