Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Mikor jön el az Isten országa?

2019-02-06

Az Isten országa itt van (köztetek) a világban mert Krisztus a szívetekben lakozik

jézus 2ad.jpg

Kép: Pinterest.com

 

Krisztusi tanítások

 

Mikor jön el az Isten országa?

 

Az Isten országa itt van (köztetek)

 

A farizeusok azt kérdezik: „mikor jön el az Isten országa?” Jézus felelete e kérdésre igazában nem válaszol, hanem kiigazítja azt, és mintegy tárgytalanná teszi, mert „az Isten országa nem jön el olyan módon, hogy meg lehessen figyelni Nem fogják azt mondani, íme itt van, vagy ott van, az Isten országa ugyanis bennetek — vagy a legtöbb mai fordítás szerint köztetek — van” (Lk 17,21).

 
Isten országa nem látható, fizikailag nem érzékelhető valóság, mert bennetek levő lelki valóság.
Az Isten országa itt van (köztetek) a világban avval, hogy Krisztus már elérkezett, működik, gyógyít és megbocsát, s az igét hirdeti.

 
De olyan személyek, mint a farizeusok, tehát azok, akik nem hisznek benne, ezt a „megérkezést” nem veszik észre.
Már a görög atyákat is zavarta, hogy Jézus a farizeusoknak mondta azt, hogy „bennetek” van az Isten országa. Onnantól félremagyarázták közösségekre az egyéni megvalósulás helyett.
Aligha mondható, hogy „köztetek” mint közösségben, a farizeusok között valósul meg!

 

Jézus kissé titokzatos módon azt mondaná: ha hinnétek bennem, akkor látnátok, hogy Isten országa már az én működésemmel megérkezett és itt áll köztetek.


Azt viszont bizonyosan állítja: Isten országának eljövetele nem fizikai megfigyelés tárgya. (!!!) Vagyis nem látható jelekről, vagy azok objektív felméréséről van szó, mert Isten országának természete nem ilyen. Az Isten országa úgy jön el, hogy az ember belsejében kívánja az embert feleletre — sőt meghódolásra — szólítani.
A farizeusokat is bensőleg kívánja térdre kényszeríteni. A vitatott mondat legmeggyőzőbb magyar értelmezése tehát ez: „az Isten országa bensőtökben valósul meg”.


Isten országa bennünk van, mert az Isten országa végső soron „magát Krisztust jelenti”— őt, aki „a hit által szívünkben lakik” (vö. Ef 3,17).


"Az Isten országa bennetek van. Térj egész szíveddel az Úrhoz, és hagyd el ezt a nyomorúságos világot... Tanuld megvetni a külső dolgokat, és add át magad belső dolgoknak, s akkor meglátod, hogy megérkezik hozzád az Isten országa.”

 
Nem esünk túlzásba, ha azt mondjuk, hogy némely magyarázat az egyensúlyt megbontja, amikor ennyire egyoldalúan csak a „belső emberrel” foglalkozik, és azt a benyomást kelti, mintha ez a fajta megtérés — a világtól való elfordulás és befelé nézés — már megvalósítaná Isten országát. (ezért jött el Buddha is megmagyarázni, Krisna is, de azokat is torzították!)


Jézus ugyanis nem azt mondja, hogy az Isten országa pusztán a „belső ember“ ügye, vagy hogy a világ folyásába nem szól bele, és a fizikai valóságok iránt közömbös. (!!!)


A vers értelme inkább az, hogy az Isten országának megérkezése a megtéréssel kezdődik, majd az értelem, az akarat és a szív átalakítását vonja maga után, és tettekben nyilvánul meg.


Éppen a farizeusokkal szemben jelenti ki Jézus, hogy Isten nem a külsőséges törvények és szokások megtartását kívánja, hanem az ő akarata szerinti belső átalakulást.


A külső tisztaság helyett tehát a belső ember átalakulását kívánja.


Távol legyen tőlünk, hogy a jézusi mondást tévesen úgy értelmezzük, mintha az Isten országa csupán a belső élet magányára, s az egyén izolált és befelé forduló „önmegvalósulására” vonatkoznék.

 

Ellenkezőleg: az Isten országa avval, hogy bennünk van, közel van az emberi mindennapokhoz, az emberi cselekvés forrásaihoz, az élet konkrét eseményeihez.

 

Avval, hogy bennünk van, köztünk is van, de nem mint valami „ismeretlen Isten”, nem mint az, akit nem ismerünk és nem tudunk nevén szólítani.

 

Úgy van bennünk és köztünk, hogy nemcsak egy lelki elitnek szól, hanem mindenkinek.


Bennünk van, hogy kifejeződjék és megvalósuljon látható és hallható, bár részleges módon.
Jézus nem azt mondta, hogy őt kell várni, s rajta át -vagy halálán- vezet az út, hanem megmutatta az utat, hogyan kell, s hogy képesek rá ők is, mert a Világ Világossága bennük is van.


Ez tehát a megváltottság igazi értelme: visszatérés a paradicsomba, ahol az ember Istennel meghitt módon, bizalmas barátságban, a kegyelem és szeretet közelségében élhet.

 

 

Forrás: Eredet fb