Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Hathorok

2018-11-02

Az érzés és az emberi fejlődés

 Hathorok3.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

 

Szeretnénk átadni nektek egy elképzelést arról, amit ti érzésnek neveztek, s ez majd felgyorsítja a fejlődéseteket. Mi különbséget teszünk az érzés, észlelés és az érzelem között. Az érzés alatt a fizikai, tapasztalható érzékelést értjük, az érzékekkel felfogható és a belső vagy finomabb világok fizikai érzékelését. Az érzelmek pedig számunkra az érzések és az érzésekkel kapcsolatos gondolatok együttese. Például ha hűvös és felhős az idő, akkor az érző természetetek jelenti ezt a bizonyos információt a környezetről. Az érző természetetek a test idegrendszerén keresztül jut ehhez az ismerethez. Továbbá a finomabb testek is információkhoz jutnak, amelyeket érzésként továbbítanak.

Ha történetesen negatív gondolataid vannak a hűvös, felhős napról, akkor úgy ítélheted meg, hogy „ez egy borús nap”, és nyomott hangulatba kerülsz. Ez azért történhet így, mert egy semleges érzésre, amely ártatlanul, az érző természeteden keresztül jutott el hozzád, elítélő módon reagáltál. Érdekes módon más pedig egyenesen élvezheti a hideg, felhős napot, feldobódik magától a gondolattól.

Az érzések valójában nem negatívak és nem pozitívak. Semleges jelentések, olyanok, mint egy energiát mérő műszer.

Az érző természetetek az érzelmi testeteknek egy tulajdonsága, amely szorosan kötődik a Ká-hoz. Az érzelmi test egy energiamező, amely átszövi a fizikai testeteket. Ha valami moz­gásba hozza az érzelmi testet, akkor egy bizonyos rezgésszámon vibrálni kezd, és ener­giaáramlatokat gerjeszt, amelyek körbejárják, átjárják a fizikai testet. Ha ezek az áramlatok elég erősek (például ha valami erős érzelmi hatást vált ki), akkor fizikailag lehet érezni magában a test szöveteiben is, ha erősebbek az érzések, erőteljesebb fizikai reakciókat vál­tanak ki. Az energia szempontjából a felemelkedési folyamat egyik kulcsa, hogy engedjük megnyílni és szabadon áramolni az energiamezőinket. Az érző természetetek kiművelésén keresztül juthattok el a képességhez, hogy több energiát mozgassatok, és pozitív módon irányíthassátok ezeket.

Az érzelmeitek hatással vannak az egészségetekre, amit a tudományotok is egyre világo­sabban kimutat és alátámaszt. Van egy létfontosságú, egyedülálló és pozitív rezgés, amely akkor jön létre, amikor valaki egy bizonyos érzelmet érez: egy érzelmi rezgéstartomány, amelyet feltétel nélküli elfogadásnak és feltétel nélküli szeretetnek hívnak. Ez a sejtek között olyan harmonikus rezgést hoz létre, amely pozitívan hat a DNS-re, erősíti, lehetővé téve a még pontosabb információtárolást. Ez a pozitív rezgés mindig létrejön a feltétel nélküli elfo­gadás és szeretet érzésekor. Természetesen minél többször tapasztaljátok ezt az érzelmet, annál kedvezőbben befolyásolja egész lényetek minden szintjét a DNS-től és a testetek fizikai szintjeitől kezdve az érzelmi testen át a Ká pránikus testének erősítéséig, és ettől jobban érzitek magatokat. Ha engeditek végigáradni az érzelmi testeteken a feltétel nélküli elfogadás és szeretet energiáját, akkor ezzel kezdetét veszi a mély gyógyulás és az egyensúly kiala­kulásának folyamata.

Az energia Ká-n keresztüli mozgatásának erőteljes módja, ha engeditek az összes érzést és érzelmet megtapasztalni. A legtöbb emberi lény a nehéz vagy kihívást jelentő helyzeteket gon­dolatban „rossznak” bélyegzi, és elhárítja az abból fakadó érzelmeket. Ha ellenálltok egy érzésnek vagy érzelemnek, akkor az érzelmi testetek nem tud megfelelő módon rezegni és megdermed vagy bezáródik. Ekkor csökken a mentális éberségetek, a gondolataitok kuszák, homályosak és zavartak lesznek.

