Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Az energiaközvetítés

2018-10-23

VYWAMUS
Mint az energia áramoltatására szolgáló csatornák valamennyien energiát áramoltattok arról a legmagasabb szintről, ameddig csak képesek vagytok elérni

 Az energiaközvetítés.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

Mi tehát az energiaközvetítés? Úgy vélem, igen  egyszerű az egész. A médium sok tekintetben egy  elektromos transzformátorhoz hasonlítható, mely arra szolgál, hogy egy meghatározott szintű energiát  egy más rezgésfrekvencián működő energiaszintre  hozzon.

A Forrás fizikai síkkal kapcsolatos nagy Terve számos dimenzió- és tudatszintet rejt magában,  ahol a hozzátok hasonló és tőletek különböző lények saját tapasztalásuk világát élik. Mint tudjátok, a Forrás Terve egy szintről szintre való, egyre feljebb irányuló mozgást is magában foglal. A Forrás Teremtő  Magjából előtörő energia szintről szintre áramlik.  Nos, mit gondoltok, miként jut el egyik szintről a következőre? Nem egyszerűen cél és rendeltetés nélkül  árad. Nem, semmiképpen. Az Isteni Terv minden alkotóeleme és annak teljes rendszere a tudatosságon  alapszik; a tudatosságon, mely a Tervet és a Fényt  szolgálja. A Forrás Fényességé, maga a megnyilatkozott energia a tudatosság révén árad ki a Teremtő  Magból. Mindannyian, akik ezen energia csatornájául  szolgálunk, segédkezünk abban, hogy a fényesség az  egyik szintről a másikra áramolhasson.

Én, Vivamus magam is egy csatorna vagyok, s igazából ez képezi tevékenységem központi részét. Lelkem vagy Énem szándékai a felsőbb szintekről való  tudatos energiaközvetítésben nyilatkoznak meg. A  saját lényemen átfolyó energiát egy másik, az enyémnél talán kicsivel lassúbb rezgésszintre léptetem.  Amikor veletek dolgozom, és fenntartás nélkül, bizonyos értelemben kozmikus módon megnyíltok magasabb tudatosságotok felé, olyan szintekről származó  tudáshoz, információhoz, energiához, szeretethez és  Fényhez vagyok képes juttatni benneteket, amelyeken egyelőre még nem vagytok tudatosak. Közvetítésemmel ezek az energiák a számotokra megfelelő  frekvenciára léptetve érkeznek meg hozzátok.

Mint az energia áramoltatására szolgáló csatornák  valamennyien energiát áramoltattok arról a legmagasabb szintről, ameddig csak képesek vagytok elérni,  egyenesen a Földre, s valójában ez az egyik leglényegesebb oka annak, hogy a fizikai világban tartózkodtok. A lélek szintjéről, a spirituális síkról közvetítetek  energiát a Földre, arra a helyre, ahol annak az evolúciós törekvések és az emberiség szempontjából leginkább szüksége van.

Ilyen értelemben tehát mindenkit csatornának tekinthetünk. Jól tudjátok, hogy mint a személyiség  szintjének megnyilvánulása, lelketek teremtményei  vagytok. A lélek önmagát a fizikai síkra kiterjesztve  csatornáin keresztül életerőt lehelt belétek. Hogy ezt  megtehesse, saját energiáját alacsonyabb vibrációs  szintre kell hoznia, hogy teljes mértékben képesek legyetek a Föld síkjának rezgésszintjébe integrálódni,  és abban kényelmes körülmények között létezni. Ily  módon az energiaközvetítés egyik oldalról tekintve  egyszerűen az életerő egyik szintről a másikra való el¬juttatására szolgál, melyet saját energiaformátumotok segítségével valósítotok meg. S ezt teszitek mind¬végig, amíg csak ezen a bolygón éltek, és levegőjét  magatokba szívjátok. Ebben az értelemben tehát  mindenki csatorna vagy médium.

