Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Mária és Jázus

2018-10-08

Gyermekeim!

Mária és Jézus.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

Jézus és Mária szólunk MOST hozzátok! Energiáink egyesülnek a Szeretetben, mert MOST erre az Egységre van szükségetek.

Gyermekeim! A széthúzást meg kell állítani! A sértődöttség és háborúskodás ideje lejárt! Az Összefogás szeretetének Egysége jön el! Bennetek és kívületek is.

Férfi és női energiáitokat hangoljuk most össze. Nagy tisztulási folyamat megy végbe Földeteken. Mert csak az Isteni tisztaságú energiák állhatnak össze Eggyé!

Csak a megtisztult, fénnyel teljes Isteni Akarat, mi Bennetek maradhat! Segítsétek a folyamatot. Tisztuljatok és tisztítsatok ti is. Fénylelketek sugarával, Isteni Tisztaságotok erejével.

De először nektek kell összehangolnotok erőiteket!

Mindenkinek Önmaga középpontjába kell állnia, s az energiákat, mint egy gömbburkot, egyenletesen el kell osztania maga körül. Minden energia mindenhol legyen! Ne legyen túlsúly vagy hiány!

Lássátok, MOST az igazság angyalait küldjük el hozzátok, hogy segítsenek nektek ebben. Kezükben mérleg. Aranyló fény ég serpenyőiben. Tegyétek rá energiáitokat s mérjétek le őket. Mind Egy legyen. Egy Isteni Fényszikra, Egy Isteni Láng ereje.

Ha egyensúlyban van a serpenyő vele, helyezzétek energiaburkotokra. Ha kevesebb, kérjetek Atyátoktól belőle. Ha több, ajánljátok fel azoknak, Atyátokon keresztül, kiknek kevesebb jutott.

Ha így mindent lemértetek s burkotokra helyeztetek, megáldom s lepecsételem azt Szent Erőmmel, s anyám imát mond értetek.

Ekkor lesztek Egységben erőitekkel, s lesz hatalmatok a Fény irányítása felett.

Ekkor tisztíthatjátok szeretettel és fénnyel mások burkait, hogy segíthessetek az energiák harmonizációjában és a földi egyensúly helyreállításában.

Gyermekeim! Egyre több fény gyúl a szívekben s egyre több lélek fohászkodik a szeretetben Istenhez.

Eljött az ébredés! Közelít a tavasz! Bontsátok ki szirmaitokat, mit Mária szeretete és imáinak ereje öntöz.

Lássátok fényeteket, mely bevilágítja utatokat Szent Krisztusi Szívem erejével.

Gyermekeim! Uratok immár nem földi ember! Ne kívül keressétek! Bennetek él, szeretete lángját így szórva szét!

Fohászkodjatok erőitek ébredéséért, és szent szeretetben használjátok azt, Isten dicsőségére!

Emelkedjetek fel ölelő karunkba!


 

Áldás kíséri lépteiteket a gondviselés útján.

Szeretünk Benneteket, Isten Gyermekei!