Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Kapcsolat az Újkor gyermekeivel

2018-10-15

Mária médiumi üzenete

 Kapcsolat az Újkor gyermekeivel.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

Kapcsolat az Újkor gyermekeivel -1. rész
 
Ti, akik a Fényküldöttek előző generációjához tartoztok, körülbelül 1980 előtti születésűek, ti voltatok az úttörők és az út előkészítői. Benneteket ugyanaz az ideál inspirál, mint az „Új Gyerekeket” most
 
Üdvözöllek benneteket. Boldogok vagyunk, hogy ma eljöttetek és ünnepeljük jelenléteteket itt a Földön. Mielőtt még bármit elmondanék a mai témáról, a gyerekekkel való bánásmódról, előbb rólatok szólnék néhány szót. Minden nap újra és újra arra törekedtek, hogy elvessétek Fényetek, eredendő természetetek magvait. Ez földi életetek során fáradtsággal jár együtt. Néha olyan, mintha testetek vagy hangulatotok és érzelmeitek foglyai lennétek, amik nyomasztanak benneteket. Szeretnénk elmondani nektek, hogy mi bízunk bennetek és tisztelünk benneteket mindazért, amin itt keresztülmentek és teljesítetek. Mi úgy szeretünk benneteket, ahogy vagytok és szeretnénk, ha több tiszteletet tanúsítanátok önmagatokkal és a földi életetek során elértekkel szemben. Az, hogy tovább reméltek és álmaitokat, céljaitokat tovább ápoljátok, még akkor is, amikor a körülöttetek lévő fény elszürkül és visszaesésekkel kell szembenéznetek, ez mutatja meg valódi nagyságotokat és mérhetetlen erőtöket. Fénymagvakat ültettek el a Földön és ezek gyümölcsöket fognak hozni. Az elvégzett belső munkának köszönhetően, már egy hidat építetek az inkarnálódó lelkek új generációja számára, akik Fényüket a Földre kívánják irányítani. Ezekről a lelkekről szeretnék ma beszélni.


Azonban mielőtt róluk beszélnénk, arra kérlek, hogy menj vissza az időben és érezd, amikor egykor te magad is gyermekként beléptél a Föld birodalmába. Érezd energiádban az ártatlanságot és a szépséget, kívánságaid őszinteségét és érzékeny lelked érzéseit. Óh, már régóta kapcsolatban álltok a Földdel! Kisgyermekként már oly sokszor ugrottál le a mélybe. És érezd át, most ez alkalommal, mi volt a szándékod. Valószínűleg egy egészen különleges poggyászt hoztál magaddal, amitől ebben az életben akarsz megválni. Sebek a lelkedben, amik ebben az életben szeretnének gyógyításra és gyógyulásra lelni. De ezen felül egy mélyebb és világegyetemes ideál is elkísér, a Földön való spirituális tudat fokozása és a belső növekedés. Tudtátok, hogy egy átmeneti időszakban születnétek meg, amikor oly sok a tennivaló: belső munka, aminek egyengetnie kellene a gondolatok és érzések új útját. Ennek a folyamatnak a részeseként érzékelitek magatokat és készen álltatok, magatokra vállaltatok ezért egy Újabb ugrást a mélységbe, hogy síkra szálljatok ezért a rég dédelgetett ideáért: a Békéért, az Egységért és minden élő és lélegző Összetartozásáért a Földön.


