Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Mária anya üzenete a Fénymunkásoknak

2018-10-08

Általatok Vagyok az Istennő!

Mária anya üzenete a Fénymunkásoknak.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

Mária üzenetek

Drága Gyermekeim!
Az Új tavasz Itt Van és Gondoskodik felőletek!
Ugyanúgy a Föld Anya is, aki esszenciámba beletartozik. A Holdistennő nemsoká ujjára gyűrűt húz, azzal a szándékkal, hogy új eljegyzésbe kezd veletek, hogy másképp újra tudjátok számolni a napjaitokat. A Fény rügyei fakadnak most és azt tükrözi, tiszta szándékkal.

Általatok Vagyok az Istennő, s az veletek van, nem fölöttetek.
Szerelmeim! Kik Itt Vagytok! A próbaidő elmúlt, s azt ne próbáljátok vissza, mert szorítani fog, mert most már több levegőre lesz szükségetek, s ugyanígy a lélegzet által.
A Forrás Értelmei Vagytok! Ezt az értelmet nem Mi adtuk magunknak, de belőletek eredzik. Mert Mi úgy vagyunk szülők, mint ahogy mondjátok: lent, ahogy fent is, meg van az akaratunk benne.
Értetek Vagyunk! S Ti Érettünk, hogy átérezzük, ezt a mondhatatlan szenvedélyt mely alkotásba kezdett megint. Nemcsak nektek volt derűtlenek az utóbbi évek, de a legszentebb idők jönnek, ahol megáll a percmutató, s annyi próba után mentesültök.
Drága Egyszívűek a Szívemben!

ÉN MOST NEM TANÍTÁST HOZOK! Mert az az emelkedő Mester dolga, és Önmaga függvénye. Minden tanítás mindig megvolt, az istenség kaptárjában. Meg a Mesterré vált Angyalok dolga, hogy hihetővé tegye Önmagát, a másikakat tükrözve. Ez hozza az ébredést, amit az első fény-békesereg már magává tett. A tanításokat, a tieteket is eddig mesterek hozták, amikor a sötét is szót kapott, a múlt századokban.

De Ti felserdültetek már, még ha az Anyának oly nehéz ezt tudomásul venni. Ahogy el lettetek eresztve, minden látszólagos kötelék megszűnt, de tudjátok a vér és a szív akkor az isteniből maradt nektek. Ahogy a lelketek szimbóluma fiam Jézus, ezáltal ment veletek, hogyha ébredésetek meglesz, mindent tudni fogtok, amikor a szent pillanat eljön. És ez nemsoká lesz, mert más Birodalmaink már átérezhetik. Igen, ahogy fogadtátok azt, ti lesztek az utolsók, azok, az apokalipszis szentjei, akik kimozdíttatták a Földet a négy sarkából és általa, minden szeretetréteget. Emlékeztek a lehetetlen mondására: adjatok egy szilárd pontot és kimozdítjuk a Világot. És Ti megtaláltátok a titkok titkát, és az: a minden körülmény szerinti szeretet volt. Voltatok annyian, akik megtaláltátok és közösbe tettétek az isteni szépségetek és jóságotok által, azt a pontot, amely az előremozdulást meghozta.

Drága Halaim, újra lábat növesztettek, szárnyakat növesztettek, és a Vízöntő két folyója közé hidat vertek a kristály fényükből, opál szeretetükkel. Most akinek menni muszáj, mehet rajta, érdem nélkül, de a múlttól és beképzelt jövőképtől tisztán.


NEM A TANÍTÁS HOZOM! Mert sokan arra várnátok, hogy újra beosszuk lépteiteket, vagy talán pórázon vezessünk bennetek, amit sötét feleim tettek? Nem a tanítást hozom, hanem szívtől-szívig, krisztusi dobbanásokban tartalak bennetek a szívközponban. Olyan világ jön, amilyennek teremtitek, amikor nem Mária Vagyok, akkor Istenanyátok, Isis, Maat, a Boldogságos Szeplőtelen, a Kán Jin, ahogy elétek állítatok, és Én akkor azt mondom: Nemsoká nem így jövök, úgyhogy átengedem az én szemeimet a Koponyaország Istenei és Istennőinek, hogy bennem lássatok, mindent és mindenütt, így hozzátok meg az alsó világotoknak a Mennyeknek világosságát.
Fény Angyalaim!

