Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Hatharok tanításai

2018-11-02

Nem vagyunk egyedül. Földünk nem kizárólagos hordozója az életnek és az intelligenciának.

 Hatharok tanításai.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

 

A testi-lelki egyensúly piramisának tanítása

Léteznek a mienknél fejlettebb civilizációk, melyek nem a létért való küzdelem, a szenvedély, a munka és az anyagi gyarapodás mentén formálják kultúrájukat, s alakítják önmagukat. Fejlődési törekvéseik lényege a magasabbrendű tudatosság megvalósításában, a durva fizikai, testi önazonosítás meghaladásában van.

A Hathorok évezredek óta segítenek inspirálnak minket, bölcsességükkel beoltva emberi civilizáci&172;ónkat. Máig föllelhető nyomot hagytak az egyiptomi kultúra tárgyi és szellemi hagyatékában. Saját elmondásaik szerint elérkezett az idő, hogy az emberiség annyi gyötrelmes évezred után ismét előrébb lépjen szellemi evolúciójában. Ennek érdekében a Hathorok a XX. Század végén bolygónkat újra fölkeresve átadják nekünk megfontolandó, életünket szokatlan, mégis hiteles szempontból megvilágító üzeneteiket.

Az Egyiptomi kultúrát több más bolygórendszerből származó civilizáció alakította, de a Hathorok teremtő befolyása sem volt kevésbé meghatározó a Föld spirituális fejlődésében.
A Hathorok szeretettel érkeztek egy új, talán ma még álomszerű valóság szelíd hangjait hozva magukkal a Föld számára. Ha készen állunk, hogy felépítsük ezt az új világot, meghívnak bennünket egy elme és szívbéli utazásra. Az idősebb testvéreink ők. Az evolúciónk során nagyon sok időt töltöttek velünk ezen a bolygón, de írott történelmünkben ittlétükről nem maradt fenn semmi nyom. Az ő természetük energia jellegű és több dimenziót hat át. Egy másik univerzumból jöttek a Szíriuszon keresztül. A Szíriusz átjáró az Univerzumunk felé, innen utaztak a Naprendszerünkhöz és a Vénusz éteri királyságához. A múltban leginkább Hatorral, az ősi Egyiptom termékenység-istennőjével működtek együtt, rajta keresztül léptek kapcsolatba velünk emberekkel.

Az egyiptomi mellett kapcsolatot teremtettek a tibeti lámákkal is a tibeti buddhizmus kialakulása idején. A Hathorok tanítása az alapja a tibetiek hang használatával kapcsolatos egyedi technikájának és gyakorlatának. A korai földi kultúrákkal is érintkezésbe léptek. Olyan intergalaktikus civilizáció a Hathoroké melynek előőrsei behálózzák a Világegyetem emberiség által ismert részét, illetve a magyarul is megjelent könyvet tanulmányozva úgy tűnik, hatósugaruk még ennél is távolabbra terjed ki. Egy a magasabb rezgéstartományokban létező intergalaktikus civilizáció az övék. Ugyanúgy fejlődnek mint mi földlakók, de előttünk járnak az idő hasonlatával élve, vagy százezer évvel. Barátok, mentorok, útitársak az emlékezéshez vezető ösvényen, a Legfelsőbb Létezőre való visszaemlékezés útján.

Elmondásuk szerint a Naprendszerben minden szinten a gyógyulás nagyszerű időszakát éljük át s nem csak az emberiség. Ám mivel az isteni szeretet nem létezhet a cselekvés teljes szabadságának megadása nélkül, mi emberek az adódó remek helyzet ellenére saját fejlődésünkben mindenkor döntési helyzetben vagyunk, méghozzá a tudat történetének egy nagy jelentőségű pillanatában. Valami olyasmi történik, amely még sohasem történt meg. E történés jelentősége az oka a Hathorok ismételt jelenlétének Földünkön, ami Egyiptom és a tibeti buddhizmus kialakulása óta nem történt meg. Egyiptomban csupán néhány gyönyörű szobor és a Hathorokat ábrázoló faragás utal egykori jelenlétükre, elsősorban Hator istennő templomaiban. (Az istennő nevének helyes írásmódja Hator, a vele kapcsolatot tartó civilizációé pedig Hathor.)

Nem a Föld megváltói ők, hanem fejlettebb testvéreink, akik ugyan felkínálják segítségüket de semmiképpen sem akarják megzavarni az összhangot más lelki segítőkkel, illetve már létező kozmikus kapcsolatokkal. Nem kívánják befolyásolni az emberek vallási meggyőződését sem, azonban néhány valóban hasznos, sőt kifejezetten nagyszerű elképzelésüket szívesen megosztják velünk.

Jelenlegi helyzetünket illetően egy hasonlattal élnek: "Olyan, mintha ti emberek megpróbálnátok palackba zárni az eget mindvégig azt gondolva, hogy csak a palack létezik - míg egy napon az üveg szét nem törik, és az ég kiszabadul. Barátaink ne féljetek, hogy a régi struktúrák tekintetében széttörtök! Nem kell feltétlenül nehézséget, bánatot, vagy szomorúságot okoznia. Lehet az átalakulás örömteli, vidám, sőt boldog!" (A fenti idézet a Hathorok egyik vezetőjétől származik, akit Avarnak hívnak.)

Tanításuk szerint mostanára az emberi tudat átjutott a két póluson, megélte a Földanya tudatát, majd az önállóság, a férfias apa-tudatot, de együtt a kettőt még sohasem. Nem véletlenül ennek a folyamatnak minden egyes emberben le kell játszódnia, mindenkinek szembe kell néznie a saját androgenitásával: azzal, hogy férfias és ugyanakkor nőies jellemzőkkel is bír. Láthatóan egyesek már ráébredtek arra, hogy a férfi és női erőknek egyensúlyba kell kerülniük. Felfogták, hogy véget kell vetni a két pólus közötti harcnak, így a férfi princípium kreatív önállóságának és a női princípium intuitív fogékonyságának egyensúlya visszaállhat.

A női pólus megelevenedésével visszatérnek Egyiptom ősi misztériumai. Egyre többen és többen emlékeznek majd egyiptomi gyökereikre és a korai sumér időkre, mert eljött a női minőség újjászületésének ideje. De fontos kiemeltünk,hogy másként térvissza: iegyensúlyozott princípiumként, nem kifejezetten női, vagy teljesen férfi formában, hanem összeolvadva, harmónikus, androgünszerű kiegyenlítettségben.

