Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Jeshua a magenta színű fénysugárról

2018-10-18

Harmónia, kiegyenlítődés, egyensúly

 Jeshua a magenta színű fénysugárról.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

Tanítások a 6. sugár Krisztusi szeretet és energia minőségéről

Magenta: sötét rózsaszín-bíbor  


Legyetek üdvözölve Kedveseim, itt Jeshua, Jézus beszél hozzátok vagy ahogy egyesek hívnak engem: Sananda!


Valóban izgalmas idők ezek a Földön és ha láthatnátok, amit mi a másik oldalról látunk, nem győznétek csodálkozni.


Az asztrális szintek a Föld körül nagyon mozgalmasak, szinte az energiák forradalmáról beszélhetünk. Egy káosz, amit az utóbbi évtizedekben a Föld fizikai szintje is egyre jobban visszatükröz.


De itt nem egy akaratlan káoszról van szó, sokkal inkább egy újrarendeződés, egy kiegyenlítődés zajlik, ami elengedhetetlen, hogy a teremtésen belül egy új egyensúly jöhessen létre, egy új harmónia és amint ez megvan, elcsitulnak a poláris tudat konfliktusai Földanya asztrális, majd fizikai birodalmaiban is.


Ez a terv, ez a folyamat, ami már sok éve zajlik és még egy jó ideig el is fog tartani és hogy belendüljön, majd sikeresen lezáruljon szükség van a magenta színű fénysugár tulajdonságaira:


Harmónia, kiegyenlítődés, egyensúly és nyugalom!


Köztetek sokan a magenta színű sugár minőségét Krisztusi-energiának vagy Krisztusi-szeretetnek nevezik és valóban ez is egy formája a szeretetnek, mert mi az Kedveseim, ami valóban az isteni szereteten kívül létezik és nem része annak?


A szeretet egy mélyebb, egy új megértése van születőben.


Emberi gyermekként ti és mi a földi szeretet rózsaszín sugarának útját jártuk és a szeretetet egy egzisztenciális szinten ismertük meg [testet öltve].


A szeretet sok torzulása létezett azokban az időkben, ahogyan az önszeretet és a ’másik Te’ szeretete is nagymértékben kibillent az egyensúlyból.


Az önzés, a hamis büszkeség, az önhibáztatás és így tovább… egyre jobban elmosta az önmagatokhoz vezető szeretet útját.


Az imádat, a test túlélésre irányuló késztetése, a hamis hűség és számtalan további tapasztalat elmosta a ’másik Te’ felé vezető szeretet útját.


A belső késztetés a harmónia és a kiegyensúlyozódás irányában (gyakran az igazságosság köntösébe bújtatva) megtorláshoz, bosszúhoz vezetett és nem a valós, kozmikus kiegyenlítődéshez és még tovább lehetne itt sorolni.


Valóban egy összetett helyzet ez, nem igaz?


Amit ti Krisztusi-energiának neveztek, az összekapcsolódik a magenta színű sugárral, mely kiegyenlítő tulajdonságokkal rendelkezik ott, ahol szükség van rá, hogy a dolgok újra egyensúlyba kerüljenek, létrejöjjön a harmónia és hogy elcsituljon a polaritás  és szélsőségek vihara.


A legnagyobb viharok pedig bennetek zajlanak, mikor azt kérdezitek, mi is valójában a szeretet?!


Mi az a szeretet?


És valóban, ismeri valaki ezen a bolygón a választ erre a kérdésre?


Néhány üzenetben már elmeséltük nektek, hogy a szeret olyan sokrétű, hogy más világok lakói számára különösnek tűnik, hogy az embereknek csak egyetlen szavuk van rá. A szeretetnek sok, különféle formája van, a fizikai test is szeret a maga módján, ahogy a lélek is így tesz, még ha ez egyesek számára különösnek tűnik is.


Fizikai testetek például nagyon érzékenyen reagál egy másik személyre, ha az illető fizikai szinten tökéletesen illik hozzá és egészséges utódokkal biztosíthatná a túlélést.


Egyes tudományos kutatások már megerősítik ezt, de ez a gondolat sokak számára romantikátlan és nem megfelelő, mivel közben a lelket teljesen figyelmen kívül hagyják. De az egyik nem zárja ki a másikat.


Valóban léteznek olyan érzelmek, amiket csak a fizikai testen belül érezhettek.


Ezek az érzelmek benne vannak a testben, az energiamezőjében tárolódnak és mind kizárólag a fizikai túlélés körül forognak.


Amikor lezárul életciklusotok a Földön és elhagyjátok fizikai testetek, elhagyjátok a földi érzelmi test és sok érzés befolyását is, ahogy azt az életetek során érzékeltétek, egy idő után elhalványulnak, miközben a lélek érzései ismét erőteljesebben érzékelhetővé válnak.


Azt is elmeséltük már nektek, hogy a lélek maga is részese a Földön való tartózkodás megtervezésében. Gyakran, amikor emberként egy kihívásokkal teli és számotokra fájdalmas helyzetben vagytok, halljuk, amint azt mondjátok:


„Hát ezt biztosan nem én terveltem ki magamnak!”


Biztos vagyok, hogy köztetek néhányan magukra ismernek, nem igaz?


De amikor kizárólag lelketek érzelmeivel voltatok összekapcsolva, valóban így terveztétek meg, mert akkor a döntéseteket egyedül az motiválta, hogy felnőjetek a fizikai testetekre jellemző túlélési ösztön által vezérelt szeretetből, az isteni szeretetbe, ami valódi természetetek szerinti.


Minden lélek célja az, hogy ezt megvalósítsa a Földön.


Ez az út, amit egykor Jézusként iránymutatóan éltem és valóban: Számomra sem volt mindig egyszerű, hogy ne engedjek földi kísérőm [fizikai test] érzelmi bevésődéseinek.


