Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Arcturus

2018-11-15

Lord Arcturus üzenete

 Arcturus.png

 Kép forrása: Pinterest.com

 

Üdvözöllek benneteket! Lord Arcturus vagyok, itt állok előttetek. Arra kérlek titeket, adjátok át ezt az üzenetet annyi embernek, amennyinek csak lehetséges. Fontos, hogy megkapják.
Együtt szólok hozzátok a Galaktikus Szövetséggel, akik itt vannak velem. Közösségként szólunk hozzátok. Ismét megjelent a gabonakörök új ciklusa, és ezt az új ciklust Tűzciklusnak nevezzük. Jelenleg nagymértékű tűzenergia kerül bevezetésre ezen a bolygón. Erre szükség is van most, mert ez a tűzenergia számos Fénymunkást tevékenységre serkent. Feltölti lángjaikat, szenvedélyük lángját, és képessé teszi őket arra, hogy megtegyék, amit meg kell tenniük. Azok a Fénymukások profitálnak ebből a legtöbbet, akiknek kevés tűzenergiájuk van az elementális testükben. Azok a Fénymunkások azonban, akik már lángolnak, akik már most nagyon, nagyon szenvedélyesek, legyenek óvatosak, nehogy kiégjenek! Ha túlságosan intenzívvé válnak a dolgok, lassítsatok! Tartsatok szünetet, pihenjetek, hozzátok egyensúlyba magatokat! Fontos, hogy sok vizet igyatok ebben az időszakban, és töltsetek némi időt a természetben!

A jelenlegi Tűzciklus augusztus 28-áig tart. Sokan látni fogják a gabonaköröket még formálódásuk folyamatában. Saját szemükkel látják majd, ahogyan létrehozzák ezeket a gabonaköröket, és pusztán e körök megfigyelése nagyon nagy erővel tölti el őket. Hatalmas tudatemelkedést élnek át azok, akik saját szemükkel látják a gabonaköröket. A jelenlegi ciklusban számos szakrális geometriai forma lesz látható, amelyek a változás, az átalakulás energiáit hordozzák, és azok, akik fényképről vagy rajzról megtekintik ezeket a formációkat, nagymértékű energia beáramlásban részesülnek. Sokaknak, akik szkeptikusak, átalakulnak az energiáik, és jelentősen megváltozik az észlelésmódjuk.

Ennek a ciklusnak az energiái azokhoz az energiákhoz kapcsolódnak, amelyek a Nagy Központi Napból érkeznek jelenleg a bolygóra. A közeljövőben majd részletesen beszélünk nektek ezekről az energiákról. Ezúttal csak annyit mondunk, hogy nagyon komoly hatással vannak az egész emberiségre. Mindenkire hatással van ez az energia. Sokan nagyon feszültté és aggódóvá válnak, és azon tűnődnek, miért. Sok ember egészségi állapota megváltozik.

Arra kérünk benneteket, ne higgyetek a látszatnak, hiszen ez csupán látszat, valójában azonban jó lehetőség és alkalom, hogy egészségessé tegyétek a testeteket. Sok egészségügyi krízis, amelyet ma az emberiség átél, valójában gyógyulási krízis. Kérünk benneteket, értsétek meg a különbséget!

Ezt az üzenetet az egész emberiségnek szánjuk: engedjétek el, adjátok meg magatokat, ne álljatok ellen a változásnak, mert ez az egyik legfontosabb tényező, amely életeteket befolyásolja ebben az időszakban! Nem hangsúlyozhatjuk eléggé ennek fontosságát, mert létfontosságú megválni mindazon elavult módszerektől, amelyek nem szolgálják többé a legfőbb jót. Fontos továbbá, hogy sokan összejöjjenek ebben az időszakban. Ez az együttműködés időszaka, az energiák nagyban támogatják az összekovácsolódást. Sok lélekcsoport egyre nagyobb projekteken kezd dolgozni. Bőségesen kapnak támogatást minden erőfeszítésükhöz. 2007 júliusától 2008 közepéig megszaporodnak a non-profit, nem állami ügynökségek és testületek. Számuk statisztikai csúcsot dönt. Ezek az ügynökségek fokozatosan számos feladatkört átvesznek az önirányítás, segítségnyújtás és támogatás terén mindenütt, ahol erre szükség van. Ezek a szervezetek hatékonyan fognak működni, és mivel non-profit jellegűek, hatókörük jóval nagyobb lesz. Ahogy telik az idő, egyre többen hisznek majd ezekben a programokban, és több tőke áramlik ezekbe a non-profit szervezetekbe, mivel megbízhatóbbnak tartják őket, és mert bebizonyították, hogy ők tudnak segítséget és támogatást nyújtani krízis és szükség idején ott, ahol arra a leginkább szükség van. Ki fog derülni továbbá egyre több kormányhivatalról, hogy meg van bénulva a bürokrataszellem és a bürokratikus dilemmák miatt, és képtelen megadni akkor és azt a célszerű segítséget és támogatást, amikor és amire szükség van. Ez egy fontos tényezővé válik, amelyen sokan elgondolkodnak, mielőtt anyagi támogatást adnának.