Ha azonban sokkal tudatosabb módon akarjátok az  energiaközvetítés folyamatát gyakorolni, s céltudatosabban szándékoztok dolgozni vele és összpontosítani  rá, hát azt mondhatom, hogy ez az, amiben én, Vivamus igazán a segítségetekre lehetek. Jelen pillanatban  főként arra összpontosítunk, hogy a spirituális síkról  közvetítsünk energiát, arról a szintről, amelyen lelketek lakozik, és amelyen Spirituális Tanítóitok, akik a  Föld növekedési folyamatában segédkeznek, legnagyobbrészt működnek. Az Isteni szeretet és Fény erről a szintről áramlik a fizikai világba, oda, ahol az  emberiségnek szüksége van rá. Úgy vélem, lényegében ezt takarja az energiaközvetítés folyamata. Ez azt jelenti, hogy az energiaközvetítés során  energiát továbbítotok annak legtisztább formájában.  Ti magatok határoztok arról, hogy miképpen hasznosítjátok azt. Vajon milyen sajátos metódusok léteznek  az energia közvetítésére? Sok ember a művészet segítségével, a zene és a tánc csodálatos médiumán keresztül valósítja meg. Igazán szeretek tiszta hangokat  közvetíteni, mert a hang megindító és hatalmas erővel rendelkezik.
Már tudomást szereztetek a gyógyító energiák  magatok és mások számára való közvetítéséről, melyek gyógyítják és egyensúlyba hozzák a testet.  Láthatjátok, mindez csupán annak függvénye,  hogy miként határoztok az általatok egyik szintről  a másikra transzformált energia kifejezése vagy felhasználása felől.

Az energiaközvetítés1.jpg
Kép forrása: Pinterest.com

Mint említettem, különösen kedvemre van a hangok közvetítése, mert szeretem a hatást, amelyet a  hangrezgés kelt. A hang rendkívül erős teremtő  elem, még akkor is, ha csupán keresztülárad rajtunk.  Csodálatos módja ez az energiák kifejezésének, s csodálatos maga a hangok áramoltatása is. Ám néha nagyon sokat segít, ha fogalmi úton közvetítünk; egy  idea esszenciájának a spirituális síkról való transzformálásához természetesen fogalmak és szavak alkalmazása szükségeltetik, melyeket aztán összefüggő  szó- és mondat-csomagokban továbbítva hangotok  médiumán keresztül érthetővé tudtok tenni más emberek számára is.
Hogyan működik ez a folyamat? Azt mondhatnám, nagyon egyszerű az egész. Kicsi korotokban  még egyáltalán nem neveztétek nevén a dolgokat,  semmire nem voltak szavaitok, legalábbis amire emlékezni tudtatok volna. Egy formákkal, színekkel és  különböző energiafajtákkal telített világ tárult a szemetek elé. Édesanyátok energiáját a legelsők között  voltatok képesek felismerni, és az elsők között tudtatok egy meghatározott szót kapcsolni hozzá. Mások  segítségével ráleltetek egy szóra, amely édesanyátok  energiájának érzetét a legjobban ki tudta fejezni;  majd az apa energiájára, a színekre és formákra és  mindenféle más dolgokra is találtatok szavakat. Még  a szem számára nem érzékelhető dolgokhoz - mint  például a hideg és a meleg, vagy a boldogság - is képesek voltatok szavakat kapcsolni. Elsajátítottátok,  miként lehet különböző ideákat, dolgokat, embereket megnevezni, érzelmeket és benyomásokat szavakkal kifejezni. Amint életetek útján tovahaladtatok, csodálatos szógyűjteményre tettetek szert,  amely révén képessé váltatok mindenféle élmény leírására. Ez a szóval-jelölő tevékenység mentális testetek működésének egy részét képezi.

