Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

AZ ÚJ FÖLD TEREMTŐI

2024-04-02

A KRISZTUSI ENERGIÁK KIBONTAKOZTATÁSA

Jézus a Föld Ura 2.jpg

Kép: Pinterest - Awaken visions

 

AZ ÚJ FÖLD TEREMTŐI

 

A KRISZTUSI ENERGIÁK KIBONTAKOZTATÁSA

 

ISTENEM, TE AKI AZ ÉLET LEHELETÉVEL KELTETTED ÉLETRE A LÉTEZÉST ADD, HOGY A VILÁGOSSÁGOD BETÖLTSE A TERET ÉS A SZERETETED BETERÍTSE E VILÁGOT!

 

Most minden szívtudatban létező emberi lény arra van hívatva, hogy a szeretet fényét árassza és küldje a világba. Ha a szívmezőn keresztül összhangba kerülünk az isteni szeretet frekvenciájával, képessé válunk arra, hogy a Forrás Fényét horgonyozzuk le a bolygóra. A szív tudatosság krisztusi energiáinak számtalan megnyilvánulása van. Szeretet, hála, béke, egységtudat, testvériség, elfogadás, segítő készség, remény, jó akarat, hit, bizalom, öröm, nyugalom, béke, együttérzés, erő, szabadság, rendíthetetlenség…

 

Most nagy szüksége van a világnak a krisztusi szeretetben sugárzó tisztaszívűekre, azokra akik meg tudnak maradni a tisztaságukban, ártatlanságukban és makulátlanságukban. Nem keveredve a jelen helyzetek káosz energiáival, amelyek a düh, a harag, a kétségbeesés és az elégedetlenség kollektív energiáit pumpálják a térbe. A világban a zűrzavar egyre fokozódik, minden szenny a felszínre emelkedik, óhatatlan szembesítve az emberiséget azzal, ami tarthatatlan, hazug és gonosz.

 

A réginek mennie kell, hogy az új megszülethessen.

 

Itt vagyunk két korszak határán, a korszakzárás káoszában és egy új kor fénykapujában. Tisztának kell maradnunk, hogy megtarthassuk azt az isteni fényt, amely a pozitív változásokat hozza el a világba.  A gondolataink, érzéseink, szavaink és cselekedeteink határozzák meg az energetikai alapokat, amelyek megtöltik a tereinket és formálják a valóságunkat. Tiszták azok, akik nem keverednek bele a sötét energiák erőterébe. Minél magasabb szinten tudjuk megtartani az energiánkat, annál közelebb vagyunk a Forrás energiáihoz és annál tisztább fényt tudunk megtartani a fénytereinkben. A felemelkedés ösvényén haladva egyre magasabbra emelkedünk, energiáink egyre harmonikusabbak és igazodnak az isteni valónk mintájához. Egyre mélyebben kapcsolódunk az isteni egységbe, összeolvadva a lelkünk fényével. Minél több isteni forrás energiát tudunk megtestesíteni, annál nagyobb fényhatókörrel rendelkezünk. Auránk fénye és szívünk szeretete kiárad, mert teret adunk az Isteni Jelenlétnek. A rajtunk keresztül megnyilvánuló és megtestesülő isteni fény pedig teszi a dolgát, harmonizál, egységbe rendez, gyógyít és helyreállítja az isteni eredendő tervet.

 

Maradj békés, nyugodt és merülj el az isteni szeretet óceánjában.

 

Csak a pozitív jövőképek felé fordítsd a figyelmed. Teljes szíveddel fordulj Isten felé, ott megtalálod az oltalmát, védelmét és gondviselő hatalmát, amelyre oly nagyon vágysz. Bontakoztasd ki szíved virágát, a szeretet sugarainak szirmait, az isteni fényed sugárzását. Fedd fel és bontakoztasd ki tehetségedet, adottságaidat és isteni ajándékaidat, amelyek benned rejlenek. Lelked útjának kibontakoztatására, isteni terved megvalósítására összpontosíts. Ne fojtsd el a reménytelenség érzésével, amelyet a világ elkeseredésének árnya vetít rád.  Ha mersz önmagad lenni és hiszel az álmodban növekedni és bővelkedni fogsz. Szabad akaratod van, csak akkor történhetnek csodák az életedben, ha ennek magadban és a világodban teret adsz.

 

Értsd meg, mindaz, aminek most teret adsz, a gondolataid, érzéseid és szavaid által,  a jövődet formálja.

 

Isten nem rajtad kívül, hanem Benned létezik és Általad van jelen a világban, adj magadban teret a számára.

 

Egyesítsd az Istenit az Emberrel.

 

Amilyen világ él Benned, olyan világ lesz az osztályrészed.

 

Maradj bizakodó és higgy egy jobb világban!

 

Áldással és szeretettel

 

Aysha