Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Változások korunkban

2018-10-23

A Föld felemelkedése az ötödik dimenzióba
Felemelkedett mesterek útmutatásai

 Változások korunkban.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

Kérdés: Egyszer küldtél nekem egy képet a Föld időpályájáról, ami egy kör volt, sok Földdel Mi történik, amikor a kör bezárul? Tisztán elméletileg ekkor egy átmenetnek kellene bekövetkeznie a modern korból a Föld őskorába.

Igen, van egy átmenet, méghozzá kétféle szempontból. Egyrészről van egy kör, ami a végtelen szimbóluma, másrészről megvan a spirál lehetősége is. Ez azt jelenti, hogy egy vonal kivezet a körből, felfelé emelkedik, és egy újabb körbe vezet, amely magasabban van, és egy másik tapasztalati dimenzióhoz tartozik.

Az első esetben, tehát a zárt körnél, valóban van átmenet a modern korból a Föld őskorába, ahol pólushasadás történhet, és kontinensek süllyedhetnek a tengerbe, új szárazföld emelkedhet ki a tengerből. Ilyen történt már, a mítoszok beszámolnak erről.

A második variációban a Föld elhagyja a háromdimenziós pályáját, az előre megtervezett úton kilép a körből, elkezd spirálalakban emelkedni, ami egy új, párhuzamos pályára vezet.

Amikor a Föld elhagyja az alsó kört, s ezzel a három dimenziót, változások történnek!

A rezgések oly mértékben növekednek meg, ahogyan azt még soha nem tapasztaltátok! Növekszik a feszültség és a zaklatottság is! Az az érzésetek, hogy az idő gyorsabban telik, és az események egymást követik.

Mindezt most élitek meg! Azért élitek meg, mert a Föld, a ti realitásotok síkja, amin most léteztek, kiemelkedett a három dimenzióból. Ez már egy jó ideje elkezdődött. Már a negyedik dimenzióban vagytok, úton az ötödik felé!

Ezzel alapvető változások járnak együtt:

A 3. dimenzión alapuló tudományos világképetek a jövőben már tarthatatlanná válik! Meg fogjátok állapítani, hogy egyre gyorsabban bekövetkeznek azok a dolgok, amire gondoltok, és amit vártok! Ez minden emberrel így történik, akkor is, ha semmit sem tud erről! A tudatlanság tehát nem véd meg!

Ezért elkerülhetetlenné válik, hogy szembesüljetek gondolataitokkal, meggyőződéseitekkel és érzéseitekkel – hogy megtanuljatok okosan és alkotóan választani! Pontosan azért, mert ezek egyre gyorsabban materializálódnak!

A 3. dimenzióban a lassúság megvédett benneteket, hiszen sokáig tartott, amíg gondolataitok a külső eseményekben visszatükröződtek.

Áldásom rátok, Kuthumi voltam.

A munkahelyek

Kérdés: Manapság sokan panaszkodnak a munkahelyükre, mert alig tudnak megfelelni a fokozott elvárásoknak. Hogyan lesz ez a jövőben?

Antar

Kuthumi mester már elmondta, hogy a ti idősíkotokon heves változások vannak, és a rezgésemelkedés hatása minden embert érint.

A cégek és konszernek nagy része még mindig a teljesítmény és a harc elve alapján dolgozik. Ez azt jelenti, hogy nagyon bele vannak rögzülve a három dimenzióba, nyomást gyakorolnak a dolgozóikra, az ügyfeleikkel szemben pedig alázatoskodóak. Az ilyen ipari vagy kereskedelmi vállalatoknál a személyzetet könyörtelenül nyomás alá helyezik. Ez a letűnőben lévő Halak korszak egyik tipikus jelensége.

A rezgésemelkedés megerősíti az ilyen cégeknél már meglévő struktúrákat. Ugyanez érvényes az egyénekre, a családokra és a hasonló közösségekre.

Ami alapvetően megvan, az rosszabb lesz, egészen addig, amíg vagy megváltozik, vagy összeomlik!

A „régi módon” működő cégek jól tennék, ha a vezetés másként gondolkodna, ha felfognák, hogy a jövőben csak akkor lesznek életképesek, ha jó légkör uralkodik a munkahelyeken.

