Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A HÁLA ÉS A SZERETET ÁRAMLATA

2022-11-20

A hála nem egyszerű köszönet valamiért, amit kaptatok, hanem egy tudatállapot, ami a feltétel nélküli szeretetet tükrözi vissza

 ima 01.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

A HÁLA ÉS A SZERETET ÁRAMLATA

 

A hála a szeretet áramlata, ami visszatér hozzátok és egy energiakört teremt: kiáramlik belőletek, majd ismét visszatér hozzátok. 

 

A mindennapi cselekvés igazából a szeretet és a hála áramlata, ami anyagi szinten az elme által kerül formába öntésre. A szolgáltatás, amit valaki ad vagy a termék, amit valaki elad, egy harmadik dimenziós szeretetérzés és a fizetési eszközötök a csere vagy a hála. Ez egy kör alakú és teljes áramlat (szeretetként indul és hálaként jön vissza) és a sikertelenség azt fejezi ki, hogy ez a hála akadályoztatva van.

 

A vállalkozások csak akkor lehetnek igazán sikeresek, ha ebben a szeretet és hála áramlatban működnek, különösen abban az időben, amikor Gaia rezgésszintje növekszik. A vállalkozások, amik csak önérdekből működnek, nem tudnak tovább túlélni, mert a szükséges energia-áramlás nem hordozza tovább őket. Mindannyian ismertek általatok szeretett (hála) vállalkozásokat, ahol pénzt költötök, mert kellemesek és őszinték és jó munkát (szeretet) végeznek. De a más típusú vállalkozások is jól ismeritek előttetek.

 

A hála nem egyszerű köszönet valamiért, amit kaptatok, hanem egy tudatállapot, ami a feltétel nélküli szeretetet tükrözi vissza – függetlenül a lehetséges ellenpárok látszatától, minden spirituális és Isteni eredetű.

 

Minden, amit láttok, hallotok, megérintetek vagy megszagoltok, egy Isteni ideát tükröz, ami az adott egyén tudatszintje és az univerzális elme által is interpretálásra [magyarázásra] kerül.

 

Azok, akik képtelenek minden szinten érzékelni [egyéni ÉS univerzális szinten] hamis hitet vettek magukra, hogy ők nem érdemesek erre vagy, hogy ez az álláspont az alázat állapotával egyenlő.

 

Nem készek vagy nem képesek elfogadni a szeretetet annak minden vagy konkrét formájában, ez meggátolja az áramlatot és képtelenné teszi az egyént a szeretet és hála teljes köráramlatának megtapasztalására.

 

A szeretetről alkotott téves elképzelések szintén akadályozhatják ezt az áramlást és ez olyan emberek esetében történik meg, akik elképzelésekkel rendelkeznek arról, hogy hogyan kellene kinéznie a szeretetnek, hogy az szeretet legyen – és a szeretetről alkotott mindenfajta elképzelésekkel médiáitok naponta árasztanak el benneteket. Azok, akik ezt az egyetemes csalás által diktált hamis szeretetideát időről időre megpróbálják átültetni a valóságba, kudarcot vallanak, mert az elképzelések nem rendelkeznek valóságalappal és hamis információkból származnak. 

 

A szeretetre vagy a hálára méltatlannak érezni magatokat a dualitás és az elválasztottság egy szelete –ez a hite annak, hogy bűnös lélekként született valaki és érdemtelen az [Isten] adományaira és áldására, amíg végig nem járja a fájdalom útját és nem részesül feloldozásban. Ezek a koncepciók elavultak kedvesek, ne essetek bele ebbe a csapdába, mert most ezt haladjátok meg éppen.

 

Azok, akik képtelenek az önszeretetre és gyakran nem fejezik ki szeretetüket és hálájukat, belső fájdalmukat erőszakkal fejezik ki és frusztráltan csapnak le a világra.

