Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Kelta Istenségek

2018-11-15

Kelta

 Kelta Istenségek2.jpg

 Kép forrása: Pinterets.com

 

Bran, az áldott: Óriás, a "Holló", az "Áldott". Jövendőmondás, a művészetek, a kormányzás, a háború, a Nap, a zene, és az írás istene.

Branwen: Az Északi-tenger szerelem istennője. A szerelem és szépség istennője.

Brigit/Brid/Brig: "Hatalom", "Hírnév" megtestesítője. A tűz, a termékenység, a házitűzhely, a női foglalatosságok és mesterségek, valamint a harcművészetek istennője, aki egyúttal a gyógyulást, orvoslást, a földművelést, az ihletet, a tudást, a költészetet, a jövendőmondást, a látnoki képességeket, állattenyésztést, szerelmet, boszorkányságot, és az okkultizmus ismereteket is felügyelte.

Kelta Istenségek3.jpg

 Kép forrása: Pinterets.comCernunnos: a vadász, szarvas isten, a természet istene, az alvilág és asztrál sík ura, a Nagy Atya. Szent állata a szarvasbika, kos, bika, szarvaskígyó. A természet, az erdők, a lélekvándorlás, a keresztutak, a gazdagság, a kereskedelem, a harcosok istene.

Ceridwen: Holdistennő, a Nagy Anya, gabonaistennő, és a természet úrnője. Az istennő szent állata fehér emse. A halál, termékenység, megújulás, ihlet, varázslat, csillagjóslás, gyógyfüvek, tudomány, költészet, ráolvasások és a tudás űrnője.

Creiddlyad: A nyári virágok istennője, a szerelem, és a virágok fennhatósága alatt.

Dagda: "A Jó istenség", "Mindennek atyja", az Egek Ura, az istenek és emberek atyja, Élet és Halál Ura, Fődriuda, a varázslat istene, földistenség. A halál és az újjászületés meg a mesterségek istene, a tökéletes tudás letéteményese. A gondviselés, harcosok, a tudás, a varázslás, tűz, jövendölés, bőség, jólét, időjárás, reinkarnáció, művészetek, a Nap, a gyógyítás, megújulás, zene, a hárfa istene.

Danu/Dana: Anunak felel meg. Az anya isten. A varázsalók, folyók, kutak védelmezője, bőség, jólét, mágia és bölcsesség istennője.

Diancechit: A gyógyítás, orvoslás, megújulás, varázslat, ezüstművesség istene.

Don/Domnu: "Mély tenger", "Szakadék". Az ég, a tenger, és a levegő úrnője. Ő adományozta az ékesszólás képességét.

Dylan: A hullám fia, tenger isten. Szimbóluma egy ezüsthal.

Druantia: "Druidák királynője", a Fényistennő. A termékenység, a szenvedély, nemiség, fák, gondviselés, tudás és alkotóerő úrnője.

Kelta Istenségek1.jpg

 Kép forrása: Pinterets.com


Epona: Lovak úrnője, anyaistennő. Termékenység, anyaság, lótenyésztés, jólét, kutyák, gyógyítás, források és vetés úrnője, a lovak védelmezője.

Fehér Hölgy: A Halál driadája, a Halottal királynője. A halál, a pusztulás és megsemmisülés úrnője.

Flidais: Az erdők, a vadon, a vadnövények, és a vadállatok úrnője. Alakváltó istenség.

Goibniu/Govannon: "A Nagy kovács". A kovácsmesterség, fegyverkészítés, ötvösség, sörfőzés, tűz és fémművesség istene.

Gwydion: A levegő erőinek fejedelme, varázsló, alakváltó istenség. Szent állata a fehér ló. A legnagyobb bájoló és hadi varázsló. A káprázat, változások, varázslat, és gyógyítás istene.

Gwynn Ap Nudd: A tündérek és alvilág királya.

Llyr/Lear: a tenger és a vizek, talán az alvilág ura.

Lugh/Luga/Lugos: A Rgayogó, Napisten, hadisten, "Fényesség" istene. Uralma alá tartozik: háború, varázslás, kereskedelem, lélekvándorlás, víz, villám, utazás, háború művészete, költészet, zene, krónikaírás, varázstudomány, gyógyítás, bosszú, beavatás, jövendőmondás.