Az egész naprendszerre vonatkozóan döntő jelentősségű, az ami zajlik most a Földön. Még a félistenek is sorba állnak egy földi születés reményében, akkorát lehet most a szellemi fejlődésben előre lépni. A Föld átalakulása nemcsak az emberekre, hanem a növényekre és az állatokra is hatással van. Ezek mind végigjárják saját fejlődésüket, követve a Földet egy magasabb rezgéstartományba. A Naprendszer többi része is megtapasztalja ezt a folyamatot, melynek során más rezgéstartományba kerül, hiszen még a Napunk is változik. Viszont a Földön egyedi változás megy végbe, olyan, amely más bolygókon nem tapasztalható ebben az időben. Ezért jöttek ide más lények különböző dimenziókból, más birodalmakból, ők a Föld körül állomásoznak bolygókon,aszteroidákon,vagy terdimenzionális térben. Céljuk a történések megfigyelése. Feszült izgalommal várják mire képes az ember a Legfelsőbb e szertelen, de megismételhetetlenül nagyszerű teremtménye. Ennyire különleges a Föld helyzete.

Üzenet Tom Kenyontól

A következő üzenetet a Hathoroktól kaptuk 2007. ápr. 15-én. Az erős hullámtevékenység, amiről beszélnek, 2007 ápr. 12 - én kezdődött. Az ő irányításukkal a lehető leggyorsabban eljuttatjuk a világnak ezt az üzenetet, és ehhez kérjük a segítségeteket. Ha érzitek a hitelességét, kérünk benneteket, küldjétek tovább barátaitoknak bármilyen módon, ami a rendelkezésetekre áll.
Minden információt (az Egyensúlyi Holonról szóló információkat, az eksztázisról, illetve a szívről szóló üzeneteket is) egy dokumentummá szerkesztettük össze, hogy könyebb legyen másolnotok és továbbítanotok.
A teljes üzenet elérhető angol nyelven is Tom Kenyon weboldalán: http://tomkenyon.com/hathors.php
A legjobbakat kívánjuk:
Tom Kenyon és Judi Sion
Minden lény legyen boldog! Minden lény legyen szabad!

Planetary Creatrix= A Bolygó Teremtő Mátrixa (lefordíthatatlan szójáték)
A Hathorok üzenete Tom Kenyon-on keresztül, 2007. ápr. 15-én
A távoli űrből hozzátok érkező bolygóközi energiák kiterjesztésének küszöbén vagytok. Amint korábbi közlésünkben már jeleztük, ez a hullámtevékenység, ami a tudatosság kiterjedésével áll kapcsolatban, emelkedőben van. Nevezetesen, a tudatosság kiterjedése a ti földi és ugyanakkor a bolygóközi és dimenzióközi létetek finomrészecskéivel és összetettségének növekvő tudatosulásával függ össze.
Ezeknek a távoli űrből jövő energiahullámoknak egyik hatása az érzelmek növekvő változékonysága. Ahogy ezeknek a hullámformáknak a száma és az erőssége növekszik, növelni fogják az ingerlékenységet, az alvászavarokat, az irracionális gondolkodást és viselkedést. Ezek minden valószínűség szerint meg fognak nyilvánulni az egyéni kapcsolatokban, de csoportokon belül is.


Ezek a távoli űrből jövő energiahullámok egyaránt pozitívak és negatívak. A ti helyzetetekből, illetve a megszokott létezési és működési formátok szemszögéből nézve negatívak, mivel ezek a hullámok össze fogják törni ezeket a szerkezeteket a legkisebb részecskeszintig és a legvégső kvantumszintekig, és változásokat fognak okozni a testetekben és a lelketekben. A lelketeket azért érik ezek a megpróbáltatások, mert ragaszkodtok a régi felfogásbeli és létezési mintáitokhoz. A régi létformákra gyakorolt kollektív hatásuk abszolút pusztító is lehet ebben a világban.


A távoli űrből jövő energiahullámok pozitív formája az, hogy lehetőséget és választási lehetőséget adnak minden egyes pillanatban, ahogy a hullámok áthaladnak a naprendszereteken. A választási pontok akkor jönnek létre, amikor az energiahullámok ütköznek a testetek, az elmétek és az interperszonális kapcsolataitok energiaszerkezetével. A választási pontok a szokásrendszereitek összeomlását jelentik, és lehetőséget a gyors és radikális irányváltásra.
Ezek az energiahullámok végső soron üzenethozók, amik kinyitják és szélesre tárják személyiségetek börtönének ajtaját. Egy pillanatig ott a lehetőség, hogy kiszökjetek a saját magatok által épített börtönből, legyen az egyéni, kapcsolati, közösségi vagy globális. A kihívás benne az, hogy amikor a börtönajtó kitárul, ismerjétek fel a szabadulás lehetőségét! Amikor a régi létformák összeomlanak, amikor az életetek rejtvénye a felszínre kerül, ne ránduljatok össze ettől az élménytől! A régi bújócska nem fog működni, mert egy új energia szabadul ki a kozmoszba.


Akkor váltok szabaddá, ha elhagyjátok a régi módokat, amelyek többé már nem szolgálnak benneteket. És ez is a lényetek legkisebb részecskeszintjéig érvényes, a lelkiségeteken és kapcsolataitokon keresztül. Ahogy erősödnek a hullámformák, márpedig fognak; és ahogy egyre rövidebb szünet lesz a hullámok között, úgy tűnik majd, hogy a tudatosság nyomásának hullámai könyörtelenek, és első ránézésre egy ilyen összezúzódás elmebajnak vagy őrületnek fog tűnni. Egyre növekedni fog a kétségbeesés.
De kérünk benneteket, tudatosítsátok magatokban egyértelműen, hogy a kétségbeesés önmagát generálja, hiszen nem más, mint ellenállás a spirituális fejlődés hullámainak. Ha megragadjátok az alkalmakat, a választási pontjaitokat, amikor kivágódnak a börtönajtók, új szabadságra leltek majd, egy új életformára önmagatokkal és a világgal.
Azok fogják ezt először érzékelni, akik nagyon érzékenyek az energiákra. Azok, akik elmerültek az anyagi világban és a saját állati természetükben, először, látszólag kevésbé lesznek érintve. De ahogy a hullámok nyomása növekszik, úgy fog növekedni az ő kétségbeesésük. És semmi sem táplálja annyira jól a kétségbeesést, mint amikor az ember veszélyben látja a saját túlélését.


Korábbi beszélgetésekben már útmutatókat adtunk arra, hogy hogyan lehet az Egyensúlyi Holont használni. Melegen ajánljuk, hogy tökéletesítsétek a képességeteket, hogy bármikor tudjatok teremteni. Az életélményeitek példátlan tempóban változnak számos területen,. Azt, hogy hogyan keltek át a káosz keskeny átjáróján, nem az életetek külső eseményei határozzák meg, hanem az, hogy milyen jól működik a belső iránytűtök, a belső intuitív irányérzéketek.
Korábbi beszélgetésekben már adtunk javaslatokat, hogy hogyan teremtsétek meg az eksztázis vagy mennyei boldogság állapotát. Ezt az információt azért adjuk át, mert az eksztázis és a mennyei boldogság olyan rezgéstartományok, amelyek lehetővé teszik, hogy kimenekülhessetek a bolygótokon folyamatosan fennálló alacsonyabb rezgéstartományokból. Eksztázisban és mennyei boldogságban vagy legalábbis örömben és boldogságban tartózkodni - a külső körülményektől függetlenül - lehetővé teszi, hogy kisurranjatok a saját börtöneitek ajtaján.
Mi úgy látjuk, mivel a ti harmadik dimenziótokon túlról nézzük, hogy a Földetek heves küzdelmeken megy keresztül azok között az erők között, amik be akarnak börtönözni benneteket, és azok között, amik fel akarnak szabadítani benneteket.


