Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

KRISZTUSI TUDATOSSÁG

2020-12-23

Jézus a Krisztusi tudatosság élő példáját horgonyozta le az emberiségnek

 Jézus1.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

 

A KRISZTUSI TUDATOSSÁG

 

Jézus a Krisztusi tudatosság élő példáját horgonyozta le az emberiségnek, tudása vallási hovatartozástól függetlenül az általa kinyilatkoztatott örök érvényű igazságokban rejlik. A szeretet egyetemes törvényeiről tanított, és megmutatta, miképp juttathatjuk kifejezésre a bennünk rejlő isteni fényt.

Jézus megváltói missziója, az emberi lelkek visszavezetése, az egyetemes szeretet által, az Istennel való egységbe.

 

A földi küldetése megrengette a világot, hagyatéka mindmáig élő. Az szeretetről tanított, a hit erejéről, a szívben rejlő hatalomról, a megbocsátás kegyelméről és az Isteni irgalom általi megváltásáról. Megmutatta, hogy a Mennyek országát a szívünkben rejlő képességek által érhetjük el.

Jézus tanításai a jelen kor emberéhez szólva aktuálisabbak, mint valaha. Rövid földi életével a jelen időkben zajló hatalmas változásokat készítette elő. Kikövezte számunkra az utat, hogy lehetővé váljon emberi szintről a szeretet által felemelkedni egy magasabb dimenzióba, az Új Föld létvalóságába.


A szívünk az új világba való átjáró kapuja, a szeretet pedig maga az Út.


Ha az Isteni Szeretet Törvénye megfogan és kibontakozik minden ember szívében, akkor a sötétség korszakának valóban vége lesz.

A Krisztusi tudat a feltétel nélküli szeretet tudatossága. Az Isteni és emberi világ szívben való egyesülése, amely a szereteten keresztül
nyilvánul meg.

A Krisztusi Tudatosság a szeretetegységben való létezés létvalósága, amely a szellemi önvalónk és lelki önvalónk egységéből születik
meg bennünk, és az isteni szeretetbölcsesség által bontakozik ki.

A Krisztusi Tudatosság az Isten és ember közötti mélységes összehangolódás tudati szintje.

 

Poláris minőségek szeretetben való egyesítése és feloldása válik lehetővé általa, és a szívben rejlő isteni tulajdonságok kibontakozása.

A Krisztusi tudatban tud csak kiteljesedni az ember isteni valója.

A Krisztusi tudatosságnak három szintje van: az első, amikor fény küldöttként tekintünk önmagunkra, és tudatosan dolgozunk az Isteni Terv megvalósításában. A második, amikor ráébredünk, hogy Isten gyermekei vagyunk és magunkhoz vesszük örökségét. A harmadik, amikor felismerjük, hogy Isten és Mi egyek vagyunk.

A krisztusi tanítások a szeretet tettben való kifejezését, a krisztusi értékek fizikai manifesztációját és gyakorlatban való átültetését tanítják.

Karácsony hagyományosan Jézus születésének ünnepe, spirituális értelemben pedig, annak a lehetősége, hogy a szeretet által újjászülethessünk és magunkba fogadhassuk a krisztusi energiát.


Szeretettel és áldással


Aysha