Macha: "Csata", "a Fantomok Nagy királynője", Élet és Halál anyja, hadistennő, Halált Hozó anya. A furfangosság, a testi erő, nemiség, termékenység, a férfiak feletti uralom tartoznak fennhatósága alá.

Manannan Mac Lir/Manawydan: Alakváltó. A tenger és tengerjárók, viharok, tengeri időjárás, termékenység, vitorlázás, időjóslás, varázslat, művészetek, kereskedelem, kereskedők, újjászületés tartoznak a fennhatósága alá.

Math Mathonwy: A varázslás és bájolás istene.

Merlin: Nagy varázsló, druida, mágus. A legenda szerint egy titkos kristálybarlangban alszik. A káprázat, gondviselés, tanácsadás, jövendőmondás, természetfölötti képességek, kristályból olvasás, a tarot, a mágikus szertartások, ráolvasások istene.

Morrigu/Morrigan/Morgan: "A Nagy királynő", "A Fantomok és Démonok királynője", "Kísértet királynő". A folyók, tavak, édesvizek istennője. A papnők a boszorkányok védelmezője. A bosszúállás, éjszaka és jövendőmondás úrnője.

Nagy Anya: Úrhölgy. A termékenység, Hold, nyár, virágzás, szerelem, gyógyítás, tenger, víz istennője.

Nagy Atya: Szarvas Isten, az Úr. A tél, aratás, a halottak országa, az ég, az állatok, a hegyek, a bujaság, a rombolás tartozik a fennhatósága alá.

Nuada/Nudd/Nodons: "Bőséget hozó", "Felhőgyúró", főisten. A gyógyítás, a víz, óceán, halászat, a Nap, hajózás, szülés, kutyák, fiatalság, szépség, költők, krónikások, varázslók, írás, mágia, hadviselé és ráolvasás istene.

Ogma/Oghma: Ő dolgozta ki az Oghma-ábécét. Az ékesszólás, költészet, testi erő, ihlet, nyelv, irodalom, mágia, varázslat, művészet, zene, lélekvándorlás fennhatósága alá áll.

Pwyll: A csalás istene.

Rihannon: A madarak és lovag istennője. A bájolások, termékenység, és az Alvilág tartozik a fennhatósága alá.

Scathach/Scota: "Árnyak", "Árny", "Félelmetes". A sötétség úrnője, hadistennő, látnok. A gyógyítás, mesterség, varázslat, jövendőmondás, harci művészetek felügyelője.

Taliesin: A driudák, bárdok, vándorénekesek védelmezője, alakváltó istenség. Zene, költészet, bölcsesség, tudás, írás, mágia tartozik a fennhatósága alá. Varázslók és bárdok istene.

Zöld férfi: A fák és a zöld növéynek istene, a vadon ura.

Brigantia: Pásztor- és folyó istennő. A nyáj, lábasjószág, víz, termékenység, gyógyítás és győzelem istennője.

Cocidius: Hadisten. A mészárlás, vadállatok, erdő, testi erő, gyorsaság és háború istene.

Kelta Istenségek.jpg

 Kép forrása: Pinterets.com


Mab királynő: Kelta tündérkirálynő, Hadistennő, és pedig az a fajta, aki tevőlegesen is beavatkozott a küzdelembe. Testi szerelem, termékenység, bosszúállás, háború istennője, és a mágia nagy értője.

Morgan La Fay: Halál istennő, a Végzet. Bármely férfira iszonyatos átkot tudott mondani.

Nantosuelta: Folyóistennő, Sucellus hitvese. Az anyaság, méhek, háztartás, kutak, gyermekszülés, termékenység tartozott védelme alá.

Nimue: Holdistennő.

Sucellus: "Kalapács istene", "Kemény csapás", apaisten, égisten. Kalapácsot hordott magával. A bőség, siker, erő, tekintély, gondviselés, megújulás, kutyák, fák, holló istene, a szerencse hírtelen pálfordulása ellen is védelmezett.