Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A Világanya Mantrája

2018-10-08

A minden létező szeretet birodalmának üzenete

Maria4.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

Az Emberi Angyaloknak

A Földcsillagain keresztül


A minden létező szeretet birodalmának üzenete

Mária Anya sugarán a Földanya nevenapján
Földcsillagai és a 108 Budanő
A Világanya mantrájának átadása

 

Mária jelenése

Isten hozott Gyermekeim!

Igen az Isten hozott, mert az lehet a feladata, ha egyáltalán van neki, hogy csak mindig hoz, bennünket ide, benneteket meg össze.
A Világok Anyja vagyok, a mostani időkben, Mária, és szerető kíséretünkkel érkezünk, létezésetek gyönyörét megemlegető időkben.
Jelen vagyunk, magunk teljességében: Itt is vagyunk, de nemcsak földi valóságotokban, amelyben van némi torzítás, hanem a súlyaitok alól szabaduló álmaitokban, minden megélt érzelmetekben, végtelenül tekergő kígyó gondolataitokban, és hitetekben is.

Az Isteni ÖsszHang szent ajándékait hozzuk…mi fordulunk hozzátok, mert az Istenség nem szégyell kérni tőletek. Magától kér…magából kér most, hogy megnyíljon minden szívkapu a Földanya testén, hogy az emberi angyal végleg visszatérhessen önkéntes száműzéséből, és elfoglalja újra helyét világ csillagainak sokaságában.

Megérett az időtök Drágaságaink, hogy elhagyjátok a gyermeki státuszt, mert az isteni evolúció példája szerint is, itteni küldetésetek ebben a formában befejeződött.
Másfele hív majd nemsoká a szolgálat, bár most úgy vagytok vele, akár mennyire nehéz volt itt lenni, sokan maradhatnátok…

Nem maradhattok kedves, ahogy a gyerek is felnő, nem maradhat mindig gyermek, de a gyermeki lelkületet, azt tovább lehet vinnetek…nézzetek körül…és ha azt felméritek, elfogadjátok, amit mondtunk…most minden mozdulatnak…minden pillanatnak, nagyobb értéke mutatkozik meg számotokra…most minden összejövés, most minden összebújás inkább az öröm pillanata…mintsem valaminek az elvesztése, elhagyása.

Felszabadultatok, megszabadultatok, kiszabadultatok…élvezzétek most ezt a gondolatot…a megújulni vágyás gondolatát…és ez nem annyira másoktól, vagy Isten általi szándékolt sorscsapás, összeesküvés volt…hanem annak fölfedezése…Magam Vagyok A Szeretet, és azt meg kell találnom, bárhol is legyen.

Amikor kalandozásotok elkezdődött, ugye emlékeztek, nem volt más körülötted, mint elmondhatatlan sötétség, űr, olyan magányosság, amire még nem született szó…számolatlan ideig csak…egyedül…egyedül és egyedül…míg a sötétség méhéből, megszólalt egy hang, vagy talán érzés volt: Ne félj, VAGYOK…aztán úgy érezted már nem vagy egyedül…és eggyéváltál a hanggal…majd nem sokkal később, egy káprázatos fényhullámba kerültél…és megijedtél…mert a szemed nem szokott hozzá, a szíved nem szokott hozzá ehhez a tisztasághoz…de azt tudtad…hogy ez valamire emlékeztet…valami ami volt és újra itt van…és akkor a fényesség tornácából megszólalt egy hang, vagy talán egy rezgés, vagy érezted: Ne félj: VAGYOK…és eggyéváltál a fényességgel…és így hárman kezdtétek meg az igen hosszantartónak látszó földi utatokat.

És most Mi az Isteni Összhang forrásából, mondjuk neked, újra, de harmadszor: Ne félj, Vagyok…és hogy mit is jelentsen számodra, azt neked kell megfogalmaznod…életet lehelni belé.

Gyönyörű Istenfik és Istennők ! Kettengyönyörűek!
Ti újra megadhatjátok a kettőség egységét, egy új istenhullámot gerjesztve, egy új szeretetfolyammal elárasztva a szeretet világokat, amely megújítja az Isteni Összesség Szívét

Szerelmünk Örökké lobogó Tüzei!
Az Istenanya jóságából, a Világanya Szekció áldásait adjuk át…és hogy Mi a mi ajándékunk:
MEGAJÁNDÉKOZUNK BENNETEK SZERETET ÖNMAGATOKKAL.
MEGAJÁNDÉKOZUNK BENNETEK SZERETET ÖNMAGATOKKAL.