Ezek a szavak és fogalmak rendelkezésre állnak a  mentális testben, és amint fölnőttek, nem szükséges  többé azon gondolkodnotok, hogy egy bizonyos színhez vagy formához milyen szó kapcsolódik. Ha megpillantotok egy asztalt, az „asztal" szó rögvest az elmétekbe villan. Már nincs szükségetek arra, hogy keresgéljétek magatokban az asztal szót. Amikor meg¬pillantjátok a vörös színt, nem szükséges megállnotok  és a következőket mondanotok: „Igen, egy szín, nos,  hm... rendben mentális test, add elő a megfelelő szót  arra a bizonyos színre. Vörös. Ó igen, köszönöm."  Nem így tesztek, igaz? Hát persze, hogy nem. A folyamat nagyon gyors, nagyon automatikus, s ezért is  lehetséges az, hogy a hang csatornáit használók, akik már némiképp tapasztaltan alkalmazzák e készséget a  közvetítés során, rendkívül könnyedén és folyékonyan képesek beszélni. Mindenféle erőfeszítés nélkül  formálják szavakká az energiát, ők sem gondolkodnak  többet rajta, mint ti, amikor megpillantjátok a vörös  színt, és azt mondjátok: „ez vörös". Érthető a folyamat? Nincs benne semmi nehézség. Mindössze annyi  történik, hogy lehetővé teszitek önmagatok, valamint  a lélek és a Spirituális Tanítók számára, hogy alkalmazzák azokat a képességeket, amelyeket egyszer  már elsajátítottatok.

Néha úgy vélekedem, hogy az eljárást „szó közvetítésnek" kellene átkeresztelni, minthogy saját céljai¬tok szempontjából mit sem számít, ha az energiát,  anélkül hogy megszólalnátok, pusztán a szívetekben  és fejetekben formáljátok szavakká, s csak ti magatok  halljátok őket. Csodálatos módja ez annak, hogy lelketekkel és Spirituális Tanítóitokkal párbeszédet  folytassatok. Ez az eljárás a segítségetekre van abban, hogy támogatásukat és útmutatásukat mindennapi életetek folyamába vezessétek. Néha azonban  késztetést érezhettek arra, hogy másokkal is megosszatok minden csodálatos dolgot, amiben részesültök. Ugyanazt a szókészletet alkalmazzátok, amelyet  elméteken és szíveteken belül használtok, azzal a különbséggel, hogy ez esetben torkotokat és hangotokat is be kell vetnetek, hogy az energiát önmagatokból kivetítsétek. A két folyamat valójában nem sokban különbözik egymástól.

Gyakran használom az „átalakítani", „átformálni" szavakat, amikor a közvetítésről beszélek, ezért  szeretném, ha itt megállnánk egy pillanatra, és fon¬tolóra vennénk jelentésüket. Véleményem szerint növekedése könnyebben és örömtelibb módon mehet  végbe. Csakugyan előnyös, igaz? Talán nem volna  szép, ha kapcsolatotok a Földdel és az emberiség más  tagjaival barátságos és harmonikus formát öltene?
Vajon miképpen járul, hozzá a spirituális síkról való energiaközvetítés az Én fejlődéséhez? Azért jöttetek e világba, hogy önnön lényeteket kibontakoztassátok. Azért jöttetek, mert a fizikai dimenzió voltaképpen a tanulás közegéül szolgál. Olyasmi ez, mint  az általatok választott iskola, melyben sikeres vizsgát  kell tennetek, hogy a következő lépcsőfokra léphessetek. Sok mindent kell elsajátítanotok, mielőtt egy magasabb kozmikus szinten vállalhatnátok magatokra a  segítségnyújtás felelősségét abban, hogy a Forrás a  Teremtésen keresztül önmagát kibontakoztassa.