A a legnagyobb tisztánlátással mondjuk nektek, hogy a lelketek és a spiritualitásotok leglényegéért folytatott csata kellős közepén vagytok. Mert ez a legnagyobb kincs, ami a Földeteken létezik, és nem az arany, az ezüst és a gyémánt, hanem az a nagyon tűnékeny spirituális szikra, aminek mindannyian a birtokában vagytok. Akár tudatában vagytok nem anyagi spirituális szikrátoknak, akár nem, mindenképpen felbecsülhetetlen az értéke. Azok az erők, amik ezt a bolygót évezredekre bebörtönözték ezek miatt a távoli űrből jövő energiahullámok miatt, most veszélyben vannak. Számíthatunk rá, hogy bármit megtehetnek, ami a hatalmukban áll, hogy folytathassák az emberi szellem feletti uralmukat. És mégis, a kozmosz nagy táncában vannak mások is, olyanok, akik szeretnének felszabadítani benneteket. Hiszen ha felszabadultok, akkor a tudatosság nagy reneszánsza bekövetkezhet, ami az egész univerzumnak óriási hasznára lesz, és igen, sok birodalom számos lénye, akik az emberi életet szentnek tartják, itt vannak, hogy segítsenek nektek. Mi csak egy vagyunk ezek közül.
Mivel a fejlődés előretörésének és erőteljes növekedésének küszöbén álltok, most van lehetőség arra, hogy megnöveljétek a spirituális fény erejét ezen a Földön. Most bemutatjuk nektek a tervünket a közeli jövőre, és ha hívást éreztek, hogy közösséget vállaljatok a célunkkal, akkor megkérünk, hogy csatlakozzatok hozzánk.
Ezt mi a Bolygó Teremtő Mátrixának nevezzük, alapja egy interdimenzionális fizika, aminek segítségével és a ti közreműködésetekkel, összefüggő és szeretetteljes energiaformákat tudunk nektek küldeni a bolygó energetikai mátrixába. Ezt a munkát az tette lehetővé, ami most Húsvétkor történt: Magdolna hívta a 7 nagy arkangyalt, akik az elhívás és sok ember társ-teremtésének köszönhetően lejöttek a fény birodalmából az anyagba, és átadták igen emelkedett rezgésű energiájukat a Földnek és azoknak, akik akik ezen részt vettek. A Föld belsejében megszámlálhatatlan fénymagot ültettek el, s ezek szétszóródtak az egész világon. Vannak közöttük időzítettek is, amik az idő múlásával növelik spirituális fényük kiterjesztését. Vannak, amelyek akkor fognak aktiválódni, amikor a távoli űr bizonyos energiahullámai áthaladnak a ti világotokon. Ezek azzal a szándékkal jöttek létre, hogy választási pontokat teremtsenek: a megnövekedett világosság és a spirituális tudatosodás lehetőségeit. Ezek közvetlen ellenpontjai azoknak az erőknek, amik fékezik, manipulálják és bebörtönzik az egész életet.


2007. július 6-tól július 8-ig a Washington állambeli Seattleben tartunk egy találkozót, amit mi Creatrix-nek nevezünk. Ezen az összejövetelen alapvető ismereteket és technikákat fogunk átadni az interdimenzionális fizika terén, valamint annak a harmadik dimenziós világban való megjelenítéséhez szükséges képességeket. Július 8-án, vasárnap PST (Pacific Standard Time) szerint 2 és 4 óra között (Magyarországon vasárnap 23:00 és hétfő 1:00 óra között) az átadott technikák felhasználásával, az összegyűltek közös erejével aktiváljuk a Bolygó Teremtő Mátrixát. Ebben segítségünkre lesz az a két földi gyógyító hely, amit létrehoztunk, és azok az emberek szerte a világon, akik a célunkkal közösséget vállalnak. Ez alatt az idő alatt, 2 és 4 óra között, (Pacific Standard Time), aktiválni fogunk sok fénymagot, amit Húsvétkor az arkangyalok elültettek.
Felkészülés


Azoknak, akik szeretnének részt venni a Bolygó Teremtő Mátrixában, de nem tudnak fizikailag ott lenni a helyszínen, némi előkészületre lesz szükségük. Lényegében ezen a vasárnapon, július 8-án délután 2 és 4 óra között, az fog történni, hogy a finomenergia-testetek középső oszlopát fogjátok használni, mint egy vezetéket, amin át a magasabb dimenziós fény és energiák rajtatok keresztül bejutnak a Földnek abba a területébe, ahol vagytok. Ez lesz majd a belépési pont a bolygó mátrixába, mert ti a Földenergia álló hullámmintái vagytok, és mert a testetek a Föld elemeiből épül fel, vagyis természeteteknél fogva megvan a jogotok és a veleszületett képességetek ahhoz, hogy energiákat juttasatok be a földbe.
Minél több ember vesz részt ebben, annál erősebb lesz a hasznos energiák bevitele. Kérjük, hogy erre az időszakra tegyétek félre a külső tevékenységeiteket, és a kétórás időtartam alatt összpontosítsatok a középső tengelyetekre, a finomenergia-testetek központi oszlopára, és engedjétek, hogy a magasabb dimenziós energiák belépjenek a koronacsakrátokon keresztül és továbbhaladjanak a testeteken keresztül a földbe. Fontos, hogy ez alatt a két óra alatt a saját energiáitokat összhangba hozzátok a magasabb dimenziók energiáival. Ezt úgy tudjátok legeredményesebben megtenni, ha belehelyzkedtek az Egyensúlyi Holonba, és a mennyei boldogság és az eksztázis érzéseit generáljátok azokkal a módszerekkel, amiket már korábban adtunk nektek. Hogy könnyebb legyen nektek, ennek a beszélgetésnek a végén elmondjuk, hogyan lehet az Egyensúlyi Holont megteremteni, és hogyan lehet a szíven keresztül eksztázist teremteni.


