Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Jézus tanítása

2018-10-08

Az alázatról és az önzetlenségről

Jesus10.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

Gyermekem, Szent Lángom Benned Élek! Vedd észre magadban erényed! Tisztán, világosan az Útnak Kapuja, Alázat, Önzetlenség, e két Kulcs, ami nyitja!

Lelkeim lássátok! Fényem előttetek világít s hív titeket. Összeolvadni kíván most minden lélek! Ne álljatok ellen csökönyösségetekkel! A befogadás nem gyengeség, de ERŐ. Istentől jön, s árad reátok. Az Ő elfogadása, mi mindent megért, mert a SZERETET AZ MAGA, mi belőle sugárzik s körbeölel benneteket. Békességgel várja, hogy ölelését befogadjátok, s összeolvadjatok Vele az önzetlen kiteljesedésben.

De mindehhez fel kell éledjen bennetek az Alázat és az Önzetlenség Lángja!

Ez az alázat a tiszta szeretet elfogadása, az Isteni Akarat megértése és isteni hatalmatok tudása. Míg az alázat ez isteni voltát meg nem értitek, s a megalázkodással összekeveritek, nem látjátok meg szívetekben a Kapunak Kulcsát, mi a Fénybe vezet.

Ez az alázat beengedő, elfogadó, megértő, összeolvadó. A Szeretet hatja át, s ha szíved átadod neki, megérted. Ebben az érzésben nyoma sincs a megalázkodásnak! Mert a Szeretetben minden EGY! Nincs felsőbb vagy alsóbb, csak az Egyetlen Isteni Alázat, a Teljesség befogadása!

Ez felemel az Égig! Érezd magadban, érezd testedben, szívedben, lelkedben.

Elfogadlak Uram! – kiáltsd – Benned Élek, hogy Te is Bennem Élhess!

Ez, mi az alázat. Felemelő Tudat, mi sorsodat Isten Szívébe helyezi, örök biztonságba, a SZERETETBE.

De a Kapu megnyitásához a másik Kulcs is kell! Az önzetlenség kulcsa. Ez is szívedben rejtezik. Ez, az alázatos befogadás mellett, az adásban teljesedik ki.

Így EGY: Alázat – Befogadás     Önzetlenség – Adás

Az önzetlenség a tettet nézi, s nem a következményét. Nem várja, mi lesz az eredmény. Mert maga a tett, mi szeretetből árad, az önzetlenség.

Boldogság adni, hisz abból adsz, mi Isteni Valód, Örök Éned, mi soha meg nem fogyatkozik. Az önzetlenség megnyitja a szív kapuját, hogy áradhasson a Szeretet, ezzel növeli környezete fényét, isteni egységét. Az önzetlenség többé, jobbá teszi földi megtestesülésed, mert rezgése tisztítja szíved. Így kimossa magából mindazt mi gát, akadály a befogadás, alázat útján.

Légy önzetlen – ADJ !

Légy alázatos – befogADJ !

Mindkettővel segítesz! Magadon és másokon is. Ezzel az Egység felé haladsz, mert helyet csinálsz szívedben, hova belehelyezkedve, a központodban lehetsz! Ha a központban, egyensúlyban, Istenben létezel, semmi ki nem mozdíthat, mert maga a Tudatosság leszel.

Gyakoroljátok s kérjétek hát az ALÁZAT és a BEFOGADÁS erejét!

Az alázat fénye lehajtott fejetekbe, a lemenő nap sugarából érkezik. Hajtsátok hát meg fejeteket a lemenő nap előtt, akár otthonaitokban is, és kérjétek Atyátoktól a Befogadás Áldását!

Az önzetlenség sugara hajnalban érkezik, mielőtt az első napsugár megérintené a földet, hol élsz. Csilingelő hangja zeng füledben, mely gyakran bedugul ilyenkor. Tárjátok hát szét karjaitokat, s árasszátok a zenét, mit hallotok szívetekből, szíveteken át a Mindenségbe! Kérjétek Atyátokat, áldjon meg benneteket az Önzetlen Adás Erőivel, hogy örömmel sugározzatok magatokból minden áldást!

Tegyetek ekképp szívetek szerint, s lelketek igaz hangja vezessen. Előttetek lépdelek, csak tegyétek lábatokat nyomaimba.

A Fény Léptein járjatok, Gyermekeim! Áldásom rátok!

Jézus


Segítsetek Újra!


Gyermekeim, kik testvérim valátok,

Emeljétek fel hát csukott szempillátok!

Lássátok az eget, melyből a Szeretet árad,

S beterít lent mindent Isten Igazsága.

Lássátok az Embert, ki veletek lépdel,

Viszi nehéz súlyát szíve reményével.

Segítő kezetek, mit nyújtotok neki,

Enyémmel teszitek, Én segítek neki.

Ha képesek vagytok az Én szememmel látni,

A Szeretet érzése nem csak pillantásnyi.

Mert szívedbe írva, ott vagyon az Égben,

A SZERETET MINDIG AZ IGAZ SZÍV ERÉNYE!


Forrás: Pusztai Orsolya