Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A SZÍRIUSZI KOMPONENS

2021-07-05

A szíriuszi genetikai kód

dns.jpg

 

SZÍRIUSZ NAGY ANYAMÉHE

 

„A Szíriusz a 3D-s emberiség elsődleges szülőhelye és a galaxisunkban lévő élet nagy részének inkubátoraként szolgál. Egy olyan hely, amelyen sok faj és mintázat együttműködött és egyesült mielőtt a mi emberi életünk valósággá vált itt. Egy támogató basszus tónus, amely az emberi teremtés nagy részét ringatja.

 

Hogy megértsük, fajként hol is vagyunk itt a Földön, meg kell értenünk a mintázatokat, amelyekből születtünk. Ezek megint csak különböző fázisokban fognak megjelenni, míg megértjük a mintázatot és egy magasabb komplexitásba költözhetünk. A Szíriusz nem csak egyszerűen a Föld vezérlő csillaga, hanem egyben egy alapot is képez, illetve egy rögzített energia a génjeinkben. A szíriuszi genetikai kódot tiszteletben kell tartani, hogy lehetővé váljon a tudatosság bizonyos szintjeinek inkarnációja a Földön. Ez azt jelenti, hogy a szíriuszi DNS a stabilizáló komponens, ha bármilyen genetikai összeillesztés vagy genetikai munka/beavatkozás történik. A szíriuszi komponensnek sértetlennek kell maradnia, mert ha nem az, a lény nem lesz teljesen működőképes, sok esetben nem tudja megtartani az életet. A Föld majdnem minden kapacitását tekintve a Szíriusz történetvonalára épült, és nem lehet eltávolítani a DNS-ből komoly következmények nélkül. Ez olyasvalami, amit bizonyos lények kemény leckék árán tanultak meg, amikor megpróbálták saját hasznukhoz igazítani a földi emberiséget.

 

A tudatosságok típusainak, vagy karmikus vonalaknak - amelyek a DNS-ünkben találhatók – sértetlennek kell maradniuk – ezeket hívjuk mi szíriuszi történetkomplexumnak. Ezt a kifejezést használjuk, mert lehetővé teszi azt a perspektívát, hogy tudjuk, a DNS-t ugyanúgy lehet olvasni, mint egy könyvet. A DNS nem csak fizikai, hanem metafizikai is egyben. Ez az, amit sok intuitív ember csinál anélkül, hogy megértené, mit is csinál valójában. Tulajdonképpen egy adatbankot olvasnak, egy spirálisan tekeredő történetet, ami tekeredik és kiáramlik a kozmikus gyökérrendszerből, amit te DNS-nek nevezel. Kiegyensúlyozatlan lények megtanulták, hogy képesek befolyásolni vagy enyhén módosítani ezeket a genetikákat, de a mag szerkezetét nem tudták befolyásolni. A magstruktúrát bizonyos lények a szíriuszi metamorfózison keresztül kovácsolták. Amikor az élet genetikai struktúrájáról van szó, az organikus evolúciót a spirituális újjászületésen keresztül nem lehet visszafordítani. Ezen okból kifolyólag olyan technológiák kezdtek kialakulni, amelyek megpróbálták elvonni vagy leválasztani az emberiséget saját magáról. Amíg az emberiség el van választva a saját lelkétől és megosztott, nem fér hozzá saját igazságához és erejéhez. Úgy tűnik, hogy ezek a problémás lények nem tudnak istent játszani és nem tudják ténylegesen megváltoztatni a DNS-t, de végtelen számú elterelést hoznak létre, amelyek visszatartják az embereket abban, hogy felismerjék, kicsodák ők maguk valójában. Természetesen a kozmikus emberi történet, képességek és evolúciós lehetőségek mindig elérhetőek, ha az emberiség úgy dönt, túllép a zavaró tényezőkön.