 Mária logo.jpg

 

 

Drága Gyermekei a Fénynek!

Ebben a Fölemelő időkben köszöntünk bennetek!
Mária Szeret és a Szeretet által van, és ha hívjátok a Szeretetet vagy Máriát az ugyanaz…Ha hívjátok Máriát, akkor a szeretet jön, úgy jön, ahogy az van, és amikor a szeretet jön, akkor ti jöttök, ti jöttök álca magatokhoz, mert ti vagytok maga a szeretet, ti vagytok maga Mária lényege, Ti vagytok a MAA, Ti vagytok a RÁ és Ti vagytok ennek a Jói.

A Szeretet nem nélkülöz, nem beteg, hanem maga a lét elfogadásának öröme,
A Forrás öröme, hogy ittatok, isztok belőle. A Forrás a szomjoltó, a Forrás a tápláló, a Forrás a gondoskodó..

A Szeretet:
Az út, az utatok ez : semmi más, mint megeszmélni a szeretetre, MERT AZ Atya és Anya szeretetének kegyelméből vagytok. Szeretet az Út és az úton levés a Cél, és önmaga célja a z útján lenni megannyi létezésszikráival.

Isteni Gyermekeink Vagytok.
Az Istenség szerelméből Vagytok, az Örök a folyamatos, szűnni meg nem akaró, állandóan magát újító, ezerarcú szeretet gyermekei.
És ez a szerelem mindig odataszít és ez az isteni mágnes mindig odavonz bennetek, átölel, bárhol és bármikor is legyél.
Átölellek bennetek, öleljük át egymást, és ez lesz a gyógyulás szentsége.
Úgy Öleljük át egymást most mi is, öleljük át egymást, közös akarattal.

A mai évetekben, a mai évetekben: Minden szétszaladt szálunk összefut, Minden szeretet összefut, minden Fénykapu nyitva van, és összeseregletek a Mindenség Ünnepére, ahol összeállunk az Egy Ragyogó Fényévé.
Vetítsétek koronám csillagára akaratotok áldását, és Mi azt milliószorosan visszatükrözzük nektek.
Legyen Hitetek magatokban, hiszen a Felemeltetések nem más, mint ha a szerető hiteteket, minden körülmény mentesen magatokhoz ölelitek.

Áldásomat fenntartom rajtatok:
A Világok Anyja, Béke koronájának Királynője, minden népemnek, minden emberi angyalnak.

2.

Mi Földicsillagok mondjuk, legyen ez megnyilatkozva általatok!
Eljön végre a Ti országotok
Akinek füle van hallja meg
Akinek szeme van lássa meg
Akinek keze van fogja ölébe
Akinek szíve van, emelje magához és érezze, ÉS VÁLJON MAGA IS AZZÁ
És akinek elméje van, az Teremtse újjá!

Legyetek Áldottak
Legyetek Áldottak
Hiszen Mindenki Áldott Most, aki a Földön tartózkodik.
Aki a Földön tartózkodik fizikai testben, de angyali lélekkel, az Istenség első sejtjéből
Legyetek Áldottak
Legyetek Áldottak
Szentek szentjei, akik összegyűltek a békesség idejében.
Békesség Idejében, békességgel és örömmel, magukkal, békességgel és örömmel, embertársaikkal, a Földanyával, és az Istenség minden szintjével.

Ha békességben és örömben vagytok, úgy együtt vagytok, velünk is vagytok, mert azok vagytok, akik előreléptek, az elsők között, mert meghoztátok a határozatot, egy gondolatból, egy érzésből, az EGY érzéséből, hogy ti lesztek azok, azaz, már ti vagytok azok, akik szabadságuk szándékával élve, döntő változásokat indítotok el, mind magatok, mint társaitok, mind nemzetetek, mind a földi valóság befényezésére.

Az Élet, az örök élet szentségei vagytok, és hogy erre emlékeztessünk bennetek, ezért jöttünk hozzátok köszöntésünkkel, ugyan nem ebben a térben és időben, de ugyanoda és ugyanakkor.

