Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Plejádok Fényküldöttei

2019-05-12

Kik a Plejádiak?

 plejádi 2.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

Minden alkalommal, amikor egy nagyobb fejlődési ciklus végéhez érünk, általában 5200 vagy 26 000 évente, felbukkannak a Plejádok Fényküldöttei. Esetükben olyan lénycsoportról van szó, amelynek tagjai különböző felelősségű tiszteket töltenek be. Közéjük tartoznak Földünk és a Naprendszerünk védelmezői is. Őrzőinkként azért keresnek meg minket, hogy ráébresszenek aktuális fejlettségi szintünkre, és megmutassák, milyen lépéseket kell megtennünk a következő szint elérése érdekében. Tudásuk nemcsak a Föld egészére vonatkozik, hanem azokra az egyénekre is, akik személyes kapcsolatban állnak velük.

A Plejádi csillagrendszer megközelítőleg mintegy 500 fényévre van a Földtől, és a Bika csillagképben helyezkedik el.

A Plejades egy elnevezés, egy természeti nép anyanyelvén hangzik így, onnan származik, és arra utal, hogy valamikor beszéltek, találkoztak plejádi emberekkel. Ezzel párhuzamosan egy földi legenda, egy ókori görög legenda mesél Atlaszról és hétlányáról, így tehát érthető miért is nevezték el ezt a csillaghalmazt Hét Nővérnek. Ezen az ősi nyelven a plejádi népet „Pleja”-nak mondják, míg magukat a plejádi embereket „Plejarans”-oknak. Új-Zéland maori nyelvén pedig: Matarik-nek. Számos ősi civilizáció legendája tartalmaz olyan leírást, emléket, mind a múltban, vagy akár a jelenben, azokról az időkről, amikor az emberek kölcsönös kapcsolatban voltak, vagy vannak a Plejádiakkal.

Plejádi alapú földi beavatkozás eredménye volt, Atlantisz és Lemuria, majd később az ókori Egyiptom, amikor az istenek a Földre érkeztek, születtek, de voltak olyan időszakok is amikor minden ET csoport elhagyta a Földet, és nem vettek részt a civilizációkban. A kapcsolatok többnyire ciklikusak voltak, attól függően, hogy az embereknek mire volt szükségük és mennyire voltak nyitottak ezekre a kapcsolatokra, azokban az időkben.

Mind a Plejádiak (Plejarans) és a földi embereknek közös genetikai öröksége van, a Lyra csillagrendszer embereiből erednek, mindkét faj innen származik, bár a földi emberek már tartalmaznak más DNS-t több kereszteződéssel, és azzal fejlődtek tovább, hogy jobban tudjanak alkalmazkodni ehhez a környezethez.

A Plejádok hét fő csillaga, ahogy a Földről látható: A központi Napjuk az Alcyone, majd a többi: Atlas, Merope, Electra, Maia, Asterope és Lyseide. Vannak azonban még további csillagok és bolygók is a rendszerben melyek nem könnyen láthatóak a Földről, mert rezgési frekvenciájuk gyorsabb, mint azt a fizikai valósággal követni lehetne. Nem mindegyik bolygó ezek között vannak mozdulatlan űrállomások, melyek kisebb bolygó méretűek.
Plejádok Fényküldöttei1.jpg
Kép forrása: Pinterest.com

Ezek a jelenlegi láthatatlan világok ebben a csillagrendszerben:

Orin, Pleione, Damak, Kir, Xima, Lia, Kaema, Celaeno, Erra, Gama, Gira, Maeno, Vaeton, Maygem, Bora, Haemes, Nezra, Andramom és Kirmon.

Ezen kívül még több mint 350 másfajta világ is létezik itt, melyek be vannak épülve a Plejádi csoportokba, mert már gyarmatosították a plejádiak, vagy plejádi bázisok vannak ott. Néhányak nagyon régiek, míg mások még aránylag elég újak.

Ez azt jelenti, hogy a plejádiak között is változatos formákban élők vannak, aszerint milyen környezetből származnak. A plejádiak általában hasonlítanak az emberekre, emberi formákban élőkre, de változatos a magasságuk, különböznek a szemük formája és hajuk színével is. Ez attól is függ, hogy milyen időkeretben élnek, mert a plejádi technológia lehetővé tette számunkra az időutazást, különböző keretekben.

