Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

AZ EMBERI FAJ FELADATA

2023-03-30

A GALAKTIKUS FEJLŐDÉS TEKINTETÉBEN

teremtő csill kozmikus.jpg

Kép: Pinterest.com

 

 AZ EMBERI FAJ FELADATA A GALAKTIKUS FEJLŐDÉS TEKINTETÉBEN

 

A földi emberek egy konszolidációs fajt alkotnak. Sok földönkívüli genetikáját tartalmazzuk, így sok különböző DNS konglomerátuma vagyunk. A DNS egy történet. Ősi karmát hordoz és amikor fizikai DNS-t választunk, úgy döntünk, hogy lelkünket beillesztjük azokba a drámákba, így képesek leszünk felülkerekedni rajtuk. Egy bizonyos értelemben azzal, hogy az emberi lényeket ilyen kiterjedt DNS-el alkották meg, intenzív galaktikus összehangolás/megbékélés eszközei lettünk.

 

Ha ellentétes aspektusok vannak benned mi mást tehetnél, minthogy megkeresed magadban az isteni, egyetlen igaz perspektívát, azt az egy energiát, amely mindent egyesít

 

Ugyancsak szükséges volt, hogy ez a faj 3D-s legyen, mert a 3D-s lények több különálló fraktált hordozhatnak. Láthatjuk ezt ebben a felemelkedési ciklusban is, amikor a magasabb valóságokba való belépés előtt kénytelenek vagyunk megbékélni önmagunkkal. Ezért szeret bennünket családjaként sok földönkívüli, mert visszahullámoztatjuk nekik saját gyógyulásukat és kiterjeszkedésüket.

 

Emellett minden egyes emberi lény különböző földönkívüli genetikai variációkkal és fizikai kapcsolatokkal rendelkezik - fizikailag, lélekszinten és inkarnációsan is.

 

Nem fogunk sokat érteni ebből mindaddig, amíg meg nem szabadulunk a megosztottságunktól. Számos variáció játszik szerepet ebben, de biztosíthatlak róla, hogy minden egyes alkalommal, amikor túllépsz egy negatív gondolaton, a félelem helyett megbocsátást, szeretetet érzel, sokak előtt viszed a fáklyát.

 

Hatalmas igazságokhoz férhetünk hozzá, olyan sajátos igazságokhoz, amelyekhez a galaxisban más fajok nem férhetnek hozzá.

 

Az emberi lények végső soron azért fognak szólásra emelkedni majd, hogy arról a békéről és megbékélésről beszéljenek, ami elképesztő ellenálláson és sötétségen keresztül valósul meg. A mi fajunk arra van bekódolva, hogy ezt véghezvigye. Olyan apró részletekkel rendelkezünk majd – és itt nem csak energiáról beszélek – amiket megtaníthatunk majd másoknak.

 

CSILLAGMAG GENETIKA, KÍSÉRŐK ÉS A FÖLD

 

A 3D-s világunk egy konszolidációs övezet

 

A sok különböző karma (történet) következtében, amelyet a 3D-s forma magában hordoz, a 3D-s Föld egy sűrű hely. A harmadik dimenzió bármely más magasabb síkhoz képest sokkal jobban alkalmas arra, hogy otthona legyen és ennél fogva egybeolvasszon több különböző galaktikus történetet. Ezeket a komplex történeteket "karmának" nevezzük és ezeket minden egyes ember megéli itt a Földön, és ahogy interakcióba kerülünk vele, sok-sok csillaggal és sok-sok galaxissal lépünk interakcióba.

 

Egyetlen emberi lényben távoli galaktikus kultúrák és történetek száz, vagy akár ezernyi története nyugszik.

 

Miért olyan jelentős ez?

 

Ez azért olyan fontos, mert ez teszi a Földet a galaktikus konszolidáció helyévé. Egy olyan hellyé, ahol azok a dolgok, amelyek nem olvadhatnak egybe illetve nem oldhatók meg a magasabb dimenziókban, találkozhatnak. Számos, a legbonyolultabb, legkiegyensúlyozatlanabb kapcsolatok és történetek közül összegyűlhet itt, hogy megtalálják az isteni közös nevezőt. Számos galaktikus kultúra, amely az Istenségen belül a spektrum ellentétes oldalán helyezkedik el, egybeolvadhat itt a Földön.