Van valami csodálatos a fizikai világban zajló tanulási folyamatban. A magasabb rendű Énetekkel folytatott párbeszéd hatalmas mértékben járulhat hozzá  ahhoz, hogy a fizikai sík birodalmában töltött időtök  gazdagabbá váljék, mivel ismeri minden előző életeteket, tudomása van minden élményről, amit átéltetek, járatos mind az elsajátított, mind pedig a megtanulni elmulasztott leckéitekben. Lelketek úgymond  „madártávlatból" szemléli a történések folyamát,  kapcsolataitokat, döntéseiteket, múltatokat és a jövőben felmerülő választási lehetőségeket. Előfordul,  hogy úgy érzitek, meglehetősen vakon haladtok előre  életetek ösvényén. Olyan érzés ez, mint például autót  vezetni az éjszakai sötétségben. Nem láttok oly tisztán, mint amennyire szeretnétek, s ez a korlátozottság  érzését kelti bennetek. Lelketek azonban magasabb  perspektívából tekint életetekre, következésképpen  teljes hosszában tárul szeme elé az ösvényetek. Látja, hogy éppen hol tartotok életetek útján. Látja, honnan  indultatok, és - igen, barátaim - képes megpillantani  a lehetséges célállomásokat, amit számotokra fizikai  és mentális képességeitek sajnos nem tesznek lehetővé. Hát nem volna csodálatos, ha a lélek vezetőül szegődne mellétek? Nem lenne-e mérhetetlen nagy segítségetekre, ha képesek lennétek érintkezni lelketekkel, s távlatait megismernétek? Alighanem úgy éreznétek, hogy életetek ösvénye sokkal tisztábban rajzolódik ki előttetek; éreznétek ama tudás örömét és biztonságát, hogy választásaitok valóban afelé terelnek  benneteket, ami számotokra, mint Isteni lények számára a legmagasabb és legfőbb jót képviseli.

Az energiaközvetítés2.jpg
Kép forrása: Pinterest.com

Tisztában vagyok vele, hogy tapasztalataitok átélése során olykor a csalódottság és reményvesztettség  érzése kerít hatalmába benneteket, s úgy érzitek, célotok lényegét szem elől tévesztettétek, úgy érzitek  átsiklottatok valami lényeges felett. Véleményem  szerint rendkívül hasznos beszélni a lélekkel ezekről a  dolgokról, mivel igen tisztán látja, hogy élményeitekben és kapcsolataitokban a növekedésetek szempontjából miféle lehetőségek rejlenek. Segítségével magatok is képesek lehettek megpillantani, hogy mi várakozik rátok a jövőben. A lelken keresztül képesek lehettek maximalizálni a növekedésetek során kibontakozó lehetőségeket, s talán arra is, hogy jóval örömtelibb módon aknázzátok ki őket. Kétségkívül sokat lehet tanulni abból is, ha az ember beüti a lábát, vagy  beveri a fejét, ám ugyanazon dologról a tudatosság  révén is tudomást lehet szerezni, még mielőtt a kellemetlen tapasztalatokra szert tennétek. Egyszóval, ha  a lélek szerepet kap mindennapi életetekben, segítségetekre lehet abban, hogy megpillantsátok a fejlődésetekben rejlő lehetőségeket, valamint hogy örömtelibb és kellemesebb módon használjátok ki azokat.

Ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy ezentúl minden úgy megy majd, mint a karikacsapás, csak  mert a lélek is részt vesz a történésekben; igazság szerint ezzel együtt is nagy felelősség fog hárulni rátok.  Ha kérdést tesztek fel lelketeknek egy bizonyos problémáról, Ő ekként felelhet: „Nos, úgy gondolom,  hogy talán ez a lehetőség lehetne leginkább a segítségünkre, hogy felismerjük ezt és ezt, s a legjobb lenne,  ha így és így tennél ezzel kapcsolatban." Mindazonáltal szabad akarattal rendelkeztek. Nem kötelező meghallgatni a lélek tanácsait. Válaszul azt is mondhatod:  „Nagyon köszönöm, lélek. Te nem tartózkodsz idelenn, egyáltalán nem érted a helyzetet, s úgy vélem,  ezúttal inkább rám kellene bíznod a döntést. Most  nem fogadom meg a tanácsodat." A szabad akarat a  létezés minden szintjén megnyilvánul. Meglehet,  hogy nem kívánjátok a lelket belevonni a történésekbe; ám az is előfordulhat, hogy meglehetősen nehéznek ítélitek felküzdeni magatokat arra a szintre,  amelyről a lélek úgy gondolja, hogy képesek vagytok  elérni. Minden esetben a ti kezetekben nyugszik a  döntés felelőssége, hogy a legjobb választásról alkotott saját véleményetekkel összhangban cselekedjetek. Úgy vélem, az energiák közvetítésének folyamata  az egyik leghatásosabb és legtisztább módja annak,  hogy érintkezésbe lépjetek a lélek azon képességével,  mely segítséget képes nyújtani nektek lehetőségeitek  mérlegelésében. Természetesen nem olyan eljárásról  van szó, amely teljességgel megszünteti a felelősségeteket, vagy megfoszt a szabadságtól, hogy saját magatok irányítsátok saját életeteket. Egész egyszerűen hozzájárul eszköztáratok növeléséhez, mely segítségetekre lehet abban, hogy valóban így tegyetek.

