Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Mária anya üzenete

2018-10-08

Szívem mosolyog, mert felém fordultok

Márai1.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

 

Gyermekeim, áldott, szeretett lelkeim! Szívem mosolyog, mert felém fordultok, s az úton indultok, mit kijelöltetek magatoknak. Ébred Bennetek Fényetek és a Világosság hangja szól bennetek! Egyre többen halljátok szívetek szavát! Egyre többen követitek hangjait! Minden megpróbáltatás és nehézség ellenében a Szeretetet választjátok, mert tudatotok Fényre jő.

Ezt az érzést fogjátok meg, mert akkor fiam, Jézus kezét érintitek, ki biztosan tart benneteket szívének Lángjában.

Erőm, mint minden erő, a Szeretetben rejlik, s akkor tudunk összekapcsolódni, ha szeretettel behívtok, és beengedtek Engem. A szeretet útja feltárult előttetek! Már sokan látjátok, már sokan érzitek, és még többen keresitek. De a keresők megtalálják azt hamarosan, mert segítség érkezik hozzájuk!

A keresőknek, Én és Fiam nyitunk ajtót, együttes erőnkkel, hogy azon át megláthassák a Fényt, mi megvilágítja utukat. Így a keresőkből is utazók lesznek, kik ösvényüket járják Isteni Erőnkkel kézenfogva.

Kapaszkodjatok hát össze erőitekkel! Egyesítsétek a szeretetet magatokban és körülöttetek. Minél több szív sugározza a Szeretet Lángját, annál fényesebb a kollektív út, melyen minden léleknek végig kell mennie.

Legyen ez a Fényösvény az összetartozás ereje! Tudjátok, mindőtök útja ez. Hát segítsétek egymást rátalálni erre az útra, s mutassatok neki irányt Fényetekkel!

A lépések mellyel elindultok, egyre fényesebbé teszik utatok, s minden további lépéssel egyre láthatóbbá válik. Ha látni akartok, hát induljatok! Keressetek, mert mint ígértem, segítünk nektek. Feltárul a Fényben az út, s ha igaz szívvel ráléptek és haladtok rajta, a megértés nyugalma tölt el, bizonyosság akaratodban.

Gyermekeim! Imáim ereje rajtatok, s könyörgéseim meghallgatásra találtak szívetekben. Emeljétek fel fejeteket, s lássátok fénylő nagyságotokat! Viselkedjetek méltón Atyátok szeretetéhez és nektek adott erejéhez! Legyetek jó és szerető gyermekek, mert szülőtök óvó gondoskodása kísér titeket utatokon.

Most minden erőtökre és szeretetetekre szükségetek van. A hit és a bizalom áradjon bennetek, s az előttetek álló feladatokra reménységgel tekintsetek. Bármi jöjjön utatok során, a szeretet és hit feltárja annak megoldását, ha remény él szívetekben.

Az összefogás és az emberi kapcsolatok ideje ez. Szilárduljanak meg az isteni kötelékek! Alakuljanak ki a Fénynek körei, a Segítség oszlopai! Mert ezekre támaszkodva léphettek majd feljebb, ha készen álltok.

Figyeljétek hát addig utatokat, életetek megnyilvánulásait, mert elvezetnek titeket oda, hol feladatotok lesz.

Oda irányítanak Téged segítőid és imáidnak ereje, hol beteljesítheted életfeladatodat, s fejlődésed megvalósul.

Legyetek türelmes, figyelő, odaadó lelkek! Szeretettel forduljatok minden feladat, kihívás felé. Úgy mutassátok arcotokat mindenkinek, ahogy most is felém fordulva, mosolyogva árad belőletek lényetek szeretete.

Legyetek igaz, szerető gyermekek, hogy az Ég ajándéka mutatkozhasson meg Bennetek!
 

Imáim ereje és áldásom ölel körbe titeket, s karom óvón felétek nyújtom, hogy mutassam a Fényt!


Isten áldásával, Mária szólt