Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A Föld Krisztus-hálója

2019-04-05

A Krisztus-háló az Isteni Fénytudatosság krisztusi minőségű energiáit csatlakoztatja a Földre.

 föld fel.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

 

Lesugározza a Felsőbb dimenziók isteni Szeretetrezgését és tanításait. Olyan erős Fényszeretet-energiarendszer, mely állandó csatlakozásban van a Teljesség Szívével.


A Hálóban aktiválódott Fénykódoknak alapján, erőtere mindig azokhoz a dimenzionális szeretetkapukhoz (fénykapu) csatlakozik, melyekből a kívánt Fényminőség lehívható és továbbítható.


A csatlakozás után a Háló úgy viselkedik, mint egy tárolókapacitással rendelkező memória-EGYség. A Kapukon keresztül érkező Fényinformációkat felfogja és magába integrálja. Ily módon tartalmazza mindazokat a Fénykódokat, Erőket és Fénytudatosságot, melyek a Föld, és a rajta létező lelkek fejlődéséhez (átalakulásához) szükségesek. A Hálónak minden dimenzióban van egy energiaMagja. A Magok a Fényhálókon keresztül egymáshoz kapcsolódva biztosítják a dimenziók közötti egyenletes átmenetet és energiacserét. A dimenziós hálók ezekből a Magokból nőnek az adott bolygó köré, átszövik és összekapcsolják azt a többdimenziós térben. A Háló egyidős magával a Földdel. Tartalmazza a Föld teremtés-, és sorskódjait. A krisztusi háló már az Ősföld keletkezésekor körbevette és holografikus energiamintázatával átszőtte a bolygót. Fénye a mindenkori Földenergia-szinten rezeg, ezért is „láthatatlan”. Minden a bolygón lévő életforma, kapcsolódik a Krisztus-háló egy pontjához Szívfonalával. Ez a lélekszívből kiinduló fényszál egy isteni bekötődés. A fényszálakon keresztül lesugárzott energia Erőtérként vesz körbe minket és minden megnyilvánulási formát a bolygón. Ezen keresztül kapja meg mindenki azokat a szükséges fénykódolási energiákat, melyek fejlődését (tudatosodását) segítik. A Háló azonban egy Egyesített Fényenergiát is továbbít a földi szintre, ezzel biztosítva magának a Földnek szükséges egyenletes rezonanciát.


A krisztusi energiafény és kegyelmi Szeretetsugár kódjainak aktiválása Jézus Krisztus eljövetével kezdődött. Az általa Földre érkező isteni Fényszeretet, az Isteni Fénykapu megnyitása, beindította a Hálón addig várakozó Fényfrekvenciákat, melyek egyre intenzívebb lesugárzásával elkezdődhetett az Út Hazafelé.


A folyamat jelenleg felgyorsult… Egyre több kapu nyílik és egyre több Fénykód aktiválódik a Hálón. Ezen energiák Földre érkezése olyan változásokat eredményez, melyek segítik integrálnunk isteni Tudatosságunk elfeledett részeit, és fizikai létformánk megváltozásához is vezetnek.


A Krisztus-háló az Isteni Fénytudatosság krisztusi minőségű energiáit csatlakoztatja a Földre, azaz veszi (felfogja), továbbítja és lesugározza a Felsőbb dimenziók isteni Szeretetrezgését és tanításait.


Olyan integrált Fényszeretet-energiarendszer, mely állandó csatlakozásban van mind dimenzionális, mint Teremtés-Mátrix minőségében a Teljesség Szívével. Ez a folyamatos oda-vissza kapcsolat teszi lehetővé azt is, hogy a Földről érkező Fényinformációk elemzése után, a segítők aktiválják a további emelkedéshez szükséges Fénykódokat a Hálón. A Hálóban így aktiválódott Fénykódoknak megfelelően, erőtere mindig azokhoz a dimenzionális szeretetkapukhoz (dimenziós fénykapu) csatlakozik, melyekből a kívánt Fényminőség lehívható és továbbítható.


A csatlakozás létrejöttével a Háló úgy viselkedik, mint egy emberi mértékkel felfoghatatlan tárolókapacitással rendelkező memória-EGYség. A Kapukon keresztül érkező Fényinformációkat felfogja és magába integrálja. Ennek eredményeképpen tartalmazza mindazokat a Fénykódokat, Erőket és Fénytudatosságot, melyek a Föld, és a rajta létező lelkek fejlődéséhez (átalakulásához) szükségesek. A Hálónak minden dimenziós valóságban van egy energiaMagja, és ezek a Magok a Fényhálókon keresztül egymáshoz kapcsolódva biztosítják a dimenziók közötti egyenletes átmenetet és energiacserét. A dimenziós hálók ezekből a Magokból nőnek az adott bolygó köré, átszövik és összekapcsolják azt a többdimenziós térben.