Az energiák közvetítésének létezik egy további támogató aspektusa is. Minden embernek szüksége van  arra, hogy nagyobb támogatáshoz jusson élete során.  Azt hiszem, közületek igen sokan növekedési folyamatuk kihívásaival szembenézve némiképp elszigeteltnek érzik magukat, s úgy gondolják, hogy nem részesülnek elegendő támogatásban. Ez meglehetősen  fájdalmas tud lenni, és a magányosság érzését kelti az  emberben. Ilyenkor úgy tűnik, a többieknek is megvan a maguk baja, s nem mindig érzitek feljogosítva  magatokat arra, hogy segítségüket kérjétek a nehéz  időkben. Valóban, barátaitok azért vannak, hogy támogassanak benneteket, ti pedig őket, ám egyúttal  remek támogatási rendszer áll rendelkezésetekre a  spirituális síkon is, mely lelketekből indul ki. A Forrás megalkotta számotokra a lélek szintjét, hogy közvetlen kapcsolatba léphessetek az Isteni Teremtő  Maggal. A Forrás tudatában volt annak, hogy a fizikai  világban létezve olykor úgy tűnhet, a Mag végtelen  távolságokra van tőletek. A lélek mindig ott van értetek, minthogy ő voltaképpen ti magatok vagytok,  mindössze egy sokkal átfogóbb szinten. A lélek azért  teremtette az általatok élt mostani és a megelőző életeket, hogy biztosítsa a tanulás folyamatát, és kibontakoztassa a saját isteni természetének megértéséről  szóló tudást és bölcsességet. Fejlődésének eme pontján jelenlétetek a fizikai síkon rendkívül fontos kulcsot jelent a következő lépéshez. Ezért a lélek mindig  kész figyelmet szentelni nektek, mindig ott van, ha  támogatásra szorultok, mindig szeretettel és hálával  fordul felétek. A Forrás fényességét és szeretetét juttatja el hozzátok. Mit gondoltok, nem kellene egy kicsivel többet igénybe vennetek ebből a támogatásból?

