Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Jézus tanításai

2018-10-08

az Egységről, és isteni mivoltunkról

Jesus1.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

Egyek Vagyunk!
Egyek vagyunk örökké. Nincs szétválasztva semmi, egymásban él. Ami Benned van - Bennem van. Ami Bennem, az Benned. Ki vagy: Én! És Te. Ugyan az. Fedezz fel, ismerj el. Nem találsz, mert nem szívvel keresel. Ne ésszel láss! Szívvel!
- Tudod hol vagyok?
- Mindenhol. Sehol.
- Látsz? Igen, a szíveddel. Az érzéssel látsz, nem a szemmel.

Jézus vagyok! Te vagyok! Atya vagyok. EGY vagyok!
Egység. Nem más EGY.
Mindenki Te. A lényeg ez az egy.
Egyesülj vele. Egyesülj Velem.
Fogadj be, tölts el. Érted.
Jézus

 

Jesus3.jpg

Kép forrása: Pinterest.com


Istenben élni

Az egyetlen, mi élet, Istenben élni. Benne létezni. Mert Atyád kebelén áldás és kegyelem vár. Otthonra lelsz, nem tévelyedsz el. Istenben élni, istenként élni a Földön. Istenemberként. Igazul, szeretetben, Benne. Először szívedben kell megtalálnod, megértened Őt. Segítek. Mert Atyámmal Egy vagyok. Elhozom neked Isten országát. Csak szívedet kell megnyitnod érte. Hagyd, hogy befogadjon. Hidd, hogy meg tudod tenni. Te igen. Te képes vagy rá. Mert szívedből szeretet sugárzik, s tekinteted Istent kutatja. Hát lásd Őt lelki szemeiddel, Benned. Általam. Mert Én ott vagyok, s velem Atyám is. Benned élünk. Veled létezünk.

Merülj le szíved csendjébe. Az angyalok muzsikálnak. Hallgasd. Szíved ritmusa, dobbanása, Isten szava, igéje. Dobbanjon hát a szeretet ritmusára. Játssza az Élet dallamát, a kegyelem szimfóniáját, a gondviselés húrjain.

Istenben élni annyi, mint szeretni. Feltétlenül, túláradón. Nyitott szívvel. Adón és befogadón. Istenben élni, Őt látni. Mindenhol, mindenben. Tudni, érezni jelenlétét. Látni művét, szívvel, szeretettel.
 
Mindig csodára vártok! Miért nem tanultok meg Istenben élni? Akkor a csodák természetetekké lesznek, s nap mint nap benne élhettek. Nem kell várnotok rá. Éljetek benne a csodában, Istenben. Mind így élhetnétek. Istenként - Istenben. De ehhez rajtatok át vezet az út. Közel az ismeretlen. De miért kell ennek így lennie? Miért nem a megismerést választjátok?

Én vezetlek, mert én tudom az utat. Én ismerlek. Ha szívedbe engedsz, Te is megismered. Néked adom a megismerést. Felnyitom szemed szíveden át. Megvilágítom elméd a szereteten keresztül. Kérd, és kérdezz! Adok. Választ is. Mert velem nincs ismeretlen. Csak Isten országa szívedben. Örök világosság lelkedben. A legegyszerűbb dolog ez. Átadni magatokat a szeretetnek, Istennek. Ne tartsatok semmitől, míg veletek vagyok. Nincs mit vesztenetek, csak nyerhettek. Megnyerhetitek Isten országát. Magatokban, magatoknak. Az örökkévalónak. Ezért hát szálljatok magatokba. Nézzetek szívetek mélyére. Ott vagyok! Találjatok meg! Hívjatok! Keressetek! S mindent Nektek adok. Mindent, mit kerestek, s mire vágytok.

Ha megtaláltok, s elfogadtok szívetekben, üdvözültök itt a Földön, mert Istenben élhettek.
Amennyire Ő él Bennetek, úgy éltek Ti is Benne. Engedjétek be, s ti is beléptek országába. Fogadjátok be, s érezzétek, ahogyan Ő már befogadott titeket. Nyíljatok meg a szeretetnek, nyíljatok meg Istennek.

