Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Mária üzenete

2018-10-08

Mária szereteténeke

 Mária.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

Lángoló szívetek Istennek imája

Szeretetben éltet lelkem boldogsága

Felhangzik a szent szó: Uram! Segíts, kérlek!

Megnyílik a mennybéli kapu teérted

Hangod szent rezgése felemel az Égig

Isten Fényszívében szeretet örvénylik

Beleveszik lelked forgó fényárjába

Teljesül kérésed az Ő Akaratában

 

Gyermekeim, áldott lelkek, boldogságok! Szeretetem éneke mindőtöket átfog. Anyai szívem átölel s tart Téged, ölelő karomban megpihenhet szíved.

 
Hozzátok könyörgöm, édes lelkeim! Szeretetszíveteket ébresszétek! Irgalmasságotok ereje Bennem nyugszik, és várja, hogy feléledhessen Bennetek! Mert sugárzom rátok, csak vegyétek észre. Találjátok meg, hová csatlakozik fénye! Ne sajnáljatok fáradtságot, hogy segítsetek magatokon és másokon. Ne hagyjátok, hogy az együttérzés kihunyjon Bennetek, de szunnyadó jelét keressétek és találjátok meg magatokban.

Az édesanyákhoz szólok most! Szeressétek gyermekeiteket, éreztessétek velük, hogy Isten szeretete az, mi tiétekkel egybeforrva feléjük árad. Mutassátok meg gyermekeiteknek, hol lakik Isten! Hol találhatnak rá szívükben, lelkük fényében. Tárjátok eléjük a Világ gyönyörűségét, a Szeretet Erejét.

Édesanyának lenni szentség! Olyan feladat, melyben Isten gyönyörűségét leli. Melyben az angyalok segítenek, és óvón ölelik körbe a gyermeket s az édesanyát is.

Az édesanyák feladata földi tanítómesternek lenni. Mindazt átadni, melyből gyermekük táplálkozik, mikor elindul földi és isteni útján. Mindazt az óvó gondoskodást megmutatni, mely útravalóként szolgál. Mindazt a küzdelmet felvállalni, mit e feladat jelent. De áldott és Istennek tetsző feladat ez!

Édesanyák! Lássátok, értsétek! Isten szeretete és az én imáim, könyörgéseim ereje árad belőletek gyermekeitek felé! Nyissatok! Árasszátok! Mutassátok ki ezt a Szent Szeretetet! Mert a ti anyai erőtök az, mi összefogja a családot, s a ti rőtök az, mi egyesülve összefogja az egész világot. Mert a Föld az anyai szeretet áradásával nyílik meg! E megnyílásra vár a férfiúi tett! Erre a felajánlkozásra ébred a cselekvő erő!

A lágy szeretet és önfeláldozás ad teret a tetteknek. A biztonság, mit az anyai szív és szerető lélek nyújt, erős támasza a gyermeki öntudat fejlődésének. S e fejlődés viszi előre a Földet! E fejlődés ad lehetőséget a változásra, a szeretet kiteljesítésére. A szeretetre mindenki szomjazik. Az is, ki nem ismeri be! Mert a szeretet csillapít minden éhséget és szomjúságot, s ki feltöltekezik vele, a Teljességet fogadja be.

Ezért édesanyák, szeressetek! Gyermekek tanuljatok! Férfiúi erők, ébredjetek! Együtt van rátok szükség!

A harmónia, az egyensúly így jöhet létre az Egyesítésben. Lássátok mindőtök erejét egymásban! Találjátok meg az Egyensúlyt Önmagatokban, hogy a Világ is Egyensúlyba kerülhessen!

 

Imáim ereje védelmez, és óvón ölel körbe benneteket. Ha kértek, és együtt szólunk, erőnk Egyesülve száll, s beleremeg a Világ!

Áldott Gyermekeim! Fogjatok össze a Szeretet Szent Nevében!

Mária