Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

FELEMELKEDETT MESTEREK ÉLETRAJZAI

2018-11-15

Felemelkedett Mesterek

 FELEMELKEDETT MESTEREK.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

Babaji (Himalája)


Más ismert nevei még:  Mahavatar Babaji, Shri Babaji.


Paramahansa Yogananda könyve révén vált ismertté, melnyek cime:
Egy jogi... önéletrajza .  Babaji - t, a halál nélküli avatarként ismerik, mivel sikerült túllépnie az emberi lény korlátait a fizikai sikon, élettartamának idejét illetően.  Azt mondják róla, hogy ő nem halt meg, hanem fizikai testében felemelkedett. Számos, fizikai alakban való megjelenését feljegyezték, egyes spirituális igazságot keresők. Mindenképp, rendszerint spirituális sikon megjelenik azok számára akik hivják, észlelik Babajit gondolatban, érzeteikben vagy vizióikban.


Babaji küldetése az, hogy közelebb vigye az emberiséget Istenhez, hogy kövessék Isten akararatát. Arra bátoritja az embereket, hogy saját spirituális útjukat kövessék és azt mondja, hogy minden vallás Istenhez vezet.


Ő bátoritotta arra Yoganandá-t, hogy adja át a nyugati világnak a Kriya Yogá-t.
(mely 18 yoga poziciót tartalmaz, ismertebb nevén asant vagy mudrát). Kriya-t, a megvilágosodás eszközeként ismerik, aki  hozzájárult a Yoga rendszer elterjedéséhez. Amikor hivjuk, segit minket a következőkben: függőség és mohóság, légzési tehnikák, Istennel való párbeszéd, megnyilvánitások, anyagitól való eltávolodás, vallásos jellegű visszaélésekben védelem, éleetmód egyszerűsitése, spirituális evolúció, yoga gyakorlata.


FELEMELKEDETT MESTEREK2.jpg
Kép forrása: Pinterest.com  Buddha (Ázsia)


Ismert nevei még: Siddhartha Buddha, Buddha Goutama, Lord Goutama.


A Buddha név, Megvilágosodottat vagy Felébredtet is jelent. Kr.E 500-ban született, május 8-án, Teleholdkor. (ez feltételezett születési időpontja, mivel nincs egyértelmű megegyezés ebben a tekintetben).  Goutama Siddhartha herceg bőségben növekedett, palotája falainak védelmében és semmiben nem szenvedett hiányt amit kivánt. Amint megnőtt és kilépett a palota falai mögül, megfigyelte a körülötte lévő borzalmas nyomort és szegénységet, a betegséget és öregséget azoknál az embereknél, akiknek létezéséről odáig semmit sem tudott. A herceg elhatározta, hogy segit az általa látott szenvedések enyhitésében, lemondott királyi ciméről és elhagyta a palotát.


Ennek ellenére, az aszkéta élet amit Siddhartha folytatott, miután elhagyta a palotát, nem vitte el az ahitott megvilágosodáshoz, ezért leült egy fügefa (bodhi) alá: Indiában, a fügefát szent fának tekintik, mivel alatta világosodott meg Buddha. Még A Tudás vagy a Jó és Rosz Tudás Fájának is nevezik. Buddha leült és megesküdött, hogy nem fog addig felállni e fügefa alól, amig el nem éri a Megvilágosodást. Mélyen belélegzett és kilélegzett a Telehold éjszakáján és megszabadult a mohóságtól, a testi vágyaktól és a félelemmel teli gondolatoktól. Amint túllépte eme alacsony vibrációs küszöböket, kezdett visszaemlékezni elmúlt életeire. E tény segitett Neki meglátni az élet örökkévalóságát és elárasztotta őt a boldogtalanság, fájdalom és halál túllépésének megértése. Amikor felállt, már Buddhává lett. Buddha Tanitásai, a szenvedéstől való eltávolodástól a belső béke megszerzése által, képezték a buddhizmus alapjait. Mivel ő mindkét végletet megélte - hercegként és aszkétaként, - Buddha, a boldog élet kulcsának, a közép utat vagy mérsékletet tekintette, a létezés minden vetületén. Megfigyelhetjük, hogy Buddhát könyebb érezni, mint meghallani. Akkor amikor Őt hivjuk, szivűnkben valószinűleg feloldódást, a melegséggel teli szeretet kiterjedését fogjuk érezni. Ez annak a jele, hogy valóban kapcsolatban vagyunk az Ő szerető jelenlétével. Ő a következő területeknél lehet segitségünkre: egyensúly és mértékletesség mindenben, öröm, belső béke és béke a világban, növekedés, evolúció, spirituális evolúció és megértés.