Ha hívást érzel, hogy velünk együtt részt vegyél ebben ott, ahol éppen élsz ezen a Földön, arra kérünk, hogy kezdj el erre felkészülni az Egyensúlyi Holon és az eksztázis állapotának gyakorlásával, hogy ez alatt a kétórás időszak alatt az egyensúly, a mennyei boldogság vagy az öröm állapotában legyél, amit éppen a jelenlegi fejlettségi szinted lehetővé tesz. Meghajlunk mindazok előtt, akik hívást éreznek, hogy a Bolygó Teremtő Mátrixához csatlakozzanak. Meghajlunk minden spirituális irányzat előtt, amelyeknek képviselői vagytok, és a sok bolygóközi lény előtt, akik vagytok, és felhívunk benneteket, emelkedjetek fel a bolygó szolgálatának magasabb szintű céljaihoz.
Gyakoroljátok és tökéletesítsétek az Egyensúlyi Holont! Tökéletesítsétek a képességeiteket a hála, az öröm és a mennyei boldogság akaratotok szerinti megteremtéséhez, úgy, hogy ennek semmilyen külső feltétele ne legyen! Ennek a kétféle energiaminőségnek a segítségével - az egyensúly a Holonon keresztül, és az eksztázis a hála ösvényén keresztül - képesek lesztek segíteni ezeknek a magasabb dimenziójú energiáknak a Földbe juttatását az emberiség szolgálatában, és igen különleges, lenyűgöző élményben lesz részetek az alatt a két óra alatt.
Ez egy nagy kísérlet, bátor tett, ami a létezők többféle birodalmának egybehangolásával jön létre. A Teremtő Mátrix előtt 9 nappal, 2007. június 29-én további, ennél részletesebb utasításokat fogunk adni, hogy hogyan működjetek a Bolygó Teremtő Mátrixának ez alatt a két órája alatt.
A Hathorok, 2007. április 15.


Tom gondolatai erről a planetáris üzenetről


Úgy gondoltam, megosztok veletek még néhány információt, ami nincs benne ebben a Hathor-üzenetben, de Hathor vezetőim Judi és az én további kérdéseimre adtak válaszul .
Először is, ahogyan az üzenetben is mondják, a tudatosság frekvenciái és erőssége (amplitúdója), aminek hullámai a távoli űrből jönnek hozzánk, most emelkedik. Az a hullám, amelynek hatására ők ezt az üzenetet leadták, április 12-én késő este kezdett megérkezni. Ez a hullám mintegy 9 napig fog eltartani (április 21-ig). Arra kértek bennünket, hogy figyeljük a híreket ez alatt az idő alatt, mert szaporodni fognak az irracionális és a pusztító viselkedések, és az időjárási rendellenességek (és valóban voltak is!). Nem sokkal ezután egy újabb hullámsorozat halad keresztül a naprendszerünkön és a Földünkön. Szerintük minden soron következő hullám (néhány kivétellel) erősebb lesz, mint az előző volt. Más szóval: április 21-én nem lesz vége. Hullám hullámot fog követni a tudatosságot stimuláló energiákból, amik áthaladnak a világunkon az elkövetkező évek alatt - évek és nem hónapok alatt.
Sokféleképpen szemlélhetjük a távoli űrből érkező hírvivők hatásait. Egyrészt a fejlődés katalizátorai, amik óriási egyéni és kollektív energiákat szabadíthatnak fel. A Hathorok a saját börtönajtóink kinyílásának hasonlatát használják, ami arról szól, hogy milyen kapcsolatban élünk önmagunkkal, egymással és a Földdel. Ha mi fajként fennmaradunk, meg kell változtatnunk az életformánkat. És ennyi. Pont.


Ezzel nagy lehetőség szabadul el, de ez egyúttal nagyon félrevezető is. Lehet, hogy tapasztaltatok is már néhányat ezek közül a mellékhatások közül: alvászavarokat, gyakoribb irracionális gondolatokat, a szokatlan kétségbeesés és/vagy a reménytelenség érzéseit, hirtelen erős és megmagyarázhatatlan kimerültséget, valamint érzelmi instabilitást. Fontos megjegyzés: Ezek a tünetek néha a klinikai depresszió jelei, amihez szakember segítségére is szükség lehet. Ha ezek a tudatállapotok és testi tünetek nem állandóak, láthatóan gyorsan jönnek és mennek, akkor valószínűleg nem klinikai depresszió okozza őket, hanem azok a hatások, amikről a Hathorok beszélnek. Azonban, ha ezek a tünetek láthatóan állandósultak, hogy úgy mondjam, nem jönnek és mennek gyorsan, akkor lehet, hogy klinikai depresszióban szenvedsz, és ebben az esetben jól teszed, ha elmeszakértővel megbeszéled.
Bár a Hathorok külön nem térnek ki rá ebben az üzenetben, de sokan éreznek fizikai tájékozódási zavarokat is. Ilyenek lehetnek, amikor úgy érzed, hogy a világ forog veled (ami igaz, de ebben az esteben a világ szokatlan dőlésszögben forog.). Ezen kívül a megszokott dimenzióérzékelésünket (a fizikai és az interdimenzionális térézékelésünket) változónak érezzük vagy valahogy alakot vált. Ha nem tudod, mit értek ez alatt, akkor ne is foglalkozz vele!


Bár talán jó tudni ezekről a távoli űrből jövő hullámokról és kihívást jelentő hatásaikról, mégsem ez a fő oka a Hathorok üzenetének.
Megfújják a harsonát a világ spirituális közösségének. Ezreket vagy akár tízezreket hívnak össze lélekben a világon, hogy csatlakozzanak egymáshoz abban, amit a Hathorok a Bolygó Teremtő Mátrixának neveznek.


Azok számára, akik a Washington állambeli Seattle-ben velünk lesznek az összejövetelen (2007. július 6-8.): a Hathorok két és fél napon keresztül készítenek fel bennünket speciális hangmeditációkkal és a többdimenziós tudatosságra vonatkozó útmutatókkal, ami a megvalósuláshoz elengedhetetlen. Így, ha már tudjuk, hogyan valósítsuk meg, hiszem, hogy felbecsülhetetlen értékű lesz mindenki számára, de azon a vasárnapon a figyelmet nem az egyénre, hanem a bolygó szolgálatára összpontosítjuk a Bolygó Teremtő Mátrixa tényleges ideje alatt [vasárnapon, július 8-án 2 és 4 óra között (Pacific Standard Time)].


Ötletek a felkészüléshez


Azoknak, akik nem tudnak ott lenni Seattle-ben: a Hathorok azt kérik, képezzétek magatokat, hogy meg tudjátok teremteni az Egyensúly Holonját, amikor éppen akarjátok (ld. a következő utasításokat). Arra is kérnek, hogy kezdjétek el képezni magatokat a mennyei boldogság és az eksztázis állapotainak megteremtésére. Ha nem tudjátok megteremteni a mennyei boldogság és az eksztázis állapotát, amikor éppen akarjátok, arra az esetre a Hathorok adtak egy módszert, amivel meg tudjátok teremteni az eksztázist a hála segítségével a szívre összpontosítva (ld. a következő instrukciókat). A tudat fizikai szívre irányítása és a hála együtt egy olyan tudatszint-emelkedést hoz létre, ami végül a túláradó örömhöz vezet (ha elég sokáig fenntartjátok).


