Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Melkizédek

2020-07-14

Melkizédek segít abban, hogy összhangot teremtsünk a spirituális és anyagi világ között

 Raziel bölcs.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

 

Melkizédek

 

Tudás, bölcsesség és felismerés

 

Melkizédekkel már a Bibliában is találkozhatunk, az Ószövetségben és az Újszövetségben egyaránt. Sálem - a mai Jeruzsálem - papjai és királya volt abban az időben, amikor Jeruzsálem még az ammonita istenségnek szolgált. A "magasságos Isten" papjának nevezik. Az Újszövetségben Jézust Melkizédek rendjébe sorolják "Te pap vagy örökké, Melkisédek rendje szerint." (Zsid 6,20). Más főpapoktól eltérően Melkizédek egyszerre volt pap és király. Nemcsak spirituális feladatokat vállalt, mint sok más pap előtte és utána, hanem összekötötte a spirituális és materiális feladatokat. A magasságos Isten papja volt, és az anyagi világ uralkodja. Az, hogy Jézus az ő rendjébe kerül (követi őt), azt mutatja, hogy Jézus is magára vállalta azt a feladatot, hogy összhangot teremtsen a hétköznapi és spirituális dolgok között.

Melkizédeket az Újszövetség az igazság és békesség királyának nevezi (Zsid 7). Ezt olvashatjuk róla: "Sem apja, sem anyja, sem nemzetsége, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de miután hasonlóvá lett az Isten Fiához, pap marad mindörökké." Az ő idejében sok pap volt, megalakult Melkizédek papi rendje.

Ha közel kerülünk Melkizédekhez, végtelen erővel és hatalommal találkozunk. A határok megszűnni látszanak, úgy tűnik, hogy minden lehetséges, minden megteremthető. Míg Metatronnál ez az energia szellemi területen mutatkozik meg, Melkizédeknél érezzük, hogy az anyagi világra is hat. Bár energiája hatalmas, tele van szeretettel és békével.

Segítőivel és az angyalokkal az isteni útmutatásokat átülteti a teremtésbe. Ahogyan Metatron a legfőbb arkangyal, úgy Melkizédek az anyagivá vált fénysugár legfőbb lénye. Fogadja az isteni útmutatásokat, és előkészíti az anyagi világba vezető utat. Tehát közreműködött a Föld, az emberek, a galaxisok, az egész világegyetem létrejöttében, a teremtésben. Uralkodik minden tudás, bölcsesség és felismerés felett.

Ahogyan közreműködik a teremtésben, úgy felügyeli az isteni rend betartását, hogy semmi ne térjen el a tervtől. Fénysugarához tartoznak a földangyalok mellett a gyógyítók és kozmikus orvosok is. Közreműködnek többek között a Föld épségének megőrzésében, közbelépnek a természeti katasztrófák idején, és valószínűleg jóvátesznek némely hibát is, amelyet az emberi figyelmetlenség okoz a Földön.

Bár Melkizédek és "munkatársai" fenntartják a Föld egyensúlyát, ne gondoljuk, hogy ezzel felmentenek minket kötelességeink és felelősségünk alól. azt hiszem, legfőbb ideje, hogy az emberiség felelősséget vállaljon tetteiért, előrelátó legyen tetteinek következményeit illetően, és vigyázzon a Földre. A Biblia azt mondja: "Legyetek a Föld alattvalói" - ami azt jelenti, hogy az ember örökül kapja a Föld iránti felelősséget. Amíg cselekedeteink következményét nem láttuk át, addig kaptunk segítséget. De tudjuk-e, hogy az elmúlt idők katasztrófái arra utalnak, hogy többet kell tudnunk és tennünk? Ki ismeri az isteni tervet? Lehet, hogy földi lakóhelyünk megszűnik, ha mi emberek nem tanuljuk meg, hogyan gondoskodhatunk környezetünkről. Persze ez is tapasztalatot jelent a lélek számára.