Vezetlek benneteket, ha felém nyújtjátok kezeteket, s elfogadtok.
Istenben élni, Velem lehet.
Egy-ként. Isten-ként. Isten-ben.
Áldott, ki Benne él, mert szeretetben él. Egyként Velem.
Ámen
Jézus

Jesus2.jpg
Kép forrása: Pinterest.com

 

A részek egésze

Minden az Egészbe tartozik, így EGY. Az egy a Jelenvaló, Mindenekfeletti, Kimondhatatlan Létező. Ha meg akarod ismerni Egy-ként, a részek egészén át teheted. Mit most látsz, hallasz s érzel, mind része az Egy Határtalanságának. Benne él, Ő ad neki életet s teret. Így válik résszé, mi viseli az egység nyomait. Az Egység részeit teljessé tenni feladat, cél, küldetés. Az Egész máshogy nem tárulhat fel előtted, mint részenként. A te feladatod ezeket meglátni, megérteni, s egységgé formálni. Kezd magaddal, mint élő része az Egy-nek. Tárd föl lelked s tested titkait. Ismerd meg korlátait s korlátlanságait. Tudd, ki, s hol vagy. Mi mozgatja kezed, s Ki ad hozzá erőt? Honnan tódulnak szívedbe az érzések és a szavak? Hol találod a legnagyobb csendet, mi bármely szóval felér? Mi az, mi leborulni késztet, hogy utána felemeljen a végtelen magasságokba?

Ennek tudása nem elérhetetlen. Ne tekintsetek rá úgy, mint megfejthetetlen titokra. A kérdésben ott a válasz! Halljátok hát meg! ÉN VAGYOK!
S ez az Én, nem te vagy én. Ez az Egyetemleges ÉN. Meghatározhatatlan a meghatározni vágyóknak. Lefesthetetlen azoknak, kik képekben látnak. Leírhatatlan azoknak is, kik mesterei a szónak. Mégis, Benned Van. És bár te csodának fogod fel, nem az. Ez törvény! Mindenek felett és azokon át! Megvan minden részben. Csak máshogy nyilvánul meg, de ugyanaz. Ezért minden része az Egésznek.

Bárhogy is látod, hallod, vagy érzed. Bármely gondolatban, szóban vagy tettben: Benne Van. Ahogy Te is.

Ha a harmatcseppet bírálod, az esőt bírálod, ha az esőt bírálod, az óceánról beszélsz. Ha az óceánt említed, arról szólsz, ki azt teremtette. Így gondold hát, mert minden rész benn van az egészben. Így rendeltetett. Mert minden, mi való, az Egyből származik, része az. Ismerd meg hát a részeket! Kis lépéssel kezd, s így nagy távot haladsz. A részek ismerete és elfogadása vezet a TUDÁS-hoz, mely feltárja előtted az egészet időben. Ezen át juthatsz csak az időtlenségbe, melynek kulcsát szívemben őrzöm. NEKED.

Mert mind egymás részei vagyunk az Atyában: Egy-ként.
A megismerés angyalai vezessenek. Szeretetem áradjon szíveden át!
Jézus

 

 Jesus5.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

A felemelkedésről

Nagy változás előtt álltok mindannyian. Lesz ki tudatosan, szívvel éli át, lesz ki keservvel. Ti döntötök. Ez az év, a választás lehetőségét adja meg nektek. A tudatos energiák áramlása felébreszti szívetek isteni hangjait. Halljátok meg, hogy hívlak benneteket! Halljátok meg a könyörgést lelketekért, s könyörögjetek ti is üdvötökért. Alázattal s megbánással. Egy új élet lehetősége tárul fel előttetek, mire oly régóta vártok, s mit megígértem nektek, mikor elhagytam e Földet.
 
Itt az idő! Ez, mit adhatok nektek: MOST. Éljetek vele! Éljetek Velem! Az üdvözülés felemelkedés órája jön, egyre közelg! Le ne maradjatok! Álljatok készen mindig, hogy hívó szavam meghalljátok.
Mi a felemelkedés? - kérditek

Egy tudatos élet Velem a szeretetben. Ez, mi róla mondható szavakkal. De átélni leírhatatlan. Ismerni akarod? Éld át! Tudatosan, Velem. Egységben.

Hogy merre indulj? Amerre most tartasz. Csak végig a szeretet útján, az isteni gondviselés vezetésével. Itt az idő, hogy felismerjétek és tudatosítsátok magatokban az isteni jelenlétet! Ismerjétek meg magatokban az Istent. Fedezzétek fel az Ő szeretetét szívetekben. Csatlakozzatok fénytestvéreitekhez, kik a felemelkedés útján járnak.