Ezzel azonban nem a másik ember iránt érzett testi szerelem értendő, még ha ez meghamisítva egyes tanokban még most is jelen van.


A testi szerelem egy lehetőség, hogy egyesülhessen, és tökéletes harmóniába kerülhessen a fizikai és a lelki szerelem, amiből még a poláris tudat gyógyítása is megszülethet.


De sok tekintetben a legtöbb ember ettől messze távol van és a testi aktus még fogva is tartja őket a poláris tudatukban. Biztos vagyok benne, Ti megértitek miről van itt szó és nem szükséges további magyarázat hozzáfűzése.


Végül és végre ma azért jöttem el Hozzátok, hogy átadjam a magenta színű sugár minőségeit azok számára, akik úgy érzik, beavatást szeretnének ezekbe a minőségekbe.


A magenta színű sugár útja nem mindig a legegyszerűbb. Fel kell hozzá adni a szeret jelentésével kapcsolatos egyéni tévedéseket vagy hogy a szeretetnek mit kellene jelentenie és ez sokak számára egy mélységesen fájdalmas folyamat.

Jeshua a magenta színű fénysugárról1.jpg
Kép forrása: Pinterest.com


Ne feledjétek: ti mindannyian már Magatokban hordozzátok a kozmikus-isteni sugarakat.


A beavatás nem külső beavatásként értendő, ami kívülről jön Hozzátok – hanem egy bennetek lévő erő felszabadítása, amit ti egykor, mondhatni mélyen bensőtökben elrejtettetek, és amire rárétegeződtek fizikai testetek érzelemi, azért hogy egyáltalán emberként tapasztalatot gyűjthessetek.


Tehát a beavatás hasonlít az ősi kincseskamrák feltárásához és olyan folyamatokat indítanak be Bennetek, amik gyakran hetekkel a beavatás előtt vagy után jutnak kifejeződésre.


Így már önmagában a szándék, hogy részt vegyetek a beavatáson, már hetekkel korábban elindíthatja a folyamatokat.


A magenta színű sugár kamrájának megnyitása a kiegyenlítődés folyamatát vonja maga után, ami egyes életterületeken a szokottnál erősebben válik érzékelhetővé. Itt mindenek előtt az a lényeg, hogy felismerésre kerüljenek a szeretettel kapcsolatos tévedések, hogy azok mit tesznek és nem tesznek veletek és hogy még mindig munkálkodnak bennetek.


A magenta színű sugár így a rózsaszín sugár kibővítése.


Mert ami elkezdődött a rózsaszín sugár beavatásánál az szeretne a magenta színű sugárban kiteljesedni.


Hogy ez megtörténhessen, szükséges a rubinvörös szín minőségének integrációja, mert az út, amire most léptek, valóban valódi odaadást és hitet követel meg.


Kérlek ne feledjétek:


Ez egy folyamat és hogy az időkeret, hogy mikor záródik le egy inkarnáción belül, az egyénenként változik.


A korábbi sugarakba való beavatás is még mindig munkálkodik Bennetek!


Nincs kronológiai sorrend ebben az értelemben, ez sokkal inkább egy egymásba fonódás és áramlás.


Hagyjatok magatoknak időt, ne legyetek túl szigorúak Önmagatokkal és mindenekelőtt: bízzatok abban, hogy történjen bármi, a kiegyenlítődés folyamata az isteni egyensúlyba vezető valódi szeretet útja.


A „célban” megérkezve úgy szeretitek Önmagatokat, mint a többi embert, tökéletes harmóniában. A szeretetet pedig nem a fizikai világ földi drámái fémjelzik, hanem a mélységes nyugalom.


A földi test érzelmei továbbra is élvezhetőek, de már nem azok irányítják a létezéseteket a Földön.


A szeretet lesz az irányító – az isteni szeretet –ami kezdve Önmagatoknál tökéletes harmóniát sugároz ebbe a világba és hozzájárul, hogy megtörténhessen a szintek új igazodása/kiegyenlítődése.


Oly gyakran elfelejtitek még, hogy emberként inkarnálódva ennek a rendszernek a részei vagytok és így Ti vagytok azok, akik a legtöbb gyógyítást elvégezhetik.


Ne ítéljétek el a világot, amiben tartózkodtok, hanem ismerjétek fel, hogy bármiféle ítélet a túlélés által táplált félelemből fakad. Függetlenül attól, hogy a Ti saját vagy más túléléséről van szó.


Itt nem nagy külső tettekről van szó, hanem a Benső változásról.


Az egész bármely része, ami megváltozik, megváltoztatja az egészet is.


Minél több új energia áll rendelkezésre, annál könnyebb lesz azok számára, akik majd benneteket követnek.


Ti már követitek az első út-törőket, akik ezen az úton jártak és utánatok is jönnek majd mások.


A folyamatot már nem lehet megállítani és a magenta színű sugár integrációja által lehetővé teszitek ennek a [magenta] energiának, hogy átáramoljon rajtatok és elterjedjen a Földön, mint korábban soha.


Örömmel adom át nektek a magenta sugarat, amit oly sok éven keresztül a Föld helyetteseként, irányítóként megőriztem számotokra.


Anthriel Arkangyal, a magenta színű sugár őrzője támogatni fogja mindazokat, akik fel kívánják tárni az önmagukban rejlő kincseskamrát, mely őrzi a magenta színű gyémántot.

Örültem Mindegyikőtöknek!

Szeretettel:

Jeshua

Jeshua a magenta színű fénysugárról2.jpg
Kép forrása: Pinterest.com


Csatornázta: Shari ,Copyright 2014
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: Forrás link
http://kristalyhang.wordpress.com