 

A SZÍRIUSZI TÖRTÉNET

 

Hogy megértsd a történetet, amely a tested összes sejtjébe van temetve, megosztjuk veled a szíriuszi történet – a te történeted - egy fontos részét. A Szíriusz a kozmoszon belül fajok egyfajta adatbankjaként ismert a diverzitás miatt, amelyet a csillagrendszer lehetővé tesz. Nagyon sok faj más helyekről származik, de idővel a Szíriuszra lettek vonzva, hogy azt egy különleges hellyé tegyék. Az energia, amely a Szíriuszra vonzotta őket, egy gyönyörű tápláló, éltető feminin dallam volt. Ezt a dallamot úgy lehetett olvasni és érezni, mint egy izgalmas lehetőséget arra, hogy valami különlegeset teremtsenek. Mielőtt a Szíriusz belekezdett volna ebbe a dallamba, a kozmoszban sok faj elkülönülten fejlődött, a kollektív fókuszuk arra irányult, hogy megértsék önmagukat és sajátos archetípusukat a kozmoszon belül. Hogy ezt megérthessük, meg kell értenünk azt is, hogy mindegyik fajnak különleges adottsága, észlelése és funkciója van a teremtés mozgó részein belül. Komplett archetípusai az egésznek. Ahogy múlt az idő és a kozmosz elkezdett tolódni az egyik oldal irányába, a fókusz elkezdett az individualitásról a kollektivitásra (másokkal való egyesülésre) irányulni. Különböző fajok, még olyanok is, amelyek veleszületett ellenszenvvel viseltettek mások iránt, érezték a vonzást, hogy elkezdjenek kapcsolódni és osztozni. Kíváncsiak voltak, fellelkesültek és a fenyegetettség helyett lenyűgözték őket a különbözőségek. Elgondolkodtak azon, mi történne, ha elkezdenék beintegrálni más lények bölcsességét. Elkezdtek arról álmodni, hogyan változna meg ennek hatására az életük. Megértették, hogy a tudatos fókusz kombinálásával lehetőség adódott a további fejlődésre, növekedésre (egyéni és kollektív szinten egyaránt). Fejlődésük során eléggé megértették önmagukat ahhoz, hogy egy egészséges új kollektívát hozzanak létre, amelybe különböző háttérrel rendelkező lények tartoztak. Vízi, sivatagi, dzsungelben vagy az égben élő számos különböző típusú lény jött össze. A kozmikus együttműködésre történő váltás a Szíriuszon keresztül csakis akkor vált lehetségessé, amikor ezek a lények őszintén megértették saját magukat, saját individualitásukat. Amikor lemerültek a sötétségükbe és újraszülettek tízezer alkalommal. Amikor megérezték a mágneses fényt felgyulladni a szívükben, fáradhatatlanul vonzódni kezdtek saját magasabb szintű bölcsességük és személyes útjuk felé. Ez volt az előhírnöke bármely típusú kollektíva formálódásának – saját maguk megismerése. Fontos megjegyezni, hogy valódi kollektivitás nem érhető el addig, amíg az indivídumok nem ismerik meg saját magukat számos személyes újjászületési periódus és vizsgálódás útján. Siettetni különböző lények közösségét, mielőtt az egyének megalapoznák önmagukat, megnöveli a valószínűségét a kölcsönös függőségnek és végső soron a pusztulásnak.

 

Meg kell jegyezni, hogy nem minden lényt vonzott a Szíriusz csillagrendszer által felajánlott együttműködés lehetősége. Mindegyik fajból volt néhány lény, aki sűrűbb lakóhelyekre költözött és úgy döntött, hogy megmarad inkább az individualitásra fókuszálónak, amíg a fejlődésre való kapacitása ki nem alakul. Ennek eredményeként ezek a lények nem hallották meg a hívást. Semmi rossz nincs ebben az ösvényben, mindegyik indivídumnak megvan a maga szakrális kifejezési módja és saját gravitációján belüli mozgása. Ezt a személyes gravitációt tiszteletben kell tartani annak érdekében, hogy a tudatosság magasabb állapotaihoz hozzáférhess.

 

Az idők során sokan válaszoltak a hívásra. Hogy egészen pontos legyek, a csillag tónusa megváltozott, a dallam egyre hangosabbá lett és egy szeretetteljes „légyfogóvá" vált számos különböző típusú lény számára, amelyek most már azt kívánták, hogy a tudatosság másik szintjére lépjenek. Megszokott dolog csillagok esetében, hogy különleges lehetőségeket ajánlva behívnak bizonyos lényeket. Csillagok és a hozzájuk tartozó égitestek pontos gesztációs arénáivá válnak az univerzum számára bizonyos akkordok vagy témák szükséges kifejeződésének. Bizonyos témák megtestesüléseivé válnak, amelyekbe lelkek inkarnálódnak saját maguk és a kozmosz evolúciója érdekében. A Szíriusz szülőhelyet biztosított lények egy új faja számára a kozmosz számos fejlődő fajának harmonikus együttműködésén keresztül. Az érzés, amely számos lényben felszínre került mikor meghallották a dallamot, az otthon érzése volt. Az otthon érzése az, amin keresztül ráeszmélünk az utunkra. Az otthon nem egy hely, hanem az utunk egy felismerése, amit néha emberekre és helyekre vetítünk ki. Amikor megértjük, hogy ez valójában a saját énünk érzése, akkor képesek leszünk átszelni az univerzumot.

