Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Jézus a Fényről, mi bennünk világlik

2018-10-08

Karom felétek mindig tárva, hogy biztonságra és szeretetre leljetek ölelésemben

 Jesus12.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

Gyermekeim, édes szeretett lelkeim! Karom felétek mindig tárva, hogy biztonságra és szeretetre leljetek ölelésemben.

Mire vágytok, mind megkaphatjátok, mert tiétek az. Néktek őrzöm szívemben, szívem lángjában. Szívem lángja felhatalmasító, fénylő Szeretet, mi összeköt Engem Veletek, ha ti is összekötitek akaratotokat az enyémmel. Bennem Isten akarata száll felétek a Fénysugárral, mellyel összekötöm szívünket az Egységben.

Senki szívét ki nem hagyom! Mindbe beültetem a Fényt, mely ott pislog bennetek reménységgel, hogy meglátjátok.

Hát nyissátok meg szemeteket a Fényre! Keressétek forrását bennetek, hogy a Fény útját követve, szívetekből szívembe jussatok!

Mert mindenki szíve össze van kötve Vélem! Minden Fényforrás szívemből indul s szívembe csatlakozik Fényeteken át. Minden szeretetlángotok Bennem él, s Én ezt mind reátok sugárzom szeretetemmel.

Nektek csak látnotok kell! Meglátnotok a szikrát szívetekben, s lánggá élesztenetek! Táplálnotok fényét a szeretet erejével, mi bennetek él, csak összpontosítsátok!

Meg kell tanulnotok erőiteket és érzéseiteket összehangoltan irányítani! A szétszóródott darabkákat összeilleszteni. Ha mindet megtaláltátok magatokban, felvettétek, leporolgattátok, rejtett zugokból is előhalásztátok, akkor illesszétek össze létetek Egységét, életeitek, erőitek, érzéseitek, gondolataitok darabkáiból, s kérjetek, áldásommal forrasszam azt Eggyé a Szeretetben.

Csodálkozni fogtok, mert amit láttok nem más, mint egy fénygömb! Ez, mit összeraktatok magatokban, megértéssel, figyelemmel, elfogadással és szeretettel.

S most lássátok, ez a Fénygömb szívetekbe kívánkozik, s ahogy megvilágítja igaz valód, megláthatod, hogy szívedben ott a helye!

E fénygömb a Teljesség Szeretetfénye! Szíved része, mert lelked szíve! Hát illeszd helyére, mely régóta várja, hogy kitöltse a Fény!

Legyen lelked szíve, az aranyló fénygömb szívedben a helyén! Lásd! Pontosan beleillik, s mikor behelyezed, az apró szikra fellobban, s elönt a Fény, mi benned világlik!

Ekkor indulhat el belőled a Fénysugár, mi megláttatja útját szívemhez. Ekkor válik világossá előtted, mi sosem volt rejtve vagy titok, csak te nem láttad: MI EGYEK VAGYUNK!

Sosem voltunk elválasztva, mert a Fényfonál mindig összekötött és Egyben tartott minket. Mindőtöket!

Mert ahogy most Bennetek fellobbant a Fény, s ahogy Vélem össze vagytok kötve, ti is sugározhattok! Szívetek Fénye már lángoló, éltető, melengető! Már nemcsak befogadni, de küldeni, adni is tudtok.

Mindig is tudtatok, csak nem találtátok magatokban a Fény forrását, mit felélesztve továbbíthattatok volna.

De a MOST igaz Fénye, mi szíveteknek lett erénye, sugárzik Bennetek!

Érezzétek az Egységet, az összeköttetést, a hovatartozást, s legyetek ti is árasztói a Szeretetnek, mert ettől Fényetek egyre erősebb és teljesebb lesz! Mert Bennetek Világlik!

Megáldalak Benneteket a Szeretet Fényével, hogy szívetekben mindig megőrizzétek, Velem!

Jézus

Forrás: Pusztai Orsolya