Sok alkalmazott így gondolkodik magában: „Nem szeretnék így dolgozni! Nincs már kedvem hozzá! Nem okoz már örömöt! Csak azért jövök be, mert pénzre van szükségem! Utálom ezt az üzletet! Már vasárnap rosszkedvem lesz, amikor arra gondolok, hogy másnap megint dolgoznom kell!”

Ilyen gondolatai vannak az ilyen cégek és üzletek dolgozóinak, függetlenül attól, hogy milyen részlegen vagy milyen beosztásban dolgoznak – úgy is mondhatjuk, hogy a pincétől a padlásig. És szétárasztják ezeket a gondolatokat és érzéseket!

Az új korszak egyik tulajdonsága, hogy a hazugságok nem sokáig tarthatók fenn!

Ha tehát sok dolgozó gondolkodik így, akkor előbb- utóbb kisülnek ezek a gondolati erők! Azok, akik alkotóerejük teljében vannak, elhagyják az ilyen munkahelyeket, újat találnak, ahol a munkahelyi légkör jó.

A belső elégedetlenség okozta kisülések több irányba sugároznak ki. Egyrészt megmérgezik a cég légkörét: ez úgy történik, hogy az alkalmazottak az ellenkezőjét teszik annak, amit belülről éreznek és gondolnak. Másrészről ezek a kisülések átterjednek az anyagi síkra is.

Amit ugyanis a dolgozók nem vallanak be, azaz nem mondják nyíltam: „Nincs kedvem így dolgozni” – az a gépek és a számítógépek vezérlésén csapódik le. Ezek átveszik a gondolati erőket, érzéseket, és tönkremennek, vagy rosszul működnek.

Ezért fontos, hogy jó legyen a munkahelyi légkör a dolgozók és a vezetők között is.

Ez a törvényszerűség most még újnak tűnik, de tudósaitok hamarosan rájönnek, és alkalmazásával jelentős változások következnek majd be. A jövő cégei és üzletei jól bánnak majd az alkalmazottakkal, mivel tudják, hogy semmi sem olyan kifizetődő, mint a jó munkahelyi légkör! Pillanatnyilag ennyit akartam mondani.
Kérdés: Azt mondtátok, hogy a cégek a jövőben jól fognak bánni az alkalmazottakkal. Hogyan fog ez működni? Mi lesz más?

Konfuciusz

Áldás és békesség, Konfuciusz vagyok.

Antar már elmondta, hogy változás lesz a jövőben a munkahelyeken és a cégeknél. Beszélt a Vízöntő korszakról, a lezárulóban lévő Halak korszakról és az ennek megfelelő struktúrákról.

Változások korunkban1.jpg
Kép forrása: Pinterest.com

A további tudnivalók:

A munkára vonatkozó kollektív meggyőződésetek az, hogy valamikor elhatároztátok, hogy van „értékes” és „nem kívánatos” munka. A dolgozó lakosság nagy része azokhoz akar tartozni, akik „értékes” munkát végeznek. Ahhoz, hogy valaki egyszer majd a vezetők közé tartozzon, sokat kell tanulnia és tovább kell képeznie magát.

Képzett emberekből ma túlkínálat van, és mivel számukra nincsen elegendő „értékes munkahely”, úgy segítettetek magatokon, hogy a szervezési folyamatokat mesterségesen feldúsítottátok. Számos szabályt és intézkedési csomagot készítettetek, ami tökéletesen felesleges!

A cégek, a kereskedelmi szervezetek és a menedzserek feldagasztották a munkastruktúrát egyetlen cél érdekében: hogy „értékes” munkahelyeket teremtsenek.

A mi nézőpontunkból ez az egyetlen célja az egésznek!

Ez a rendszer beteg és nem reális! Az a jövőben meg fog változni, le fog „lohadni”! Le fognak mondani mindenről, amit kiegészítésként, szükségtelenül hoztak létre, hogy a folyamatokat komplikálják. Ezáltal sok munkahely szűnik majd meg! Mindez azért, mert a kollektív tudatotokban vannak „értékes” és „nem kívánatos” munkák!