Amióta elmentetek a Mennyek országa is változott, Ki is festettük szivárványokkal, mind a hét szobátok, ami azt jelenti: mindjárt megjövök, és ők megőriznek itt mindent belőletek. De lesznek olyanok is, akik még nem akarnak megjönni, a hosszú kalandból, akik még tanulni maradnak, ezer mesterséget, Nekik is tartjuk a helyüket, ahogy ők is helytartók a Földanyán. Ők is kapnak levelet mindennap tőlünk, hátha egyszer nem szegik le a fejüket és a kedvüket.

Ne fájjon az nektek, mert a fájdalom csak elemészt bennetek, és magatok sorára nem jut elegendő. Mert tudjuk, hisz szívünk a szívetekbe volt adva, sokszor éreztétek a rettenetes árvaságot, pedig az én árváimnak, titkon mindig dupláját adtam, a nagy szorultságukban.

Akkor nagy fájdalmak voltak, hiszen a MAG a jég alatt volt, de azt pusztítani nem lehetett, mert sem olyan isten nem létezik:
MERT AMI A LÉNYÜNKBŐL ERED, AZ ÖRÖK ÉLET, NEM LEHET ELPUSZTÍTANI.
A SÖTÉT ATYAFIATOK ELMENT, ÉS SZÖRNYŰ VOLT NEKI SÖTÉTNEK LENNI, gyötrődésébe megrendült az Omniverzum. A Ti mondott, drága Ördögötök volt, aki elvitte a bajotokat, a minden félresikerülteteket, a tagadásotokat, a hárításotokat, meg a magatoknak tartott hibátokat. Azért tette, hogy Tiszták tudjatok maradni az Önmegváltásban. Úgy mondom, ahogy mondom, ha nem tetszik papjaimnak se, de aki szeretetszolgáló az felméri ezt. Ő Volt a Fekete Krisztus, és a Fehér halálában helyet cseréltek 3 napig, hogy még tudja tartani magát kétezer évig. De ha mondtam is, nem ő volt a Ti Ördögötök, a Ti teremtményeitek voltak azok, hogy az ártásokkal próbáljatok fényfelé lendíteni dolgokat. Vedd Szavaim: az Isteni Teremtés Tökéletes, abba nincs semmi hiba, ami megfogható lenne. S ha Ti, a Mi Gyermekeim vagytok, akkor bennetek sincs semmi hiba, még akkor se, ha kipróbáljátok a rosszalkodást. De voltak az Árnyéknak, ügynökei, azok nem istenek voltak, azok nem a hierarchia angyalai, hanem közületek valók voltak, akik teremtőurak akartak lenni mások fölött. Ők tették elmétekbe gonosszá a Fekete Krisztust.

Gyermekeim ! Nagy tévedése nekik az volt, hogy a MI teremtésünk szív által működik, és nincs benne a fölött. Az isteni hierarchia: Önkéntes Istenegyesség, külön teremtői munkálatokra, de az összehangolással: egy mindenkiért, és a mindenki egyért, ahogy mondanátok, ezért azoknak uralkodása sosem sikerülhet, akik elnyomók, mert abban nincs a szeretet, ami az állandó forrása, a változónak. A Sötét és Fehér AtyaFIAK e kettő volt a Legfényesebb minden közül, akik nektek küldetett. A Fehér AtyaFI, a ti krisztuskátok esszenciája, azért lett 3 napra a Sötét Atyafi, hogy az ő tetszhalálával el tudja vinni sötét teremtéseitek, hogy azok megtisztításra kerüljenek, a Fekete Atya, aki pedig, kapjon 3 napra, kétezer évre való kitartásfényt. Mindkettő az Egy-ért tette, mindkettő viselte a megvetést, a szitkot, sok-sok gonoszságot, és összeszedték azoknak az energiáját. Jó tudnotok, ha feketét szidjátok, akkor a fehért is gyalázzátok. Az még nem fénypárti. Többötök már ébredt erre.

Gyermekeim Időknek idején, most nem lesz hibátok kire fogni, : AZT MÁR MAGATOKNAK KELL JAVÍTANI, és ebbe a tisztelet, senkinek a bele nem szólása. Védelek bennetek, de nem vagytok gyámság alatt, ahogy a szülő szigor eszményét is elengedtétek tőlem. Köszöntsd meg magadnak javításod, mert az a felismerés, és elindul az elakadt szeretetfolyód benned.

Köszöntelek Kedveseim Bennetek és nemcsak ezt, a Fény valamennyi körét!

Legyetek Áldottak a tavaszi szerelemben. De ahogy a nappal gyarapszik, úgy tehetitek gazdaggá az éjszakát is, mert az utóbbitól nemsokára búcsúznotok muszáj.

Mária Anya


Közreadta a Fény Gyermekeinek: Nász János