Azok a plejádiak, akik a földi időszámítási keretek szerint túl vannak az i.u. 3000-en, sokkal magasabbak, mint a mi időkeretünkben létező emberek. Ez a technológia lehetővé teszik nekik, hogy a jövőből meglátogassák saját múltjukat, hogy néhány tudásukat megoszthassák velük. Ez történik meg most a Földdel, földi emberekkel is, hogy a jövőből meglátogatják őket a mostani időkben. Amikor megértitek az idő valóságos természetét, akkor tudni fogjátok, hogyan is lehetséges ez.

Ami a plejádiák hajszínét illeti, ez változatos formákban van, a fehértől a kéken át a feketéig és inkább egyenes, mintsem göndör, ez utóbbi eléggé ritka. A haj tulajdonságai függenek az egyének genetikai örökségétől és a élőhely környezetéből fakadó adottságoktól.

A bőrszín tónusa, sápadt, halványarany árnyalattal, de ez is a már mondottak függvénye, az izomzat ugyancsak változó, de nem olyan erős, mint a földi embereké. A legmarkánsabb különbség a szemek formájában áll fenn, mert a plejádiaknak nagy és enyhén mandula alakú szemeik vannak, meglehetősen nagy írisszel.


A kultúrájuk az egységen és azonosságon alapszik, tiszteletbe tartják a környezetet és harmóniában élnek vele. Középpontjukban a szeretet/szerelem, a spirituális fejlődés, őszinteség és becsületesség áll Legalább annyiféle kulturális különbség van a különböző plejádi csoportok között, mint a földieknél. A különbségek, a különböző tapasztalati utak szerint kialakult civilizációkat jelentik. A plejádi civilizáció, sokkal régebbi, minta földi. A plejádiak alkalmazkodtak saját környezetükhöz, így elég problémás lenne számukra a nehéz földi környezethez való alkalmazkodás.

A plejádi emberek a természet nagy felfedezői. Így sokan keresik a kalandos felfedezéseket, és közöttük vannak tudósok, kutatók is, így vesznek részt számos földi folyamatban, a fejlődésetek átalakításában. Ezen kívül a civilizációjuk egésze úgy érzi, hogy kíváncsiak a földi rokonokra, mert számos szempontból, a földi emberek a közös őseiket is képviselik. Egyes csoportok közülük, mint az Ashtar flotta, és más hasonló csoportok, akik a Föld körül dolgoznak, olyan vágyakozással teltek, hogy segítsék az emberiséget a lelki fejlődésének növekedésében. Ezek a flották más civilizációk képviselőit is tartalmazzák a plejádokon kívül. Így nemsokára valósággá válik a kapcsolatfelvétel a látogatásokkal együtt különböző és érdekes módokon.

A Plejádok Fényküldöttei között több különböző lény található, mindegyiküknek megvan a maga egyedi szerepe, így igen széles körben tudnak segítséget nyújtani. Ugyanakkor nem minden Plejádokbeli tartozik ebbe a csoportba.
Plejádok Fényküldöttei2.jpg
Kép forrása: Pinterest.com

A Plejádok Arkangyalinak Fénytestvérisége azon angyali lények, akik Földünk és a Naprendszerünk szellemi őrzői. A Fénytestvériség négy csoportra osztható aszerint, hogy ki milyen színű fényt sugároz magából: aranysárgát, skarlátvöröset, égszínkéket vagy smaragdzöldet. Egy-egy színhez rengeteg fénylény tartozik, de az egy színhez tartozók mind ugyanazt a nevet viselik.

A Plejádok Arkangyali Fénytestvériségének ragyogó aranysárga fényt sugárzó tagjait egységesen Ra névvel illetik. Ők a minden tapasztalásból fakadó isteni bölcsesség megtartói. Az égszínkék fénylények neve Ptah, ők az élet örökös természetének védelmezői és fenntartói. A vörös színű lények neve Ma-at, ők a szellem harcosai, az isteni bátorság félelem túli energiájának őrei. A másik három arkangyali csoporthoz képest napjainkban a Ma-at lények lények közül vannak Földünkön inkarnált állapotban a legtöbben. Végül a smaragdzöld fénylények neve An-Ra, akik az isteni együttérzés és megértés energiáinak hordozói.