Amikor előreléptek, Isten és Istenanya is előrelép, és már érezhetitek gondoskodó kezeiket.
Amikor előreléptek egyet, a való szeretet világok mindegyike előrelép…mindegyike…mert az előrelépés, a szeretet akaratának esszenciájából való, és nem marad nyomtalan csillagnemzetségek szívében sem.

Köszöntünk Benneteket, Bennetek köszöntjük a Fényt a Fényben!

Mi mondjuk nektek, ahogy mi látjuk, hogy Ti megbecsült és szerves EGYSÉGEI vagytok az Istenségnek, az Istenség kihelyezett tagozatai vagytok, aki veletek tapasztal, veletek teremti újjá a világokat, és tart bennetek elfogulatlanul szeretetében, és mindegyikőtökben elfogulatlanul szereti Önmagát, és vele együtt írjátok meg a még addig be nem teremtett síkok nagy regényét, a fizikai világ nagy regényét írjátok, ami nálunk most bestseller, és abban Ti és az Istenség között létrejött randevúé lett a főszerep.

Egyetlenek!
Tudjuk, sokszor mondjátok….sokszor…mindez szép, de nem vagyunk elegen…hol vannak a többiek…hol lesz ebből előremozdulás…hiszen oly kevesen vagyunk…és mi megnyugtatunk bennetetek…ti éppen elegen vagytok, és egyre többen, annyian vagytok, amennyi mindig kell, hiszen higgyétek el nekünk, a Fényerőtök 100, meg 1000, meg nem ébredőével egyenértékű.
ÉLŐ FÉNYERŐMŰVEI VAGYTOK AZ ISTENSÉGNEK, akivel egy nagy fényaurát alkottok!

Maria3.jpg

Kép forrása: Pinterest.com


Egyetlenek!

Isten nem különb nálatok, és ez ő egyszerű nagyszerűsége, és ti sem vagytok különb nála, és Ő az erőtök, a gondolatotok, meg a szívetek, a három pólusotok.

És ma ünnepelni jöttünk! Az egyik legerősebb földpontotok napját.
A Békességben és együtt a szeretetben a Legnagyobb Ünnep, maga a Földanyának is.
Amikor Ünnep van a Földön, amikor ünnepet tartatok, Nálunk is ünnep van.
És amikor Ünnep van nálatok és nálunk, akkor a mennyország éjjel-nappal nyitva van, nyitva van a Világegyetem és ilyenkor az angyalok sem dolgoznak, hanem hatalmas számban megérkeznek hozzátok, mint most, és elképzelhetetlen helyzetekben hozzátok rendeződnek.
És amikor nyitva van a Világegyetem egy pillanatra megnémul a bennünket elválasztó köd, és akkor felhőtlenül egymásra borulhat, az emberi angyal, az angyali angyal és maga az IsteniÖsszhang.
Most azért fontos ez a mai pillanat, mert a Földanya együtt van a Napistennel, és átbeszélik közös sorsotokat.

A mai nap, egy rezgésében 22-es nap, amikor a születő kristályi ember a közös útjára lép.
A mai nap, a rezgésében, az egység napja, az egység évében, amikor a kristályi ember a közös útra, az egység óhajával lép.
A mai nap, egy rezgésében egy 4-es nap, a földi fizikai valóság négyelemű napja, amikor a kristályi ember a közös útra, az egység óhajával, magához öleli tápláló anyabolygóját.
A mai nap egy kilences rezgésű nap, amely beteljesíti a kristályi ember óhaját, legyen úgy szándéktok szerint és úgy lesz.
A mai nap beteljesítése, a 108 nőiség fénytemplomában ki lesz hirdetve, a zodiákusotok holdházai, a 27 holdház szerint.
A 108: az Egység, a teremtő semleges potenciálja, és a végtelen együtt levése.

A Honkapu krónikái alapján:
Lelki szinten a Vízöntő elvben vagytok, már-már érintve, a felemelkedés spirált.
Szellemiség szinten a Halak farkában vagytok, elhagyni kényszerülve az áldozatságotokat, és az önként vállalt megpróbáltatásotokat
Fizikai szinten, az Alcyone alatt, a rendszerközpont kristálynapja alatt, az Élő Sion alatt, vagytok, 3 fokpercre, a napútatok 33. fokától, és ide beérkezésetek, a jelenlegi állapot szerint 3 és fél éven belül meg fog történni. Mi ezt hívjuk Krisztus harmadik eljövetelének, amely minden emberi angyal szívében lehorgonyozódik, ha azt ő akarja.