Ismerjétek fel ebben azt a kettősséget, ami ebben az esetben a meggyőződésetekből származik!

Ez az igény az egótokból, az értelmetekből származik, hiszen akkor azt mondhatjátok a barátaitoknak és az ismerőseiteknek: „Ilyen és ilyen pozícióban vagyok!”. Ettől pedig az az érzésetek támad, hogy valami különlegeset értetek el, és „értékesek” vagytok!

Mi azt mondjuk: mindegyikőtök sokkal több, mint amit egy foglalkozás róla mondhat! Mindnyájatoknak van élettapasztalata és képessége, hogy ezt ellenőrizze és válasszon!

Ha tehát, nem érzitek a szívetekben, hogy valami különlegeset tesztek, akkor rossz úton jártok!

Mielőtt beléptetek ebbe az életbe, volt elképzelésetek arról, hogy mit akartok csinálni. Ha a munkátok mélyen kielégít és fellelkesít, akkor azt mondhatjátok, hogy jó úton vagytok!

Tegyétek fel a kérdést: Szeretem a munkámat? Öröm tölt el, ha dolgozni indulok? A cégek és a kereskedelmi szervezetek a jövőben annyi embert fognak alkalmazni, amennyi az egészséges működéshez szükséges, tehát le fognak mondani a mesterséges felduzzasztásról! Ezen túl, mindenki maga fogja eldönteni, hogy hány órát dolgozik. Nagyon sokan rövidebb munkaidőt választanak majd.

Az együttműködésben és az emberek vezetésében is lesznek majd változások: a dicséret és a szóbeli elismerés jelentősége megnövekszik majd!

Jelenleg nagyon sok konszern és vállalat túl nagy teljesítményt vár el a dolgozóktól, és leértékeli őket, ami viszont arra ösztönzi az alkalmazottakat, hogy kölcsönösen kijátsszák egymást, és folyton túl akarjanak tenni a másikon. Ennek munkaundor, hibák és feszült légkör a következménye!

A termékeitek minőségét jelentős ráfordítással dokumentálják írásban, minden termelési lépést papíron rögzítetek, intézkedési katalógusokat állítottatok össze minden eshetőségre, amivel viszont a hibáktól való félelmet, a bizonytalanságot és saját képességeitekben való kétkedést tápláljátok!

Valójában a tökéletes biztonságot akarjátok elérni, és azt, hogy tetszés szerint cserélhessétek le az embereket, de mindezzel végső soron a működésképtelenséget éritek el. Ezzel megakadályozzátok a hibák spontán feltárását és megoldását. Ezzel a strukturált eljárással kihúzzátok a táptalajt a forradalmi újítások alól!

Mi azt mondjuk: Ez helytelen út! A mesterségesen felfújt tevékenységek végén a biztos csőd áll! A jövő úttörő találmányai másfajta légkörben tudnak kifejlődni!

A felismerés és a változtatás a ti kezetekben van!

Nagyon sokan félnek a munkahelyüktől és az ottani követelményektől. Félelmük munkanélküliségbe és szociális bizonytalanságba hajtja őket. A dicséret, az elismerés és a közös nevetés energetikailag sokkal értékesebb. A jövő sikeres cégei olyan légkörben növekednek, ahol az embereket arra ösztönzik, hogy a legjobbat adják magukból, és örömük teljen a munkában.

A leértékelés és a nyomás kibillenti az embereket belső egyensúlyukból. Ettől a félelem és a bizonytalanság jó táptalajra lel, a hibaszázalék növekszik, a teljesítmény csökken, míg végül az illető a betegségbe menekül!

Ezt nagyrészt már felismertétek, de a változások még váratnak magukra!

Kezetekbe vehetitek a változtatást, vagy várhattok tovább, amíg az kívülről jön! Egy biztos: jönni fog!

Béke veletek, Konfuciusz voltam.

További változások

Áldás és békesség, Kuthumi vagyok.

Azt már elmagyaráztuk nektek, hogy a Föld felemelkedik a harmadik dimenzióból a negyedikbe, tehát kilép az alsó körből, amitől úgy érzik az emberek, hogy felgyorsult az idő.