Életed során már többször áttörted a gondolkodás és az érzékelés korlátait. Mindig, amikor úgy érezted megfulladsz a régi keretek és hagyományos szabályok között – és mélyen tudatában vagy, hogy lelked egy félelem által dominált kapcsolatban vagy környezetben nem gyarapodhat -, szükségét érezted, hogy kiszabadítsd magad mindebből. Gyakran nagy fájdalommal járt, fárasztó volt és nehéz, de mégsem tudtál másképp cselekedni, mint hű maradni ahhoz az érzéshez, hogy itt ’valami nem stimmel’, hogy valami hiányzik. Ez a marcangoló érzés emlékeztetett az eredendő ideára, amit lélekként magaddal hordozol, és amihez hű akarsz maradni. Gyakran nem voltál elég jó abban, hogy igazodj a társadalmi elvárásokhoz és gondolkodásmódhoz, mert ezek nem egyeztek azzal, ami lélekként szerettél volna megvalósítani a Földön. Az volt a sorsod, hogy „más” légy, és nem azért, mert Isten vagy más felsőbb lény, aki rajtad kívül vagy feletted állt, ezt testálta rád, hanem mert az vagy, aki vagy. Egy új tudat inspirált téged, amit Krisztus-tudatnak nevezhetünk, vagy szív-tudatnak vagy a szeretet és egység tudatának. Hogy ezt miként nevezed, az nem olyan fontos. De a szikra beszökkent szívedbe, ez bizonyos, és ez a szikra ösztönöz téged kívánágaid, kutatásod és kérdéseid során. Ez a szikra, ami az új tudat kezdetét formálja a Földön, most sokak szívében otthonra lelt. Ezért érzik az „Új Kor gyermekei”, hogy eljött az idejük. Ezért érkeznek már néhány évtizede nagyszámban a Földre. Eljönnek, hogy beteljesítsék a belső munkát, aminek előkészületei felett ti bábáskodtatok.


Ti, akik a Fényküldöttek előző generációjához tartoztok, körülbelül 1980 előtti születésűek, ti voltatok az úttörők és az út előkészítői. Benneteket ugyanaz az ideál inspirál, mint az „Új Gyerekeket” most, a lélek ugyanazon hívása. De a hozzá szükséges talaj, amit ti készítettetek elő, főleg a 60-as és 70-es években, még nagyon a berozsdásodott meggyőződések és mélyen gyökerező félelmek táptalaja volt, ami az érzelmek, kreativitás és szexualitás szabadságát és önkifejezését illeti. Körülbelül 40-50 évvel ezelőtt a Föld kollektív energiamezője a jelenlegitől teljesen eltérő képet mutatott. Sűrűbb volt, homályos és kevésbé átlátható a tiszta és szeretetteljes energiák számára, amik most hozzáférhetnek a földi szférához. A növekvő átláthatóságot támogató fejlődések egyike, a nők egyenlőségi jogaiban történt előrelépés (a 20-as évektől kezdve), vagy másképp kifejezve, a nőies minőségű energiák növekvő elismerése és megbecsülése világban. A női energiák sürgősen szükséges helyreállítása hozzájárul ahhoz, hogy az életben az érzékelés dimenziói egyre nagyobb teret nyernek és elismerésre lelnek. Az előző évszázadban, a 60-as és 70-es évek során a megérzés, az érzelem és a kreativitás terén nagy áttörések születtek.


A Fénymunkások idősebb generációja sok munkát végzett, és ez sok fáradtságba került nekik, mert át kellett kelniük az önmagukba vetett hittel kapcsolatos kétségek és a magány belső völgyein, hogy az őket követő generációk elé egy új horizontot tárjanak fel. Ti, akik ennek az idősebb generációnak a tagjai vagytok, a fény jelzőtüzét gyújtottátok meg nekik. Most pedig adjátok tovább ennek az új generációnak a stafétabotot, ezzel támogatva és kísérve őket tovább, miközben tiszta és intenzív kisugárzásukkal benneteket is inspirálnak.