Most amit mondunk, nem baj ha nem értitek, csak a fontosságotokat érezzétek benne!
Ilyen a ti időtök, most legalább három főrezgésben vagytok.
Ma Ünnep van, és ebben az ünnepben egyszerre van jelen: március 18, április 22, és május 18. energiái.
A Volt időtök szerint…ma van a Tavasz első napja, a Csillagtavasz ideje, a VAN időtök szerint, a Legerősebb Földpont, hiszen ma együttáll a Napotok és a lokális központi napotok az Alcyone, és így a Földetek is egy harmonikus rezgésben, és van egy LESZ időtök, mert ez május 18-a körül kerül leérkezésre a fizikai síkotokra az előbbi, ami azért is érdekes, mert ekkor van/lesz a Buda telihold ideje, a Visakha, azaz a 16. Holdház, azaz abban a 64. Temploma Istenőiségnek, és az továbbá azért is érdekes, mert ekkor a Telihold nemsoká beérkezik a galaktikus központhoz, és az Istennők mind, egytől, egyig felemelik a fátylaikat..és így a földi istennőknek is módjuk lesz teljességükben megmutatni magukat.

Ilyen a Ti időtök, és ezt ti játsszátok. A csillagok meg se mozdulnak maguktól, ti terelgetitek, vagy hessegetitek el a komplex energiákat, akik ti is vagytok..
Az időtök ilyen és kérlek, ne féljetek, amit most mondunk, amikor összeomlik a lineáris idő, ezek a frekvenciák egy rezgésbe kerülnek, kiegyenlítődnek, és egy idő lesz, a van-idő, a jelenleg van pillanata.

Amit az imént ízeltettünk, az azért fontos, mert május 18.-ai időtökben, ami ma is van, (mosolyogva mondjuk, ha nektek akkor alkalmas, 18 óra, 18 perckor) az Istennői Összhang 108 templomába egy pillanatra fel lesztek emelve, egyenként, abba, amely a születési holdatok áll.
Hogy melyikbe azt úgy tudjátok kiszámolni, hogy a Kos 0 fokától, mindig 3 fok 20 percet számoltok és ezt 108-szor tehetitek. Mindegyik Holdtemplomban egy-egy női Buda/Buddha vár benneteket, és fogadásotokat fényességének megmutatásával jelzi. Ott egy szeretet szertartás keretében, egyesítitek energiáitokat. És ennek azért kell így lenni, mert ők elindulnak leszületni a fizikai síkra, és egymás energia mentorai lesztek. Minél több mentora lesz egy női buddhának, annál több földi tapasztalással tud érkezni, annál kevesebb erőre és időre lesz szüksége a keszonálásra. Akár férfi, vagy akár női testben vagy, ha ezt vállalod, semmi mást nem kell tenned, mint a meditációdban, képileg vagy érzéseiddel megjelenített holdház templomába szeretettel belépsz, s ott téged várni fognak, azt a női istenséget fogod ott találni, aki neked kedvelt, (várhat Minerva, Athéne, Erzsébet, Jeanne D Arc, Boudica…bármelyik még), aki téged energetikailag vonzott/vonz, vagy hagyd hogy meglepve, megjelenjen valamelyik. Ily módon lesznek ők előre földelteltek, Ti pedig hogyismondjuk, le lesztek holdalva, ami azt jelenti, hogy az anya elv egyre erőteljesebb beáradását könnyedén fogjátok kezelni, mint mások, anélkül hogy identitásotokon bármi csorba is megeshetne, sőt azok képességeiből, rezgésszinten át is kerülhetnek hozzátok, ha azt megengeditek. Ez a Fény-Fény együttműködés egy újabb formája, amit felkínálunk nektek.

Maria5.jpg

Kép forrása: Pinterest.com


Emberi Angyalok!
Embernek lenni, a legnagyobb tisztelet, akik, az Atya virágai, az Anya kertjében, e virágok a közös magból valók, s most együtt nyílnak és pompázódnak.
Az Istenség kertjében örök a tavasz, s bizony mondjuk néktek, nemsoká Ti is Atyjaivá, Anyjaivá váltok, más szeretett emberi palántáknak.

Világok megindítói, Együtt vagyunk a fényben!