 

Fennakadhatunk azon, hogy milyen nehéz itt lenni, de fontos, hogy ezt az indulatot mérsékeljük némi perspektívával arról, hogy tulajdonképpen mennyi mindet is teszünk itt. Hogy milyen jelentős minden egyes reveláció, hogy milyen hatása van minden egyes alkalommal annak, ha meghaladunk egy régi mintázatot. Nagy dolog, ha képesek vagyunk meglátni ezt a fókuszt itt. Olyan, mintha áthúznál egy kötelet a tű fokán.

 

Miért nem lehet bizonyos történeteket kibékíteni a magasabb valóságokban?

 

Sok esetben bizonyos karmikus történeteket nem lehet kibékíteni ott, mert a magasabb valóságokban nincs elég kapacitás a sötétségre és a torzulásra. A saját magunkkal kapcsolatos hitrendszerek és elgondolások alacsonyabb síkokon történő elemzése teszi lehetővé a legmélyebb megértéseket.

 

Persze ezzel a "lemeztelenedéssel" – ami jellemzően az alacsonyabb 3D sajátja – lehetővé válik, hogy az egyén "elveszítse" önmagát. Ez a kockázata az idejövetelnek és éppen ezért mondom, hogy a Föld távolról sem hasonlít egy óvodás csoportra. Igazán "új lelkek" nem mernek ide jönni. A Föld egy hihetetlen kihívást jelentő tapasztalat, de közreműködik abban, hogy csontig lecsupaszodjunk, egészen odáig, ahol megtalálhatjuk azt, akik mindannyian vagyunk.

 

Nem számít a bőrszínünk, származásunk, hitünk, nemünk vagy a lelkünk besorolása

 

A mindnyájunk közös aspektusa, a bennünk rejlő isteni közös principium válik elsődlegessé  

 

Amikor ez tudatosan megtörténik a 3D-ben, egy isteni transzmutáció következik be. Olyan, mintha legyőzhetetlenné válnánk és ebben az erőben megláthatjuk minden és mindenki isteni mivoltát, még az ellenségeinkét is. Ez egy tiszta fényoszlopot hoz létre egészen az isteni forrásig. Sok ember ezt az Istenre való ráébredésnek nevezi.

 

Hogyan történik a karma konszolidációja?

 

Ez az inkarnáción keresztül történik. Mindegyik lélek eredendően különböző utat jelenít meg saját tapasztalatain és különleges lélektörténetén keresztül. Amikor egy lélek beinkarnálódik egy fizikai testbe, egybeolvad vérvonalakkal és fizikai származással (DNS). Itt a bolygón minden vérvonal, kultúra és örökség kimondottan úgy lett kialakítva, hogy potenciális megoldásul szolgáljon bizonyos galaktikus karmákra.

 

Mi valójában nagykövetek vagyunk itt.

 

Ez azt jelenti, hogy 2 tényező van: a lélektényező, ami egy bizonyos szintű tapasztalatot és bölcsességet hordoz illetve a fizikai tényező, ami rögzül bizonyos törvényszerűségekhez, perspektívákhoz, motívumokhoz (és még akár eseményekhez is), amelyek beindítanak bizonyos specifikumokat a származásunkkal/eredetünkkel kapcsolatban. A kifejeződés e két szintje, a lelkünkben és a genetikánkban élő történet, mély és hatásos munka elvégzését teszi lehetővé. A földi genetika fontosságáról több minden kerül majd felfedésre az elkövetkező években.

 

Annak érdekében, hogy kinyissuk ezt az információt a genetikánkról, először is magunk mögött kell hagynunk előítéleteinket és szűklátókörűségünket.

 

El kell engednünk függőségeinket, hogy a különbözőségeinket itt a bolygón negatív dolognak vagy kifogásként lássuk, vagy hogy ezáltal hierarchiákat hozzunk létre, hogy elnyomók vagy elnyomottak legyünk. Ez nem kimondottan fajra vagy nemre vonatkozik, hanem a társadalom olyan más csoportjaira is, amelyek ki vannak közösítve. Ha beleragadunk ebbe a polaritásba, az blokkolja a bölcsességet.

 

Meg kell jegyeznünk, hogy a társadalomban lévő felosztást elveszett lelkek táplálják, akik nem akarnak túllépni ezen a különbözőségen, és továbbra is meg akarnak bennünket osztani, így nem kell felelősséget vállalniuk a saját tetteikért és nem lesznek elszámoltathatók a galaxisban (és máshol) végzett kizsákmányolót tevékenységükért.