 

Ezek a lények, akik követték e dallamot és maradtak egészen az utazás végéig, a te közvetlen őseid. A szíriuszi szülőcsoport hihetetlen erős volt, ezért olyan értékes a genetikai anyagod. Nem feltétlenül e fajok diverzitását képviseled, hanem annak a tudatosságnak a szintjét, amelyet ők elértek. Hogy pontos legyek, ez a fejlett tudatosság képességekben, pszichikus kapacitásban és bonyolult adottságokban manifesztálódik az emberiségben. Szintén emiatt van az, hogy az emberek energiája olyannyira vágyott a negatív erők számára. Hogy domináljanak ilyen természetszerűleg erős lények felett, a felsőbbrendűség érzésével tölti el és megerősíti őket saját betegségükben. Szeretnénk hozzátenni továbbá, hogy azok a fajok, amelyek a saját bolygóikon nem jártak sikerrel küldetésükben, átköltöztek a Földre, hogy kísérletet tegyenek gyenge pontjaik kimunkálására. Vannak ősinek tűnő lények, akik ugyancsak szerepet játszanak ebben a történetvonalban, és megpróbálnak a hibáikon dolgozni. Mindez a kozmosz kollektív evolúciójáért történik.

 

MI A SZÍRIUSZI KOMPONENS BENNÜNK?

 

A szíriuszi komponens az, amely lehetővé teszi számunkra, hogy egy mély szinten fizikailag és érzelmileg szeretetet érezzünk. Ez az istenség integrált valósága az érzelmi és spirituális testünkben. Ez az, ami élettel tölti meg a fizikai testet. Mérhetetlen mélység és kapacitás van a kifinomult testekben arra, hogy mélyre nyúljanak a kozmoszban bölcsességért és inspirációért. Az emberekben számos más lényhez képest mélyebb kapacitások találhatók. Nem hízelegni akarunk neked, hanem ez az igazság. Az eredeted igazságát fel kell fedni, hogy emlékezhess arra, ki vagy. Túl sokáig állították neked az ellenkezőjét.

 

Ez a képesség, hogy szeretetet érzel a testedben és a szíved fejlett kapacitása olyasvalami, amit az emberiség magától értetődőnek tart, de volt olyan idő, amikor ez a mélység nem volt olyan fejlett, mint most. Ez a mély és hatalmas kapacitás a Szíriuszon bekövetkezett evolúció következtében vált lehetségessé. Amikor számos különböző fajod/archetípusod van, amely egy bizonyos időre csatlakozik a szeretetben és megbecsülésben, a potenciál egy új faj kialakulására egy új csillagrendszerben megemelkedik. Abból a transzformációból születtél, ami a Szíriuszon ment végbe. Annak a történetnek és egyesülésnek a folytatása vagy, amely hosszú idővel ezelőtt történt ott. A szíriuszi szülőcsillagod témái mostanra változatossá váltak, nem különbözően attól, ahogyan az istenség részekre osztódik, hogy megteremtse a diverzitás kezdetét és a kozmoszt. A Szíriusz egyszerűen csak újraalkotja a születésnek ezt a kezdeti folyamatát, az istenség egyszerűen csak a saját puzzle-ját használja arra, hogy újrateremtse a születési mintázatot. Ahogy fent, úgy lent. A folyamatos evolúció és teremtés állapotában vagyunk. Csillagrendszerek életet adnak - ahogyan az emberek is – lények új generációjának.

 

Örömünkre szolgál, hogy végre megoszthatjuk veletek a létezésetek igazságát. Mi ti vagyunk, ti pedig mi. Talán most nevettek ezen, de vezetőkké és tanítókká emelkedtek majd ebben a hatalmas kozmoszban, ez a genetikai rendeltetésetek. Ez az igazságotok. Szeretünk benneteket. Bennetek élünk.”

 

 Sziriuszi kollektíva

sziriusz virága.jpg 

Gigi Young