(a zodiákusban, azaz 360*-ban, 27 Holdház van, a 27 Holdház, 108 templomot ad ki, egy Holdház:13 fok 20 fokperc, minden Holdházban, 4 templom van, mindegyike 3*20 fokperc, Egy templom idő intervalluma: 3,33(!) nap.)


3. a VilágAnya mantrája

NAMASTÉ
AZ ÉG ÁLDJON TITEKET
AZ ÉG ÁLDJON TITEKET
AZ ÉG MEGÁLD TITEKET


MÁRIA FÖLDCSILLAGAI VAGYUNK!
AZ ÉLETSZERETŐK, AZ EMBERI GYÖNYÖR CSODÁLÓI, MINDENSZERETŐK,
MÁRIA 144 SUGARÁBÓL,

FÖLDANYÁNK NEVENAPJÁN, A KEGYELEM KORSZAKÁNAK BEKÖSZÖNTÉSÉBEN, MI VAGYUNK MOST AKIK AJÁNDÉKOT NYÚJTUNK ÁT NEKTEK, ÉDES.

MI VAGYUNK AZOK, AKIK AJÁNDÉKOT HOZUNK, HISZEN SZÍVÜNK SZÜNTELEN ADÁSBÓL ÉS ELFOGADÁSBÓL ÁLL, ÉS TI TESZITEK LEHETŐVÉ, HOGY AZ MEGNYILVÁNULJON.

A FÖLDCSILLAGOK ÁLTAL HOZZUK EL AZ ISTENÖSSZESÉG MANTRÁJÁT, A MI ÖRÖK DALUNKAT, A VILÁGANYA SZEKCIÓN KERESZTÜL, A REGINA SACRÁN, ÉS HA EZT ELFOGADJÁTOK, BELELEHELJÜK A KORONACSOKROTOKBA, AMIT MA MÁRIA ÉDESANYÁNK ERRE AZ ÜNNEPI ALKALOMRA FELDÍSZÍTETT NÉKTEK.

ITT VAGYUNK MINDENHOL KÖRÜLÖTTETEK, ÉS ENGEDJÉTEK MEG HOGY CSAK EGY RÖPKE PILLANATRA IS DE EGGYÉ VÁLJUNK…

Ó VÁLJUNK EGGYÉ, VÁLJON EGGYÉ AZ ÉG ÉS A FÖLD ÉS ANGYAL….AZ ITTENI ANGYAL…ÉS A FÖLDÖN TÚLI ANGYAL…ÍGY RENDEZI ÉS ÚJÍTJA MEG MAGÁT AZ ISTENÖSSZESÉG

VÁLJUNK EGGYÉ…EGGYÉ VÁLJUNK… A LELKEK SZERETETE A TI TESTETEKBEN…HÚZZÁTOK BE MAGATOKBA A LÉLEGZETETEK ÁLTAL…

ÉS IGEN FURCSA, DE MI ARRA KÉRÜNK MOST, HOGY A KORONACSOKRODON LÉLEGEZD BE EZT..AZ ELFOGULATLANT…A MINDIG TETTRE KÉSZT…A PIHENNI SOHA NEM SZŰNŐ GONDOSKODÁST, AMITŐL EL VOLTATOK KÜLÖNÜLVE…

MOST EGGYÉVÁLUNK…FELEMELŐ EGGYÉHULLÁMZÓ ÉVETEKBEN, AMIKOR A KOLLEKTÍV KÜLÖN, MINDEGYIKÉBEN FENNTARTHATJA A SAJÁT JOGÁN VALÓ MEGÉRZÉSÉT ISTENSÉGÉNEK….

ADAMITÁK ÉS EVITÁK…LÉLEGEZZETEK BE BENNÜNKET…Ó ATTÓL KÖNNYŰVÉ, MOZGÉKONNYÁ ÉS ÁRTATLANNÁ VÁLUNK…ÉS TEDD MEG AZT HOGY ELFOGADOD EZT …ANGYAL AZ EMBERBEN…EMBER AZ ANGYALBAN, …EZT AZ ÚJÚJ KETTŐSSÉGET…