FELEMELKEDETT MESTEREK3.jpg
Kép forrása: Pinterest.com


El Morya ( New Age - teozófiai társaság) El Morya, az újkor egyik felemelkedett mestere. Először, 1880-ban jegyezte őt fel Helena Blavatsky, a Teozófiai Társaság alapitója és ismét a figyelem középpontjába került 1960-ban, Elizabeth Clare Prophet és más jelenkori tanitások szerzői által. Úgy tűnik, El Morya valóban emberként élt Ranbir Singh néven, Raja Gulab Singh fiaként, aki Kasmir kormányzója volt az 1840-es években. Kashmirt 1845-ben az angol hóditás fenyegette, azonban Raja Singh óriási pénzösszeget fizetett váltságdijként, hogy meggyőzze a briteket arról, hogy hagyják el országát. Raja halálakor, 1858-ban, Ranbir lett Kasmir maharadzsája.  A történelemben Nagar és Hunza tartományok egyesitéséről vált ismertté és mivel bizonyos emberséges és helyes civil törvényeket (kódokat) hozott létre.


Ranbir, 1885-ben laht meg és ebben az időszakban irta Helena Blavatsky könyvét a felemelkedett mesterekről, mely anyagát a spirituális partokról kapta üzenetként. Ő kijelentette, hogy egy ideig együtt volt Indiában, El Morya-val, és arra gondolt, hogy a közte és Ranbir közt lévő barátság védelmezéseként, álnév alatt mutatja be őt. Helena Blavatsky, Teozófiai Társasága az El Morya fogalmát a következőképpen határozza meg: egy Rajpoot nevű törzs neve, mely arról kapta nevét, mivel teljes egészében a hires Moryan király leszármazottai voltak ők, Marya Nagara tartományából.
A  Moryan Dinasztia, egy Kshatriyas névvel kezdődött, a felemelkedett Sakya vérvonalából, mely szoros kapcsolatban állt  Goutama Buddhával, a Himalájában lévő MoryaNagara nevű város alapitójával  


Mint Blavatsky, mint Clare Prophet, Rajput hercegként és Tibeti Mahatma-ként utalnak El Morya-ra - mindkét elnevezés Ranbir leirásának felel meg. Ime az ő külső leirása: " Sötét bőrű, kissé telt ember, ragyogó, szeretetteljes mosollyal arcán és szélesre tárt karokkal hogy átöleljen minket és energiájával elárasszon, mely hitetlenségünket hitté alakitja, minden rossztól megvédelmez minket pajzsként és szeretetbe burkol minket.


A következő helyzetekben segit minket: döntéshozatalkor, hitünk megerősitésekor, hogy elföldeljük magunkat hitünkben, valamint pszihikai és energetikai védelmezésünkért.

FELEMELKEDETT MESTEREK4.jpg
Kép forrása: Pinterest.com


   Krishna (Hindus, India)


Még, az Isteni - néven is ismert. A hindu Szentháromság: Brahma, Shiva és Vishnu, - a három Isten, Aki Teremt, Védelmez és Őrködik a Földi élet ciklusai felett. Vishnu Isten, fizikai formában inkarnálódik ahányszor szükséges, hogy legyőzze az embertelenségeket. Krishna, Vishnu a nyolcadik inkarnációja avatárként. Krishna, éjfélkor inkarnálódott, Bhadrapada (a késői nyár hindu megnevezése) évszak nyolcadik napján, valamikor Kr.e. a 3200 és 3100-as évek között. Tőle származik a hindu spirituális szöveg, a Bhagavad Gita.


Jelenleg Indiában, Krishna az egyik legnépszerűbb/legszeretettebb Isten. A legendák, Krishnát egy romantikus személyiségnek irják le és a legtöbb képen Radha - val együtt ábrázolják (aki Lakshmi istennnő egyik reinkarnációja), romantikus szerelmi magatartásban. Krishna örömet és boldogságot nyújt nekünk. Amikor megidézzük, feloldóást és egy meleg energia kiterjedést érzünk szivünkben és gyomrunk tájékán. Krishna azt üzeni nekünk, hogy soha ne becsüljük le a szeretet gyógyitó erejét. A szerelem mélysége nagyobb az óceánénál és egyetlen akadály sem létezik amit a szerelem ne lenne képes túllépni. Használjuk elménkben ezt az erőt, mely örökkévaló és állandóan megújuló forrás, amit újra és újra képesek vagyunk használni. Árasszuk ki a szeretetet minden jelentkező problémánkra és élvezni fogjuk jótékony hatásait.


Krishna, segitségünkre van a következőknél: áldások, az élelmiszerek megtisztitása és spiritualizálása, kertészkedésnél, a virágoknál és a terméseknél, örömben, kapcsolatokban, romantikus szerelemben, spirituális felébredésnél, ha vegetáriánusok akarunk lenni.

