Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

KÉK SUGÁR

2022-03-14

Isteni erő és akarat 

 ELSŐ ISTENI TEREMTŐ SUGÁR.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

 

KÉK SUGÁR

 

ELSŐ ISTENI TEREMTŐ SUGÁR

 

Kulcsszavak: Isteni Erő, Isteni Hatalom, Isteni Akarat, Irányítás, Vezetés, Védelem, Hit, Cél

Szimbóluma: Lángoló Kard, Védelmi Palást, Lángoló Kehely

Elohim: Herkules és Amazónia Elohim

Arkangyala: Michael arkangyal

Mestere: El Morya

Hozzá kapcsolódó angyalok: Hit angyala, Erő angyala, Isteni Akarat angyala, Felszabadítás angyala, Tett angyala, Bizalom angyala

Angyali Kar: Kék Fénytestű angyalok

Személyes angyali erő: Őrangyal

Bolygó: Nap Napja: Vasárnap Fém: Arany

Kristály: Lapis Lazuri, Kék Zafir, Kék Topáz, Amazonit, Azurit stb.

Színe: KÉK   Átalakító ereje: Kék Láng

Az első Isteni Teremtő Sugár a teremtés hajtó ereje, amely mozgásba tartja a Világmindenséget és életerővel hatja át. Az Isteni Akarat végrehajtásának és a Hatalom beavatásának fényereje. Az Isteni vezetés és irányítás vezérlő elve.

Az Első Sugár az isteni erő és akarat energiáját közvetíti, összekapcsol az Isteni Erő Forrásával.

ELSŐ ISTENI TEREMTŐ SUGÁR1.jpg

ELSŐ ISTENI TEREMTŐ SUGÁR

 

A Kék Sugár ereje által lehetővé válik:

-Isteni Tervünk megismerése

-Magasztosabb célok kitűzése

-Isteni Tervünk kivitelezéséhez szükséges inspiráció és motiváció megszerzése

-Hozzáférés az Isteni Teremtő Erő potenciálhoz

-Saját Erőforrásaink felszabadítása

-Saját akaratunk és Isten akaratának szintézise

-Hit általi erő megújítása

-Isteni Védelem lehívása

-Isteni erő általi felszabadulás

-Isteni Erő integrálása

-Magasabb tudatszintre való felemelkedés

-Spirituális akarat fejlesztése

A Kék Sugár ereje új lehetőségeket, potenciálokat és perspektívákat nyit meg, tiszta életerőt, energiát és vitalitást ad. Megerősíti a kapcsolatot a szellemmel, lélekkel, Isteni fénnyel és Istennel.

A Kék Sugár ereje által visszavehetjük az erőinket, és az életünk feletti hatalmat, minden olyan szinten, amelyet készek vagyunk uralni.

A kék lángok által oldjuk és átlényegítjük:

-Erőinket blokkoló félelmeinket

-A változástól és ismeretlentől való félelmünket

-A saját erőnk és hatalmunk felvállalásától való félelmet

-Akaratunkat gyengítő hatásokat

-Teremtő erőinket blokkoló hiedelmeket

-A bennünk lévő gyengeségeket-függőségeket

-A fátylat személyiségünk és lelkünk fénye között

-Lélekerőnket és fényünket leárnyékoló hatásokat

-Belső kételyeket, önbizalom hiányt, hitetlenség és reményvesztettség, lehangoltság és rezignáltság okait

-Ego által működtetett hamis ambíciókat és vágyakat

-Megtisztítja és eltávolítja az alacsonyabb sűrűbb energiákat

Kék Lángú kard erejével: Leválasztjuk az élet energiáinkat gyengítő és akaraterőnket lecsapoló kötéseket. A belőle áradó fényerővel szertefoszlatjuk, a ránk vetülő sötét minőségeket

A kék lángok által feloldhatóvá válnak az Igazi Önvalónk kibontakozását gátló visszahúzó erők és akadályok. Feloldjuk vele mindazt, ami nem szolgálja a magasabb rendű céljainkat és isteni tervünket. Oldhatjuk az erővel való visszaélés karmikus lenyomatait és blokkjait.