Valójában nem az idő változott meg, hanem a rezgések. Ahogyan a Föld kiemelkedik a régi pályájáról, tehát az alsó körből, egyre jobban emelkednek a rezgések, s ez változásokat idéz elő az emberekben.

A legelső változás az, hogy az emberek azt érzik, hogy egyre kevesebb az idejük. A stressz növekszik, és néhányan nem tudnak megbirkózni az életükkel. Reménytelenül üldözik azt, amit fontosnak tartanak, és amit szerintük el kell intézniük.

Olyan korszak ez, ahol határozott prioritásokat kell felállítani, mégpedig mindenkinek. Prioritásokat, hogy mi az, ami valóban a szívetekből jön, és mi az, amit csak mímeltek.

A jövőben mindenki fog magán dolgozni. Pillanatnyilag csak egy bizonyos százalék teszi fel magának a kérdést: Milyen volt a múltam? Milyen meggyőződések származnak ebből? Mit tehetek, hogy a hiányaimból és a félelmeiből bőséget és szeretetet teremtsek? Hogyan tudom a gondolataimmal és az érzéseimmel pozitívan alakítani a jövőmet?

Változások korunkban2.jpg
Kép forrása: Pinterest.com

Ez a tudati munka egyre több emberre fog kiterjedni!

Az eltérő, hogy ki mennyire indul el ebbe az irányba. Ezt részben a szenvedés és a tapasztalat indítja el, ami fájdalmas. A fájdalom kíméletlenül felébreszti az embereket, akik ennek hatására kérdéseket tesznek fel maguknak az élet értelméről és működéséről.

A rezgésemelkedés hatására ketté oszlik a lakosság: egy rész már egy ideje dolgozik magán, és vannak olyanok is, akik jelenleg éppen szenvednek, katasztrófát élnek meg – úgy is mondhatjuk, hogy éppen az „ébredés” fázisában vannak. Ők olyanok segítségét keresik, akik már sikeresen megbirkóztak ezzel a szakasszal. Mások, akik pillanatnyilag nem akarnak ebbe az irányba haladni, egyre inkább függővé válnak bizonyos anyagoktól. Ez lehet drog, gyógyszer vagy alkohol. Arra használják ezeket a szereket, hogy éjjel tudjanak aludni, hogy aztán másnap tökéletesen teljesítsenek a munkahelyen, vagy azért, hogy alkohollal elkábítsák magukat. Úgy gondolják, hogy így átmenetileg elfelejtik életük értelmetlenségét, de természetesen számításuk nem jön be.

Azok közül, akik egyre inkább drogokhoz, betegségekhez és gyógyszerekhez, vagy alkoholhoz kötik magukat, néhányan ki fognak törni az áldozati mentalitásból, és kezükbe veszik sorsuk irányítását.

Egy másik csoportban a gyűlölet növekszik. Ők azok, akik kivetítik saját elégedetlenségüket, amivel ellenségképet teremtenek, aminek aztán azt mondhatják: „Te vagy a hibás!” A bennük felgyűlt agresszió szelepet keres, amin levezetődhet. Ezek az emberek tudattalanul egy olyan hatalmat keresnek, amely erősebb, mint a dühük!

Nem mindenki fogja végigcsinálni ezt a transzformációt, aki pillanatnyilag a ti idősíkotokon tartózkodik.

Az eljövendő változások összességében véve pozitívak és szeretetteljesek!

Mindenkitől elvárják azonban, hogy elfogadja teljes teremtő hatalmát! Ez a következőt jelenti: az elkövetkező 10 évben, amit mester éveknek nevezünk, az ember meg fogja ismerni teljes teremtő erejét, és tudatosan fogja használni.

Ez nem azt jelenti, hogy hiba csúszott a tervbe, hanem azt, hogy mindez előre meg volt tervezve!

Ez azt jelenti, hogy elemzitek gondolataitokat és érzéseiteket, és megállapítjátok, hogy gondolataitokkal és érzéseitekkel teremtitek meg a magatok valóságát, és mindent, ami kívül van.

