Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Hiranus mester tanítása

2018-11-15

Az Égi Tanácsból

 Hiranus mester tanítása.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

 

Üdvözöllek benneteket, Hiranus mester vagyok, az Égi Tanácsból. Azért jöttem el hozzátok, hogy elmondjam, milyen fontos, hogy mindenki egyéni útját járja most.

Drága gyermekek, tanulásotok fontos számunkra, s ezért mindig, minden pillanatban tanítunk bennetek. Talán nem is érzi értelmetek, mert lelketek az, mi e tanítást befogadja. Mindig. Mindig össze vagyunk kötve egy isteni fényszállal, s mi ezen a fényszálon át kódoljuk be nektek az információt s a tanulnivalót.

A helyzetet megláttatjuk veletek ezáltal, hisz felhívjuk figyelmeteket, s érzékennyé teszünk benneteket az energiákra.

Tudjátok, s most azért mondom néktek, mert fontos feladatotok van. Mindegyikőtöknek. Egyénileg. Egytől - egyig. Ez a feladat az, hogy megtaláljátok egyéni utatokat és sorsotok ösvényén haladjatok. Sokan vagytok, kik az ösvény szélén botorkáltok, s nem tudtok rálépni, mert nem veszitek észre, hogy ott áll előttetek Isten ösvénye.

Ezért gyermekek, most arra kérünk bennetek, hogy életeteken gondolkodjatok el. Földi életeteket vegyétek számításba, s mint egy számadást, tegyétek le magatok elé. S pontról pontra, szívvel, szeretettel, és ész érvekkel is rá hatva, nézzétek azt sorba. Vegyétek figyelembe azokat az érzéseket és gondolatokat, amik MOST bennetek vannak. Mert mindig a most szabja meg az irányt, nem a múlt vagy a jövő. Mert abból jön, s a másikba teljesedik, de a Most-ban gyökerezik.

Ezért gyermekek, most-ani tudásotokkal és szívetek most-ani szeretetével és érzéseivel vizsgáljátok meg életeteket. S ne ítéljetek semmit, mit valaha tettetek! Ne mondjatok magatok felett ítéletet elhamarkodottan, hisz nem láthatjátok utatok végét, hogy mi, mire lesz jó, mire tanít benneteket.

De most, gyermekek! Édes lelkek itt, a Földön, ki mind tanulni jöttök, mikor megszülettek. Bennetek a kód, a sorskulcs, s ezt kell megtalálnotok, mert utatokra mutat, mely isteni sorsotok beteljesülése, ha ti is így akarjátok. Ha nem, elmulaszthatjátok beteljesíteni azt, s mehettek ösvényetek mellett jobbra, vagy balra. De ha ösvényetekre rá nem léptek, s végig nem mentek legalább egy szakaszán, a feladat megvár! S újra elétek teszi Atyátok, s lelketek, mikor Fent, a Tanács elé kell mennetek.

Ezért gyermekek, most arra kérlek bennetek, hogy életeteket megvizsgálva, szívetek vágyát is elétek állítva, kérjétek meg égi tanítóitokat, s vezetőiteket, hogy utatokat mutassák meg nektek. Ez jöhet álomban, meditációban, egyszerű felismerésben, külső információban, de lelked szíveden át érezni fogja, mi a késztetés benned. Mert ez a késztetés a sorsod kódja, a kulcs az isteni utad ajtajához. Ezért, ezt a szívbéli késztetést keresd! Nem baj, ha sokfelé elindulsz, sok mindent megtudsz, megkérdezel, s tanulsz. Mert ez mind segít neked szétválasztani földi és isteni utadat. Mindazt, mit a Földön magadba szívsz tudást, az segít neked, hogy elválaszd, mi az amire szükséged van, s mi az, amire nincs.

Ezért gyermekek, azon legyetek mindannyian, hogy megtaláljátok a nektek való utat. Ez most egyéni feladat, mi beteljesíti a kollektívet is. Ezért, keressetek olyanokat, kik nektek utat tudnak mutatni. Keressetek olyanokat, kik tudnak nektek üzeneteket hozni, vagy kérjetek magatok üzenetet álomban, s meditációban. Hallgassátok meg angyalaitokat, mert folyamatosan súgnak nektek.

Mi, égi mesterek, kik a fényszálon üzenünk, mi Istennel, véletek össze van kötve, s mi tudjuk ebbe a fényszálba belecsatlakoztatni az információt, s ezáltal tanítunk. Kérünk benneteket, egy fényszálat most szabadítsatok föl szívetek szeretetével! Küldjétek végig rajta, s tegyétek nyitottá, hogy beletehessük azt a tudást, mi felfedi nektek sorskódotok aktiválását, s a kulcsot az Úthoz. Mely isteni utatok bennetek! Mi sorsotok útja, melyet aktiválnotok kell.

Ezért gyermekek, drága lelkek a fényben, mindannyian arra kérünk benneteket, legyen bennetek hajlandóság és akarat erre, hogy befogadhassátok a Tanítást, s mi felfedhessük a kódot. Ami ott van bennetek! S a késztetés hozza elő. Az akarat, a befogadás, s a szeretet. Ezért figyeljetek! Ha e szálat aktiváljátok, utána majd késztetést éreztek, s akarjátok tudni, e késztetés honnan jő. Mert ha szívetekből szól, s érzitek benne a Fény erejét, akkor keressétek, hogyan léphettek rá erre az útra. De az első lépéseket nektek kell megtenni! Mi csak az utat mutatjuk, de nektek kell rajta végigmenni. Ezért, tegyetek érte, hogy utatokat ne csak meglássátok, de járjatok is rajta.

Drága gyermekek, minden segítséget megkaptok égi, s földi szinten, csak kérjétek. Utatok bennetek van, nem máshol kell keresnetek. Csak kérjétek le az aktiváló kódot e fényszálon át, s a késztetésben szíveteken át, a szeretet érzésében mutatkozik meg, s feltárul előttetek így, vagy úgy isteni utatok. Nektek csak meg kell látnotok. S ha meglátjátok tisztán és világosan, lépjetek rá, s haladjatok rajta, mert fogják a kezeteket angyalok és mesterek, égi szent lények a szeretetben.

Édes gyermekek! Földi lelkek! Tanulóporondotokon kell most végigmennetek. Ehhez erőt és kitartást adnak az angyalok, s áldást sugároz reátok mindig Atyátok. S mi égi mesterek és tanítók, itt vagyunk körülöttetek, s mi kérdésetek van, álmotokban vagy meditációban tegyétek azt fel, s megkapjátok a választ akár égi, akár földi szinten, s tudatotokban az igazság így jön felszínre.


 

Jó utat gyermekek! Az úton végig veletek vagyunk, s vezetünk bennetek. Csak legyen bennetek szeretet, akarat, kitartás és hit. Magatokban és a Gondviselés erejében.


 

Üdvözöllek benneteket! Hiranus mester szóltam


Pusztai Orsolya

 

Hiranus mester tanítása  (2008.07.16)