És most itt egy bökkenő: azoknál, akiknek a szívében megoldatlan érzelmi problémák vannak, hálával a szívre összpontosítani sok esetben először szomorúságot, haragot és hasonló negatív érzéseket hoz fel a tudat felszínére. Ha ez előfordul, azt javaslom, hogy addig folytassátok a munkát ezzel a módszerrel, míg az érzések megoldódnak és átalakulnak. Ismétlés a mesterré válás titka!. Végül ez a módszer elvisz benneteket az eksztázishoz, de lehet, hogy először kellemetlen személyes problémákon kell átvergődnötök. Erről az az eset jut eszembe, amikor egy fiú kapott egy szamarat Karácsonyra. Belépett a csűrbe, ahol a szamár volt, de nem látott mást, csak egy nagy kupac trágyát. Azt mondta: "Nem látom, de tudom, hogy van itt valahol egy szamár." Azaz, más szóval: ha meglátsz egy kupac szart, amikor a szívedre összpontosítasz, akkor tudd, hogy valahol ott lesz az eksztázis és a mennyei boldogság is.
Két választási lehetőségetek van, attól függően, hogy hol tartotok a képesség kialakításában, amikor a Bolygó Teremtő Mátrixának ideje elérkezik. Ha megtaláltad az utat a mennyei boldogsághoz vagy az eksztázishoz, akkor ebben a rendkívül kellemes állapotban maradsz a két óra alatt. Nagyon valószínű - ha olyan vagy, mint én - hogy egynéhány percig meg tudod ezt tartani, aztán az elméd elkalandozik, és kiesel belőle. Akkor csak teremtsd újra olyan gyakran, amilyen gyakran kell, ez alatt a két óra alatt.


Ha nem jöttél rá, hogyan kell mennyei boldogságot vagy eksztázist teremteni, amikor csak akarod, az nem baj, ha legalább azt megtanultad, hogyan kell hálát teremteni. Akkor a Bolygó Teremtő Mátrixa alatt meg tudod tartani a hála és a megbecsülés érzéseit, amennyire csak lehetséges a két óra alatt.


Lényegében a Bolygó Teremtő Mátrixa alatt megengeded, hogy a testedben húzódó központi energiacsatornádon keresztül a magasabb spirituális energiák gyökeret eresszenek a Földbe a fejed tetején lévő koronacsakrától indulva. Más szóval, úgy működsz, mint egy hangvilla, lehorgonyzod ezeket a nagyon hasznos energiákat a Földnek azon a területén, ahol élsz. (A Hathorok szerint ehhez a folyamathoz a két Hathor hangtemplomon keresztül kapunk segítséget - az egyik Új-Mexikóban, a másik Costa Ricán van.) Ahhoz, hogy ez működjön, kiegyensúlyozott és összerendezett energetikai állapotban kell lenned. Az Egyensúlyi Holon egy egyensúlyi állapotot közvetít, és az összerendezettséget a hála által teremtett eksztázis érzése teremti meg. Ha akkor, amikor eljön az ideje, nem tudsz eksztázist teremteni a hálából, akkor maradj a hála érzésében. Ha nem tudsz hálát és megbecsülést teremteni, amikor akarsz (ld az útmutatókat), akkor csak az történhet, hogy a lejövő spirituális energia nem tud lehorgonyozni a Földbe rajtad keresztül. Itt nem elég a jó szándék. Szükség van egy alapfokú képzettségre azoknak, akik szeretnének lélekben részt venni ebben velünk együtt. Tehát, ha hívást érzel, hogy hozzánk csatlakozz, akkor arra kérlek, gyakorold az itt leírt módszert. Én is ezt teszem, természetesen.


Ezt a meghívást a Hathorok kiterjesztették mindenkire, akik az élet szentségét fontosnak tartják, egyéni hittől, vallástól, életfilozófiától és életviteltől függetlenül. Ha érzed, hogy ez a vállalkozás valódi, és hívást érzel, hogy részt vegyél benne, kérünk, csatlakozz hozzánk. Ahogy az üzenetükben is benne van, júnuis 29-én megjelennek a www.tomkenyon.com weboldalon az utolsó útmutatások a Bolygó Teremtő Mátrixában való részvétellel kapcsolatban.


Az Egyensúly Holonja


A Hathorok 2007 február 3-i üzenetéből


Javasoljuk, hogy kísérletezzetek ezzel, és tökéletesítsétek ezt a nagyon egyszerű mértani alakzatot! Tartsátok mindig magatoknál a tudatotok éber részében, hogy amikor csak akarjátok, meg tudjátok teremteni szükség szerint, magatok és azok számára, akikkel kapcsolatban álltok.
"Holonnak nevezzük, és pedig az a holon, ami oktaéder, vagyis az egyensúly holonja. Képzeld el, amint körülvesz egy fénypiramis, ami kiterjed föléd, és egy ezzel megegyező piramis van alattad is. Ezek négyzet alapú piramisok, az egyik csúcsával felfelé, amásik csúcsával lefelé. Te ennek a közepében vagy. Ha fekszel, akkor a négyzeten vagy, ahol a két fél piramis összeér, és a feletted lévő piramis pontos mása az alattad lévő piramisnak. Akkorára készíted ezt, amekkorára akarod, csak legyél teljesen a belsejében.
"Ha állsz vagy ülsz, az oktaéder tengelye túlér a tested közepén, úgy, hogy, ha egy vonalat húznál a piramis csúcsán keresztül középen lefelé az ellentétes piramis csúcsáig, akkor ez a vonal a tested közepén haladna végig. Ez az oktaéder kiegyenlíti az energiát. Ez a férfi és a női aspektus tudatosságának kiegyensúlyozása. Ne tévesszen meg, hogy ez ilyen egyszerű! Ez egy erőteljes eszköz a finomenergiák kiegyensúlyozásához."


A Hathorok


Tom néhány megfigyelése


Az oktaéder az öt háromdimenziós mértani alakzat egyike, amit együtt platóni testekként ismerünk. Az oktaédernek összesen 8 oldala van, innen az okta szótő, ami 8-at jelent. A felső piramisnak 4 oldala van, az alsó piramisnak is 4 oldala van, és a két piramis alapjának találkozásánál van egy négyzet. A platóni testek a természetben megtalálhatók, elsősorban mint kristályszerkezetek, illetve atomi vagy molekuláris alakzatok.Ezoterikus értelemben minden egyes platóni testnek sajátos energetikai hatása van. Kaptunk emaileket, amelyekben azt kérdezték tőlünk, hogy az oktaéder ugyanaz-e, mint a csillag tetraéder, de nem ugyanaz. A tetraéder csillag két háromszög-alapú piramisból áll, és nem ér össze az alapjuk, egymásba olvadnak. A tetraéder csillagnak az energetikai hatása is más, mint az oktaédernek.