Nem kell varázslónak lennetek ehhez. Egyszerűen fedezzétek fel magatokban a szeretet végtelen energiáját. Tudatosítsátok a kapcsolatot, mit általa bírtok Atyátokkal, s használjátok ez égi csatornát, mi megnyílik nektek általa. Az energiákat nem csak befogadni, de tudatosan alkalmazni, és részetekké tenni is kell. Ne aludjatok tovább! A tudatra ébredés ideje jött el hozzátok. Mesterek és angyalok seregei dolgoznak felemelkedésetek megsegítésén. Dolgozzatok együtt velük. Kapcsoljátok össze szívbéli energiáitokat a célért.

Mindenki kap erőt hozzá, ki kér. Forduljatok Hozzám, angyalaitokhoz, mesterekhez segítő energiákért. Minden hívó szó meghallgatásra talál.

Tisztulás - Harmonizáció - Energia
Ezek legyenek kezdő lépéseitek. Lássam hajlandóságotokat a változások befogadására. Érezzem szándékaitok tisztaságát, szívetek szeretetét. Ez út a felemelkedéshez. De ezért nektek is tennetek kell. Velünk együtt. Együttműködve segíteni. Magatokon és másokon is. Önzetlenül, a szeretet szavára cselekedve, tudatos szívvel, Isteni gondolatokkal.

A feladatok kezdete ez:
- akarni a változást
- tudatosan közreműködni benne, együttműködve Velem és segítőitekkel
- elfogadni a változások hatásait
- magatokévá tenni Atyátok akaratát a felemelkedésre
- alázattal mindezért köszönetet mondani (hálatelt szívből)
Ha ezeket szívetekben őrzitek s hasonlóképpen tesztek, jutalmatok az lesz, mit ígértem. Felemelkedés Isten Országába.
A tudatosság energiája áradjon szeretetemmel s járjon át mindannyiatokat.
Az úton mindvégig Veletek Leszek

Ámen

Jézus

 

Jesus4.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 


Ma Jézus tanított engem az Egységről.

Így szólt:
-Azt kell megértenetek, Egyek vagytok! Ha valakire ránézel, magadat látod, ha szólsz hozzá, Önmagaddal beszélsz. Ha bántod, magadat sérted vele. Ha adsz neki, önmagadat gazdagítod. Ha segítesz valakinek, önmagadon segítesz. Ha másokat szeretsz, magad szereted. De hogy ezeket megértsd és ténylegesen átéld, először magadat kell szeretned. Úgy, mint Istent, mint Engem. Mert Isten Benned van és Bennem. Én Benned, Te Bennem és mind Istenben. Isten Mindenben. Így Egy. Látszatra végtelen, de lényegében Egész, Egy.

Hogy megértsd, figyelj! Így könnyebb lesz: gondold el, és lásd egy nagy terem közepén állsz. Te egyedül. A terem kör alakú, és a fala körbe van rakva tükrökkel. Minden tükör másfajta. Kicsi és nagy, görbe - egyenes, Sima és hullámos, homorú - domború, repedezett és egységes, kör és négyzet. Mindegyik másmilyen! Nincs két egyforma. Számtalan tükör. A fény rólad a tükrökre verődik, s meglátod magad bennük. Mind te vagy, de mégis teljesen más. Hol magas, hol alacsony, köpcös vagy nyurga, töredezett, vagy egész, hullámos és egyenes. Megjelenésedben mind egyedi, különböző, és mégis lényegében Egy. Te Vagy az! Mindegyik! Hiába a számtalan megjelenési forma, a lényegen, a valón mit sem változtat. Mind Te vagy. Egy vagy! Akiket látsz a tükrökben, mind a te különböző megjelenési formád. Te tudod ezt, mert látod mindet együtt! Felismered bennük Magad, bármilyen alakban is látod a tükörképet. Tudod, ez mind ugyanaz a Te! Ugyanaz az Egy!

Most fordítsd a tükröket egymás felé! Mit látnak? Mindegyik mást! Fogalmuk sincs róla, hogy önmagukat nézik. Honnan is sejtenék, ha nincsenek tudatában az Egy-nek, saját maguknak, ki a szoba közepén áll, és a fény róla sugárzik a tükrökbe, mit a tükörképek maguknak vélnek. Csak sok más, különböző alakot, megnyilvánulást látnak. Mindegyikről úgy hiszik, ez más, nem ők. Hiszen nem is hasonlítanak egymásra!