Az energiaközvetítés3.jpg
Kép forrása: Pinterest.com

Embertársaitok lelkéhez saját lelketeken keresztül  vezet az út, általa vágytok képesek kapcsolódni hozzájuk. Igen, kétségkívül léteznek lélektársaitok is! Létezhetnek testben vagy anélkül, a lényeg az, hogy lelkük közel áll a ti lelketekhez és mérhetetlenül kedves  számára; gyakran azért, mert sok-sok csodálatos élményben volt részetek együtt. Ezek a lelkek támogatási rendszeretek részét képezik, nemkülönben személyiségük megnyilvánulása, ha történetesen épp a  fizikai síkon tartózkodnak. Ugyanakkor velünk, a  Spirituális Tanítókkal is kapcsolatban álltok. Hát  nem csodálatos az egész rendszer? Amint mind nagyobb utat tesztek meg előre fejlődésetek pályáján,  egyre inkább szükségét érzitek, hogy életeteket egy  sokkal tágabb és gazdagabb értelemben teremtsétek  újjá. A személyes szintű támogatási rendszerek ekkor  már nem állják meg a helyüket többé. Ettől fogva  már nem tűnnek elég átfogónak, széles körűnek, sem  pedig elég erősnek; s előfordulhat, hogy nem állnak  rendelkezésetekre az idő tájt, amikor növekedésetek  ösvényén egy magasabb szintre elrugaszkodni készültök. Ezentúl jóval kiterjedtebb, ragyogóbb és szorosabban kapcsolódó kötelékre lesz szükségetek. Úgy  vélem, az energiák közvetítésének gyakorlatán keresztül képesek lehettek tudatos kapcsolódási pontokra lelni, melyek lehetővé teszik számotokra, hogy  meglehetősen gyakorlatias módszerekkel, pillanatról  pillanatra haladva felismerjétek és kiaknázzátok az  életetekben megjelenő csodálatos támogatási rend¬szer adta előnyöket, melyet a Teremtő az Isteni Terv  részeként értetek hívott létre.

A másik kérdés, amely bizonyára felmerül bennetek, alighanem így hangozhat: „Miért éppen most?"  Miért épp most keresnek fel a tanítók, és miért éppen  most beszélnek a közvetítés gyakorlatáról? S miért  nem tették azelőtt?" Nos, bizonyos mértékben már  az előtt is előfordult efféle energiaközvetítés a Földön. Igen sokan közületek, akik mély vonzódást  éreznek a közvetítés folyamata iránt, előzőleg már  részesültek valamiféle képzésben. Lehetséges, hogy  már Atlantiszban, Lemurián vagy azt megelőző időkben kapcsolatba kerültetek vele, s igen sokan kétségkívül az ősi Egyiptomban tettek szert igen kifinomult tanításokra. Igazán nem kell aggódnotok amiatt, hogy jelen életciklusotokban mennyi időt fog  igénybe venni a szükséges ismeretek elsajátítása. Az Emberiség túlnyomó része már úgyszólván készen  áll. A képzés, vagy legalábbis annak oroszlánrésze,  már az előző életekben lezajlott. Ám az is igaz, hogy  jelen pillanatban jóval nagyobb hangsúly helyeződik  az energiák közvetítésére, mint bármikor azelőtt.  Mindössze néhány éve annak, hogy jómagam is részt veszek a médiumok képzésében itt a Földön. Ez azért  van így, mert az egész folyamat valamiképpen számunkra is kísérletnek számít; mi, a spirituális sík lakói arra az elhatározásra jutottunk, hogy megpróbálunk fényt deríteni arra, vajon képesek vagyunk-e segítséget nyújtani nektek, és rajtatok keresztül a Földnek és az emberiségnek, egy kicsivel közvetlenebb és  egyenesebb módon, mint ahogy azt a múltban tettük. Így tehát azt mondhatjuk, csak nemrégiben döntöttünk úgy, hogy megpróbáljuk kiaknázni a közvetítés gyakorlatában rejlő lehetőségeket, hogy elérjük a  Földnek nyújtott szolgálattal kapcsolatos céljainkat,  és hogy támogassunk benneteket saját hatalmas szolgálatotok teljesítésében, mely az Új Korszak eljövetelét célozza a Földön.