Amikor először kaptam információt az Egyensúlyi Holonról a Hathoroktól, akkor azt hittem, hogy ez a világon a legegyszerűbb. De van, hogy az egyszerű dolgok a legjobbak. Nem kételkedem benne, hogy, amikor ez az Egyensúlyi Holon működésbe lép, akkor az egyensúly és a védelem érzéseit közvetíti.
Az Egyensúlyi Holon további magyarázatai:


Több e-mailt is kaptunk, amelyekben kértek bennünket, hogy magyarázzuk el pontosan, mi az Egyensúlyi Holon. Először is, ez azoknak szól, akik azt mondták, hogy alaposabb ismeretre van szükségük erről a bizonyos Holonról (az oktaéderről). Nem a szakrális geometria haladó tanulóinak szól. Szándékosan magyarázom ilyen egyszerűen. És ennek két oka van: Az egyik, hogy nem kell, hogy az Egyensúlyi Holont minden részletében pontosan ismerjétek ahhoz, hogy használni tudjátok. A másik, hogy sokan meghátrálnak az összetett geometriai magyarázatoktól. Más szóval: úgy döntöttem, nem részletezem a finom különbségeket a platóni testek között, és a velük való munka útvesztőit.
Az oktaéder alapjában véve 2 négyzet alapú piramis, amik az alapjaiknál kapcsolódnak egymáshoz. Az Egyensúlyi Holon úgy jön létre, hogy fényből alakítunk egy oktaédert magunk körül a képzeletünk erejével.


Mindegy, milyen színű. A szín változhat spontán módon a tudatállapotodtól függően. Én a sajátomat tiszta fehér fényből készítem, de ez az én választásom, nem követendő példa. Valójában nem nagyon vannak ebben dogmák, hála Istennek és hála az Istennőnek!


Az a legfontosabb, hogy teljesen benne legyél az oktaéder belsejében. Ha, például, fekszel, mindkét piramis alaplapja (ahol találkoznak, az oktaéder közepénél) minden lehetőség szerint közvetlenül alattad legyen. De bárhol elhelyezkedhetsz ennek az alakzatnak a belsejében. Lebeghetsz fent a csúcsánál, lemerülhetsz az aljára, vagy átcsúszhatsz valamelyik sarkába. Mindegy. És nem kell különösebben egyik irány, mint mondjuk, észak, dél, kelet, nyugat, stb. felé sem fordulnod. Nincs szükség imákra, mantrákra, vagy valami speciális légzésre sem. Az egész dolog teljesen egyszerű. És a sok jó oldala közül ez lehet az egyik, azon kívül, hogy működik.


Ha állsz vagy ülsz, az oktaéder tengelye (azaz: az a képzeletbeli vonal, ami átmegy mindkét piramis csúcsán és középen találkozik) minden valószínűség szerint a tested középvonala mentén halad végig (a fejtetőn lévő koronacsakrán és a gáton áthaladva). De képzeletben elhelyezkedhetsz fent, a felső piramis csúcsa mellett vagy lent az alsó piramis csúcsánál. Más szóval: az oktaéder középső síkja, ahol a két piramis találkozik egy négyzetben, a tested bármelyik részével egybeeshet. Lehet, hogy a szíveddel hoztad egybe vagy a fejeddel vagy a lábaddal. Egy kicsit sem számít a kiegyensúlyozó hatása szempontjából. Tulajdonképpen, a testednek és a középső négyzetnek vannak olyan egybeesései (ahol ez keresztülmegy rajtad), amelyeknek erősebb hatása lehet rád, mint a többinek. Tehát, én azt mondom, kísérletezz! Találd meg, mi működik neked legjobban! Lehet, hogy már túl bő lére eresztettem a mondanivalómat, de hadd mondjam el mégegyszer: mindegy, hova helyezkedsz el az oktaéderben, milyen irányba néz és milyen színű. Az a fontos, hogy teljesen a belsejében legyél.
Még egy utolsó megjegyzés az alakzattal kapcsolatban, mivel kaptunk emailben kérdéseket, hogy az oktaéder ugyanaz-e, mint a csillag tetraéder. Nem. Határozottan különböző geometriai formák. Mivel most szándékosan nem térek ki ezeknek a különbségeknek a részletezésére, ha további információkat szeretnétek ezzel kapcsolatban, használjátok az internetes keresőket a geometria lenyűgöző világának feltárásához, és ennek a kiteljesítése, a szakrális geometria megismeréséhez. Egy egész sereg információ vár felfedezésre. És mindez ott hever az ujjaitoknál, csak egy kattintás az egérrel!


A 2007. január 18-i üzenetben a Hathorok adtak információt az Egyensúlyi Holon különböző helyekre, valamint nehéz helyzetben lévő embereknek való elküldéséhez, hogy kiegyenlítő energiát juttassunk el hozzájuk. Ebben az esetben az Egyensúlyi Holon (az oktaéder) megteremtése nagyon hasonló, azzal a különbséggel, hogy nyilvánvalóan nem te leszel a Holon belsejében, hanem azok az emberek vagy helyek, akiknek küldöd a Holont. Más szóval ha elküldöm az Egyensúlyi Holont a Föld valamelyik pontjára, ezt a területet helyezem képzeletben a Holon belsejébe.


Egyébként ezeket az Egyensúlyi Holonokat a Föld bármely részére elküldhetjük (ha a hitrendszered eljuttat oda). Egyensúlyi Holonokat küldeni egyfajta jócselekedet, de óva intelek benneteket attól, hogy mások valóságába keveredjetek! Mindenkinek megvan a joga a maga szenvedéséhez. Csak mert te vagy én szeretnénk, ha valaki jobban tudna magán segíteni, nem jelenti azt, hogy ők is ezt akarják. Mindenkinek megvan a joga a szomorkodáshoz, a haraghoz, a zavarodottsághoz és egyebekhez, ameddig csak akarja. Ez néha egy kissé homályossá válik. Lehet, hogy van egy barátod vagy rokonod, aki nehéz helyzetben van, és mi segíteni szeretnénk. De ha kiterjeszted a szándékodat másokra, akik ezt nem akarják, az ezekkel a finomenergiákkal való visszaélést jelenti! Tehát, én azt javaslom, hogy ne kényszerként vagy teherként küldd el az Egyensúlyi Holont, hanem mintegy kínáld meg vele, mint egy kis friss levegővel. Ha úgy küldjük el a Holont, mint egy energetikai egyensúly felajánlást azoknak, akik úgy döntenek, hogy elfogadják, és nem kapcsolunk hozzá semmit, amit nekik kell megtenniük, akkor szerintem helyesen értelmezzük a Holonok küldését.