Ők, még nálatok is „másabbak”. Mikor nektek még egy bizonyos pontig lehetséges volt egy lényetek számára teljesen idegen közegbe beilleszkedni, ez gyakran az ő számukra lehetetlen, és még külsőleg, viselkedésük megjátszásával sem tudják leplezni. Érzelmeik és fizikai testük mélyen tiltakoznak a sokkal régebbi nevelési ideálok és képzési rendszerből fakadó korlátozó energiák ellen. Sok gyerek számára az ehhez való alkalmazkodás nem opció. Minden bizonnyal a különösen érzékeny gyerekek testileg és érzelmileg nagy gondokkal fognak küzdeni az alkalmazkodás terén, amikor egy régi energiák által dominált környezetnek ütköznek neki, így a közegnek mindenképpen reagálnia kell erre. A megtagadás vagy az elnyomás már nem lehetséges. A most érkező gyerekek a nevelőket és a közösséget arra fogják rákényszeríteni, hogy megváltozzanak, mert ezek a gyerekek nem képesek önmaguk olyan szintű megtagadására, mint azt az előző generációk tették.


A most születő (és már néhány évtizede a Földre inkarnálódó gyerekek) teljes lélektudatuk nagyobb részét hordozzák, mint amikor egykor ti a „tudatlanság fátylán” átkeltetek. Metaforikus értelemben véve fátyol, ami körülveszi a földi dimenziót és elválasztja attól, ’ahonnan’ én beszélek. Ez a fátyol olyan, mint egy torzító szemüveg, ami ha egyszer felvetted, elhiteti veled, hogy egy elkülönült Én-nel rendelkezel, aki be van zárva a testedbe. Valóban a tudatlanság fátyla teszi lehetővé az élet megtapasztalását, ahogyan az létezik a Földön a dualitásban élve, megvan a haszna, de pillanatnyilag megérett az idő egy áttetszőbbé váló fátyolra, ami több kommunikációt tesz lehetővé a két oldal között. Egyre több ember hatol át ezen a fátylon, érzik, valami nagyobb Egység részei és nem csak „ezzel a testtel” és „ezzel a személyiséggel” egyek. Minél több ember teszi meg ezt, annál több csatorna nyílik, amin keresztül a szeretetteljes, kozmikus energia beáramolhat és megérintheti a Földet. A kozmikus energiák eme hullámán érkeznek meg az Új Gyerekek.


Próbáld meg érzékelni ezeknek a gyerekeknek az energiáit és a hullámot, amin érkeznek. Ne törd a fejed rajta, hanem nyisd meg a szívedet az érzés számára, amit ez felébreszt benned. Ezek a gyerekek egy magasabb szinten rezegnek [vibrálnak]; energiájuk játékos, könnyed és illanó [pillangószerű] és mégis egy szokatlan mélységet idéznek elő. Teljesen tudatosan döntenek úgy, hogy alapvető lényük, mélyebb önvalójuk nagyobb szeletét hozzák a Földre. Ezt azért teszik, mert hozzá akarnak járulni a tudatátalakításhoz a Földön, miközben tudatában vannak, ez az energia nehéz helyzetbe fogja őket hozni. A Felsőbb Én-jük szintjén tudatosan hozták meg ezt a döntést. De az érzelmi Én-jük szintjén (vagy a „Belső Gyermek” szintjén) összeütköznek a földi valósággal, és ez traumákat okozhat, ami mély nyomokat hagy életükben. Tehát egyértelműen egy bizonyos rizikót vállalnak fel, amikor bátran a földi létbe ’ugranak’. Felismerik, hogy veszélyes lehet, elbukhatnak és tévútra tévedhetnek a földi szférában. Nem képesek „leállítani” érzékenységüket és különleges rezgésüket, ha itt vannak, ezért vagy keresnek egy helyet a Földön, ahol ez az energia akadálytalanul áramolhat, vagy intenzív nehézségekkel kell szembenézniük a földi valóságban.


Ezért lássátok meg ezeknek az angyaloknak a bátorságát és szereteterejét. Ti is ezzel a bátorsággal és szereteterővel indultatok neki az életnek, amikor ti inkarnálódtatok.


Folytatás következik…

Kapcsolat az Újkor gyermekeivel1.jpg

Kép forrása: Pinterest.com


Csatornázta: Pamela Kribbe
Forrás: http://www.jeshua.net/de/, www.pamela-kribbe.nl/
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett -
Forrás link