Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Jézus a jóságról és az energiákról

2018-10-08

Legyen az erőtök központja szívetek, melyben benne van az igaz Szeretet

 Jézus a jóságról és az energiákról.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

Édes gyermekek, kik teremtő Atyátok szeretetéből születtetek! Itt a földön tanúságot tesztek, szeretetről, hitről, bölcsességről, önmagatokról, melyben mind Isten nyilvánul meg Bennetek. Gyermekek, erőtök növekszik bennetek, s ezt az erőt meg kell tanulnotok jóra fordítani, s nem csapongani benne.

Gyermekek! Minden oldalról olyan energiák áradnak felétek, melyeket befogadva, nektek azt összpontosítanotok kell! Legyen az erőtök központja szívetek, melyben benne van az igaz Szeretet! Hisz Atyátokhoz csatlakoztok ott, s az Én szívem Lángja bennetek lobog.

Hát erőtöket e Szent Lángba összpontosítsátok, s növeljétek akkorára, hogy e Szent Láng átfogja szíveteket, elterjedjen testetekben. Lángoljon bennetek, s nőjön akkorára, mi körülvesz egy Szent Lángoszlopban, hogy abban fényeskedjetek, isteni akaratban!

De ehhez az kell, hogy felismerjétek magatokban az Erőt és a Fényt. Tudjátok, az erő arra való, hogy jót tegyetek vele a szeretetben. Mert az ember lelke eredendően Jó, hisz Istentől való. Ha a cselekedet, mit tesz, nincs összhangban szíve jóságával, az feszültséget okoz, s ez a feszültség elakasztja az energiát s nem áramlik bennetek, s körülöttetek.

Ezért gyermekek, figyeljetek arra, hogy mit gondoltok, mondtok és tesztek, hogy abban a szívbéli jóság, s a szeretet érzése benne legyen.

Nem baj, ha hibáztok, ha bevillan egy gondolat, kicsúszik a szátokon egy szó, vagy egy tett, mit hirtelen nem szívbéli jóság vezérel. Hanem az, mit megtanultatok itt a Földön, s mit felvettetek magatokra, neveltetésetek során. Nem baj, hisz emberként jártok a Földön, s a hibáitokból mind tanultok.

Bocsássatok meg magatoknak! Próbáljátok meg azt, hogy felismeritek, miben s hol hibáztatok. Ezt a hibát kijavítjátok, s legközelebb odafigyeltek, mit mondtok, cselekedtek. Ezért, az odafigyelés nagyon fontos. Ez olyan, mint egy önfejlesztés.

Földeteken, nagyon sok ilyen felhívást lehet látni, hogy önismeretre tanítanak. De az igazi önismeret az, mikor meglátod magadban az Isteni Jót, s felfedezed igaz Valódat, mely a szeretetben gyökeredzik.

Hát tartsatok magatoknak saját önismereti tanfolyamot! Ismerjétek meg magatokat gondolataitok, cselekedeteitek és szavaitok által! Lássátok mindenben a jót! Keressétek minden kimondott szavatokban a jóság és a szeretet erejét! Lássátok gondolatotokban az isteni szabadságot! S gondolkodjatok a szeretet gondolataival.

Mikor valamit tesztek, kérjétek magatokat: Szívbéli jóságból cselekedjem azt! A szeretet irányítsa minden tettemet, Isten akaratában! Ámen – így fohászkodjatok magatokban, s hangosan, ha úgy akarjátok.

Akkor a szeretet elárad bennetek, s nem marad meg csak szívetekben, hanem elönti testeteket is, s lelketek felszabadulhat és irányíthat benneteket.

Ha magatokban ezt a „szeretetreakciót” kiépítitek, bármikor elő tudjátok hívni. Egy olyan szeretet-pajzsotok lesz, mely véd benneteket, a világ olyan zajától, mi nem szeretetben gyökeredzik.

Gyermekek! Meg kell különböztetnetek! Fel kell ismerjétek mindenben a szeretetet, a jót, s azt kell meglátnotok, azt kell értékelnetek, s azt kell fejlesztenetek. Magatokban is!

Mindenben ott a Jó! Miben talán nem is látod szemmel, szívvel megérzed azt.

Ezért gyermekek, áldásom mindig bennetek, mert szívem lángja ég lelketek szívében, s ha felfedezitek, s kiárasztjátok magatokba, Én vezetlek benneteket az Úton.

Drága gyermekek! A Szeretet, a Jóság s az isteni Áldás vegyen körbe bennetek!

Angyalaimat küldöm el hozzátok, hogy segítsenek, s a jót megláttassák veletek.

Hát árasszátok ki szívetek szeretetét, és éljetek e szeretetben, Isten akaratában, MOST.

Jézus voltam itt köztetek, s Vagyok mindig Bennetek!

Forrás: Pusztai Orsolya