Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Jézus üzenete

2023-05-20

Megtalálni az egyensúlyt a földi létetek és a lélekminőségetek között

 szent lélek jézus.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

Megtalálni az egyensúlyt a földi létetek és a lélekminőségetek között


 
Kedves Emberek!

Jeshua vagyok. Szívből üdvözöllek benneteket. Érezzétek szívemet, kapcsolatban vagyunk egymással. Lélegezzetek be engem.
Egyfajta testvériség van közöttünk, egy hasonló irányultság köztetek és köztem és egy még nagyobb lélekbaráti csoporttal, a fénymunkásokkal. Egyeseket ismertek, másokat nem, legalábbis földi fogalmak szerint, de létezik egy rokonság, egy nagyobb összefüggés, aminek részei vagytok. Érezzétek ezt belsőtökben.


Ti mindannyian azzal vagytok elfoglalva, hogy rátaláljatok utatokra a Földön, megtalálni az egyensúlyt a földi létetek és a lélekminőségetek között.

 

Másrészt emberként születtél, egy testbe, egy bizonyos személyiségtípust képviselve, felcseperedve egy bizonyos földi kultúrában és hagyományban. Illetve ott van a lelked átfogóbb valósága, a kozmikus származásod. Lelked sokkal idősebb, mint ez az élet és a különböző inkarnációk során összegyűjtött tapasztalatok. Lélekként ezen felül része vagy a rokonlelkek egy nagyobb szövetségének. A földi családod mellett van egy spirituális családod is, ami részben a Földön tartózkodik és részben más világokban időzik.


A földi énetek és a lélek-énetek összeillesztése egy kicsit összezavarhat benneteket.

 

Hogyan tudjátok őket egyesíteni?

 

Sokan közületek tudatában vannak lelkük valóságának. Érzed, hogy átáramlik rajtad valami, ami nem a „Földről származik”, valami, ami nem vezethető vissza a neveltetésedre, a génjeidre vagy a kulturális hátteredre. Valami egyedülálló ez, ami téged alkot. Érzékeny emberek, mikor rövidke pillantást vetnek a lelkükre, intuitívan felveszik a kapcsolatot a belső világukkal és áthatolnak a téren és időn túl. Sejtik, hogy ott van az otthonuk, az eredetük. És ez így is van. De mivel te itt és most emberként élsz, fontos, hogy földi módon nyilvánítsd ki a lelkeddel való kapcsolatod. A lelkeddel való kapcsolat ne ragadjon el téged a Földről, hanem éppen ott erősítse meg jelenlétedet a lelkesedésedben és a tetterődben. Ekkor egyesítetted önmagadban a Földet és [az eget] a lelket.


Ez meglehetősen nehéz vállalkozás és a nehézség oka, hogy a fénymunkások között sokan, tévedésből adódóan, a lelketeket részesítitek előnyben a földi személyiségetekkel szemben. Röviden elmagyarázva, a lényeg az, hogy földi emberként a lelketek inspirál, miközben ti vagytok és maradtok is a döntéshozók.

 

Ti vagytok életetek megformálói, teremtői.

 

Hadd magyarázzam el ezt most.


Lelketek valósága multidimenzionális. Ez azt jelenti, a lélek mindenfajta tapasztalatot gyűjt az egy, nagy, tágas, örök pillanatban és ezekről a tapasztalatokról te is tájékozott vagy, de nem vagy tudatában azoknak. Lelked sok világban vesz részt egyszerre – egy anyagi formában vagy egy kevésbé sűrű éteri formában. És te egy inkarnáció vagy, lelked egy tapasztalati támasztéka. Abban a pillanatban, mivel belül lelki szinten mozogsz, az intuíciódon és a tisztán érzékeléseden keresztül érzed és megtapasztalod abban a pillanatban azt a sok-sok lehetséges idővonalat, párhuzamos világot, múltat, jövőt és jelent, ezek mind átáramlanak rajtad. Ez összezavarhat, mert földi emberként, mint egyén, földi adottságokból formálva, egy konkrét valósággal, az ’Itt és Most’-tal kell szembenézned, amikor egy lépést kell tenned jobbra vagy balra, döntéseket kell meghoznod, röviden összefoglalva élned kell mindennapi életedet. És most ma nekem ez a fontos: a döntések meghozatala.


Gyakran felmerül bennetek a kérdés: „Mit kell tennem most, mit tegyek ebben a helyzetben, mit a jelentősége ennek számomra?” És még mindig gyakran arra hajlotok, hogy magatokon kívül keressétek a választ, és ezt úgy értem, hogy a ti földi személyiségeteken kívül keresitek a választ. Amikor a belső fejlődés útján még nem értetek messzire, akkor egy másik embert kerestek, hogy ő adja meg a választ, olyasvalakit kerestek, akire felnéztek, akit hozzáértőnek tartotok. Azt kérdezitek: „Megmondanád nekem, mit kell tennem?” Ezzel önmagatokat teszitek kisebbé, magatok fölé helyezitek a másikat a meglátás és a tudás tekintetében.

