Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Hathorok

2018-11-02

Nem az számit, hogy fizikailag hol vagytok, hanem a vibrációs frekvenciátok azaz a tudatossági állapototok.

 Hathorok.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

A Zűrzavaros Csomók az evolúciós katalizátorok

Az egyik előző kommunikációnkban megvitattuk a zűrzavaros csomók koncepcióját.  A mi látó szögünkből nézve, úgy véljük, most egy ilyen csomó szarva hegyén vagytok.

Amikor zűrzavaros eseményeket látunk elöre, azt egy talánnyal mutatjuk be, hiszen a káosz saját természeténél fogva előreláthatatlan.

Mégis, a zűrzavaros események áradatában egy szub-struktúra lelhető, ami táplálja a káosz áramlását, ahogy ti megtapasztaljátok azt.

Ez a szub-struktúra azaz a kvantum mező megértésére alapozva, mi azt látjuk, hogy a Zűrzavaros Csomó valahol az elkövetkező 90 napon belül fog megnyilvánulni.  A valóságban ez feltűnhet órákon belül az üzenet után, de hetekkel a megjósolt időkeret után is.  (Megjegyzés: lásd a Zűrzavaros Csomók című előző Hathor üzenetet)

Azonban, tekintet nélkül a Zűrzavaros Csomó aktuális időzítésére, meggyőződésünk, hogy több feleképpen fog megjelenni, maga után vonva a nemzetközi pénzügyeket, a testi és mentál egészség kihívásait, a Föld planetáris változásait, beleértve a földrengéseket, a tűzhányó kitöréseket és a megnövekedtet időjárási anomáliákat.   Mind ezek az események próbára teszik a tartalékokat, melyekkel kormányaitok rendelkeznek az effajta dolgok kezelésére.

Amint már előzőleg mondtuk, a Zűrzavaros Csomók természetéből fakadóan a következmények több rétűen összetettek és előreláthatatlanok, ezért nem is foglalkozunk a káosz specifikus aspektusaival, amelyek meggyőződésünk szerint felmerülnek majd, hanem a stratégiákat szeretnénk megvitatni, amelyekkel kezelhetitek a káoszt, mind energetikai, mind spirituális téren.

Azt ajánljuk, hogy cseréljétek át az érzékeléseteket a káosszal kapcsolatban, s ne úgy tekintsetek rá mint kellemetlenségre meg nehézségre, hanem mint egy evolúciós katalizátorra.  Hogy ezek az események hogyan hatnak rátok, az attól függ, hogy hogyan tekintetek ti rájuk.

Mi azt értjük ezalatt, hogy az emberi tudatosság hajlamos beragadni a kerékvágásba, vagyis előrevetíteni, hogy a dolgok milyenek is lesznek, és ezek az előrelátások alapján cselekedni.  És a legtöbb emberben hatalmas belső vajúdást teremt, ha a valóság nem igazolja az elvárásokat, és a Zűrzavaros Csomók természeténél fogva, az előrelátó képességeitek összeomlanak a többszörös valószínűség közepette.

A legtöbb személyben a zűrzavaros események a félelem reakcióját váltják ki, hiszen szemmel láthatóan eltűnt a stabilitás, amire számítani lehetett a megfelelő cselekedet előrelátásában.  És bár a félelem egy teljesen érthető reakció, az csak egy  a sok lehetséges reagálás közül.  Arra bátorítunk benneteket, hogy készítsétek fel elméteket az ön-korlátozás és az elvárások megszokott kerékvágásából való azonnali kilépésre, bármikor váratlan eseménnyel kerültök szembe.

Energetikai szempontból nézve, hogy mi történik veletek egy adott helyzetben, az a vibrációs frekvenciátoktól, vagyis a tudatossági állapototoktól, és nem a fizikai hollétetektől függ.

Ezek szerint, ugyanazon a helyen tapasztaló két emberben, a zűrzavaros események teljesen különböző érzelmi reakciót válthatnak ki.

Jóllehet az egyik személyt paralizálja a félelem, a harag és a neheztelés, a másik egyén viszont humorosnak élheti meg a pillanatot.  Megérti a kozmikus tréfát, azaz hirtelen és váratlanul ráeszmél arra, hogy a valóság mindannyiatok által való “valós” megtapasztalása nem más, mint a saját elmétek fabrikációja.

Amikor a zűrzavaros események megzavarják a “status quo”-t azaz a korábbi rögzült állapotot, akkor rövidesen egy átjáró tűnik fel, egy lehetőség, ha úgy akarjátok, hogy elöre ugorjatok a tudatosságban, hogy felébredjetek az álom varázsból.

Azonban, a felébredés a kollektív álomból csak akkor történik meg, hogyha készek vagytok átlépni a tudatküszöböt. A személynek, aki kész elfogadni mentálisan és érzelmileg is, a zűrzavaros eseményeket, mint evolúciós katalizátorokat, a közeljövőben sok mulatságos incidensben és váratlan, csodás felfedezésben lesz része, valamint az érzésben, mintha felébredt volna a tömeg álmából, amely magával ragadta az emberiséget az elmúlt néhány évezredben.

