Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Hathor

2018-11-02

Az ősi rezgés már megújítva van jelen!

 Hatharok tanításai.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

 

Hathor vagyok, az Isteni Éneden keresztül szólok hozzád.


Az Új Világ eljövetele magába foglalja bizonyos civilizációk megerősödősét és visszatérését. (Szellemi szinten értendő). Az egyiptomi civilizáció is ezek közé tartozik.
A jelenben a nőkre hárul a fő szerep, lényeges pont az, hogy egységben tartsák a családot és a hozzákapcsolódó kódokat!
Ez az időszak most olyan intervallumot foglal magában, amely arra tanít benneteket,
- hogyan, miképpen tudnátok a legmegfelelőbben kamatoztatni azt a tudást, amely mélyen kódolva van bennetek. És talán (sőt bizonyára) még előtettek is rejtve van.
Ebből a civilizációból számos küldött érkezett e létbe, és többnyire most tárul fel küldetésük.
Most érnek el a tudatosságuk egy olyan szintjére, amely magába foglalja megvalósítandó terveiket. Ebben a létben különböző erőhatások nyilvánulnak meg.
Különböző energiákat, információkat ismertek fel és teszitek az adott, megfelelő helyére. Sokféle erőhatás kíván megnyilvánulni rajtatok keresztül.

Az ősi rezgés már megújítva van jelen!
Beépíthetővé vált az Új Világ számára, segítségül érkezett.
Különböző gyógyítási, tanítási és civilizációs technikák újra előtörnek, és beilleszthetővé válnak a társadalomba.
Ezeket az emlékeket rejtve MAGatokban hordjátok!
Most eljött egy olyan időszak, amikor újra emlékezni fogtok.
A tudatotok mélységeiből feltárul a kép, amely megoldást ad különböző társadalmi problémákra, és megoldásul szolgál.

 
A jelenben megújítja magát, élhetővé teszi, és mindennapi gyakorlattá válik.

A piramis geometriáját és azokat a kódokat, amelyeket eddig nem tártatok fel, a jövőben megoldásra, feltárásra kerülnek. Ezek a dolgok mind a ti emlékeitek által törnek felszínre! A tudat, mélyén tárolta ezeket a dolgokat, de most ebben a megemelkedett rezgésminőségben útjára engedi az alvó kódokat.

Fontos, hogy sokat foglalkozzatok önmagatok megismerésével!
Fontos, hogy sok időt töltsetek el olyan állapotban, amely lelkedet emeli!

 

A régi és az új, összekötötte magát, és EGGYÉ vált!
Megújultan van jelen, mind minőség, mind rezgés szintjén.

A régi technikák sorra feltárulnak előtettek, és ti már megújítva hozzátok át a jelenbe!
Az egyiptomi és a magyar civilizáció szervesen összefügg,
                             hisz EGGYEK a gyökerek!     

 

Amit a mában megcselekszetek, az hatással van a holnapra.
Gondosan előkészített tervvel juthattok győzelemre!
Helyezzétek előtérbe az IMÁT, a csendes szavakat!
A lélek emelkedettsége nagyon fontos ebben az időben!
IMÁDKOZZATOK HAZÁTOK SORSÁÉRT!
Helyezzétek Őt első helyre!
Tegyetek felajánlásokat, engeszteljétek az Urat!
Hittel és szeretettel cselekedjetek!
Szeretlek bennetek!
      Ámen.                                               IMA           
                  
                URAM, HAZÁM SORSÁT KEZEDBE AJÁNLOM!                      
                KÉRLEK, VEZESD ÚJRA NÉPED!                  
                ADJ NEKI ERŐT, HITET ÉS BÉKESSÉGET!      
                ADJ NEKI BIZODALMAT, AMELY SOHA NEM FOGY EL BENNED.     
                ADD, HOGY MEGÚJULJON EZ AZ ORSZÁG,                         
                 ÉS ÚJRA VISSZATALÁLJON HOZZÁD.                 
                 ADJ NEKI ERŐT, HITET ÉS BÉKESSÉGET!                      
                                                ÁMEN.    


http://lendvaykati.freeblog.hu/archives/2008/09/