FELEMELKEDETT MESTEREK5.jpg
Kép forrása: Pinterest.com


Maitreya (buddhista, kinai, New Age)Ismertebb nevei: A Jövő Buddhája, Lord Maitreya, Lord Maitreya Maitri, a Boldog Buddha, Hotei, Nevető Buddha,
Buddha Maitreya, Miroku Bosatsu.
A történészek nem értenek egyet Maitreya eredetének tekintetében. Egyes tanult emberek szerint ő egy Sthiramati - nevű szerzetes volt, aki nagy kegyelmet, együttérzést és jóságot tanúsitott a körülötte lévő lények iránt. Úgy mondják, hogy  Sthiramati oly erősen elhatározta azt, hogy maga körül mindenhová boldogságot hozzon, hogy elnevezték őt, Maitreya - nak, ami Szeretetteljest - jelent. A kinai buddhisták Hotei nak nevezik, aki egy szerzetes volt a T ang Dinasztia idejében és arról vált ismertté, hogy mindig cukorkát adott a gyermekeknek.


A kinai buddhisták, Hotei-t, Maitreya egyik reinkarnációjának tekintik. Mások szerint, Maitreya, Krishna idejében inkarnálódott, a hires Rishi alakjában, akiről a Védákban irnak, ugyanakkor feltételezik, hogy Maitreya, Goutama Buddha földi életének idején is reinkarnálódott. Egyes buddhisták annak nézetét vallják, hogy Maitreya, egy bodhisattva, vagyis Megvilágosodott,  Goutama Siddhartha utódja és ő fog lenni a következő Buddha. Maitreya-t, sokszor ábrázolják jelentős pocakkal rendelkező, mosolygó Buddha-ként - és Nevető Buddhának is nevezik őt. A próféciák szerint, a Gautama Buddha idejét követő 4000 és 5000 éven belül, elhagyta fizikai testét és Maitreya-ként, fizikai formában vissza fog jönni a Földre akkor, amikor a buddhizmus lángja újra kigyúllad majd. Maitreya tanitani és vezetni fogja az embereket saját személyes példája által, és végül helyettesiteni fogja Goutama Buddhát, Buddha állapotában. A New Age köreiben, Lord Maitreya -nak nevezik és a Nagy Fehér Testvériség tagjának tekintik, Jézussal, Saint Germain-al és Mihály Arkangyallal együtt. Maitreya-t, a Hatodik Fénysugár, a Megvilágosodás és Felemelkedés Mesterének tekintik. Maitreya üzeneteiben átadja nekünk, hogy szent a nevetés - nevessünk sokat, énekeljünk sokat és játszunk sokat, hogy hozzuk harmóniába énünket a természet világával. Maga a mormogás is, arra készteti hangszálainkat, hogy kifele vibráljanak, áthatva az emberiséget és az Univerzumot. A zene, egy ajándék, melyet a Mindeható (Allness) addott mindannyiunknak. Még magában a Nirvánában is minden zene, tánc és az öröm játéka. Amikor nevetünk, tökéletesen összekapcsolódunk a Végtelennel, mivel a nevetésben átadott légzés, maga a Mindenható.


Újra eljön majd az a nap, amikor a nevetés fog újból uralkodni. Egy vidámságfgal tele sziv, egy olyan sziv, mely a Nirvána eszenciájával van tele. A nevetés, egy olyan gyógyszer, mely egész lényünket meggyógyitja. Ha keresünk majd 10 olyan személyt, aki nem nevet és arra késztetjük őket, hogy melegen, tisztán, teljes szivőkből nevessenek, - azt jelenti, hogy sikerült nekünk meggyújtani 10 gyertyát, a sötétség közepén. Maitreya segit nekünk örülni, nevetni, humor érzékre szert tenni, elnyerni saját békénket és a világ békéjét.

