Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A BŐSÉG ÉS A HÁLA

2022-12-30

Határtalan Forrás Vagy!

 medi teremtő tudat 01.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

A BŐSÉG ÉS A HÁLA


Ma szeretnénk az ellátásról beszélni nektek. A világ nagy része mélységesen szenved még a hiány és korlátozás tapasztalatai miatt. Drágáink! Ezek azokkal a hiedelmekkel rezegnek együtt, melyek szerint az ő jólétük önmagukon kívülről jön és másoktól függ. Ez viszont félelemhez, kétséghez és szenvedéshez vezet. A hiány a dualitásban való hit és az elkülönülés manifesztációja – elkülönülés mindenkitől és mindentől, beleértve a Forrást (Istent) is. Ez az általános meggyőződés mindenkire hatással van és hatalomként/erőként funkcionál még a fény által nem megvilágított tudatosságon belül. Az az energia, mely a hiányt és korlátozást táplálja, folyamatosan megerősödik és hozzáadódik a dualitással és elkülönüléssel kapcsolatos általános hiedelmekhez. Ezek a hiedelmek viszont a világ eseményei, hírei és a politikai szónoklatok által erősödnek meg. A hiány mindenütt feltűnik, és ezért törekszünk ma arra, hogy erről beszéljünk – spirituálisan készen álltok már arra, hogy még mélyebben tekintsetek a jóléttel kapcsolatos igazságra.

Mivel ti a Forrás megnyilvánulásai vagytok, ti a valódi esszenciátokban Ön-fenntartók és Ön-ellátók vagytok. Tudjátok, hogy a bőség (teljesség, épség) a Forrás egy törvénye, egy tulajdonsága, és ezért már jelen van minden élő Lélek tudatosságában. Az, hogy olyan sokan hiányt szenvednek, még a legnélkülönözhetetlenebb dolgokban is azért van, mert az ember egy teremtő, de ezen igazság ismeretének hiánya által lehetővé tette mások számára, hogy jólétet és hatalmat követeljenek, míg ugyanakkor elfogadta a hiányt, mint az ő osztályrésze az életben.

Drágáink! Nincs törvény a hiánnyal kapcsolatban! A hiány egy hiedelem, egy elgondolás, melyet a világ nagy része igaznak állít be egyszerűen a tudatlansága miatt. Minden magában foglalja és megtestesíti a Forrás isteni tökéletességét. Itt az ideje megtisztítani és megállítani azokat a régi hiedelmeket, melyek szerint önmagatokon kívülre kell tekintenetek mindenért, amire szükségetek van. Ez egy fontos oldala az erőtök visszaszerzésének. Kezdjétek azzal, hogy tudatosan kijelentitek azt a szándékotokat, hogy elengedtek és megtisztítotok minden olyan koncepciót és hiedelmet, melyeket a hiányossággal és a korlátokkal kapcsolatosan még mindig magatokkal hordoztok – kiváltképp a pénzzel kapcsolatosan. Szintén jelentsétek ki az arra vonatkozó szándékotokat, hogy más életetekben tett fogadalmak energiáját elengeditek; különösen a szegénységgel kapcsolatos fogadalmakat, mivel azok az eskük, melyeket tiszta szándékkal tettetek, nagymértékű energiát hordoznak.

Kezdjétek az elengedéssel – kapjátok el az áramlását, miközben felfedezitek azt az EGYség okán; csupán önmagatok felé tudtok áramlani, egyik kéz felől a másik felé – hogy így mondjuk. Azt gondolhatjátok vagy mondhatjátok most: „Nincs semmim, amit áramoltassak!” Azt üzenjük nektek, hogy ez az állítás önmagában erősíti meg azt, hogy pontosan azt nyilvánítjátok ki – a semmit. Emlékezzetek arra, hogy teremtők vagytok és a szavaitok és tetteitek a teremtés erőteljes energiáját hordozzák. Mindenkinek van valamije, melyet áramoltatni tud – ruhák, idő, ötletek, képességek és akár egy kis pénz is. Fontos, hogy ne várjunk el semmit cserébe és ne számítsunk viszonzásra, hiszen ez önmagatoknak a külvilágban való keresését jelenti. Alapvetően fontos az, hogy megértsétek, hogy amikor adtok, akkor nem a saját, korlátozott készletetekből teszitek ezt, hanem egy Határtalan Forrásból adjátok – minél több dolog áramlik kifelé, annál több dolog tud befelé áramlani. Ezeken a ráeszméléseken és tetteken keresztül a bőség áramlása kezdetét veheti.

