Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

MÁRIA MAGDOLNA üzenete

2018-10-23

Az Ígéret Földjének Megragadása (részlet)

 MÁRIA MAGDOLNA üzenete12.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

 

Mária Magdolna: Mialatt magatokhoz ölelitek igazi énetek pompás dinamikáit, azalatt a régi világhoz kapcsolódó azonosulások egyre inkább feloldódnak. Mialatt a régi világ felhígul, azalatt valamennyien megadjátok magatoknak a lehetőséget, hogy részt vegyetek az Univerzum Hatalmas Isteni Tervének nagyszerűségében, ami visszatükröződik a ti belső világotok Nagy Isteni Tervében.

Sokszor hallhattátok, hogy 'amint kívül, úgy belül is'. Ezek a szavak a maguk egyszerűségében fedik fel előttetek azt a mély értelmet, minden megtalálható bennetek, ami ismert és ismeretlen, látható és láthatatlan, akár ti vetítitek ki a külső világtokba, akár a külső világ vetíti rátok. Ami a felső csakráitokban létezik, az szintén létrehoz egy dinamikát, ami kivetül és ugyanez a helyzet az alsó csakrákkal.

Minden része az egésznek. Fontos megértenetek, ez valójában mit jelent, mert amikor ez pusztán intellektuális felfogásként hever bennetek, akkor nem tud gyökeret verni az anyagi világban. Fontos elmondanom nektek, van egy repedés a régi világ felépítményén, más szavakkal a régi mátrix felépítményén. Ez azt jelenti, a régi mátrix kódja csökken erejében, mivel az információ magasabb oktávjai megsemmisítik a régi mátrixot. Emiatt a hasadás a felépítményen eléggé megnagyobbodott ahhoz, hogy a lelkek nagyobb csoportjai átkelhessenek rajta az új világba.
A lelkek milliói lehetőséget kapnak, hogy felébredjenek a szendergésükből és elkezdjék meglátni személyes sorsuk nagyobb tervezetét.

Amikor egy lélek megkapja az élet csókját és kiemelkedik a régi világ árnyékából, akkor egy felséges hang visszhangzik át a Világegyetemen. Amikor ez a hang visszaverődik, akkor számos kisebb átjáró aktiválódik a Földetek energiájának sok dimenziójában és a Föld körül. Amikor ezek az apró átjárók aktívak, akkor lehetővé teszik az intelligencia, a tudatosság, a tudás, a tudomány és az igazság más szintjeinek is, hogy elkerüljenek olyanokhoz is, akik képesek megérezni és meghallani az igazságot.

Kivétel nélkül mindenki, aki most hallja a hangomat és azok, akik talán majd a jövőben olvassák a szavaimat, tudjatok róla - készen álltok nekiindulni ennek az utazásnak és az új hajnal fényszövőiként szolgálni. Már elértetek arra a pontra a saját utatokon, ahol összegyűltök sok más lélekkel, hogy felállítsatok egy csoport lélek célkitűzést, amiben valamennyien egyet értetek, hogy részt vesztek benne ez idő tájt. A teremtésben egyáltalán semmi nem történhet meg idejekorán, minden életre kel vagy megszűnik az élet számára, a tökéletesen megfelelő pillanatban.
Az emberiség kollektív tudatossága válaszolt a kiemelkedés hívására a végítéletből és kárhozatból és a régi világ nyomorúságos végzetéből, ahogy azt a régi világ Ősei megjövendölték.

A szívetekben őrzött dinamikákat a bölcsesség dinamikus hangja inspirálja, mely bölcsességre ebben az életidőben tettetek szert, és amely bölcsességet a DNS-etekben hordozzátok. Mennél jobban engeditek magatokat ennél a szeretetnél és bölcsességnél fogva vezettetni, annál egyszerűbb lesz a dinamikus lelkek csoportjainak, mint amilyen ti is vagytok, nagy számban összegyűlni és energiát összpontosítani a tömeg tudatosság áramlásának irányítására a fény felé.

A világ, amiben éltek, a polaritásokból álló dualizmus világa, az ellentétpárok játékának színtere. Évezredek óta játsszátok a dualitás játékát, és mivel a Föld a tanulás magasiskolája, ezért a lélek nevelés legmagasabb szintű kihívásait tartalmazza.

A Föld Iskola bocsátja rendelkezésetekre személyes erőtök dinamikáit azzal, hogy foglalkoznotok kell az ellentétekkel az életetekben. Állandó jelleggel, a dualitással és a polaritással foglalkoztok. Amikor pedig az ember megérti, hogy a fájdalom, a szenvedés, a kihívások és a sérülések részei ennek a dualisztikus dinamikának, akkor megérti, hogy miért annyira létfontosságú a lehetséges legtöbb lélek számára azokra az ellentétekre fókuszálni, melyek a Föld Iskola legfőbb tantárgyát képezik.

Ezeknek a leckéknek az intenzitása és az iskola mérete miatt, másként kifejezve az ezen iskolát látogató diákok száma miatt, szükségessé vált, hogy a fény speciális tervezeteihez több különféle közösség legyen kijelölve annak érdekében, hogy hasznosíthassák a megfelelő csoportoknál felbukkanó tehetség, ajándékok és élettapasztalatok dinamikáinak legjavát.

Nem mindenkinek tűnik ez nyilvánvalónak a világotokban, az ellentétekből sok minden megtanulható, de amikor az ember az ellentétekre a szeretet és bölcsesség szempontjából tekint, akkor mérhetetlen mennyiségű rálátáshoz jut, és amikor úgy dönt, hogy a dinamikán belüli ellentétekre figyel, megérti a lecke vagy a lehetőség tanítását. Mindenki tanító és tanuló egyidejűleg.

Találjátok meg valamennyien életetek igazságát énetek felfedezésének utazásán!

Mária Magdolna vagyok és köszönöm az időtöket, és hadd emlékeztessünk benneteket a jelenlétünkre és örök támogatásunkra és továbbra is mélyen szeretünk benneteket.

Au revoir.

Mária Magdolna: Az Ígéret Földjének Megragadása

Michelle Eloff által közvetítve