A Plejádok arkangyali lényeinek némelyike tudatos kapcsolatot létesít emberi lényekkel. Mások a Plejádok központi napja az Alcyone körül összpontosuló csillaghalmazok bolygóközi kapcsolatainak fenntartásáért felelősek, megint mások pedig tudatosan álmodó emberi lényekkel dolgoznak együtt, olyan lehetőségeket tárva fel előttük, amelyeknek észrevétele amúgy fizikai korlátainkba ütközne. Néha előfordul, hogy speciális, gyógyító álmokat bocsátanak ránk, elősegítve ezzel a múlt elengedését és a fejlődésben való továbblépést, vagy az önkifejezés olyan újfajta módozatainak a megtalálását, amelyek sokkal jobban illenek valódi, majdan kibontakozó önmagunkhoz. Mostanában leginkább azzal vannak elfoglalva, hogy emlékeztessenek, és olyan ősi alapokon nyugvó gyógymódokat tanítsanak nekünk.

Ahogyan a mi Naprendszerünkben a Föld fejlődését is felügyeli a Tizenkettek Legfelsőbb Tanácsa, úgy tölt be hasonló funkciót a Plejádok Arkangyalainak Fénytestvérisége a Plejádokon. Ahogyan a Tizenketten Legfelsőbb Tanácsának útmutatásai alapján Földünket angyalok, Felemelkedett mesterek és tanítók vigyázzák, úgy a Plejádokbelieknek is megvannak a maguk társaságai, akik a Plejádok Arkangyalainak szolgálatában állnak. Ugyanakkor ezek az arkangyalok - bolygónkon Legfelsőbb Tanácsához hasonlóan - egy magasabb Abszolútumnak tartoznak felelősséggel. Ezek a hierarchikus tagozódások azonban semmi esetre sem jelentenek úr-szolga viszonyt, már legalábbis ami olyasmit engedne feltételezni, hogy egyikük több vagy jobb, mint a másik. A szervezeti felépítés pusztán az egyes lények alapvető természetét tükrözi, akik a fejlődés egy bizonyos fokának elérése után már csak mások szolgálatára vágynak, arra, hogy adhassanak. A szolgálatkészségnek ez a vágya abból a magas fokú Isteni Szeretetből fakad, amelyet emberi ésszel aligha vagyunk képesek - még csak megközelítőleg is - felfogni. Ezt a ágyat ugyanaz az erő táplálja, amely minden fejlődés hajtómotorja: az elkülönültség feloldásának ereje, az Istennel/Istenővel/Vagyok Aki Vagyokkal való eggyé válás ereje. Ezek a magasan fejlett lények újra teljesen eggyé szeretnének válni velünk!

Az Arkangyali Fénytestvériségbe tartozó csoportok nevei - Ra, An-Ra, Ma-At, Ptah - sokaknak ismerősen hangozhatnak, mivel ezeket a neveket az ősi Egyiptomban rendszeresen használták, Isteneikként és uralkodóik nevében. Spirituálisan nagyon fejlettek voltak. A Plejádokbelieknek általános szokása volt az ősi egyiptomiakkal folytatott kommunikáció, akik a maguk szellemi fejlettségi szintjén képesek voltak válaszolni és engedelmeskedni a felsőbb akaratnak. A Plejádokbeliek szellemi bölcsességük legjavát átadták nekik:gyógyító módszereiket, a teljes körű érzékelés képességének kifejlesztési módjait, valamint a Földnek -a Naprendszerünknek, a Galaxisunknak és a legtávolabbi univerzumok fejlődésében betöltött - céját és szerepét illető ismereteket.

Az ősi Egyiptomban sok Plejádokbeli öltöt emberi testet, míg mások a magasabb dimenziókban dolgoztak együtt a látókkal, a templomi álmodókkal, a gyógyítókkal, a papokkal és papnőkkel, illetve magukkal a fáraókkal. Mindannyiukat egy közös cél vezérelte: bolygónk és az emberi faj fejlődésének átfogó előzmozdítása; olyan mértékű tudásanyag felhalmozása és elraktározása itt, a Földön, hogy amikor elérkezik majd a Nagy Felébredés ideje, akkor minden szükséges dolog rendelkezésre álljon. Természetesen nem kizárólag az egyiptomi civilizáció részesült efféle áldásban.

 Plejádok Fényküldöttei3.jpg
Kép forrása: Pinterest.com

Forrás: Forrás link