Sokan nagy változást tapasztalnak a kapcsolataikban is. Azok, akik még mindig a régi paradigmával küszködnek, egyre nehezebben tudják fenntartani munka- és párkapcsolataikat. Küszködni fognak ezzel, ráadásul azok az energiák, amelyek a Nagy Központi Napból érkeznek, felerősödnek, és még nagyobb káoszt teremtenek a kapcsolatokban. Abban a pillanatban, hogy megváltoztatják a gondolataikat, megemelik a tudatukat és belépnek a gondolkodás új paradigmájába, amely a legfőbb jót szolgálja, észre fogják venni, hogy mintha egy új létezés áramlásába kerültek volna. Bár néhány kapcsolat talán véget ér, az általános trend az lesz, hogy javul a kommunikáció, és több szeretet jelenik meg a kapcsolatokban. Az energiák elősegítik a váltást a mélyebb megértés, együttműködés és a legfőbb jó felé való együttmunkálkodás irányában. Azok, akik már most az ötödik dimenziós energiákkal dolgoznak, egyre nagyobb és nagyobb csoportokhoz vonzódnak, amelyek együtt dolgoznak és támogatják egymást. Belekerülnek abba az energiába, amelynek segítségével lélekcsoportjukban tudnak dolgozni, amelyre összetartás, együttműködés és harmónia jellemző, és amelyben a bőség és öröm a korábbinál is hangsúlyosabbá válik. Erőfeszítéseik exponenciálisan megnőnek. E csoportokon belül az együttműködés nagyon nagy méreteket ölt, és igen komoly szintű szolgálatot tesz az emberiségnek a szeretet energiájából kiindulva. A bolygókból és a Holdból érkező galaktikus energiák tovább segítik a helyzetet, és számos grandiózus terv gyümölcsöt hoz, amelyen a Fénymunkások már ma elkezdtek dolgozni.

Azok a hatalmon lévők, akik hatalmukat saját mohóságuk érdekében használják, korruptak, manipulálnak és hatalmi szóval élnek, egyre több akadályba ütköznek. Küszködni fognak, hogy megtartsák a hatalmukat, de mivel szándékaik nem a legfőbb jót szolgálják, erőfeszítéseik kudarcba fulladnak. A média nyilvánosságra hozza az ilyen hatalmon lévők kudarcait, és ti, Fénymunkások, mosolyogni fogtok, mert ti ezt már jó előre tudtátok (Igen, van humorérzékünk!)

Arra kérünk benneteket, hogy álljatok szilárdan, egyenesen, mert sokakat közületek megpróbál ez a folyamat! Legyen hitetek, higgyetek magatokban! Értsétek meg, hogy ezek a próbák azért érnek benneteket, hogy felerősítsenek bizonyos tapasztalatokat, és hogy könnyedén át tudjatok lépni az 5. paradigma energiáiba, az együtt teremtés energiáiba, amelyben megvalósítjátok az álmaitokat, és megteremtitek a földi mennyországot. Arra kérünk benneteket, hogy jöjjetek össze csoportokban, és meditációban lássátok magatok előtt a legtökéletesebb, legörömtelibb, legszebb Földet, amelyet csak elképzelni tudtok! A határ a csillagos ég! Víziótok a bőség ideáján alapuljon, ne a hiányosságokból eredő korlátok ideáin, mint amilyen a jelenlegi helyzet! Tudjátok, hogy a támogatás majd jönni fog.

A bőség forrásai hatalmasak, és mivel tisztelitek a Földanyát és forrásait, ő majd bőségesen megjutalmaz benneteket. Az univerzum törvényei együtt rezegnek majd veletek és grandiózus tervetekkel. Tudjátok mélyen a szívetekben, hogy jobban szeretnek benneteket, mint hinnétek, hogy természetetek mérhetetlenül isteni, hogy terveitek végtelenek, hogy erősek vagytok, hogy teremteni tudtok a gondolataitokkal! Tudjátok ezt, kedves emberek, és szabaduljatok meg egyszer és mindenkorra a korlátoltság, az elválasztottság érzetétől! Tudjátok, hogy egyek vagytok!

Ezzel el is érkeztünk mai üzenetünk végére. Szeretettel távozunk, és tiszteletet érzünk irántatok, kedves emberek. Lord Arcturus vagyok, és velem van a Galaktikus Tanács.
Isten veletek.

Közvetítette: Veenaa,
Gyógyító és a "Mária Magdolna Megszólal" írója
2007. július 11. Szerda