 

Ha szellemileg felnőttetek, akkor ti vállaljátok a felelősséget önmagatokért és döntéseitekért.

 

Ekkor még mindig bevonhattok egy másik embert, valakit, akit nagyra becsültök, akit tiszteltek és elfogadhatjátok tanácsát minden oldalról körbejárva a kérdést, de a döntést, hogy mit kezdtek ezzel az egésszel, ti hozzátok meg.

 

Ez a felnőtt lélek útja, a felnőtt emberé.


Ma már jól tudjátok, hogy amikor dönteni kell, nem kell másra hagyatkoznotok, de mégis meglehetősen gyakran tesztek így a spirituális vezetőitekkel és lelketekkel szemben. Például leragadtok egy kérdésben: „Mit kezdjek ezzel a helyzettel, mi a legjobb választás?”. A biztonságérzet szükségletéből fakadóan, egy spirituális forráshoz fordultok tanácsért: vezetőtökhöz, tanárotokhoz vagy angyalotokhoz a másik oldalon vagy a Felsőbb Énetekhez. Egy emberi médiumot kértek meg, hogy ’magasabb szintű’ információval lásson el benneteket vagy megpróbáltok ti magatok kapcsolatba lépni lelketekkel, felsőbb énetekkel vagy vezetőitekkel.  De nézzétek meg pontosan mi is történik ekkor. Valójában ugyanazt csináljátok, mintha egy másik emberhez fordulnátok tanácsért, önmagatokon kívül kerestek.


Nos, abszolút mondhatjátok azt: „Igen, de a szellemi források jobban tudják, átfogóbb a rálátásuk, vezetőim előbbre tartanak, mint én és a lelkem egy magasabb dimenzióban van, ezért jó, ha onnan kérek tanácsot.” Itt megint lekicsinylően gondolkodtok a ’kis’ földi személyiségetekről. Gyakran eltoljátok az útból. Az az érzésetek van, hogy nem a legbölcsebb tanácsadó és nem a legmagasabb szintű részetek és ennek okán máshonnan kell tanácsért folyamodni, hogy mi is valóban a helyzet, és hogy mit kezdjetek életetekkel. Ez tévedés – ez az én mai üzenetem.


Először is a lélek nem tökéletes. Szorgalmasan azon vagy, hogy fejlődjön, a lélek egy dinamikus valóság, mely folyamatosan gazdagodik a tapasztalatokkal. Minden bizonnyal olyan látásmódja van a léleknek, ami meghaladja a földi ember perspektíváját és gyakran többet lát és átfogóbban, mélyebben érti meg a teljes „kirakóst”, miközben a Földön csak egy pár kirakódarabbal állsz a kezedben és nem látod át az egészet.  De most jön a lényeg: valóban jó érezni a lelkedet, tanácsot kérni tőle, összekapcsolódni vele és így fogadni az információt a multidimenzionális, fejlődő, dinamikus forrásból. De mögötte te vagy, te, a földi éned, aki viseli földi neved, te, az egyedülálló lény, aki itt és most hozza meg döntéseit! Mindenben van egy döntési pillanat, ami teljes egészében rád van bízva és ez így is marad. Sem a lelked sem egy vezető sem a legbölcsebb földi tanító – még Isten sem – vállalhatja át ezt helyetted. Egy valódi spirituális tanár sem teszi meg helyetted. Saját döntések meghozatala és ennek szükségessége, egyedülálló erőd éppen most válik fontossá: hogy te saját módodon formálhasd földi életed. Ebben a folyamatban bármiféle tudásforrást és bölcsességet igénybe vehetsz, földi és kozmikust is.

 

De a művészet ebben, hogy összekapcsold a külső forrásokat a belső valóságoddal és érezd, mi illik hozzád és mi nem.

 

Nem létezik az abszolút tudás. Minden relatív: ami a te életedben az igazság, az a kapcsolataidban tükröződik, a KÖZTED és VILÁG közötti kapcsolatban, és ez egyedülálló és minden ember számára más. Függetlenül attól mennyi külső információt veszel fel, mindig az a fontos, hogy ezekre szívedből ráérezz, és hogy képes légy helyzeteddel összefüggésbe hozni, összekapcsolni a mindennapi valóságoddal, földi léteddel.


Érezd ezt a földi énedet, földi személyiséged annak minden árnyalatával; a félelmekkel, a fájdalmakkal, a reménnyel, az örömmel, minden érzelmével, melyek oly mélyen és megfoghatóan alakítják a földi életet. Gyakran összezavarnak, felülkerekednek az érzelmek és fogódzó után néztek, ami felettetek vagy önmagatokon kívül van. De szeretném hangsúlyozni, hogy a válasz és az alapok benned vannak. Nem lelkedben vagy felettes énedben, hanem benned. Te azonos vagy egyszerűen a felettes éneddel vagy a lelkeddel, de csak részben, nem az egész vagy.