Reméljük, hogy a közvetítés feltárta lehetőségeken keresztül sokkal teljesebb módon leszünk képesek támogatni a Földet és az emberiséget a jelenlegi  változások közepette, s így jóval nagyobb hajlékonysággal és könnyedséggel leszünk képesek áthaladni a  kibontakozó új kezdetek kapuján. Alighanem értesültetek már a küszöbön álló változásokról, s arról,  miként vonulnak be a Föld életébe hatalmas katasztrófák és pusztulás kíséretében. Szerencsétlenség és  pusztulás az én véleményem szerint csupán akkor  következik be, ha nem tudjuk anélkül útjára engedni  az elavultat és a régit, hogy ne látnánk azt összetörve  és porrá zúzva magunk előtt. Ha azonban rugalmas,  örömteli és kalandvágyó szellemben engedjük el az  idejétmúlt dolgokat, természetesen sokkal könnyebb  minden törés és széthullás nélkül előtűnnie az újnak.  Személyes életetek során is számtalanszor megtapasztalhattátok azt, hogy időnként bizonyos dolgok  fejlődésetek szempontjából már nem megfelelőek  többé - legyen szó egy kapcsolatról, egy állásról,  vagy valami ehhez hasonlóról. Valójában már ráébredtetek arra, hogy hamarosan véget ér, s hogy már  nem igazán szolgálja érdekeiteket. Ám ennek ellenére oly nehéz volt szabadon ereszteni, s mindaddig ragaszkodtatok hozzá, míg aztán az egész darabjaira  hullott. Lehet, hogy kapcsolatotoknak egy drámai  robbanás vetett véget, vagy elbocsátottak állásotokból. Bármi lett légyen is az, egyszerűen porrá. zúzva  hullott a földre. Mindez világosan rámutat arra,  hogy sokkal drámaibb és hatásosabb módon is előre  léphettek és változásokat eszközölhettek. A lényegét  tekintve nem is olyan borzasztó az egész, mert a változás végül úgy is bekövetkezik.
Az Új Korszak, barátaim, így vagy úgy, de mindenképpen beköszönt.

Ám vegyétek fontolóra, vajon  nem lenne-e sokkal csodálatosabb, ha képesek lennétek engedni a szorításon, és szélnek ereszteni az idejétmúlt dolgokat, ha egyszer azok már nem szolgálnak bennetek többé, és az öröm, a kalandvágy, a biztonság érzésétől vezérelve belépni az új ölelésébe?  Azt szeretnénk; ha az egész emberiség, azon belül pedig minden egyes individuum ekként tekintene a változások elébe. Azt gondolom, hogy a spirituális síkról  való energiaközvetítés az egyik lehetséges módja annak, hogy valóra váltsuk ezt. Jómagam közvetlen közelről szemléltem, hogy a közvetítés milyen hatást  gyakorol a Föld és az emberiség növekedésére és változására, s elmondhatom, hogy el vagyok ragadtatva  attól, amit láttam, és igazán úgy érzem, hogy ami  pusztán kísérletnek indult, végül teljes sikerré lett.  Ez a magyarázat arra, hogy egyre több Spirituális Tanító közelíti meg azokat, akikkel –
jóllehet kevésbé  közvetlen módon - már a múltban is érintkeztek. Sokan közületek
úgyszólván öntudatlanul támogatták az  Isteni Tervet, s egyúttal a Földet; a közvetítés
segítségével azonban ezt a köteléket tudatos és szeretetteljes  szövetséggé lehet varázsolni.
Számos Spirituális Tanító határoz amellett, hogy a  közvetítés folyamatának segítségével működik együtt a fizikai világban élőkkel. Én magam itt a spirituális  síkon adok át ismereteket azoknak a Tanítóknak, akik  el vannak ragadtatva a közvetítésben rejlő lehetőségektől, valamint attól, hogy ezek milyen sokat segítenek abban, hogy a Földet jóval közvetlenebb módon  szolgálhassák: Igen sokan járultak hozzám, mondván:  „Nos, Vivamus, igazán lenyűgöznek a dolgok, amelyek a csodálatos emberi lényeknek adott tanításaid  során történnek. Én is élni szeretnék ezzel a lehetőséggel. Megismertetnél az általad gyakorolt módszerekkel, s azzal, hogy miként tudok egy fizikai testben  élő emberen keresztül dolgozni anélkül, hogy energiáim túl nehézzé vagy kimerítővé válnának számára?  Hogyan juttathatom el a spirituális síkról származó  igazságot az emberiséghez anélkül, hogy összezavarnám és túlságosan összetörném magát a médiumot?"  A spirituális síkon adott tanításaim segítséget nyújtanak a Tanítóknak abban, hogy kiaknázzák ezt a csodálatos lehetőséget, s ezáltal sokkal finomabb és  könnyedebb módon működhetnek együtt veletek.  Ezért is szenteltünk mostanában oly nagy figyelmet a  közvetítés kérdésének. Noha kísérletnek indult, mind  a közvetítő, mind pedig a tanító valamint a Föld  szempontjából hatalmas sikernek tartom az egészet.  Ezért még mélyebb szinteken és szélesebb körben alkalmazzuk, s ezért még nyíltabban és közvetlenebbül  közelítünk hozzátok.