 

A spirituális igazság tudata nélkül „méltatlannak” érzik magukat a szeretetre (ez a dualitás és az elválasztottság energiája) és nem értik miért és hogyan kellene cselekedniük. Nem ismerik még fel, hogy MINDENKI méltó, mert MINDEN LÉTEZIK

 

A valódi ön-szeretet abból a felismerésből fakad, hogy az Én valóban Önmaga – az Isteniben létezik és belőle származik, és nincs sem állapot sem esemény, ami ezen változtatni tudna, függetlenül attól, amit tanítottak nektek vagy meséltek nektek, függetlenül minden aktuális hitrendszertől.

 

Miközben az egyén kibontakozik az igazságban és megtanulja ki is ő valójában, elkezdi szeretni Önmagát.

 

Az Önszeretet könnyedén fog menni, amint nem kell az ítélet és a kritika terhét önmagatokkal és a világgal szemben viselnetek.

 

Az egyén elkezdi felismerni, hogy a Mesterek Isteni Fénye ugyanaz az Isteni Fény, ami őt is hordozza, mert ezek Egyek – a manifesztálás és az egyéni tudat – mindig EGY. Megérti, hogy az út közben ejtetett hibák, egyszerűen a tanulási folyamatának részeit képezik és most pedig olyan eszközök, amikkel másoknak segíthet.  Elkezdi megérteni, hogy nem létezik olyan erő, ami őt erre méltatlanná tehetné, mert csak EGY erő létezik és ez az erő Isteni.

 

Minden csak egy álom volt…Most egyszerű lesz adni és kapni, mert az egyén tudja, hogy az áramlatnak nincs korlátja, ami soha nem a sajátja volt (ez a tévhit, aminek eredménye a szegénység) de egy végtelen forrásból fakadt és abban tartózkodik. Végtelen variáns jöhet létre és végtelen kapacitás lehetséges az önvalóból…az Egyért.

 

A szeretet és a hála egy fontos része abban rejlik, hogy megengedjük másoknak, hogy ők adják azokat nekünk.

 

Ha tudjátok, nincs szükségetek semmire, de valaki ki szeretné fejezni szeretetét és háláját és meg akar ajándékozni velük, engedjétek ezt meg neki, mert a szeretet és a hála tanítása olyasvalami, amit mindenkinek meg kell tanulnia.

 

Kisebb lépésekkel indul – egyszerűen valaminek az ajándékozásával vagy egy áldás megköszönésével, ekkor a ’diák’ készen áll egy mélyebb megértésre, és ekkor az alapul szolgáló energia eltolódik [emelkedik].

 

A szeretet és a hála ugyanaz az energia és az Isteni tudatból áramolnak, ami végtelen és teljes és egész.

 

A szeretet az Egység aktivitása, amit az egyén tudatállapota magyarázattal ruház fel – ellenőriz és elgondolkodik ezen a kijelentésen, ez az alapja annak, hogy a régit és hamisat meghaladva fejlődjön. A hála ehhez egy egyszerű nyitottság és a szeretet energiájának tükröződése, legyen az bármilyen formában.

 

Az energia visszaugrik a feladóhoz, ha azt nem fogadják. Ez működhet, ha negatív külső befolyásoktól szeretnétek megőrizni magatokat, mert ha az energiamezőtöket az igazság és a Fény magas rezgéshullámaival töltitek fel és ezt megtartjátok, akkor a negatív energia egyszerűen visszacsapódik a feladóhoz, mert nem talál semmit, amiben rátok ragadhatna.

 

Ez az információ megmagyarázza, hogyan működik sok tévhiten alapuló praktika (rontás, szemmel verés stb.stb.)… A címzett, aki tévhitéből fakadóan ajtót nyit ezeknek az erőknek, meghívja magához a negatív energiákat.

 

Hála – tanulmányozzátok és meditáljatok mélyebb jelentőségéről és utána egy új szinten ünnepeljétek a hálaadás napját.

 

Látjuk, hogy rövidesen sok változás lesz világotokban. Minden a terveknek megfelelően zajlik, sok ráébredéssel és új, látni érdemes úttal és meggyőződéssel. A régi energiák feloldódnak a globális tudat Fényében.

 

Erőteljesen és vakítóan tündököljön Fényetek, kedvesek.

 

Mi vagyunk az Arktúruszi Csoport

 isá0 másolata.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

Csatornázta/Forrás: Marilyn Raffaele