Melkizédek és angyalai segítenek nekünk abban, hogy vállaljuk a felelősséget az anyagi világért, és megtanuljunk harmóniában élni vele. Melkizédek a mai világ tanítómestere és közvetítője. Összhangot teremt a spirituális és anyagi világ, az isteni szolgálat és a hétköznapi kötelességek között, és utat mutat ahhoz, hogy harmóniában éljünk az anyagi világgal. Nem véletlenül hívják a békesség királyának.

Melkizédek a papok királyaként arra tanít, hogyan élhetjük meg a spiritualitást a mindennapokban, megmutatja a teremtő lét erejét és felelősségét. Hiszen mi is részesei vagyunk a teremtésnek, és van hatalmunk. Melkizédek képes elfogadtatni velünk hatalmunkat, és arra tanít, hogy a világegyetem tervével összhangban és szeretetben alkossunk és létezzünk. Közvetíti a tudást és felismerést, utat mutat, hogy teljesíthetjük feladatainkat, és segítően mellénk áll. Fellobbantja a Föld és az anyagi világ iránti szeretetet, és segít abban, hogy feladatainkat és a tanulást élvezhessük. Nem csak az anyagi világról van szó, mint azt már említettük is, hanem a spirituális fejlődésről, a test, szellem és lélek közötti egyensúlyról is.

Melkizédek nem pusztán ember és Föld között teremt összhangot, hanem az anyagi testtel is. Energiája megerősíti a test, a szellem és a lélek közötti kapcsolatot, és megmutatja, hogyan fejlődhetünk testünkkel összhangban, hogyan gyarapodhatunk létünkben. Rafael arkangyallal együtt a test gyógyulását szolgálja. Erősíti az akaraterőt és a légzést.

Melkizédek1.jpg
 Kép forrása: Pinterest.comA KÖVETKEZŐ HELYZETEKBEN HÍVJUK MELKIZÉDEKET:

- Ha a spiritualitást összhangba kívánjuk hozni a mindennapokkal.
- Ha saját erőnket és hatalmunkat szeretetben akarjuk kibontakoztatni.
- A teremtőerő megerősítésére.
- Spirituális oktatóknak.
- Vezető beosztású embereknek, a vezetési feladatok megkönnyítésére.
- Politikusoknak, államfőknek.
- Hogy testünket elfogadjuk és szeressük.
- A test gyógyítására, különösen Rafael arkangyallal együtt.
- Az apák problémáinak orvoslására.
- Ha dühöt érzünk a léttel, Istennel szemben.
- Föld épségének megőrzéséhez.
- Ha ellenállást érzünk az anyagi világgal, a földi élettel szemben.
- Hogy megértsük az anyagi világ összefüggéseit, a tudományt és a kutatásokat.
- Környezetbarát új technológiák kifejlesztéséhez.


MÓDSZER/MEDITÁCIÓS GYAKORLAT

Lazítsuk el magunkat a számunkra megfelelő módon, vagy a következő módszerrel: figyeljük egy ideig légzésünket, ahogyan kilégzéskor és belégzéskor mellkasunk emelkedik és süllyed.

Ahogyan testünk egyre jobban ellazul, Melkizédek energiája körülölel, mint egy arany fénygolyó. Először csak a külső aurarétegeket érinti, majd egyre jobban kitölti az auratestet, míg végül megérinti bőrünket. Figyeljük meg, milyennek érzékeljük ma ezt az energiát, könnyednek vagy nehéznek, erőteljesnek vagy lágynak, esetleg valamilyen illatot is érzünk!

Ez az aranyfényű energia megérinti aztán testünket is, kitölti a bőrt, az izmokat, minden szervet, a csontokat, eljut egészen a sejtekig, míg végül találkozik a bennünk lévő fénygolyóval, legbensőbb lényünkkel. Figyeljük meg, milyen érzéseket kelt a fénygolyó, hogyan néz ki, milyen színű, és mi történik, ha Melkizédek energiája megérinti. Hagyjuk, hogy Melkizédek energiája a bennünk lévő fénygolyót erősítse.

Aztán vegyünk egy mély lélegzetet, és megerősödve térjünk vissza a jelenbe.

Melkizédek2.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

 

Petra Schneider és Gerhard K. Pieroth

Az angyalok kísérnek minket c. könyv részlet