Ezután a következő lépés, hogy tisztázzátok gondolataitokat és érzéseiteket, majd tudatosan úgy válasszátok meg őket, hogy jobbá tegyék az életeteket.

Ebbe a folyamatba egészen egyértelműen beletartozik a szeretet!

Azok, akik meditálnak, gyakran találkozhatnak a felsőbbrendű énjükkel vagy egy angyallal, és megtapasztalják a feltétel nélküli szeretetet és az áldás erejét. Ez a fajta szeretet áramlik most a Földre és az emberekre. Ti pedig magatokban teremtitek meg ezt a szeretetet! Azzal, hogy szeretitek és olyannak fogadjátok el magatokat, amilyenek vagytok!

Ez rendkívüli módon megemelné az emberek és bolygótok rezgéseit.

És pontosan erről van szó! Ha ez létrejön, akkor olyan lesz, mint a hólabda, ami magával visz másokat.

Nagy vonalakban azt mondhatjuk, hogy az emberiség egyre inkább két csoportra oszlik: vannak, akik megnyílnak, és azt nézik, hogy mi köti össze őket másokkal, és vannak, akik ellenségképeket alkotnak. Az egyik csoport a szeretetet erősíti, a másik a harcot!

Naponta döntötök arról, hogy melyik irányba mentek! Tegyétek ezt tudatosan!

Áldás és békesség veletek. Kuthumi voltam.
Kérdés: Van olyan állítás, mely szerint ma már nincsen karma, hogy le tudjuk tenni negatív karmánkat. Mondanátok erről valamit?

Kuthumi

Áldás és békesség, Kuthumi vagyok.

Igen, ez igaz! De nem arról van szó, hogy a negatívat leteszitek, és aztán nyugodtan elüldögéltek a bennetek megmaradt energiában. Mindenkinek lehetősége van feloldani a múltbéli karmáját, hogy belsőleg kiegyensúlyozott legyen, és szeretni tudja önmagát. Ennek a feltétele a következő fejlődési lépés: „Olyan vagyok, amilyen, és szeretettel elfogadom magamat!”

De van szabad akaratotok, aminek hatására el is utasíthatjátok ezt a fejlődési lépcsőfokot!

Ezen kívül, jelenleg még nagyon sok tinédzser lélek van köztetek. Ahogy már említettük, ők jelenleg feszültséget gerjesztenek magukban és másokban. Ők azok, akik nem ezt a fejlődési lépést választották. Ők el fognak távozni a ti felemelkedő valóság síkotokról, visszatérnek a túlvilágra, hogy később ismét a 3. dimenzióba szülessenek meg. Az ő számukra a karma nem fejeződik be, mivel akaratlagosan nem ezt választották!

Mindenki más, aki a mesteri fokozat elérésére „igent” mondott, jelenleg egy rendkívül intenzív tanulási folyamatban van benne, ahol tudatosságotok egyre növekszik azáltal, hogy megtanuljátok aktiválni és mindenki javára használni teremtő erőtöket.

Még egy szó a lélek koráról: Sokan közületek, akik különösebb erőfeszítés nélkül élik meg ezt a tudati változást, nem először vannak egy felemelkedő valóság síkján. Mások pedig talán egy korábbi inkarnációban azok közé tartoztak, akik idő előtt eltávoztak a felemelkedő valóságból.

A tinédzser lelkek számára nagyon kemény lehet a ti idősíkotok, mivel a bennük nyugvó energiát fokozza az Ősnap sugárzása, ahogyan minden embernél, aki ezen az idősíkon van. Mivel azonban nagyon bizonytalanok és túlbecsülik magukat, a sugárzás ezeket a tulajdonságokat növeli meg bennük. Ennek hatásait a hírekből tudhatjátok meg. Pontosan a hírek tudósítanak a legintenzívebben a tinédzser lelkek tetteiről. Ha tudtok erről, könnyebben kezelitek!

Áldásom rátok, Kuthumi voltam.

Változások korunkban3.jpg
Kép forrása: Pinterest.com
 
Forrás:
2012 A Föld felemelkedése az ötödik dimenzióba
Konfucius és Kuthumi mesterek üzenetei
Ute Kretzschmar közvetítésével
http://mindenenergia.blog.hu