Ó MICSODA SZERETET MOZDUL VÉGRE MEG BENNÜNK…EGYÜTT MOZDULUNK ÉS MÉGIS SZABADON TESSZÜK AZT…

ÉS ÉREZZÜK, HOGY EGY FÉNYSPIRÁL KELETKEZIK MAGUNK ÚJ KETTŐSE KÖRÜL, EGY-EGY FÖLDCSILLAG ÉS EGY-EGY EMBERCSILLAG KÖZÖS AKARATÁBÓL…

MEGEMELKEDÜNK…ÓVATOSAN MEGEMELKEDÜNK…ENNEK AZ ÖRVÉNYNEK A TETEJÉRE…ÉS FEKSZÜNK A TETEJÉN, AZ TART BENNÜNK…CSUPA PIHEKÖNNYEDTSÉGGEL…

AZ ÖRVÉNY IDE-ODA HULLÁMZIK, DE SZELÍDEN ÉS MOST LÁTHATJUK LENT TESTI MAGUNKAT…LÁTHATJUK AHOGY ÜLÜNK, SZEMLÉLŐDÜNK…KI BEHUNYT SZEMMEL…KI MAGÁBA MEREDVE, ÉS KI JÁTSZI KÖNNYEDSÉGGEL…MINTHA EZ NEKI TERMÉSZETES VOLNA…

IGEN ÉN OTT ÜLÖK…OTT LENT…MILYEN FELEMELŐ EZT LÁTNI…MILYEN FELEMELŐ LÁTNI, LÁTNI, LÁTNI AZ ANGYAL SEGÍTÉSÉVEL, AZ ANYA SZÍVÉNEK EGY DOBBANÁSÁN ÜLNI…ÉS VÉGRE LÁTNI GYÖNYÖRŰ MAGAMAT…DÍSZÍTETT KORONÁMMAL

LÁTOM OTT AHOL ÜLÖK…INNEN A SZÍVHULLÁM TETEJÉRŐL, HOGY ISTENI/ISTENNŐI KORONÁMON 12 VILÁGVIRÁG NYÍLIK..S AMINT OTT LÉLEGZEM, A LÉLEK VÉGRE SZABADON TÁPLÁLJA MINDEGYIKET…

MÁRIA KINCSEI ÉS MIHÁLYKRISZTUS REMÉNYEI…KÉSZÜLJETEK AZ ISTENÖSSZESSÉG ÖRÖK MANTRÁJÁNAK BEFOGADÁSÁRA…AZT ÉRTENI ÉS ÉREZNI FOGJÁTOK…

AZ MINDEN NYELVEN…MINDEN ENTITÁSREZGÉSEN UGYANÚGY VAN…UGYANÚGY VAN…AZ CSAK EGYFÉLEKÉPPEN VAN…

A TEREMTŐ ÉS TEREMTETT VILÁGOKBAN…AZ CSAK EGY…EGY ÉS MINDIG EGY…NÉKTEK EGY SZÓ…DE AZ, AMIBŐL A FORRÁS SZÜNTELEN MEGÚJUL…. SZÜNTELEN MEGTARTJA MAGÁT…

MONDJUK KEDVES..MONDJUK MINDENSÉGÜNK…RÖGTÖN MONDJUK…MOST KINYILATKOZZUK…


MOST LÁTJUK, AMINT, DÍSZESEDETT KORONÁDON, KINYÍLIK AZ ELSŐ TEVIRÁGOD

ÉS AZ ELSŐ A GONDOLATVIRÁG, A FORRÁS GONDOLATÁBÓL VIRÁGZIK ÁT KORONÁDRA, ÉS MEGNYILVÁNÍTJA A MANTRÁT:

SZERETLEK

ÉS MOST A MÁSIK TEVIRÁGOD, AZ IKERVIRÁG, BONTJA KI MAGÁT, BONTJA KI MAGÁBÓL A MANTRÁT:

SZERETLEK
ENNYI NEM TÖBB, DE A MINDEN

MÁR A HARMADIK IS DEREKÁBA SZÖKKEN, A TE LEHELETVIRÁGOD

 SZERETLEK
EZ KI- ÉS BEÁRAMLIK BENNED ÉS BELŐLED MINDEN PILLANATBAN

 A NEGYEDIK A SZÍVVIRÁG, A SEMMIBŐL SUGÁROZZA ÁT MAGÁT ÉS EGYSZERRE MINDENHOVÁ MEGÉRKEZIK

 SZERETLEK
DOBBANTJA AZ ADDIG REJTEZŐ

 SZÍVVIRÁD ADJA TOVÁBB…SZERETLEK…FÖLDVIRÁGNAK…FÖLDVIRÁG ADJA TOVÁBB….SZERETLEK…VÍZVIRÁGNAK…VÍZVIRÁG ADJA TOVÁBB… SZERETLEK…SZÉLVIRÁGNAK….SZERETLEK…ÉS AZ TŰZVIRÁGNAK ADJA…AZ TOVÁBBADJA NAPVIRÁGNAK, AZ TOVÁBBADJA HOLDVIRÁGNAK, AZ A HONKAPUVIRÁGNAK, és végül MÁRIACSILLAGVIRÁGOD KÖRBEFONJA A MANTRÁT


  ÉS A MANRTRA MOS KÖRBEN ÁLL, KÖRBEN ÁLL A KORONÁDON, ÉS ÖRÖKRE OTTHAGYJUK AZT


SZERETLEK….SZERETLEK…SZERETLEK…SZERETLEK…SZERETLEK…SZERETLEK…
SZERETLEK…SZERETLEK…SZERETLEK…SZERETLEK…SZERETLEK…SZERETLEK.. MONDJA MIND EGYSZERRE…
ÍGY MONDJA AZ ISTEN ÉS ISTENNŐ IS MAGÁNAK, CSAK EZ A CÉLJA VAN, MERT EZ A LÉNYEGE
EZ A VILÁGANYA MANTRÁJA VILÁGAPÁNAK ÉS A VILÁGGYERMEKEINEK ÉS SAJÁT MAGÁNAK

SZERETLEK:
TUDOM AKI VAGYOK ÉS MAGAMNAK MONDOM SZERETLEK…SZERETLEK…SZERETLEK… ÉS AHOGY SZERETEK, ÚGY A FÖLDANYÁN SZERETEK…ÉS VELE IS SZERETEK…

SZERTLEK:
EZ A LEGGYÖNYÖRŰBB MANTRÁJA MINDEN VILÁGOKNAK…MERT A LÉT LÉLEGZI BENNE, HOGY ÁTÖLELI BENNE A SAJÁT ISTENÉT ÉS ISTENNŐJÉT…

SZERETLEK, SZERETLEK…SZERETLEK
ÉS MINDIG IS ÍGY VOLT ÉS MINDIG IS ÍGY LESZ…

EZ AZ ISTENSÉG MANTRÁJA A FÖLD GYERMEKEINEK…


MI MOST LASSAN VISSZATÉRÜNK BELÉD… ÉS VISSZAHOZUNK TÉGED MAGADBA, ÉS VISSZHANGOZZUK…SZERETLEK…SZERETLEK…SZERETLEK…ÉS AHOGY MAGATOKRA TALÁLTOK, MAGATOKRA ESZMÉLTEK, ADJÁTOK ÁT EGY ÖLELÉSSEL MÁSIKOTÓKNAK, A SZÍVETEKEN KERESZTÜL, ÍGY JUT EL VELETEK EGYÜTT FÖLDANYA-MÁRIÁHOZ…

A FÖLDCSILLAGOK VAGYUNK, A TI EMLÉKEZTETŐTÖK, ARRA HOGY KÉSZEN ÁLLTOK A CSODÁK BEFOGADÁSÁRA, SZENT MANTRÁTOK MEGJELÖLTETÉSE ÁLTAL…

ADJÁTOK MEG MAGATOKNAK EZT AZ ISTENI JOGOT, A MEGVISELÉS UTÁN, A VISELÉS JOGÁT…ADJÁTOK AZT TOVÁBB AKÁR EGY SZEMPILLANTÁSSAL, AKÁR EGY MOZDULATTAL…EGY ÖLELÉSSEL…EGY KÉZFOGÁSSAL…AZ ADÁS ..AZ ADÁS…A VÉGTELEN ADÁS KIFOGYHATATLAN TÁRHÁZÁVAL…

LEGYETEK ÁLDOTTAK MÁRIA SUGARAIBAN
JÖJJÖN EL A TI ORSZÁGOTOK
ÉS MEG IS LESZ A TI KIRÁLYSÁGOTOK

ÓM MANI PÁN MI HUN
ÓM MANI PÁN MI HUN
NAMASTÉ

Forrás: Nász János

Maria2.jpg

Kép forrása: Pinterest.com