A Föld Krisztus-hálója1.jpg
 Kép forrása: Pinterest.com


A Háló egyidős magával a Földdel. Tartalmazza mindazon teremtés-, és sorskódokat, amik meghatározzák a dimenzionális Földfejlődést. A krisztusi háló már az Ősföld keletkezésekor körbevette és holografikus energiamintázatával átszőtte a bolygót. Fénye a mindenkori Földenergia-szinten rezeg, ezért is „láthatatlan”. A Hálóban benne van mindaz a Teremtő isteni Fénymintázat, amire szükség van az Egységbe való visszatéréshez.


A Háló feladata ezt a Fényt elosztani és a megfelelő mennyiségben és minőségben az adott területre lesugározni. Minden létező a bolygón, kapcsolódik a Krisztus-háló egy pontjához Szívfonalával. Ez a lélekszívből kiinduló fényszál egy isteni bekötődés, mellyel például a Kollektív tudathoz is kapcsolódunk, ugyanis annak helye is a Hálón van. A fényszálakon keresztül lesugárzott energia Erőtérként vesz körbe minket és minden megnyilvánulási formát a bolygón. Ezen keresztül kapja meg mindenki azokat a szükséges fénykódolási energiákat, melyek fejlődését (tudatosodását) segítik.


A Háló azonban egy Egyesített Fényenergiát is továbbít a földi szintre, ezzel biztosítva magának a Földnek szükséges egyenletes rezonanciát.


A krisztusi energiafény és kegyelmi Szeretetsugár kódjainak aktiválása Jézus Krisztus eljövetével kezdődött. Az általa Földre érkező isteni Fényszeretet, az Isteni Fénykapu megnyitása, beindította a Hálón addig várakozó Fényfrekvenciákat, melyek egyre intenzívebb lesugárzásával elkezdődhetett az Út Hazafelé.


A folyamat felgyorsult… Egyre több kapu nyílik és egyre több Fénykód aktiválódik a Hálón. Ezen energiák Földre érkezése olyan változásokat eredményez, melyek segítik integrálnunk isteni Tudatosságunk elfeledett részeit, és fizikai létformánk megváltozásához is vezetnek.


Legyünk nyitottak a változásra és akarjunk fejlődni!


A Földangyalok magyarázta a Krisztus-hálóról:


- Ez az isteni Energia, mi körbeveszi Földetek, már régóta várja, hogy beteljesedhessen általa a változás. Rajtatok áll, képesek vagytok-e, és akarjátok-e befogadni energiáját s általa emelkedni s közelebb kerülni a Teljességhez. Ezek az energiák nagyon összetettek. Univerzális, mesteri, angyali energiákból áll e burok. Isten Szentsége ragyog benne. Mivel egyre többen a Felemelkedés mellett döntöttetek, képesek vagytok ezeket a sugárzó energiákat befogadni és közvetíteni. Ezzel magyarázható a változás, mit érzékelsz. Ahogy te is változol, rezgésszinted emelkedik, tudatod tágul, érzékelésed is megváltozik. Alkalmazkodik ezen új valósághoz, s azt látod meg, mi veled harmóniában rezeg. Mint egy leendő anya, ki szíve alatt hordja gyermekét, lépten nyomon észreveszi, felismeri az áldott állapotban lévő nőket, akár nagy tömegben is. Mert rezgésük az anyaságban hangolódott össze. Lelkük képes rákapcsolódni erre az energiára.


- Ehhez hasonlót érzékelsz te is. Azt veszed észre, azt ismered fel, ami veled harmóniában rezeg. Rögtön nyilvánvalóvá válik és feltárul előtted. Ez új világod. És ez lesz mindenkié, ki ezt választja. Egyre több isteni Jó mutatkozik meg. Ahogy ráhangolódtok a magasabb rezgésekre, úgy alakul át környezetetek, világotok számotokra. Ez nem azt jelenti, hogy a Földön majd minden nap materializálódott angyalokkal teázgathatsz, mert a Föld még nem emelkedett fel erre a szintre, de az Univerzális térben ez már valóságos.


- E Szeretetfény, mi most sugárzik reátok, már többezer éve óv benneteket. Akkor érkezett, mikor Jézus Urunk meghalt a kereszten. A kiteljesedés a feltámadással indult el és Fénye addigra borította be teljesen a bolygót, mikor Jézus urunk mennybe ment, s krisztusi energiák szabadulhattak fel. S akkor kezdte el a Fényszeretet emelő energiáját az aranyburok sugározni, mikor a Szentlélek leáradt a Földre, Isteni akaratot beteljesítve ezzel. Mindezt Urunk akaratából. Ez egy folyamat kezdete, mely most is tart. Ez a felemelkedés záloga, lehetőségetek. Éljetek vele!

A Föld Krisztus-hálója2.jpg
 Kép forrása: Pinterest.com

 ( Forrás: Kristálycsakra )