Az energiaközvetítés4.jpg
Kép forrása: Pinterest.com

Remélem, hogy minden kérdésetekre választ kaptatok. Szeretném, ha tudnátok, hogy küldetésein középpontjában a közvetítés gyakorlata áll, s az egyik  legfontosabb feladatomnak tekintem. Ha tehát sokkal aktívabb médiummá vagy közvetítővé szándékoztok válni, netán tudatosabban kívánjátok élni az életeteket, és meg szeretnétek ismerni engem, ne habozzatok hozzám fordulni. Mindössze ennyit kell  mondatnotok: „Vivamus, el szeretném kötelezni magam a közvetítés mellett. Komolyan gondolom,  hogy a jövőben a spirituális energiák csatornájaként  szeretnék működni. Gyere, és segíts nekem ebben."  Vizuálisan is felvázolom a képet, ami talán a segítségetekre lehet a felidézésben. Energiám szerkezete,  ahogyan ti mondanátok, egyfajta körülfogó és támogató rendszert képvisel. Amikor egy médiummal  működök együtt, szívesen hozok létre egy energiagömböt körülötte, amely körülöleli és minden szinten támogatja a közvetítő személy egész energiarendszerét. Leginkább egyfajta kékes-lilás árnyalatú  energiával szeretek dolgozni. Ha tehát képileg szeretnétek megjeleníteni magatok előtt, egy hatalmas  kékes-lilás gömböt kell elképzelnetek lelki szemeitek  előtt. Ha úgy tetszik, egy barátságos arccal is felruházhatjátok ezt a gömböt, mivel ugyancsak barátságos és szeretetteljes lény vagyok. Ha a segítségemre  van szükségetek, csak hívnotok kell. Ha akarjátok,  bevezethettek szívközpontotokba, s szoríthattok ott  számomra helyet.

Más Spirituális Tanítók energiáival kapcsolatban  is segíthetlek benneteket. Ha úgy találjátok, hogy kiváló összeköttetést sikerült létrehozni Spirituális Tanítótokkal, ám amikor az energia a torkotokhoz ér,  csak nehezen tudjátok fennhangon, a szavak médiumán keresztül kifejezni azt, szintén kérhetitek segítségemet; hogy megerősítsem a kapcsolatot. A hívó  szónak engedelmeskedve körülölellek benneteket,  amint a másik Tanító energiája elérkezik hozzátok,  kis mértékben elegyítem vele energiáimat, így a rezgések finomabbá és könnyedebbé válnak, s lágyabban, ugyanakkor sokkal erőteljesebben patakzanak át  energiarendszeretekbe. Biztosak lehettek afelől, hogy  soha nem avatkozom be a folyamatba lelketek, más  Spirituális Tanítók és legfőképpen a ti beleegyezésetek nélkül. Valamennyien együttműködünk - ti, én,  lelketek és más Spirituális Tanítók. Magáért a Fényért, valamint a Föld és figyelemreméltó új gyermekei, vagyis az emberiség feltündöklő kibontakozásáért tevékenykedünk. Ugyanakkor persze saját fejlődésünket is szem előtt tartjuk. Ne feledjétek, amikor  szolgálunk, magunk is szolgálva vagyunk. Hatalmas  univerzális alapelv nyilatkozik meg ebben az egyszerű kijelentésben.


VYWAMUS CHANNELED BARBARA BURNS: CHANNELING

Az energiaközvetítés5.jpg

Kép forrása: Pinterest.com