Azt javaslom, hogy az Egyensúlyi Holon küldésének megtanulása legyen játék! Játsszatok vele! Esetleg forgassátok meg! Változtassátok a színeit! Találjátok meg, hol a legjobb elhelyezkednetek az alakzat belsejében! Különböző napszakokban gyakoroljátok! Teremtsétek meg az Egyensúlyi Holont mindenféle helyen! Senki sem fogja tudni, mit csináltok éppen. Csináljátok bevásárlás közben, amikor leviszitek a szemetet, amikor a kedvenc állataitokat etetitek, sétáltok, vagy azok alatt az átkozott reklámok alatt tévénézés közben! Gyakorlatilag végtelen sok helyen lehet ezt végezni. Az a lényeg, hogy eleget gyakoroljátok, hogy amikor érzelmileg vagy energetikailag kiestek a középpontotokból vagy a tengelyetekből, gondolkodás nélkül képesek legyetek megalkotni ez Egyensúlyi Holont. És akkor nagyon jó szövetségesetekké válik. A legjobb barátotok lesz, és nem kell etetnetek, mint egy kutyát, nem kell levinni sétálni, és nem fogja szétrágni az újságot sem.


Az eksztázis és a szív


Hathor csatornázás 2005. 04. 18.


Ebben a részben arról szeretnénk nektek beszélni, hogyan kell eksztázist teremteni a szívre összpontosítva a figyelmet. Jelen esetben nem a szívcsakráról van szó, inkább a fizikai szívről, magáról a szívizomról.


Ebben a technikában a figyelmeteket, figyelmetek összpontosítását használjátok tetszésetek szerint a hála vagy a megbecsülés érzésével összekapcsolva.
Abban a pillanatban, ahogy a figyelmeteket a szívetekre összpontosítjátok, észrevehettek egy finomenergia-áramlást.
A mi oldalunkról nézve a figyelemösszpontosítás nagyon hasonlóan működik, mint az energiaörvény. Ez főleg a fizikai testben érvényes és a testeteket körülvevő energiamezőben, amit a régiek aurának neveztek.


A figyelemösszpontosítási képességetek nem csupán agyi tevékenység. Ez a tudatosság sok szintjén végbemenő folyamat. Bárhova helyezitek a figyelmeteket a testben, vagy a test energiamezőjében, azonnal megindul egy finomenergia-áramlás az adott pontra vagy területre, ami felélénkíti a test sejtjeit és/vagy az energiatestet sűrűn átszövő ragyogó fényszálakat.
Valójában a figyelemösszpontosítással az atomoknál kisebb részecskék szintjén egy elhajlást hozol létre, amit nevezhetünk kvantummmező-effektusnak is. Ezek a tér-effektusok jól elkülönülő energiaáramlatokat, alakzatokat és harmonikus felhangokat hoznak létre bennetek.
A figyelmetek erejével megváltoztatni a kvantummezőt egy fontos képesség, amit minél előbb sajátítsatok el! Számtalan felhasználása van, ezek közül az eksztázis gyakorlása csak egy.
Ebben a módszerben ezt a képességet arra használjátok, hogy a hála és az öröm érzéseivel összekapcsolt figyelmeteket megtartsátok. Ennek a két érzésnek van egy koherens hatása az energiamezőtökre és a fizikai szívetek ritmikus mágneses kisugárzására. A figyelemösszpontosítás és a hozzátartozó érzések kombinácója használható az eksztázis emelkedett állapotainak előidézésére.


Ahogy már korábban mondtuk, a tudat eksztatikus állapotainak előidézése fontos katalizátora a fejlődésnek. Melegen ajánljuk, hogy tanuljátok meg az eksztázis állapotainak előidézését egész nap!


Megértjük, hogy sokatok számára a mindennapi élet nem biztos, hogy alkalmas az ilyen állapotok gyakorlására, de arra kérünk, minél előbb találjatok időt napközben, amikor gyakorolhatjátok ezeknek az állapotoknak az elérését, legalább pár percig egy-egy alkalommal. Ha csak egy kis időt töltötötk el az eksztázis állapotában, még mindig jobb, mintha semennyit sem töltenétek benne.


Ez a gyakorlás harmóniát vagy kapcsolatot fog létrehozni a Földdel, mint tudatos létezővel, és a jelenleg a csillagrendszeretekben átáramló gyors fejlődés harmonikus hullámaival.
Ebben a technikában, ahogy a fizikai szívetekre összpontosítjátok a figyelmeteket, létrehozzátok a megbecsülés vagy a hála érzését. Ez nem a megbecsülés vagy a hála gondolata, hanem inkább egy érzés. Ebben a módszerben a gondolat nem fogja aktiválni azokat a finomenergiákat, amikre szükség van az eksztázis létrehozásához. Csak az érzés képes az emergiaörvényeket aktiválni bennetek!


Amikor a fizikai szívetekre összpontosítjátok a figyelmeteket, és létrehozzátok a megbecsülés vagy a hála érzését, egy energiahullám kezd áramlani szerte a testben, amit a szív mágneses mezői hordoznak, amik a fizikai szívből sugároznak szét, hogy az egész testet behálózzák. Ahogy az energiafolyam elkezdődik szerte a testben, az eksztázis sejtszinten spontán bekövetkezik.


Kísérletezzetek ezzel a módszerrel! Érzékeljétek, mi történik a testetekben, amikor a szívetekre összpontosítjátok a figyelmeteket, és létrehozzátok a megbecsülés és a hála érzéseit. Érezzétek fizikailag, ami a sejtjeitekben történik, amint a testetek kb. egy billió sejtje megkapja a hálának vagy a megbecsülésnek ezt a koherens energiáját.
Ha már kifejlesztettétek a képességet az eksztázis megteremtésére a fent leírtak szerint, és amikor már képesek vagytok eksztázist létrehozni bármikor a vágyatok szerint, akkor kezdtek majd el kísérletezni az energiamezőtökkel, amit néhányan finomenergia-testnek neveznek.


Ebben a módszerben a figyelmetek tehát a szívre összpontosul, a hála és a megbecsülés érzéseit létrehozva. És amint érzékelitek, hogy az eksztázis kezd kialakulni a testetekben, a figyelmeteket áthelyezitek a test körüli mezőre. Ez az energiamező nagyon hasonlít egy fénylő tojásra, ahogy azt a tisztánlátók érzékelik. Ennek a fénylő tojásformának a szélesebb része a vállak körül van fent, és a keskenyebb része a lábak körül. Van egy középvonal vagy tengely, ami átmegy ennek a mezőnek a közepén, és történetesen a fizikai testetek közepén is átmegy, a fejtetőn át le, a gáton keresztül. Ez a vonal annak a mágneses mezőnek a középső tengelye, ami a finomenergia-testet magában foglalja. Ez a test vagy mező kiterjed a fej fölé és néhány hüvelyknyire vagy több lábnyira, akár több yardnyira is a láb alá. Bizonyos magas töltésű enegiaállapotokban a tengely és a finomenergia-test ennél sokkal tovább is terjedhet.
Ha a figyemeteket erre a középvonalra helyezitek át, és a testeteket körülvevő mezőre, lehetővé teszitek, hogy az eksztázis kijuthasson a testből a mezőbe. Ez nagyon pozitív és erőteljesen harmonikus mintákat hoz létre, ami összhangba hoz benneteket a felgyorsult fejlődés hullámformáinak rezgéseivel, amik most áramlanak át a csillagrendszereteken.
Ne becsüljétek alá ennek a technikának az erejét! Bár nagyon egyszerű, mégis mindent áthat és nagyon hatékony. Egy magasabb rezgés- és vibrációs szintre fog emelni benneteket. És ez szerintünk elengedhetetlen az energiaportálokon és az átalakító energiákon való átjutáshoz, amelyeket most és ez után a Földetek átél.
Szeretnénk egy-két dolgot mondani nektek a természetetekről és a sorsotokról, de nagyon valószínű, hogy nem értenétek ezeket, hacsak nem vagytok legalább az eksztázis állapotában.
Ez azért van, mert a tudatosság referenciaponját nemcsak a hit hozza létre, hanem az érzelmi harmónia is. És amíg ti nem vagytok az eksztázis állapotában, addig ez olyan lenne, mintha megpróbálnánk a napfelkeltét leírni egy vak embernek, aki nem képes közvetlenül érzékelni azt, amiről beszélünk. Egy ilyen ember számára egy látszatvilág lenne az, amit leírtok neki. De ha hirtelen ez az ember képes lenne látni vagy érzékelni a napot közvetlenül, akkor igazolhatná, hogy a ti leírásotok a világról tökéletes volt. És ami valamikor a misztikum része volt, az most valóságként érzékelhető.


