Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

PÜNKÖSD MISZTÉRIUMA

2023-05-18

Pünkösd szakralitása a krisztusi szív beavatása

 

Szentlélek 2.jpg

 

PÜNKÖSD MISZTÉRIUMA

 

Pünkösd idején emlékezünk meg arról, hogy Jézus első tanítványaira kiáradt a Szentlélek. Az Isteni Jelenlét Élő Lángja alászállt és felszentelte a krisztusi út követőit. Jézus tanítványai ekkor kapták meg azon isteni erőket, képességeket és adottságokat, amely által képessé váltak véghezvinni a krisztusi missziót.


Pünkösd a Szentlélek tűzkeresztsége, amely által a krisztusi láng cselekvő erővé válik bennünk. Misztériuma az isteni szeretet tűz kiáradásán keresztül a krisztusi fény beavatásának szentségében rejlik, hogy isteni sorsunk megvalósításához szükséges isteni erőket magunkhoz vehessük. 

Szentlélek tüze, Isten lángoló szeretete, mely felolvasztja személyiségünk kemény burkait, hogy élő jelenlétével áthasson bennünket. Felszabadít és isteni kegyelemmel hat át, kiemel, és átlényegít.

 

Pünkösd szakralitása a krisztusi szív beavatása, a krisztusi tudatosság kibontakoztatása és a krisztusi út felszentelése. Lelkünk fényereje a szeretet tűzkeresztségében megújul, új erőkkel és új isteni adományokkal gazdagodik.

 

A Szentlélek

 

A Szentlélek Egy, mégis mindenhol jelenvaló, megfoghatatlan és mégis megelevenedő. A teremtés egészét átható isteni erő, minden élet esszenciája és élő isteni jelenléte.

 

A Szentlélek összekötő fényerő lelkünk és a Forrás között, általa élhetjük meg Istennel való egységünket. A szeretet által kapcsol össze Istennel és élő isteni jelenlétet hoz az életünkbe. Isteni vezettetéssel hat át, isteni adományokkal ruház fel, és az isteni szeretet lángoló erejét adja. Ráébreszt legmagasabb isteni sorsunkra, erőt ad küldetésünk beteljesítéséhez, visszavezet igaz utunkra, összhangot teremt személyes szándékaink és Isten akarata közt. Az isteni terv megvalósításához szükséges égi adományokkal ruház fel.

 

A krisztusi tudatosság kibontakozásának legfontosabb állomása, amikor befogadjuk a Szent Lélek fényerejét, amely által létünk isteni célja kiteljesedhet.

 

A Szentlélek felszentelő ereje által szívünk felszabadul, lelkünk hittel, erővel és szeretettel töltődik fel, hogy az isteni küldetésünk fényterve az isteni akarat szándéka szerint kiteljesedhessen.

 

Szentlélekhez az ima által tudunk kapcsolódni, megidézve fehér fényét bensőnkbe. Áldásait, Isten iránt érzet mély szeretet által tudjuk befogadni, adományait az önzetlen krisztusi szolgálat által nyerhetjük el.

 

Pünkösd szakralitása a krisztusi energiák befogadása által válik teljessé. Ekkor az Isteni Kegyelem lángja letisztítja, mindazon árnyékhatásokat, amelyek gátolják az isteni terv kibontakozását és a lélek fényerejének felszabadulását. A krisztusi szív csakra új fénykódokkal és új isteni esszenciákkal gazdagodik, hogy Istennel való közvetlen kapcsolat fénycsatornája megújulhasson.

 

Ha elérjük a Szentlélekkel való eggyé válás állapotát, minden megváltozik bennünk, mert kicsinyes egónk, tévútjaink, hiábavalóságaink, gyarlóságaink a szent lángban elégnek, s letisztult lélekkel, leegyszerűsített személyiséggel a magasztos isteni cél szolgálatába léphetünk. Ekkor gondolatainkat az isteni sugallat ihleti, érzelmeinket az isteni szeretet hatja át, cselekedeteinket az isteni akarat vezérli. Így krisztusi utunk kiteljesedhet, hogy tanúbizonyságát tehessük az élő isteni szeretetnek.

 

Kívánom, hogy a Szentlélek áldásai ajándékozzanak meg minden szükséges tudással és erővel a a haza vezető úton. Bontakozzon ki a krisztusi láng a szívedben, hogy fénye a világban világosságot teremtsen és megmutatkozzon általa az isteni csoda az életedben.

 

Áldással és szeretettel

 

 

Írta: Aysha

 

 

gyermek szent lélekkel.jpg

Kép forrása: Harmanvisions.com