FELEMELKEDETT MESTEREK6.jpg
Kép forrása: Pinterest.comSaint Germain


Saint Germain, nem szent a szó katolikus értelmezésében és nem szabad összetéveszteni őt Saint Germanus-al vagy Saint Germaine Cousin-al, akik a katolikus kalendáriumban szereplő szentek. Saint Germain, valóban élt és a francia, Saint Germain, nevű tartomány grófságának cimét viselte, innen származik Saint Germain gróf kifejezés. Kék vére volt és 1690 és 1710 - között született, nem tudni pontosan mikor - őseit illetően viták folynak. Egyesek szerint, Marie de Neubourg fia, aki II. Károly Spanyol király özvegye volt, apja pedig: Adanero grófja.Mások (főképp a teozófusok) szerint, apja Rákóczi herceg volt, Erdély grófja. Vannak néhányan olyanok is, akik magának, Rákóczi grófnak hiszik. Egyesek, portugál zsidónak hiszik.... Az eredetét illető viták ellenére, mindannyian egyetértenek abban, hogy  Saint Germain bejáratos volt Európa magas társadalmának és a királyi családok köreibe.Nagyon tehetséges volt: virtuóz módon hegedült, médium volt, sok idegen nyelvet tökéletesen beszélt és nagyszerűen festett.
Tanulmányozta és tanitotta az okkult tudományokat és az alkimiát, számos titkos társaságot alapitott, beleértve a szabadkőművességet is. Sikerült neki a rezet arannyá átváltoztatnia és megtisztitotta a gyémántot a szennyeződésektől és ő maga képes volt térfogatukat megnövelni. Olyan elixireket adott barátainak, mely elsimitotta ráncaikat és megfiatalitotta őket.


Valószinű, hogy mindezek igaz tények, mivel az élete folyamán róla szóló feljegyzések többsége, őt magát, ereje teljében lévő érett férfiként mutatják be. Azt is feljegyezték még róla, hogy annak ellenére, hogy sokszor részt vett vacsorákon barátaival, nyilvános helyen, soha nem evett. Több embernek azt mesélte, hogy az egyetlen étel amit valaha megevett egy zabkása főzelék volt, amit otthon magának készitett el.


Feljegyezték róla, hogy tökéletes egészségi állapotnak örült, ennek ellenére soha nem jegyezte fel senki egészségének okát/forrását. Festményieben, mindig élénk szinű drágaköveket festett és mindig kristályokat hordott magánál, amiket a környezetében lévőknek ajándékozott. Saint Germain, magában hordta születésének körülményeit és adatait, valamint az életében zajló eseményeket és a maga korában, titokzatos és elbűvölő embernek tekintették.Időnként utalt elmúlt életeire, azt mondva pl., hogy Rómában élt, Néró császár idejében. Azt is kijelentette, hogy 100 év múlva, vissza fog térni Franciaországba. Charles de Hesse Kassel herceg, aki egyűtt űzte az alkimiát Saint Germain-nal, kijelentette, hogy Saint Germain, az ő kastélyában halt meg 1784, február 27-én. Más, szintén hiteles források szerint,  Saint Germain-t pár évvel később látták. Például, szabadkőműves hivatalos jelentések szerint, Saint-Germain a francia szabadkőműves társaság képviselője volt, 1785-ben.Saint Germain aktivan részt vett Franciaország politikájában és XVI. Lajos király közeli barátja volt, különböző küldetésekben képviselve őt. Feltételezések szerint, nagymértékben Saint Germain felelős, Nagy Katalin királynő trónra lépéséért. Jótékony médiumi képességekkel biró látnokként, Saint Germain magán üléseket tartott koronás főknek valamint azoknak aki, erős társadalmi befolyással birtak. Például, ő volt az aki feltárta Mária Antoanettnek a francia forradalomról szóló próféciáit, még ennek kitörése előtt 15 évvel. Néha, Saint Germain különös és excentrikus viselkedése bajt hozott rá, mivel néhány alkalommal be is börtönözték őt.


Egyesek szerint, Saint Germain elérte a halhatatlanság állapotát és megjátszotta saját halálát, nehogy felhivja magára a figyelmet. Annie Besant teozófus, kijelentette, hogy 1896-ban találkozott vele. Guy Ballard, álnevén: Godre Ray King, leirta találkozását Saint Germain-al, a '30-as években Mount Shasta-ban, Kaliforniában. Nemrég, Elizabeth Clare Prophet irt és beszélt Saint Germain-ról és kihangsúlyozta annak tényét, hogy közölte vele azt, hogy ez a bibor láng kapu, az alacsony vibrációk átalakitására szolgál.


A  New Age körökben azt állitják, hogy ő elmúlt életeiben többek között, József, Jézus apja volt, valamint Merlin, Shakespeare és Kolumbusz Kristóf. Őt, a Hetedik Súgár lordjának tekintik, mely a szinek vibrációjában, a bibor szin magas vibrációjának hordozója.  Más szavakkal, ő az emberi faj és a Nagy Fehér Testvériség emelkedő mozgalmának kiemelkedő alakja.  Saint Germain, egy szerető és jóindulatú felemelkedett mester, aki segiteni kiván a Fénymunkásoknak vagyis azoknak, akik a világ megtisztulásában segédkeznek. Útmutatást, pszihikai védelmet és bátorságot ad nekünk; a tér megtisztitását, kitartást, élet motiváciiót, csodálatos megnyilvánulásokat nyújt nekünk. Az, hogy Mihály Arkangyalhoz hasonló segitséget kinál nekünk nem véletlen, mivel ők ketten együtt dolgoznak.