A bolygótokon most kialakult élethelyzet és az általa gerjesztett érzelmek valójában egy ma­gasabb tudatszint bevezető szakaszának felelnek meg, amelyek felemelkedéshez és maga­sabb szintű képességekhez vezetnek. Egyiptom ősi templomaiban a tanítvány a magasabb tudatszinthez vezető úton haladva egyre mélyebb és mélyebb beavatásokban részesült. Ma a mindennapi életetek ez a beavatási folyamat.

Nem kell elmennetek sehová beavatásért, mert maga az élet az, akárhol is legyetek. A dolog nyitja, hogy engedjétek magatoknak átélni az egyes helyzetek kiváltotta érzéseket és érzel­meket, mert így észlelhetitek és kiegyensúlyozhatjátok azokat. Mivel az érzelmi test és a Ká energetikailag összekapcsolódnak egymást erősítve, illetve az érzéseiteket teljesen pozitívan tudatosítva, átélitek és jócskán előrelendítitek a fejlődéseteket.

Az érzelmi testnek külön rezgése van, és a Ká-tól eltérő módon áramlik. Mivel másféle a frekvenciája, másként reagál és tárolja az információt. Ez annyira fontos, hogy szeretnénk nektek tapasztalatban is bemutatni. Reméljük, lehetővé teszi majd számotokra, hogy tisztában lehessetek vele, hogyan őrzi az érzelmi testetek az emlékeket, és hogyan fejeződnek ki az érzelmi minták azért, hogy a magas fokú képességek szintjére emelkedhessetek, és minél gyorsabban kikerülhessetek a nehéz érzelmi terekből.

Virginia, mielőtt továbblépnénk a technika bemutatására, vannak-e kérdések, amelyek az olvasókban esetleg felmerülhetnek?

Hathorok2.jpg
 
 Kép forrása: Pinterest.com

Virginia: Köszönjük. Keveset beszéltetek eddig a fizikai érzékelés határán túl lévő, finomabb testi mezőink alakjáról és méretéről. Le tudnátok írni, hogyan látjátok ezeket, mikor a legerősebb energiaállapotunkban vagyunk? És hogyan néz ki akkor, amikor az energiáink nem működnek rendesen?

Hathorok: A fizikai test kivételével a különböző egymást átható mezők ragyogó, tojás alakú, egymásba ágyazódó fénymezőknek látszanak. A Ká valójában egy összetett energiamező. Elsődleges alakja a fizikai testre hasonlít, bár annál némileg nagyobb. Ezért hívják az egyiptomi alkímiában éteri vagy spirituális ikerpárnak. A korai egyiptomiak tisztában voltak a természetével és a fizikai megjelenéssel való kapcsolatával. Valójában a Ká elmozdulhat, sőt úgy is tűnhet, hogy a személy egyszerre két helyen van jelen egy időben. A Ká-nak is van egy aurajellegű energiamezője, amit pránikus testnek hívunk.

A Ká-ról beszélve legtöbbször az elsődleges alakját és az auramezőjét együttesen értjük alatta. Ez a mező a többihez hasonlóan tojás alakú, és elég nagyra növekedhet, ahogy a személy felfelé halad a tudatosságban. Ez a Ká-t körülvevő auramező a tudatosságban való emelkedés során egy bizonyos pillanatban lángra lobbanhat, és szikrázó, aranyló fénymezővé alakulhat. Ezt az egyiptomiak sahhunak vagy dicsőséges lelki testnek nevezték. Persze most nagyon fejlett energiaállapotokról beszélünk.

A legtöbb embernél a pránikus test néhány centire vagy pár méterre terjed a fizikai testen kívül. A következő az érzelmi test, amely valamivel nagyobb az előzőnél. A mentális test egy kicsivel ennél is nagyobb, mivel az a fizikai test körül a térben holografikus módon őriz emlékeket. Ezután jön az asztrális test, ez már egy finomabb réteg, alig nagyobb a men­tálisnál. Az ezt követő ragyogó tojás alakú mezőt éteri testnek nevezzük. Végül a legkevésbé sűrű ezek közül a kauzális test, amely egy fénylő pont a többi ragyogó tojás felett. Mindezek a finom testek fényt és hangot bocsátanak ki.