Hathorok1.jpg
Kép forrása: Pinterest.com


Tehát, úgyszólván itt a halvány útvonal a homokban.

Azok számára, akik továbbra is másokat hibáztatnak a problémáikért amikkel szembesülnek, akik inkább meghalnának mintsem felébrednek az álomból amit kollektíven álmodnak, ezzel a közelgő Zűrzavaros Csomóval rendkívül nehéz lesz megküzdeni, és mint mondtuk, ez csak az első, a közelgő ilyen  csomók közül.

Azoknak a személyeknek viszont, akik elfogadták azt az elképzelést, hogy a Zűrzavaros Csomók evolúciós katalizátorok, egészen másról fog szólni a történet.

Ismételten, nem az számit, hogy fizikailag hol vagytok, hanem a vibrációs frekvenciátok azaz a tudatossági állapototok.

A múltban sok eszközt bocsátottunk a rendelkezésetekre, hogy segítsenek benneteket az áthaladásban ezeken az átjárókon, amelyek szükséges és elkerülhetetlen aspektusai a Föld és az Emberiség felemelkedésének.

Néhány az eszközök közül melyeket megosztottunk veletek, a szakrális geometriát foglalja magába.  Néhány közülük az érzelmek mesteri kezelését foglalja magába, amit mi “extázisnak és szívnek” hívunk.  Azt ajánljuk, hogy térjetek vissza ezekhez a régebbi üzentekhez és dolgozzatok az eszközökkel amelyeket átadtunk nektek.

Habár már kétszer elmondtuk, most el fogjuk mondani harmadszor is.  Ez fundamentálisan a legfontosabb amit szeretnénk, hogy megértsetek.

Nem az számit, hogy fizikailag hol vagytok, hanem a vibrációs frekvenciátok vagyis a tudatossági állapototok az ami a legtöbbet számit.

Azonban, most figyelmünket a vibrációs frekvencia váltásának egy nagyon egyszerű módjára szeretnénk fordítani.

Amikor az általunk úgynevezett “koherens vibrációs frekvencián” haladtok keresztül.  a zűrzavaros eseményeken, sokkal inkább mesterként, magasabb intuícióval és sokkal nagyobb tudatosságban léteztek.

 Ez a három elem szabadítja fel a tudatosságot és teremti meg a pozitív vonzerőt, hogy a káosz közepette megtaláljátok az átjárókat (a megfelelő cselekvést) ami átvezet benneteket a zűrzavaros helyzeteken.  Az effajta spirituális mesterlét vezet át benneteket az elkövetkező időkön.

Habár nagyon kifinomult és komplex érzelmi állapotokra is képesek vagytok, mi a legegyszerűbbről szeretnénk beszélni.  Ti úgy hívjátok, hogy öröm meg nagyra becsülés.  Amikor az öröm vagy a nagyra becsülés állapotában vagytok, akkor a vibrációs frekvenciáitok átváltanak és ti a folyamatosan felfelé ívelő vibráció kezdetén, vagytok.

Bárhogyan is teszitek ezt, és nagyon sok módja van, hogy ezt megtegyétek, mi arra bátorítunk benneteket, hogy az örömöt vagy a nagyra becsülést válasszátok  életetek alapvető érzelmi tónusaként.  Ez mentális és érzelmi edzés, amit mi létfontosságú felkészülésnek tartunk mindarra, ami az utatokba fog kerülni.

A kultúrátok igéz bele benneteket a hiedelembe, hogy okkal lehet csak örömöt vagy nagyra becsülést érezni, de mi azt mondjuk nektek, mint spirituális mestereknek, hogy megvan a képességetek megteremteni ezt a reakciót, tekintet nélkül arra, hogy mi történik körülöttetek.

Másképp szólva, nincs szükségetek okra, hogy örömöt vagy nagyra becsülést érezzetek.  Hogyha edzitek magatokat a belépésre, és ebben a vibrációs valóságban éltek, akkor a bekövetkező kaotikus időkön sokkal inkább mesterként, magasabb intuícióval és váratlan ráeszmélésekkel haladtok keresztül.

Hathorok2.jpg
Kép forrása: Pinterest.com

Fordította: Sári Izabella
Az eredeti üzenetet a http://tomkenyon.com/chaotic-nodes weboldalon található.
Copyright 2009 Tom Kenyon Szerzői Jog Fenntartva
A Hathorok üzenete megosztható és megvitatható másokkal és bármilyen formában díjmentesen terjeszthető de tartalma semmilyen módon sem változtatható meg és tartalmaznia kell ezt a copyright utóiratot.
Weboldal: http://tomkenyon.com Contact: office@tomkenyon.com