 

INVOKÁCIÓK:

ELSŐ ISTENI TEREMTŐ SUGÁR2.jpg

INVOKÁCIÓK:

ANNAK NEVÉBEN, HOGY AZ VAGYOK AKI VAGYOK, ISTEN NEVÉBEN, JÉZUS KRISZTUS NEVÉBEN

ITT ÉS MOST, HÍVOM AZ ELSŐ TEREMTŐ SUGÁR ELOHIMJÉT, ANGYALAIT ÉS MESTEREIT, ÉS KÉREM, HOGY TEGYÉTEK SZÁMOMRA ELÉRHETŐVÉ A KÉK SUGÁR ÁRADÓ EREJÉT, HASSON ÁT ENGEM – BORÍTSON BE ENGEM ÉS BONTAKOZZON KI BENNEM

ÍGY LEGYEN

A VAGYOK AKI VAGYOK NEVÉBEN, EL MORYA ÉS MICHAEL ARKANGYAL, HÍVLAK BENNETEKET SZÓLÍTALAK BENNETEKET, JÖJJETEK HOZZÁM MOST, EZT KÉREM TŐLETEK.

KÉREM A KÉK LÁNGOK ÁTALAKÍTÓ HATALMÁT ÉS KÉK SUGÁR EREJÉT, ÖNMAGAM SZÁMÁRA ÉS LÉTEZÉSEM MINDEN SÍKJÁBA, HOGY ÁLTALA ÁTLÉNYEGÍTHESSEM ÉS FELOLDHASSAM MINDAZT AMI ÚTJÁT ÁLLJA ANNAK, HOGY ÉLETEMBEN KITELJESEDJEK ÉS BEVÉGEZTESSEM AZ ISTENI TERVET.

EZENNEL A VAGYOK AKI VAGYOK NEVÉBEN, A BENNEM LÉVŐ ISTENI ERŐ ÁLTAL, MEGIDÉZEM MICHAEL ARKANGYAL HATALMÁVAL, A KÉK LÁNGOK EREJÉT ÖNMAGAM KÖRÉ.

ÉGJEN EL BENNEM ÉS KÖRÜLÖTTEM, ELMÉM, SZÍVEM ÉS AURÁM ENERGIATERÉBEN, A KÉK LÁNGOK ÁLTALI ÁTALAKÍTÓ ISTENI ERŐVEL MINDEN GYENGESÉGEM, KISHITŰSÉGEM, GYÁVASÁGOM, LEHANGOLTSÁGOM, FÉLELMEM ÉS BELSŐ SZABOTÁZSOM

………………………………(Sorold fel mind azt, ami a kék sugár által, eltorzított energiákból benned vagy körülötted megelevenedett, és visszatart fejlődésed jelenlegi szakaszában)

HOGY ISTEN EREJE ÁLTAL FELSZABADULJAK, EREJE ERŐMMÉ VÁLJON, AKARATA AKARATOMMÁ, FÉNYEREJE SZABADDÁ

LEGYEN MEG ISTEN AKARATA ÉS TELJESÜLJÖN BE ÁLTALAM E VILÁGBAN

AZT AKAROM ÍGY LEGYEN

KÉK LÁNGOK ÉGŐ ÉLŐ FÉNYE ÁLTAL

GYENGESÉGEM VÁLJON ERŐMMÉ

FÉLELMEM-BÁRORSÁGGÁ

KISHITŰSÉGEM-HITTÉ

BIZALMATLANSÁGOM-BIZALOMMÁ

KÉTSÉGEM-BIZONYOSSÁGGÁ

A Kék sugár és a kékláng által sok minden, amit elnyomtál magadban, pl. harag, düh, indulat stb. felszínre emelkedhet, hogy tudatossá tedd és feloldhasd. A kék sugár felerősítheti az ego önvédelmi mechanizmusát, ezt tudatosan kell lekezelni, hiszen az ego nagyon szeret uralkodni-uralni, és nem szívesen adja át a hatalmat a Magasabb Énnek. Ne harcolj a benned lévő sötétséggel, teremts nagyobb fényt önmagadban, légy tudatosabb és uralkodj az ösztönszerű viselkedési mintáidon.

Ha túlzottan akaratossá válnál, szelíditsd meg a benned felszabaduló erőket.

Sokszor azon minták is felszínre jöhetnek, amelyek miatt leblokkoltad önmagad erejét, vagy ami miatt elvették, tudatosítsd önmagadban és dolgozz ezen minták átalakításán.

Ahhoz hogy birtokold az isteni erődet, hatalmat nyerj, írányítsd az életed és jó vezetővé válj, ki kell fejlesztened önmagadban az alázatot, szeretetet, toleranciát és türelmet, ez nagyon fontos!!!

Áldással és szeretettel
 

Írta: Aysha


ELSŐ ISTENI TEREMTŐ SUGÁR3.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com