És akkor most itthagyunk benneteket ebben a pillanatban valamivel, ami lehet, hogy misztikusnak tűnik, de mi magától értetődőnek tartjuk. Teremtő lények vagytok, a jövőtök és az eljövendő generációk jövője megteremtésének kellős közepén. A szívetekben tartjátok a kulcsot a Titkok Titkához. És a küszöb, amin át ebbe a titokba beléphettek, az eksztázisba való belépésetek képességén át lehetséges. Legyetek bátrak, és találjátok meg az utatokat, emeljétek fel az életviteleteket ebbe a magasabb állapotba! A túláradó örömmel nem ér véget az út. Az csak a kezdet.


Próbáljátok ki a módszert, amit itt bemutattunk nektek! Kísérletezzetek a módszerekkel, amiket korábban kaptatok tőlünk, és amiket majd a közeljövőben adunk! Lépjetek be az eksztázis állapotába, amikor csak tudtok! Tudjatok róla, hogy, amikor ezt teszitek, akkor közösségre léptek minden emelkedett lénnyel és mesterrel, akik eddig szolgálták és akik most szolgálják az emberiséget! Tudjatok róla, hogy amikor ezt teszitek, közösségre léptek magasabb Énetekkel!


Örömmel és nevetve: A Hathorok


Tom néhány gondolata azok számára, akik azt tanulják, hogyan teremtsenek hálát:
Van, aki azonnal be tud lépni a megbecsülés vagy a hála érzésébe, csak fel kell idéznie ezeket az érzéseket.Vannak azonban olyanok, akik külső "ok" nélkül nem tudják ezeket az érzéseket megélni. Mindazonáltal, szinte mindenki képes önmaga előidézni ezeket az érzéseket, amikor csak akarja, egy kis gyakorlással. Ha tudod, hogyan teremtsd újra a megbecsülés és/vagy a hála érzéseit, akkor kísérletezz ezeknek a megteremtésével többször is naponta, hogy képes legyél használni a módszert, amit a Hathoroktól kaptál az eksztázis megteremtéséhez!


Ha nem tudod, hogyan teremtsd meg a megbecsülés vagy a hála érzését, amikor akarod, íme néhány javaslat.
Először is a hála nem más, mint egy erősebb megbecsülés érzése. Itt szintén az érzést keressük, nem a gondolatot a háláról vagy a megbecsülésről. Ha csak gondolunk rájuk, azzal nem teremtjük meg a szükséges energiákat hozzá, csak az érzésekkel lehet. Vannak, akik jobban szeretik az egyik terminust, mint a másikat, saját előzményeik miatt. Válaszd azt, amit kényelmesebbnek találsz magad számára!


A hála/megbecsülés érzésének első módszerében a memóriádra van szükség. Emlékezz vissza valamire, valakire vagy egy helyzetre a múltadból, amiben megbecsülést éreztél. Nem kell valami nagy dolognak lennie. Bármi működik, amitől megbecsülést éreztél. Amikor felidézed az emlék részleteit, a megbecsülés vagy a hála érzése elő fog jönni. Aztán hagyd, hogy az emlék eltűnjön, és ottmarad neked az érzés. Összpontosíts az érzésre, és érezd meg, milyen. Ismételd meg ezt a folyamatot sokszor, hogy megismerd a titkát! Végül képes leszel felidézni a megbecsülés/hála érzését anélkül, hogy visszamennél egy emlékhez. Vannak néhányan, akiknek nincs a múltjukban olyan esemény, amikor megbecsülést vagy hálát éreztek. Akár hiszitek, akár nem, ez nem baj. Egyszerűen képzeljetek el valamit, amitől hálát vagy megbecsülést éreztek. A különös az, hogy az idegrendszeretek a képzelt és a valós esetekre hasonlóan fog reagálni. És itt nem az a a cél, hogy legyen valami az életetekben, amiért megbecsülést éreztek, hanem inkább az, hogy egyszerűen csak képesek legyetek magát az érzést létrehozni (anélkül, hogy okotok lenne rá). Ha a megfelelő képzeletbeli képet kiválasztottátok, akkor a megbecsülés/hála érzése spontán elő fog jönni. Akkor, úgy, mint az emlékezéses módszernél, hagyjátok, hogy a képzeletbeli esemény eltűnjön, és az érzésre összpontosítsatok! Gyakoroljátok ezt többször naponta, és végül képesek lesztek magát az érzést felidézni a képzeletbeli esemény nélkül.


A képzelet módszeréhez van még egy kis segítség. Vannak esetek, amikor annak az elképzelése, hogy van valami, ami miatt megbecsülést éreztek, nem csak megbecsülést, hanem még szomorúságot vagy haragot is felhoz amiatt, hogy semmi sincs az életedben, ami miatt valami jó érzésed lehetne. Ha ez megtörténik, akkor bele kell menned egy tökéletesítési folyamatba, és megengedni, hogy a "negatív" érzések is ott legyenek, miközben megengeded, hogy a megbecsülés érzése kialakuljon. Más szóval: bármi jön, engedd meg, hogy ott legyen, miközben a figyelmedet a megbecsülés érzésére összpontosítod.


A legtöbb ember számára ezek a módszerek végül lehetővé teszik, hogy a megbecsülés/hála érzését létrehozzák, amikor akarják. Gyakorold azt a módszert, ami neked működik, olyan gyakran, amilyen gyakran csak tudod! A megbecsülés és a hála állapotának elérése az elmében és a szívben a legkevesebb, ami kell ahhoz, hogy csatlakozhass hozzánk energekailag a Bolygó Teremtő Mátrixa-ben.


Forrás: www.tomkenyon.com