Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A szívmező

2021-09-27

Az új tudatosság a szívmezőn keresztül bontakozik ki.

 A szívmező.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

A SZÍVMEZŐ

Az új tudatosság a szívmezőn keresztül bontakozik ki.

A Földre érkezett intenzív energiák felszabadították az emberekben azon aspektusokat, amelyek a tudatosság kibontakozásához és az új valóság megteremtéséhez nélkülözhetetlenek. 

 

A cél a tudati fényerő felszabadítása, összekapcsolódás lélekben Istennel és a szív teremtő erejének kibontakoztatása.

 

Ezen képességek által tudjuk felépíteni az új világot és elindítani az új ciklust.

A szív a személyes belső vezérlő központunk, amely által a tudatosságunk az új Föld rezgési tartományára hangolódhat át.

Az igazságot csak a szív által ismerhetjük meg. A szívben hordozzuk az egyéni isteni fénykódokat, amelyek az átalakulás és felemelkedés folyamatában aktiválódnak és vezetnek bennünket. A szív által tudjuk megismerni a személyes sorsunk fénytervét. Eljött az idő, amikor az isteni szikra intenzíven ébred fel bennünk és lelkünk isteni fénye aktiválja e fénykódokat.

 

A szívmező1.jpg


A jelen időszakban a lélek tereinek megtisztítása zajlik és összekapcsolódása a Forrással. A tudatlanság fátyla tünedezik, a szeretet nélküli állapotok felszámolásra kerülnek a szív blokkjai oldódnak. Most a belső munka ideje van és a mély transzformáció időszaka. Sokan már keresztülmentek ezeken a folyamatokon, vannak, akik most élik át, és vannak, akik előtt ez a lehetőség még csak most nyílik meg

Bízni kell a Lélek vezettetésében és át kell adni az irányítás, mivel az ellenállás zavart teremt, és elveszettség állapotát eredményezheti. A lelked tökéletesen végre tudja hajtani a folyamatot, ismeri az utat, neked csak meg kell nyitnod magad, hogy tudatosítsd az isteni szándékot, és megértsd Istentől jövő üzenetet.

Dolgozz magadon, hogy kioldódjanak az érzelmi szennyeződések, megtisztuljon az emocionális tested és feloldhasd az elméd blokkjait, amelyek leárnyékolják az isteni fényt. Át kell magadban transzformálnod a fájdalom testedet és a földi elmét, hogy átlényegüljön és feloldódjon a régi valósághoz kapcsolódó részed. Vagyis, hagyd, hogy a benned felszabaduló isteni energia átváltoztasson, hogy magasabb szinten tudj létezni.
A szívmező2.jpg
Fel kell szabadulnod az elme és az érzelmek programjai alól, hogy kibontakoztasd igazi istenadtai természeted. Lelked által vezérelt, szeretet tudatosságban kibontakozó igaz valódnak teret kell adnod, hogy megteremthesd az új valóságot.

Az emberi tudat áthangolása a szív térre, amelyen keresztül a Lélek megnyilvánul, lehetővé teszi Istennek, hogy új világot teremtsen. Meg kell értened, hogy Isten csak rajtad keresztül tud változásokat teremteni az életedben, így válsz társteremtővé.

Egy új fejezet nyílik civilizációnk történelmében. Az evolúció következő állomásához érkeztünk, és ez nem más, mint az emberben lévő isteni tudatosság kibontakoztatása.

Már nem magunkon kívül kell keresnünk Istent, mivel belül van. Mindenen belül és minden körül, és ezt megérteni és megélni, csak a szív tudatosságán keresztül lehet.

A szív által lehet kommunikálni a lelkünkkel, az Angyalokkal, az Univerzummal és Istennel. A szívmezőn keresztül tudjuk a lelkünk vezettetését és irányítását fogadni, amely által beteljesíthetjük isteni tervünket és sors missziónkat. Lelkünk vezet minket az úton és ráébreszt a Földön vállalt feladatainkra. Úgy kell élned, hogy tudatossá teszed lelked fényvalóságának kiterjesztését a fizikai síkban. Az isteni hármasság lényege, hogy Te, Lelked és Isten egységben vagytok, ez az egyéni isteniséged háromszöge, mely a szívedben gyökeredzik, és a szívmezőn keresztül nyer integritást.

A harmónia, az együttérzés, a tisztelet, az együttműködés, a segítő készség, a szeretetteljesség a szív azon tulajdonságai, amelyek által létrehozzuk a személyes valóságunkban a minőségi változást.
A szívmező3.jpg

Tudományos tény, hogy a szívet egy erőteljes, mintegy 2,5 méter átmérőjű erőtér övezi, ami ötezerszer erősebb, mint az agy elektromos impulzusai. A szív mágneses mezeje 5x erősebb, mint az agy mágneses mezeje. Az agy nem önállóan cselekszik, hanem a szív jelzései alapján. Valójában tehát nem az agyunkból indulnak ki a cselekvési impulzusok, hanem a szívünkből.


A szívünk osztja szét az információkat az érzelmeinken keresztül, a szívmezőn át.


A meggyőződéseinket és érzelmeinket, elektromos és mágneses rezgésekké, hullámokká alakítja át, majd ezek a rezgések a testünkre hatnak, és kiáradnak a külvilágba. Ez azt is jelenti, hogy csak akkor lesz erőnk és hatalmunk sorsunkat alakítani, és jobb világot teremtenünk, ha megtanuljuk megérteni, hogy minden erő és minden hatalom belőlünk fakad, és nem a külvilágból ér minket.


Ezért olyan fontos a szívmező megértése. A szívünkön keresztül tudjuk manifesztálni az új valóságot és az isteni teremtést.

 

A szívmező4.jpg

A szívedben hatalmas erő rejlik, melynél nagyobb hatalom nincs a világban, mert maga Isten nyilvánul meg általa.

A szívmező egyesíti a makro- és mikrovilágot, az isteniséged kibontakozásának központja, általa lehetsz egységben Istennel és emelkedhetsz a szeretet és fény világaiba.

A szívmező által kiáradó isteni fénykódok formálják át a fizikai valóságod és a tested.
A szívmező az új világba való átjáró kapuja.

Teljesedjen ki a szívedben ékesedő isteni fény, és ragyogja be léted minden szintjét

Angyalok áldásával

Aysha

A szívmező5.jpg

Kép forrása: Pinterest.com