Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

AZ ÚJJÁSZÜLETÉS

2024-05-31

 „Újjá kell születnetek, hogy beléphessetek Isten országába.”

Jézus 1.jpg

 

AZ ÚJJÁSZÜLETÉS

 

JÉZUS KRISZTUS ÜZENETE

 

 „Újjá kell születnetek, hogy beléphessetek Isten országába.”

 

Én vagyok Jézus Krisztus, és szeretetem elkísér benneteket, bárhol is vagytok.

Most térjünk rá erre a témára.

 

Mit jelent újjászületni, és mivel jár ez?

 

Újjászületni azt jelenti, hogy visszataláltok az igazi valóságotokba.

Teljesen visszanyeritek tudatosságotokat, ráébredtek, hogy kik is vagytok valójában.

 

Felismeritek, hogy minden csak illúzió, és hogy a valódi lényetek az isteniség minden tulajdonságát tartalmazza.

 

Az újjászületés az igaz önvalótok elnyerése a létezés eme síkján, a Földön.

 

Amint minden megtévesztés és akadály lehull, tiszta lesz az érzékelésetek, és eléritek ezt az ismeretet.

 

Újjászületni azt jelenti, hogy visszatértek az eredetetekhez. Megszabadulva e valóság téveszméitől és béklyóitól, felismeritek, hogy kik vagytok. Ez a ti újjászületésetek.

Ez az eggyé válásotok önmagatokkal és a létezés eredeti Forrásával.

 

Ez a kijelentés nem a fizikai újjászületést jelenti. A születés és a halál, az emberi testekben visszatérő lelkek körforgása véget ér, amint felébredtek örök, egyetlen és igaz lényetekben!

Erről az újjászületésről, erről az ébredésről beszélnek.

Ebből az utolsó lépésből - a teljességetekbe.

 

Sokaknak nehéz megérteni, hogy az életek egymás után hogyan fűződnek egymáshoz, amíg meg nem történik az „utolsó” lépés, hogy többé nem kell megszületni.

 

Minden ember, aki vágyakozással teli szívvel az Atya felé fordítja tekintetét, tudja, hogy földi tartózkodása most véget ér.

 

Azok, akik nem tudnak vagy nem akarnak átlátni a Teremtő eme „logikáján”, további lehetőségeket kapnak arra, hogy megszabaduljanak a földi életet körülvevő összes megtévesztéstől és illúziótól. Hogy mindenki megszabadulhasson az ideáktól, gondolatoktól, érzelmi mintáktól és blokkoktól.

 

A fizikai újraszületés szükséges ahhoz, hogy megérjünk a tudás útján, és elérjük az újjászületés végső szakaszát.

Ez a szabadságba való születés.

Az örömbe.

A békébe.

A mindent átfogó szeretetbe.

A szívetek tiszta és Isten fényével telt.

A teremtés lényege ragyog belőletek.

„...hogy belépjetek Isten országába.”

 

A Mennyek országa a Ti otthonotok.

 

Az a „hely”, ahonnan érkeztetek.

Csak elfelejtettétek, de most újra emlékeztek rá.

A benneteket irritáló érzések és gondolatok feloldásával ismeretre tesztek szert a szülőföldetekről. Minél inkább feloldódtok, annál hamarabb bontakozik ki előttetek ez az ajándék.

Így léphettek be, Atyátok és örök Édesanyátok házába.

Megérkeztek és beléptek örök hazátokba.

 

A Mennyek országa olyan közel van, mert bennetek van.

 

Ha ezt felismeritek, megnyílnak az ajtók, hogy félretehessétek, ami még akadályoz benneteket, hogy teljesen természetetek tudatában élhessetek.

 

Az újjászületés elengedhetetlen, és csak a fénybe való átalakuláson keresztül érhetitek el a beteljesülést. Így teljesül be életcélotok, feladatotok és küldetésetek.

 

Felfedezitek isteniségeteket, még akkor is, ha Isten hiányát színlelitek magatoknak.

Megélni a szeretetet, még akkor is, ha nem mindig érzitek úgy, és mindenekelőtt, még akkor is, ha annyi borzalom és gyűlölet borítja a Földet.

Az a feladatotok, hogy felfedezzétek örök magatokat.

Hozzáfértek szépségetekhez, és ezt az energiát visszaadjátok a Földnek.

A szépség a jólét érzését teremti meg, és a csúfság nagy része eltűnik.

 

Tudatosságotok új valóságot teremt.

 

Ez a ti állandó újjászületésetek, megszabadítjátok magatokat a gyűlöletetek, a félelem és a romboló energiák alól, és ezáltal szellemetek felébredését idézitek elő.

 

A Földnek szüksége van az ébredésetekre, hogy egésszé váljon.

Szüksége van egészséges, tudatos és újjászületett emberekre, hogy felemelje magát és visszanyerje erejét.

Ez a ti küldetésetek, eldöntöttétek, hogy megteszitek, és most rajtatok múlik, hogy ezt a döntést valóra váltsátok.

 

A Földnek szüksége van a ti szerető energiáitokra.

 

 

Szeretetetek nélkül nincs növekedés.

 

 

És a ti szeretetetek akkor bontakozik ki, ha megtisztultatok és megváltottatok. Amint minden megtévesztés eltűnik belőletek. És amint az otthonotokhoz kötődtök.

Ez az út előre meghatározott, és minden eltérés késlelteti a ti gyógyulásotok és a Föld gyógyulásának folyamatát.

De semmi sem állíthatja meg ezt a folyamatot!

Minden bizonnyal mindannyian újra megtaláljuk magunkat Mennyei Atyánkkal, minden forrás Forrásával, az Egységből származó szeretettel.

 

Sok ember jelenleg is készül a végleges újjászületésre.

 

Néhányan további képzésben részesülnek, és később ismerkednek meg ezzel a tudással.

De MINDEN ember, aki megnyítja szívét Isten felé, be fog lépni Isten országába. Senki sem lesz elfeledve vagy elhagyva!

 

Szeretett embergyermekek, én vagyok JÉZUS KRISZTUS,

Fogadjátok el, ami nektek adatott, mert Isten bőséges kincsei mérhetetlenül kiáradnak rátok.

Mindig veletek vagyok.

Nyitott szívetek az én otthonom.

Menjetek és szabaduljatok meg minden illúziótól.

Újjá fogtok születni.

 

Szeretetetek által a Föld ismét a szépség helyévé válik, és harmóniában és örömben fog virágozni.

 

 

 

Jahn J Kassl

https://lichtweltverlag.at/