Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Egyiptomi Istenségek

2018-11-15

Egyiptom

 Egyiptomi Istenségek.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

 

Amon
A nyolc ősi isten egyike, Amon-Re ként az istenek királya.

Amszet
Egyike a négy Hórusz-gyermeknek.

Anat
A háború istennője, Re lánya.

Anubisz
A temetők, a halottak istene.

Anuket
A Nílusi zuhatagok vidékének védőistennője.

Apisz
Memphisz szent bikája, a termékenység istene.

Apuaut
Halotti és hadistenség.

Aton
Mint sugárzó napkorongot Napistenként imádták.

Atum
Napisten, Re-Atumként a leáldozó napot jelentette.

Básztet
Az örömök istene.

Bész
A vajúdó asszonyok és a várandós anyák védőistene.

Duamutef
Hórusz négy fiának az egyike.

Epet
Szülést segítő víziló-istennő.

Geb
Földisten, Nut égistennő férje.

Hapi
A Nílus-isten neve.

Hathor
A szerelem, a vidámság, a bőség és az ég istennője.

Heket
A szülés istennője.

Henti-Imentu
Anubisz istennel eggyé olvadt halotti istenség.

Heper
Napistenség Helinpokszban.

Hnum
A termékenység és az alkotás istene. Korongon formálta az embereket, s az isteneket.

Horpokratész
Ozirisz és Izisz fiának, a gyermek Hórusznak a neve.

Hórusz
Ozirisz halála után ő lett az élők istene, s mindenkori fáraó.

Ihi
A zene istene, a szerelem és az ég istennőjének Hathornak a fia.

Imhotep
Dzsoszer király tanácsadója, majd a gyógyítás istene.

Ízisz
Ozirisz nővére és egyben a felesége, minden előlény szülőanyja.

Kebehszenuf
A Hórusz-Gyermekek egyike.

Maat
Az igazság, a jog, a rend istennője.

Mandulisz
Napisten.

Min
Termékenységisten, Koptosz sivatagi terület védőistene.

Mnevisz
Hélioposz szent bikája.

Montu
Théba helyi főistensége, valahol a háború istene is.

Mut
Keselyűistennő, Amon isten felesége

Nechbet
Elkab város keselyű alakú istene.

Nefertem
Ptah isten és Szahmet istennő fia, az ifjúság istene.

Néith
A háború és a fegyverek istennője.

Nephtüsz
Izisz, Ozirisz és Szeth nővére, a halottak istene.

Nut
Égistennő, Geb földisten felesége.

Ozirisz
Termékenységisten, majd a halottak legfelsőbb istene.

Pahet
Oroszlánfejű viharistennő.

Ptah
Memphisz fő istensége, a kézművesek és a művészek pártfogója.

Re
Napistenség a Középbirodalom idején a thébai Amonnal összekapcsolódva Amon-Re.

Resef
Hadisten, eredetileg a mennydörgés kánaáni-föníciai istensége volt.

Su
A levegő istene.

Szahmet
A háború istennője.

Szelket
Skorpió Istennő, a zsigerek oltalmazója.

Szerapisz
A világ ura, gyógyítóisten.

Szesat
Az írás istennője.

Széth
Ozirisz testvére, Felső-Egyiptom pusztító istene.

Szobek
Krokodilnak ábrázolt Nílus-isten.

Szokárisz
Memphisz környékén a halottak istene.

Szóthisz
A Sirius csillag istennője, a Nílus áradásának megindítója.

Tefnut
Su levegőisten nővére és egyben felesége.

Thot
Holdisten és a tudományok istene, a kézművesek és a művészek patrónusa.

Toerisz
A vajúdó asszonyok, és a gyermekágyas anyák oltalmazója.

Ureusz
A kobrakígyó nevéből származtatott védőistenség.

Uto
Kígyóistennő, Alsó-Egyiptom védőistensége.