 

Mind a lélekcélod, lélektörténeted, mind pedig a genetikád lehetővé teszi, hogy beolvasszon számos különböző, sokszor egymással ellentétes galaktikus kultúrát.

 

Ez a harmadik denzitás több szinten is lehetővé tesz hatalmas mértékű egybeolvadásokat, kereszteződéseket, amelyeken mind egyszerre lehet dolgozni. Ezért van az, amiért számos különböző csillagfaj vesz részt különböző mértékben a velünk való kapcsolódásban. Nagyon sok háború, amelyet a bolygónkon látunk, azoknak a galaktikus különbözőségeknek az eredménye, amelyeket egybeolvasztottunk itt. A jelenben zajló konfliktusaink közvetlen szimbolikus megjelenítődései múltbéli galaktikus konfliktusoknak.

 

Hogyan hat a felemelkedés erre a folyamatra?

 

Lefelé ereszkedő és felemelkedő ciklusokon megyünk keresztül annak érdekében, hogy katalizátorai legyünk e sebek begyógyításának. Minden egyes lefelé ereszkedő ciklusban elveszítjük önmagunkat és minden egyes felemelkedő ciklusban megtaláljuk magunkat. Ez a kiterjedés és összehúzódás farag a lelkünkön és arra ösztönöz bennünket, hogy forduljunk az életünk célja, a lelkünk egyedi kifejeződése felé. Megtanuljuk, hogy az az egyetlen hely, ahol biztonságban vagyunk. Csak a Felsőbb Énünkkel folytatott szuverén kapcsolódáson, a fényoszlopunkon keresztül lehetünk csak igazán tudatosak és éberek.

 

 

Milyen hatással van ez a magasabb dimenziókra?

 

Amikor egy sebet begyógyítanak a 3D-ben, új idővonalak jönnek létre a magasabb dimenziókban. Ezek az idővonalak táplálják magasabb denzitású lények felemelkedési ciklusait. Ezért lehet azt hallani néhány csatornázó médiumtól, hogy ezekben az időkben a Plejádiak és a Szíriusziak is felemelkednek. Mindannyian kapcsolódunk, mind ugyanannak az utazásnak különböző útszakaszain helyezkedünk el.

 

Ha itt bármi áttranszmutálódik, az új lehetőségeket, potenciálokat és kapcsolódásokat nyit meg a magasabb valóságokban.

 

Ezért van az, hogy amikor elkezdesz felébredni és meditálni, gyakran csillaglényeket látsz magad körül. Ők a lélekcsaládunk tagjai, akik hatással vannak a tudatosságunkra, és galaktikus kísérőkként ismerjük őket. Ezek a lények kapcsolatot ajánlanak fel, mert amikor velük dolgozol, lehetőséged nyílik rá, hogy mélyen emlékezni kezdj arra, ki vagy valójában és miért jöttél ide.

 

Hogyan látnak bennünket a galaktikus kísérőink?

 

Mi alapvetően galaktikus lények vagyunk és minden egyes kísérőnk saját magunk egy-egy aspektusáról tanít bennünket. Ha erős kapcsolatot alakítasz ki minden egyes galaktikus kísérőddel, felismerheted, hogy a saját személyiséged különböző aspektusait jelenítik meg. A velük való kapcsolat ápolása segíteni fog neked, hogy fejleszd a jelenlegi életedben meglévő képességeidet.

 

Minden alkalommal, amikor egy csillaglény ránk tekint, saját maga és más lények egy gyönyörű összeolvadását látja és ennek segítségével jobban megértik magukat.

 

Látják, hogy az energiáik hogyan hibridizálódnak és hogyan játszanak össze más archetípusokkal, és ez végső soron segít nekik megismerni önmagukat. Látják, hogy hogyan vezethetik, támogathatják egymást, hogyan kommunikálhatnak, gyógyíthatnak és léphetnek mély interakcióba másokkal. Elkezdik sokkal holisztikusabban szemlélni önmagukat. Felismerik, hogy a veled való utazásukon keresztül gyógyulnak és megértenek olyan szinteket is, amelyek korábban elérhetetlenek voltak számukra. Ahogy te növekszel, úgy gyarapodnak ők is. Mi lehetne jobb e szimbiotikus kapcsolódásnál? Arra törekszenek, hogy azokat az aspektusaidat erősítsék, amelyet ők testesítenek meg és ezen erősödés révén felemelkedhetsz a galaktikus emberi szerepedbe – amelyben egy teljesen más szinten fogod megismerni az Egységet.

 

 

Gigi Young írása