Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A KRISZTUSI TUDATOSSÁG

2023-12-06

AZ ISTENI TERVÜNK A FÖLD FELEMELÉSÉRE

6 sugár Jézus 111.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

AZ ISTENI TERVÜNK A FÖLD FELEMELÉSÉRE

Krisztusi tudatosság útja

 A szabad akarat törvénye alapján nem kényszeríthetünk másokat arra, hogy fejezzék be tudatlan viselkedésüket.  Dönthetünk úgy, hogy megpróbáljuk őket felvilágosítani, de a legjobb módszer az, ha a saját példánkat tárjuk eléjük.  Ehhez azonban a saját tudatszintünk felemelésével kell hozzákezdenünk, hogy végül magunkra vehessük a Krisztusi tudatszintet.  Az elménk megtisztítása során olyan elemeket távolíthatunk el, amelyek segítségével korábban a sötét erők könnyen a tudatunkba férkőzhettek.  Így olyan szellemi védettség állapotába kerülhetünk, amelyet Jézus így jellemzett: „mert jön a világ fejedelme: és én bennem nincsen semmije;” (János 14,30)

Saját tudatszintünk felemelése nem passzív, és nem is öncélú folyamat.  Amint erről már volt szó, minden élet mögött ott rejlik az egység.  A saját elménk és energiamezőnk része a bolygónk kollektív elméjének és energiamezejének.  Ha a saját tudatszintünket felemeljük, azzal kétségtelenül az egészre felfelé húzó hatást gyakorolunk.  Egyedül így, a kollektív tudatszint emelésével érhető el az, hogy bizonyos tudatlan lényeket el lehessen távolítani a bolygónkról.
 
Jézus ismerte ezt az örök érvényű törvényt, és ezért mondta: „És én, ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonzok.” (János 12,32)  Ráébredhettünk, hogy van lehetőségünk arra, hogy a Krisztusi tudatszintet magunkra vegyük, és megtegyük mindazt, amit Jézus tett.  A bolygónk jövője érdekében azonban a lehető leghasznosabban akkor működhetünk közre, ha arra fókuszálunk, hogy a személyes Krisztussághoz jussunk el.  Ezzel tudjuk a kollektív tudatszintet maximális mértékben felemelni, és így válhatunk nyitott ajtókká, amelyen a régi problémákhoz új megoldások áramolhatnak.  Ha egy kritikus embertömeg eljut idáig, akkor az ő kollektív fényük el fogja hozni egy új és jobb korszak hajnalát.

Mielőtt testet öltöttünk volna a jelenlegi életünkre vonatkozó Teremtői tervünket a szellemi tanítónkkal dolgoztuk ki.  Mindez együttműködésben van azzal a minden felett álló tervvel, amelyet az ÉN VAGYOK jelenlétünk határozott el akkor, amikor minket ebbe a világba küldött.  Ez a cél pedig az, hogy kifejezésre juttassuk a Teremtői egyéniségünket, amely egy különleges szellemi ajándék, szellemi láng, amelyet kizárólag mi tudunk a Földre hozni.  Ahogy Jézus mondta: „Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Máté 5,16)  

Miután azonban alacsonyabb tudatszintre süllyedtünk, másokkal karmát teremtettünk, helytelen meggyőződéseket fogadtunk el, és lerontottuk az energiát.  Jelenlegi életünknek fontos célja az, hogy túljussunk a múltunkon, és a szellemi útra lépjünk.

 

Tudjunk róla, hogy a legspirituálisabb emberek közül sokaknak van lehetőségük arra, hogy a karmájukat kiegyenlítve, a helytelen meggyőződéseiktől megszabadulva, a jelenlegi életük befejeztével véglegesen felemelkedhessenek!  Mivel erős vágyat éreznek arra, hogy felemelkedhessenek, ezért rendkívül nagy mennyiségű kihívásnak kell megfelelniük.    Valójában maguk választottak ennyi karmát, ennyi problémát, annak érdekében, hogy mindezeken túljutva elnyerhessék végleges szabadságukat.

Tudjunk arról is, hogy sok szellemi ember vesz magára a tömegtudatból is karmát, lerontott energiát, helytelen meggyőződéseket, vagy bizonyos emberek karmájának egy részét!  Ez magyarázza meg a sok terhet; de ne felejtsük el, hogy nem pusztán azért vagyunk itt, hogy a terheket viseljük!  

A Teremtői tervünknek része az is, hogy mutassuk meg másoknak azt, hogy lehetséges az emberi korlátok fölé emelkedni azzal, ha megváltoztatjuk a tudatszintünket.  Azzal pedig, ha mindezt önmagunkra vonatkoztatva alkalmazzuk, azzal saját problémáink fölé emelkedhetünk, és megmutathatjuk a sötétségből a fénybe vezető utat.

Összefoglalva, a Teremtői tervünk nagy valószínűséggel magában foglalja azt, hogy a személyes Krisztusság útját járjuk annak érdekében, hogy ezt az utat másoknak is bemutathassuk.  Végtére is nagyon sok embernek okoz gondot az, hogy Jézussal azonosítsa önmagát, és az ő példáját kövesse.  Ha korunkban emberek ezrei mutatják a Krisztussághoz vezető utat, akkor azt az emberek már nem hagyhatják figyelmen kívül, és így sokan ráébredhetnek saját spirituális képességeikre

A tudat és az anyag között fennálló kapcsolat alapján mostanra nyilvánvaló lehet már, hogy a Földön minden probléma nem más, mint az emberiség kollektív tudatának visszatükröződése.  Ezért az egyetlen hatékony módja annak, hogy túljussunk bármilyen problémán az, ha megemeljük a kollektív tudatszintet.  Valójában az emberiség felső 10 %-a már képes ennek megvalósítására. Nem a gazdagság, vagy a magas társadalmi pozíció, hanem a spirituális érettség és a Krisztusi tudatszint az, ami itt számít.  

A lakosság többsége, kb.80%-a, a tömegtudat hatásának eredményeképpen olyan mértékben leterhelt, hogy vagy a felső, vagy az alsó 10%-ot követi, amely azt jelentheti, hogy a legalacsonyabb tudatszintű emberek mintájára cselekszik.  Az alsó 10%-hoz tartozó emberek gyakran igénylik maguknak a hatalmat, és belőlük alakul ki az uralkodó elit, amely a történelem során a legtöbb atrocitásért felelős, mivel azt a dualista filozófiát alkalmazzák, hogy a cél szentesíti az eszközt.
 
A hatásuk úgy ellensúlyozható, ha a felső 10% felemeli  a tudatszintjét, és tanúja lesz az észlelt magasabb igazságnak.  Ez megemeli a kollektív tudatszintet, és ezzel megtörténhet az a változás, amelynek következtében bizonyos problémák a továbbiakban már nem állhatnak fenn, így a társadalmi kondíciók is  a változás útjára lépnek.  Ilyen módon alakult ki a demokrácia, és így tűnt el hivatalosan a rabszolgaság is.  Egyetlen probléma sem oldható meg a kollektív tudatszint megemelése nélkül.  Ahhoz azonban, hogy ez megtörténhessen valakinek el kell kezdenie, és ez az ember ÖN.  Már csak egyetlen megválaszolatlan kérdés maradt hátra:  A Krisztusság útját választja-e, vagy úgy dönt, hogy nem a Krisztusságot választja?   

 

 

 

Forrás: http://www.askrealjesus.com - http://www.jezustanitasok.hu/