De ha figyelmüket magukba fordítanák, a fénybe, mi a középpontból jön, s miről képük visszaverődik, akkor megértenék. Ha képesek megtalálni ezt a fényt magukban, a tükörképben, és elindulnak irányában, annak forrásáig, akkor átláthatnák az Egészet. Mert akkor a saját szemükkel látnának! Megértenék, hogy minden ők. Minden Egy. Minden Isten. Próbáld így látni! Mindent az Egy tükörképeként, s találd meg benne azt, mi elvezet a Forrásig. A Fény Forrásáig! Csak Te juthatsz vissza oda saját tükörképeden keresztül. Mert a való, a lényeg nem veszik el, az minden tükörképben benne van: SZERETETnek hívják!
Ez vezet vissza önmagadba, az Egy-be. Ez a Fény, mely Benned tükröződik. Kövesd a fényt a szeretet útján, s hazatalálsz, s a szoba közepén állva megérted a lényeget.
A Teljességed Isten!
Ámen

Jesus6.jpg

Kép forrása: Pinterest.com


Drága Jézusom, köszönöm a tanítást. Áldj meg minket a bölcsesség erejével, hogy megláthassuk és követhessük a Fényt!


Földrekerülés

Jézus jött el hozzám, s szívünk szeretetfonala összekapcsolódott. Hatalmas szeretet ölel körbe minket, s szívünk egybeforr. Jézus szól:
-Benned van minden! Az élet lehetősége, a szeretet. Bízz magadban, higgy képességeidben! Erőt mindig adok hozzájuk. Ne kételkedj utadban, feladatodban. Elsősorban magadban bízz! A létezés kiteljesedése vagy. Atyánk adta meg neked a lehetőséget, s mint jó szülő, vezet és oltalmaz is utadon, ha hagyod. Ha elengeded fenntartásaidat, kétségeidet s rábízod magad. Ha hiszel önmagadban! Hogy rajtad keresztül Ő nyilvánul meg. Benned! Ahogy én is mindig ott vagyok a szívedben. Csak lásd, ne feledd, bízz!

Ő eltűnik, s a sötétségben repülök. Előttem feltűnik több hatalmas sziklatömb a semmiben lebegve. Most látom, az űrben vagyok, s bolygók, bolygókezdemények között szállok. Ezek a sziklatömbök még nem álltak össze bolygókká. Tovább utazom, s egyre teljesebb bolygók tűnnek fel, de még mindig olyanok, mintha formázás, finomítás alatt lennének. Egyiket sem érzem igazán magaménak. Egyszerre felbukkan előttem egy csodálatos, kékfényű, ezüstcsillogású, tökéletes szépségű bolygó. Micsoda gyönyörű színek és formák! Pont ilyent képzeltem el!

-Atyám! - kiálltok fel - Én itt szeretnék élni!
-Nem lesz könnyű - hallom Atyám válaszát - nagy a kísértés, sűrű az energia.
-Nem baj! Ez a sok gyönyörűség, ami itt van, elfeledteti velem a nehézségeket...
-Ha ez a választásod...
-Igen! Vágyom rá, hogy itt éljek!

A kép nagy fényességgel eltűnik s csak a gondolat marad:
Az elején még úgy gondoltuk a sok szépség elfeledteti velünk az anyag sűrűségét és a kísértéseket. S lám a kísértések és az anyag feledtette el velünk e sok gyönyörűséget.

Ébredjünk Fel! Lássunk igaz, isteni szemmel! Lássuk az élet igazi arcát, isteni rendeltetését. Örvendjünk a tanulás lehetőségének, s Atyánk nagylelkű gondoskodásának, mellyel a szabad választást adta nékünk. Értsük meg, hogy minden a mi kívánalmaink, választásaink szerint van. A reklamációt csak önmagunknak nyújthatjuk be. Éljünk úgy, hogy ne kelljen reklamálnunk!

Angyalok vesznek körbe, s érzem tiszta fényenergiájukat. Minden kétségem és fenntartásom eltűnik, minden így van jól. Köszönöm.


Forrás: Pusztai Orsolya