 

Te a teljes lényed egy aspektusa vagy, egy aspektus, aki itt és most inkarnálódott ide, megtapasztal dolgokat és ezért ő tudja a legjobban, mi a jó saját magának.


Mélyedj el a testedben, mely oly szoros rokonságban áll földi Éneddel.  Mélyedj el testedben a tudatoddal kellemesen, könnyed módon. Képzeld el, hogy a tudatod Fény. A Fény az, aki te vagy, ő hoz döntéseket. És most úgy dönt, hogy itt és most elmerül szívedben, hasadban, a medencédben, a combokban és a térben, a teljes lábadban és lábfejedben. Érezd, hogy a Fény teljes egészében áthat, érezd tested erejét és vitalitását. Érezd, mennyivel több, mint anyagi sejtek sokasága.

 

Ez egy élő, bölcs, léleknek otthont adó lény.

 

És ki vagy te? Te az vagy, aki összekapcsolódott ezzel a testtel erre az életre. Pompázatos vagy és jelentős. Összekapcsolódtál egy személlyel, aki most a nevedet viseli. Érezd ennek nagyságát, a virtust, a bátorságot. Mint lelked egy szikrája, mint lelked egy sugara érkeztél ide, és elfogadtad a tested. Ez teljesen új. A lelked több testben, több életet tapasztal meg, de aki most itt vagy, az új. Te lelked egy darabkája vagy, de te is hozzáteszel lelkedhez valami lényegit, valami újat, valami egyedülállót, és ez te vagy. Te egy önálló egész vagy, nem függsz nálad nagyobb erőktől. Te önmagadban vagy a teremtés, pontosabban kifejezve: te vagy maga a teremtő. Érezd ennek értékét és hatalmát és szépségét. Leghőbb vágyam, hogy elismered saját értékességedet és hogy nem beszélsz alacsonyabb vagy felsőbb énről, hanem elismered önmagad, egyszerűen földi énedet, mint az itt és most léted horgonyát. Ebből az énből kiindulva más forrásokat is bevonhatsz tanács céljából, vezetőket, tanárokat, terapeutákat, tanácsadókat, orvosokat vagy saját lelkedet meditáció vagy belső reflexiók segítségével. És mindezt az információt befogadod szívedbe, de te mérlegeled őket.
És ezt hogyan kell csinálni? Ez feltehetően a következő kérdésed. Próbáld ki egyszer ezt: képzeld el, hogy van most az életedben egy kétségbeejtő kérdésed, és azt gondolod: „Tényleg nem tudom hogyan tovább, elvesztettem a fonalat.”  Ekkor mélyedj el egészen földi lényedbe, nevezd meg saját nevedet, érezd a fényt a hasadban, a bázisban. Tedd fel a kérdést még egyszer önmagadnak és mélyen belülről, belső magodból  érezd a választ, amint az előtör.

 

Egyszerűen tudod a választ. Ott van a belső tudás, ami szükséges, hogy megválaszold az életeddel kapcsolatos kérdést.


Benned van, te vagy a horgony, a tudás, a tapasztalat és a fény gyűjtőpontja. És mindenből kiindulva, amit ebben az életben felépítettél, ebből hozod meg döntéseidet. Ismerd be magadnak, hogy képes vagy rá, rendelkezel az erővel és a szabadsággal. Ez az, ami naggyá tesz, és ami növeli önbizalmadat: hogy megbízol saját iránytűdben. Nem az a lényeg, hogy biztos tudásod legyen, hanem hogy megbízhass önmagadban, aki vagy és amit mélyen legbelül érzel. Ezért vagy itt: nem azért, hogy tökéletes döntést hozz, hanem hogy megtapasztald saját teremtő erődet, hogy döntéseket hozz, és azokon keresztül tanulj és növekedj.


Ezért most szeretnék nektek szimbolikusan egy fény-fáklyát utatokra adni.  Mindegyikőtöknek adok egy fény-fáklyát és ezzel azt szeretném kifejezni, hogy nem bennem kell keresnetek a fényt. Benned van, és ezzel szeretném ezt tudatosítani benned, szeretném visszaadni ezt [a tudást]. Mert a múltban túl sokat kerestétek önmagatokon kívül a fényt. Most először is gondold át, hogy el akarod vagy el tudod-e fogadni a fáklyát, amit most átnyújtok és elismered-e azt önmagad részeként. Kövesd, hová megy ez a fáklya a testedben, hol van természetes helye. Ott székel a legmélyebb tudásod arról, amerre vezet a te utad. De te hozod meg a döntéseket! És te tanulsz, vonod le a következtetéseket belőlük, és pontosan így kell lennie ennek a földi életben.


Ne becsüld alá Éned valódi erejét, földi személyiségedet. Becsüld meg ezt a személyiséget. Ez a legközelibb forrása a bölcsességnek, amid valaha lesz. Te vagy életed teremtője.

 

 

 

 Csatornázta: Pamela Kribbe

https://pamela-kribbe.net