Ezeknek a frekvenciája túl magas ahhoz, hogy fizikai látás vagy hallás érzékelje, de pszi­chésen láthatók és hallhatók. Így bizonyosodunk meg róla, hol tartanak az emberek a fejlődésükben: a mezőik által kibocsátott fény és hang minősége alapján. Ha minden jól működik, akkor összhangban vannak. Ha viszont például korlátozó érzelmi mintákat vagy képzeteket tartotok fenn, akkor a színek és a hangok diszharmonikussá válnak. Az önkor­látozás súlyos eseteiben egy vagy több test meg is változtathatja a forgását – imbolyoghat, bezáródhat vagy megdermedhet –, illetve szélsőséges esetekben a finom test töredezetté is válhat.

Virginia: Azt mondtátok, hogy az energiánk személytől függően pár méterre vagy tovább terjedhetnek ki. Mekkora volt a legkisebb illetve a legnagyobb méretű energiamező, amivel eddig találkoztatok?

Hathorok: Egy olyan lénynek, mint Jézus, vagy egy Avatar-nak*, több mérföldre, néhány esetben akár több száz mérföldre kiterjedő energiamezője van. Aki teljesen felemelkedett, annak az éteri teste magába foglalja az összes ismert Világegyetemet. Kiterjed és magában foglal minden szintet, minden információt, minden tudást. Ezen a szinten elérhető a min­dentudás, hiszen a test összeolvad az univerzális testtel anélkül, hogy elveszítené személyes tudatosságát. A lehető legkisebb méretet, vagyis a Ká auramezőjének, a pránikus testnek a méretét betegség idején veszi fel. Súlyos betegség esetén a Ká életereje csökken, és ez a mező összezsugorodik. Teljesen visszahúzódhat a testbe, ilyenkor egyáltalán nincs pránikus energia a test körül vagy a felszínén.

Virginia: Le tudnátok írni, milyennek láttok egy utcán sétáló átlagos polgárt, hogy legyen viszonyítási alapunk?

Hathorok: Az embereket fényből és hangból álló, ragyogó, örvénylő, tojás alakú mezőkként észleljük. A fizikai testet ezeken a színes fényekből álló örvénylő mezőkön keresztül „látjuk”, és olyannak tűnik számunkra, mint egy pislákoló csillagokból álló galaxis. Minden atom olyan, mint egy apró csillag, amely ragyogó fényt áraszt, a szerveitek pedig olyanok, mint a csillag­rendszerek. Ha a benneteket körülvevő örvénylő mezőkön keresztül nézzük a testeteket, meglehetősen szépek vagytok. Olyanoknak tűntök, mint a csiszolt gyémántok, becsesek és csodálatosak vagytok. Ugyanakkor van valami, amit zavarónak találunk, amint az élete­rőtökre tekintünk. Sokan közületek visszaesést tapasztalnak a testeiteket körülvevő és bennetek lévő prána minőségében. Ez sok tényezőnek az eredménye, amelyek közül néhány kívül esik a ti irányításotokon. Emiatt még fontosabb ügyelnetek a Ká-tok ápolására és fele­melésére. Az érző természetetek felszabadítása pozitív hatással lesz az életerőtökre is, for­dítsuk hát most erre a figyelmünket.

Két gyakorlatot ajánlunk nektek, amelyek lehetővé teszik számotokra, hogy mélyebb meg­értéssel fedezhessétek fel az érzelmi testetek természetét. Az első gyakorlat annak a megis­merésére irányul, hogyan őrzi az érzelmi test az emlékeket és az érzések energiamintáit. A második azt mutatja meg, miként reagál az érzelmi test egy nagy harmóniájú rezgésre, vagyis arra az egyedülálló érzésre, amit feltétel nélküli elfogadásnak és feltétel nélküli szeretetnek nevezünk.

Hathorok4.jpg
 Kép forrása: Pinterest.com

A Hathorok Tom Kenyon-Virginia Essene

Harmadik fejezet

Mandala-Véda Kiadó, 2000