Mivel az, amit látunk, hallunk, ízlelünk, érintünk és megszagolunk az a spirituális valóság egy harmadik dimenziós érzete, értsétek meg, hogy minden ügy és interakció az emberek között valójában a szeretet (szolgálat vagy termék) és a hála (az ennek fejében való fizetés) áramlása.

Sokan – mit sem sejtve – az által gátolják a jóléti energiájukat, hogy olyan hiedelmekhez ragaszkodtak, melyek megmondják, hogy a pénzügyi bőségnek hogyan kell megjelennie – azt hiszik, hogy csupán beruházásokból, szülőktől, foglalkoztatásból, árusításból, stb. jöhet. Az Isteni Tudatosságnak nincsenek határai és – ha lehetővé teszitek, – olyan módokon nyilvánulhat meg, melyre korábban nem is gondoltatok. Ami a bevétellel kapcsolatos általános közegetek volt, teljesen megváltozhat…tegyétek lehetővé, hogy így legyen, mert különben meggátoljátok azt. Egy új pénzügyi rendszer áll előkészítés alatt mindannyiótok számára, de ez nem azt jelenti, hogy csak ültök hátratett kézzel és nem csináltok semmit, mert ez szintén önmagatok jó oldalának külső keresését mutatná. Mindenkinek, aki szívből jövően keresi a spirituális tudatosságot, annak a bőséggel kapcsolatos mélyebb igazságokra kell ráébrednie vagy a hiányosság és korlátozások által teremtett életét kell tovább élnie.

A bőség és az ellátmány nem csupán pénzügyi dolgokra utal. Amikor felfedezitek, hogy minden szükséglet az ÉN és az ÉN VAGYOK esszenciájában ölt testet, akkor az elme ezt a tudatosságot a külső környezetben úgy értelmezi, mint ami számomra a teljességet fejezi ki, de amely talán a szomszédom számára nem jelent teljességet. Az elme mind általánosságban, mind személyesen manifesztál külső tapasztalatokat a tudatosságból – az általános világi és személyes tudatosságból. Egy olyan tudatosság, melyet a dualitás és elkülönülés hiedelmei töltenek meg, dualitással és elkülönüléssel kapcsolatos tapasztalatokat alkot. Ennek felfedezése spirituális fejlődésre vall.

A valódi esszenciátok teljes – Ön-fenntartó és Ön-ellátó. Kezdjétek el azt a szokást, hogy hálát áramoltattok minden egyes pillanatban; hálát az általatok birtokolt dolgokért annak tudatában, hogy azért VAN NEKEM, mert ÉN VAGYOK. Nézzetek a körülöttetek lévő világra! A fákra – áramoltassatok hálát feléjük és értük – a szépségükért és a szolgálatukért! Nézzetek rá a háziállataitokra és érezzetek hálát a társaságukért, szeretetükért és ártatlan hűségükért. Áramoltassatok hálaérzetet a barátaitok felé, a családotok felé és még az „ellenségeitek” felé is, mert szeretetet, tapasztalatokat és még nehéz leckéket is nyújtanak nektek. Ahelyett, hogy azt mondanátok: „Nincs.” kezdjétek el inkább azt mondani, hogy „Köszönöm!” Tegyétek ezt mindenért, amit megtapasztaltok – és ezt úgy értsétek, hogy semmi sem véletlen és hogy – ha úgy döntötök, akkor – minden egy (előre)lépést jelenthet a fejlődésetekben!

Mint a Forrás megnyilvánulásai, teremtők voltatok, de nem tudtatok róla és így tudatlanságból egy olyan világot teremtettetek, mely hiánnyal és korlátozásokkal van tele. Már készen álltok a felébredésre és már elkezdtetek ráeszmélni arra, hogy kik vagytok valójában. Minden alkalommal, amikor azt mondjátok „Nincs nekem!”, tökéletesen megteremtitek azt [amit mondotok], ezért „őrként” álljatok „az elmétek kapujában” minden egyes gondatlan szavatok vagy gondolatotok miatt.

A két legnagyobb nehézség az emberiség számára a változás és fejlődés ezen erőteljes időszakában a kapcsolatokra és a pénzre vonatkozó világi hiedelmeken túlra történő elmozdulás. Ez nem jelenti azt, hogy nem használjátok a józan észt a foglalkoztatással, üzlettel vagy a szükségletek megszerzésével kapcsolatos döntéseitekben, hanem egyszerűen azt jelenti, hogy azt teszitek, melyet egy, az értelmezés magasabb szintjéről szükséges megtenni; nem éltek abban a felfogásban, hogy az egész valótok teljes [tökéletes].

Készen álltok, drágáink! Készen álltok!

Mi vagyunk az Arktúriai Csoport.

A bőség és a hála leckéje1.jpg
Kép forrása: Pinterest.com